ขอรบกวนเสนอชื่อครูเพื่อศิษย์


ครูเพื่อศิษย์จากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

  ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากทีมงานของ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์กำลังคัดเลือก ครูเพื่อศิษย์  ผู้เขียนจะรบกวนสมาชิกทุกๆๆท่านเสนอชื่อ “ครูเพื่อศิษย์” ที่ตนเองรู้จักโดย

 

1.ระบุชื่อ นามสกุล และชื่อโรงเรียน


2.ข้อมูลพร้อมรายละเอียดของครูท่านนั้น เช่น มีกิจกรรม วิธีการสอนผลงานที่เหมาะสมกับการเป็นครูเพื่อศิษย์

 

    ในขั้นต้นนี้ครูที่ถูกเสนอชื่อจะเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานครูเพื่อศิษย์ใช้ เป็นข้อมูล เพื่อดำเนินการต่อไป 

   อ่านข้อมูลครูเพื่อศิษย์ได้ที่บันทึกคุณหมอวิจารณ์ พานิชที่นี่ครับ  คำหลักเพิมเติมที่นี่ครับ...

     ขอบคุณสมาชิกทุกๆๆท่านครับ  ถ้าไม่มีข้อมูลอื่น ขอข้อมูลชื่อ นามสกุลและโรงเรียนก็ยังดี  เพื่อทางทีมงาน จะได้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน ครูเพื่อศิษย์  คนดีของสังคมต่อไป  ขอบคุณมากครับ…

  ปล.ครูที่ทุกๆๆท่านเสนอชื่อ เป็นครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกใน gotoknow สมาชิกและผู้อ่านทุกๆๆท่านสามารถเสนอชื่อได้มากกว่า 1 ท่านครับ

  คุณยุ้ย เอารายละเอียดมาเพิ่มให้ครับ

โครงการครูเพื่อศิษย์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ

 

 1.เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและเติมมูลค่าเพิ่มให้กับครูดีได้มีใจ เข้าร่วม และมีส่วนร่วมขยาย”เครือข่ายครูเพื่อศิษย์”

2.กระตุ้นให้ครูสามารถใช้ความ “เก่ง” ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองและเพื่อสังคม ด้วยกระบวนการสร้างแนวร่วมให้เกิดส่วนประสมที่ทำงานได้(Workable Mix)

3.ส่งเสริมการเติบโตของเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ ในแบบฉบับครูนักพัฒนาและนักจัดการความรู้

รบกวนพลพรรครักครูเพื่อศิษย์ช่วยแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของครูที่เสนอมาด้วยนะคะ ตัวอย่างข้อมูลเช่น

 1.ครูท่านนี้มีจุดเด่นในแง่ครูเพื่อศิษย์อย่างไร หรือผลงานเด่นของครูท่านนี้ก็ได้ค่ะ

 2. มีเครือข่ายหรือมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้ค่ะ เพราะทางมูลนิธิฯจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง เพื่อที่จะได้ครูเพื่อศิษย์ตัวจริงเสียงจริง มาเข้าร่วมเครือข่ายและสามารถขยายการเคลื่อนไหวพลังแห่งครูเพื่อศิษย์ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน จะเป็นครูประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ได้ทั้งหมดค่ะ 

   แต่ถ้าไม่ทราบรายละเอียด หนูขอชื่อคุณครู โรงเรียน จังหวัด และช่วยเล่าสั้น ๆ ว่าเพราะอะไร ครูท่านนี้จึงได้ชื่อว่า "ครูเพื่อศิษย์" ขอบคุณค่ะ

เอาข้อมูลมาเพิ่มครับ

 

ชื่อ: ศรีวิภา

หัวเรื่อง: ขอขอบคุณสำหรับรายชื่อครูเพื่อศิษย์
ข้อความ:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ รายชื่อที่ส่งมาให้พร้อมข้อมูลเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะ แต่ขอขยายความแผนงานครูเพื่อสิษย์นิดหนึ่งค่ะ ว่าเรากำลังค้นหาครูเพื่อศิย์เพื่อมาร่วม

เป็นทีมแกนนำขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ เพื่อให้ครูดีมีพลังได้รวมตัวกัน ต่อเติมฉันทะและพลังในการทำงาน เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ศิษย์ อันจะเป็นสมบัติที่มีค่าและช่วยพัฒนาสังคม ประเทศต่อไป

