ความเห็น 1001947

nonthaburi

เขียนเมื่อ 

ต้นไม้ประจำจังหวัด ต้นนนทรีบ้าน

ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกนนทรี

ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne

วงศ์ LEGUMINOSAE

ชื่ออื่น กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน

การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด

ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน