ความเห็น 10000

ความบกพร่องทางด้านการพูด (ใบ้)

อาจารย์ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 

จากความคิดเห็นของเพื่อน พบว่า ต้องการให้นำเสนอข้อมูลให้มากกว่านี้  ขอให้ปรับหน้าเว็บไซต์ด้วยการเพิ่มข้อความแนะนำการเข้าไปศึกษา อาจทำเป็น เมนูให้เลือกการทำงาน เช่น

1. ดูรายละเอียดเรื่องความบก

2. ทำแบบทดสอบ

3. ดูเฉลย 

ให้เพื่อนเลือกทำงานตามเมนูที่กำหนด ลักษณะนี้นักศึกษาต้องแยกไฟล์ข้อมูลออกเป็น 3 ไฟล์  แล้วอัพโหลดไฟล์ทั้ง 3 ลองทำดู หรือจะพัฒนาตามแบบที่นักศึกษาสนใจก็ย่อมได้