ความเห็น 1003109

เขียนหนังสือขาย - ประสบการณ์ & ข้อมูลน่ารู้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณ Metallurgist

        ในกรณีของหนังสือตำรา

        หากเป็นหนังสือแปลทั้งเล่ม : ให้ สนพ. ที่คาดว่าจะจัดพิมพ์เป็นผู้ขอลิขสิทธิ์จะดีกว่าครับ

        หากเป็นหนังสือเขียนเอง : พยายามใช้ภาพของตนเองให้มากที่สุด ถ้าเป็นแผนภาพ อาจให้ สนพ. จัดทำให้ แต่ถ้าเป็นภาพถ่ายที่มาจากแหล่งอื่น เช่น หนังสือ หรือ Internet ถ้าไม่มากจนเกินไป ก็ใส่ที่มาไว้ได้ครับ (แต่ต้องระวังเหมือนกันว่า ถ้าเจ้าของเขาหวง และย้ำไว้ว่าห้ามใช้ ก็ไม่ควรใช้ครับ)

        เรื่องสำนักพิมพ์นี่ ลองสังเกตจากตำราแนวเดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาดครับ ผมเองเคยทำตำรากับเฉพาะ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

        ยังไงช่วงวันทำงาน โทรไปหาผมที่ สวทช. ได้ที่ (02) 564-6500 ต่อ 4406 ครับ