ความเห็น 10028

การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ(นิวโรน)ทำให้เกิดสิ่งใหม่(จิต)

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมดีใจมากครับ ที่คุณเชนสนใจเรื่องจิต(Mind)ครับ  ความคิดเรื่องจิตมีหลากหลาย  ตรงกันบ้าง ไม่ตรงกันบ้าง  ก็เรามีเสรีภาพที่จะคิดนี่ครับ  เรื่องความผิด-ความถูกนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ขณะนี้ยังสังเกตโดยตรงไม่ได้  แต่ถ้าเราคิดว่า มันมีความเป็นไปได้ที่จะสังเกตได้ในอนาคต จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแล้ว  ความคิดนั้นก็ป็นความคิดเชิงสมมุติฐาน  หรือเชิงทฤษฎี  และต้องการการทดสอบ(Test)ว่า ผิด หรือยังไม่ผิด ด้วยวิธีวิจัยเชิงประจักษ์

แต่ถ้าความคิดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือ Supernatural  ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะสังเกตแล้ว  ต้องใช้วิธีการเชิงเหตุผลมาพิสูจน์(Proof)  ผลออกมาเป็น Valid-Invalid

ความคิดเกี่ยวกับจิตที่ผมบันทึกไว้นี้ เป็นทางฟากวิทยาศาสตร์ ถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือเท็จ(True-False) ต้องใช้วิธีทดสอบ(Test)สมมุติฐาน ด้วยวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ จะใช้วิธีพิสูจน์ด้วยวิธีการทางเหตุผล ไม่เหมาะสม

เรื่องคลื่นสมองนั้น  ที่จริงเป็นกราฟแสดงสัญญาณของกระแสประสาทสมอง ที่วัดออกมาเป็นคลื่น  ถือว่าเป็นสัญญาณของพฤติกรรมโมเลกุล(Molecular Behavior)  คลื่นสมองไม่ใช่ความรู้สึก(Conscious)  และไม่ใช่จิต(Mind)  เรื่องนี้ต้องคุยกับNeurologists หรือ คุณหมอ เพราะเป็นสาขาวิชาของท่าน

รู้สึกหนักอึ้งเลยครับ  พอบันทึกเสร็จก็รู้สึกเบาหวิว