           การค้นหาครูดี เป็นครูเพื่อศิษย์จึงเป็นภารกิจแรก ภารกิจต่อไปเมื่อครูได้มารวมตัวกันแล้ว ครูก็จะต้องนำสิ่งดีที่ได้จากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป

1)ปรับวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้ศิษย็ได้เรียนรูอย่างเต็มศักยภาพ มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ

2)ครูมีส่วนร่วมขยายเครือข่าย"ครูเพื่อศิษย์"


เรียน อ.ขจิตและทุกท่าน ค่ะ

      ขอขอบคุณอ.ขจิตและหลายท่านที่กรุณาให้ชื่อครูเพื่อศิษย์มาโดยตลอด ซึ่งแผนงานครูเพื่อศิษย์ยังรวบรวมรายชื่อครูเพื่อศิษย์ต่อไปนะคะ อ.ขจิตอย่าเพิ่งลบข้อคิดเห็นที่หลายคนส่งมายังอาจารย์นะคะ
       

มีหลายท่านอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับการค้นหารายชื่อครูเพื่อศิษย์ เพราะเข้าใจว่า เพื่อการมอบรางวัลเหมือนหลายกิจกรรมของหลายหน่วยงาน วันนี้ได้มีโอกาสรับเมล์จากน้องยุ้ยที่มีคุณภาธรส่งชื่อครูมาเพื่อให้ทางเราได้รวมพิจารณาในการมอบรางวัล เลยต้องขอขยายความว่า แผนงานครูเพื่อศิษย์กำลังค้นหาครูเพื่อศิษย์ เพื่ออะไรและอย่างไร

 การค้นหาครู จึงไม่ใช่เพื่อการมอบรางวัลตามที่เข้าใจค่ะ ถ้าจะเป็นรางวัลก็คงเป็นรางวัลชีวิตในการมาร่วมทำสิ่งดีๆเชื่อมต่อเพื่อสังคม และเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ดีนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันบทเรียนของการทำดีแก่ผู้อื่น เพื่อการเรียนรู้ ร่วมชื่นชมและต่อยอดบทเรียนไปปรับ/ประยุกต์ใช้ นี่คือสิ่งที่แผนงานครูเพื่อศิษย์ได้ออกแบบไว้อย่างคร่าวๆนะคะ

          แผนงานครูเพื่อศิษย์ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาส่งชื่อครูดีๆ เป็นครูเพื่อศิษย์มาให้ เราจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมด ซึ่งขอผ่านขั้นตอนการกรองข้อมูลอีกนิดนะคะ เพื่อจัดเก็บเป็นทุนปัญญาครูเพื่อศิษย์ต่อไป

          อย่างไรก็ตามการมอบรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด้วยการทำสิ่งดีต่อไปและพร้อมแบ่งปันไปสู่ผู้อื่น จะเป็นคุณูปการแก่แผนดิน -- ซึ่งแผนงานครูเพื่อศิษย์โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ หวังว่า เพื่อนๆทุกคนจะยินดีจะร่วมแบ่งปันรายชื่อครูเพื่อศิษย์ที่ท่านพบ/รู้จักจากท่านอื่นๆพร้อมส่งข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้กับทางมูลนิธิฯได้รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในโอกาสถัดๆไป

           ขอบคุณอ.ขจิตและทุกๆท่านอีกครั้งค่ะที่ส่งข้อมูลผ่านอ.ขจิต/Gotoknow

                                                                             ศรีวิภา  เลี้ยงพันธุ์สกุล

 

หมายเลขบันทึก: 325891เขียนเมื่อ 8 มกราคม 2010 14:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2013 21:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (196)

ขอบคุณค่ะที่ช่วยกันสนับสนุนครูดีๆ..

             

โอโหพี่ใหญ่ มาไวมากๆๆจำได้ว่ามีคุณครูของมูลนิธิอยู่โรงเรียนศรีวิชัย ชื่ออะไรหนอ

* ครูวาริน รอดบำเรอค่ะ..

*พี่ใหญ่ขอเสนอครูเพื่อศิษย์จากรร.แกนนำเสรษฐกิจพอเพียงที่มูลนิธิสยามกัมมาจลเพิ่งให้รางวัลไปตาม weblink นี้ค่ะ:

http://www.scbfoundation.com/news_info_detail_th.php?cat_id=1&nid=396

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ กำลังหาอยู่พอดีเลย เย้ๆๆๆ

ขอบพระคุณมากๆๆครับ

สวัสดีค่ะอ.ขจิต

อยากเสนอชื่อ ครูคิม ที่พิษณุโลกค่ะ

ขอบคุณคุณอิง พี่ครูคิม เข้าใจว่าอยู่ในเกณฑ์แล้วครับ

คุณอิงว่างแล้วหรือครับ

ผ.ศ อรพิน ม.หอการค้าไทยค่ะ

ขอเสนอชื่อ...

  คุณครูอารีซะ  ดือราแม

โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

จากการทำงานในพื้นที่สามจังหวัดและร่วมผลักดันขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่สามปีกับการได้เห็นการทำงาน คงน้อยคนนักที่จะทำทุกอย่างได้ให้แก่ศิษย์ ครูเล็กๆที่น่านับถือในอุดมการณ์และความเป็นครูมากๆ จึงขอเสนอชื่อคุณครูครับอาจารย์ขจิต

ขอบคุณน้องวัณย์ ท่าน ผศ อรพินใจดีมากๆๆครูพบแล้วตอนไปช่วยงานที่หอการค้า ตอนนี้อยากได้คุณครูที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ก่อนครับ

สวัสดีครับอาจารย์

เสนอพี่คิม

อ.ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

และ คุณครูขจิต ฝอยทอง ครับ

ขอบคุณน้องฟูอ๊าดเป็นประโยชน์มากเลยครับ

ขอบคุณพี่หนานเกียรติ พี่ครูคิมและพี่ครูธนิตย์ อยู่ในเกณฑ์แล้วครับ แต่ครูขจิต ไม่อยู่ในเกณฑ์ เพราะอยู่มหาวิทยาลัย ฮ่าๆๆ

.. .สวัสดีครับ อาจารย์ ขจิต ....

 • ผมขอเสนอ คุณพี่ครูคิม ครับ

"แม่พระของศิษย์   สุดยอดกัลยาณมิตร ชาว G2K"  (หนึ่งเดียวในใจครูจ่อย)

 • ขอบคุณครูจ่อยมากครับ
 • พี่ครูคิมและพี่ครูธนิตย์ อยู่ในเกณฑ์แล้วครับ
 • คงได้พบอาจารย์เร็วๆๆนี้นะครับ

 

P
สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิต
 * ครูคิม พี่ธนิตย์ อยู่ในเกณฑ์แล้ว แสดงว่า ท่านทั้ง 2 เป็นครูเพื่อศิษย์แล้วใช่ไหมคะ
 * อีกท่านหนึ่ง ก็คือ อาจารย์ขจิต  ฝอยทอง ค่ะ คนนี้ทุ่มเทมากๆ ค่ะ
* ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะน้องชายคนเก่ง

ดีใจจังนะคะ สำหรับเวทีนี้สำหรับ "คุณครูเพื่อศิษย์"

หากเป็นใน G2K คนที่อยากเสนอชื่อก็มีคนเสนอแล้วค่ะ

และจากการอ่านบันทึกของพี่คิม พบมีชื่ออีกหลายคนแล้วเช่นกัน ทั้งคุณครูธนิตย์ คุณครูตุ๊กแก ฯลฯ  และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอีกหลายท่าน (จากหนังสือของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์)

ดังนั้นหากจะเสนอชื่อคุณครูที่รู้จักและเป็น "คุณครูเพื่อศิษย์"  พี่อ้วนมีเยอะค่ะ อิอิ..)

อยากทราบเกณฑ์เพิ่มค่ะว่า รับจำนวนจำกัดหรือไม่ หากพี่อ้วนจะเสนอสัก ๓-๔ คน

สำหรับข้อมูลนั้นคงไม่ยาก

แล้วพี่อ้วนจะเข้ามาอ่านอีกนะคะ

ขอบคุณค่ะ

คิดถึงนะเจ้า

 

 

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมอยากจะเสนอก่อนคนหนึ่งนะคะ
 • คุณครูจักรกฤษณ์ จันทะคุณ  โรงเรียนบ้านกลาง อำเภอวังทอง สพท.พิษณุโลก เขต ๒ ค่ะ
 • ขอขอบคุณค่ะ

ครูต้องเป็นครูที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียรู้ในโกทูโนนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะน้องดร.ขจิต...

ขอเพิ่มคุณครูต้อย P ไปด้วยนะคะ!         

                             Addition  

ขอบคุณพี่ครูใจดีมากครับ ทั้งสองท่านและท่านอื่นๆๆอยู่ในหนังสืออาจารย์หมอวิจารณ์ อยู่ในเกณฑ์แล้วครับ

ขอบคุณพี่อ้วน เสนอได้อีกครับ อยากได้ท่านอื่นๆๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เป็นครูที่อยู่ในที่ห่างไกลแต่ทุ่มเทในการสอนให้แก่ลูกศิษย์ เสนอได้มากกว่า3-4 คนครับ เสนอมาเลยครับพี่อ้วน

ขอบคุณพี่ครูคิม เสนอครูจักรกฤษณ์ จากโรงเรียนบ้านกลาง นะครับ

ขอบคุณพี่อ้อยเล็ก ใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกใน gotoknow ครับ ที่มีวิธีการสอนที่ดี ดูแลนักเรียนดี มีความสุขกับการสอน

ขอบคุณน้องพอลล่า อ้าวไปลอกพี่หนานเกียรติมาทำไม

ขอบคุณพี่ครู pually มากครับ เสนอพี่ครูต้อยนะครับ

เป็นครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกใน gotoknow

 

เป็นโฮมสคูล ก็ได้ใช่ไหมคะ

 

ขอเสนอ อาจารย์อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย นครปฐม แถว ๆ ตาก้อง

ไม่รู้จักกับอาจารย์เป็นส่วนตัว เคยได้รับการแนะนำจากคุณครูของลูกว่า น่าไปตามงานและพิจารณาเอาลูกเราไปเรียนกับอาจารย์อู่ทอง

 

หลังจากนั้นจึงติดตามงานของอาจารย์ เช่นงานเขียน งานส่งเสริมงานห้องสมุดสำหรับเด็กและทำอย่างเป็นรูปธรรม(ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)

งานคงมีอีก ดิฉันคงยังตามไม่หมด ค่ะ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ขจิต

ขอเสนอพี่ครูคิมค่ะPผู้ที่ทุ่มเททั้งใจและกายแก่ลูกศิษย์

ขออ่านก่อนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ แต่ก็เห็นด้วย พี่คิมเป็นครูเพื่อศิษย์จริง ๆคะ

☆..เสนอ อาจารย์ เพื่อศิษย์ อิอิ..

อาจารย์ขจิต ค่ะ ☆..

+ สวัสสดีค่ะ อาจารย์ & ลุง...ขจิต

+ เมื่อ สอง - สามวัน ที่ผ่านมา...แอมแปร์คิดถึงลุงขจิตมากมายที่เดียว...ถึงขั้นให้แม่โทรหาให้หน่อย...แอมแปร์อยากคุยกับลุงขจิต....

+ แต่อาจารย์คงยุ่งมากมาย...เลยชวนแอมแปร์มาหาลุงขจิตที่บล็อกและส่งข้อความหาแทน...

+ อืม...ขอเสนอ "ครูพี่แอนค่ะ" ...นางสาวเกศวิไล   หนูปลอด   โรงเรียนเทพา   อ.เทพา   จ.สงขลาค่ะ

+ อ.รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ...ด้วยความคิดถึงค่ะ

ขอเสนอชื่อ คุณครูสมภพ วัชรหิรัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จากโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาค่ะ.

ขอบคุณคุณหมอภูสุภามากครับได้ครับ

ขอบคุณพี่ศน add แถวๆๆมหาสารคามมีไหมครับ

ขอบคุณพี่ประกายเป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นครูใน gotoknow ครับ

ขอบคุณพอลล่า อ้าววางแผนแกล้งเราอีกแล้ว

ขอบคุณครูอ๋อย สบายดีนะครับ

ขอบคุณครูแป๋ม โรงเรียบุญวัฒนา ผมเคยไปด้วยครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์ขจิต

- ครูนกขอเสนอ คุณครูนิภา จินตานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

- เพราะท่านเป็นครูที่มีงานวิจัยทางการสอนภาษาไทยอย่างสม่ำเสมอ เคยได้รับรางวัลเกี่ยวกับหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต๑ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยในทุกรูปแบบค่ะ

เสนอครูขจิต ฝอยทอง ม.เกษตรศาสตร์ มีกิจกรรมจิตอาสามากมายเพื่อศิษย์ทุกแห่งหน ทุกระดับชั้นครับ

 • ชอบความคิดนี้ค่ะ อยากเห็นครูดีๆ ได้รับการเชิดชู
 • อ.ธนิต เป็นครูมัธยมที่ใส่ใจเรื่องการเรียนการสอน ทุ่มเท ช่างคิดสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย จัดหมวดหมู่ความรู้เก่ง ความคิดอ่านเรื่องการศึกษาคมชัด ความคิดกว้าง (ถ้ากลับไปเป็นเด็กก็อยากเรียนกับครูคนนี้)...สนับสนุนค่ะ
 • ครูคิม รักศิษย์ เอาใจใส่ มีน้ำใจมาก ไม่ต้องพูดยาว  ใครๆ ก็รักครูคิมค่ะ
 • สนับสนุน ๒ ท่านนี้ค่ะ

ขอบคุณพี่นกมากครับ เป็นประโยชน์มากๆๆชื่อครูนิภา นะครับ

ขอบคุณพี่ครูพิสูจน์ ฮาเลย เล่นเสนอกันเอง ฮ่าๆๆๆ อยากได้ชื่อครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก่อนครับ

สวัสดีค่ะ

   ขอเสนอ ชึ่อดรูเพื่อศิษย์ 

คุณครู นพวรรณ พงษ์เจริญ (คิม)

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ จ.พิษณุโลก

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ขจิตได้ติดตามครูเพื่อศิษย์ ขอเสนอ อาจารย์ธนิตย์ โรงเรียนบ้านกร่าง สอนระดับมัธยมศึกษาที่มีเทคนิคการสอนกระบวนการสอนที่ประทับใจมาก..และท่านก็เผยแพร่วิธีการมาตลอด..และคุณครูคิม ค่ะ ท่านเป็นครูเพื่อศิษย์ที่ได้ทุกเรื่องไม่ว่า..วิธีการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการบริหารงานวิชาการค่ะ ..ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์ นานมากแล้วที่ไม่ได้เข้ามาทักทาย

นานจนเข้าระบบ 3 ครั้ง ถึงจะเข้าได้ (ลืมรหัสผ่านครับ)

ไม่ได้เข้ามานั้นด้วยเหตุผลหลายๆๆๆ อย่าง

แต่อย่างไร ยังระลึกนึกถึงอาจารย์เสมอครับ

ผมยืนยันครับว่า ครูในดวงใจผมและจะเป็นครูในดวงใจตลอดกาลและตลอดไป

คือ ครูซัน ครูสมพงษ์ หมื่นจิตต์ "ตะวันชีวิต ครูเพื่อเด้กน้อย"

ถึงแม้ท่านได้จากไปแล้ว และบางคนอาจจะลืมท่านแล้วก็ตาม

ถ้ากัลยาณมิตรท่านใดอยากรู้จักเชิญอ่านประวัติได้ ครับ

http://gotoknow.org/blog/krukangthanonr/174315

www.bankrusun.com

 

 • ขอบคุณพี่นุ้ย
 • พี่ครูธนิตย์และพี่ครูคิม ครูตุ๊กแก อยู่ในเกณฑ์แล้วครับ
 • มีคุณครูท่านอื่นๆๆอีกไหมครับ
 • ขอบคุณกานดา
 • ครูคิมไม่น่ามีปัญหาครับ
 • ขอบคุณครู rinda
 • ทั้งสองท่านได้รับการพิจารณาแล้ว
 • อยากได้ครูที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
 • อยู่ในจังหวัดของครูrinda ก็ได้ครับ
 • ขอบคุณครูข้างถนน
 • หายไปนาน
 • เสียดายครูซันเสียชีวิต
 • ไปนานแล้ว
 • แต่ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอครับ
 • ลืมไป
 • ขอเสนอเองบ้างนะครับ
 • ขอเสนอครูหนึ่ง
 • ครูหนึ่ง สิปปนนท์ มั่งอะนะ จากโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี
 • ขอบคุณครับ

วันนี้ไม่มีข้อเสนอค่ะ แต่มีข้อคิดเห็น "คำว่าครูเพื่อศิษย์" ตัวเองเห็นว่ามีความหมายมากกว่าครูที่มีผลงานการสอนด้านวิชาการเป็นเลิศ หรือสอนให้คนเก่ง แต่หมายรวมถึงครูผู้ซึ่งสอนให้เด็กเป็นคนดี ใส่ใจเด็กทุกคนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเรียนไม่เก่ง หรือจะเกเร อย่างไร ก็พยายามหากลวิธี ดึงไม่ให้เขาถลำลึก ซึ่งค่อนข้างหายากในสมัยนี้ เมื่อตอนเรียนชั้นประถม มีคุณครูวันเพ็ญ สายสวรรค์ (เสียดายท่านเสียชีวิตเกือบ 20 ปีแล้ว) ตอนนั้นท่านเป็นครูจบใหม่ อายุ 21-22 ปีเอง ท่านสอนชั้น ป.3-4 โรงเรียนวัดศรีวิชัย อ.เมือง จ. ชัยนาท ท่านสอนทุกวิชาได้ดี และให้ความสนใจเด็กที่เรียนไม่เก่ง โดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน เด็กที่เรียนเก่งจะให้นั่งคู่กับเด็กที่เรียนอ่อนและคอยช่วยเหลือสอนการบ้านกันทำให้เด็กได้พัฒนาด้วยกันทั้งคู่ หลังโรงเรียนเลิกท่านจะอยู่สอนเพิ่มเติมให้กับเด็กที่เรียนรู้ช้า(ไม่คิดเงิน) นอกจากนี้ท่านยัง เอาใจใส่เด็กที่มีปัญหายากจน หรือปัญหาครอบครัว สอนให้รู้จักการเก็บออม การทำงานฝีมือ การปลูกผัก เพิ่มรายได้ สอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ กตัญญู ฯลฯ 30 กว่าปีแล้ว เรายังจดจำและรำลึกถึงคุณครูท่านนี้เสมอ

 • ขอบคุณคุณ Janya มากครับ
 • อยากได้คุณครูแบบครูวันเพ็ญครับ
 • เอาใจใส่เด็กที่มีปัญหายากจน หรือปัญหาครอบครัว สอนให้รู้จักการเก็บออม การทำงานฝีมือ การปลูกผัก เพิ่มรายได้ สอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ กตัญญู ฯลฯ
 • ขอบคุณมากๆๆที่มาแสดงความคิดเห็นไว้ เสียดายคุณครูท่านเสียชีวิตแล้ว
 • สวัสดีค่ะ อ.ขจิต
 • เสนอพี่ครูคิมด้วยคนค่ะ
 • คุณครูป้าแดง ที่ป้าแดงชื่นชอบชื่นชม ไปสวรรค์กันเป็นส่วนใหญ่แล้วอ่ะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

ป้าแดงคิดถึงก็มา ฮ่าๆๆ เสียดายครูป้าแดงไปสวรรค์หมดแล้ว เสนอคุณครูที่บ้านดีไหม ลุงอู๊ดสบายดีไหมครับ พี่ครูคิมอยู่ในเกณฑ์แล้วครับ ...

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ขอบคุณ อ ขจิต และครูทุกท่านที่เข้ามาเสนอชื่อครับ

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ร่วมกับ สคส ด้วยคำชี้แนะของ อ วิจารณ์ ตั้งใจจะสร้างเครือข่ายKMครูเพื่อศิษย์ให้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง ภาพฝันคือมีเครือข่ายวงพูดคุย ลปรร เรื่องการเรียนการสอนหรือเรื่องนักเรียนอย่างเสรี ด้วยปัญญา

เราเชื่อว่าขอเพียงมีการจัดการเชื่อมครูต่างๆเข้าด้วยกัน การปฏิรูปการศึกษาจากฐานรากน่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่จะเข้ามาช่วยทดสอบว่าสมมติฐานนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าครับ

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

 • ขอบคุณคุณหมอประเสริฐมากครับ
 • ที่เข้ามาอ่าน
 • เข้าใจว่าในวันที่ 28 มค คงมีการประชุมเครือข่าย
 • ดีใจที่ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมและ ครูเพื่อศิษย์ ครับ
 • ต้องขอบคุณครูและสมาชิกทุกๆๆท่านที่ช่วยกันเสนอชื่อ ครูเพื่อศิษย์ ของตนครับ
 • ผมเชื่อในเรื่องเครือข่ายว่า ถ้าครูมีเครือข่ายที่ดี
 • มีการได้รับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง การปฎิรูปการศึกษาบ้านเราคงไปได้ด้วยดีกว่า การประเมินด้วยเอกสาร ที่บางหน่วยงานทำอยู่ในขณะนี้ครับ
 • ด้วยจิตขอคารวะ

ขอเสนอครูหนึ่ง สิปปนนท์ มั่งอะนะ จากโรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี อีกหนึ่งเสียงคะ ซึ่งน่าจะเป็นครอบครัวครูตัวอย่างเลยนะคะเนี่ย

และขอเสนอแม่ตัวเองคะ ชื่อ ครูสังวาลย์ เครื่องร้อน โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) จังหวัดลำปาง คะ (เพราะเห็นแม่ทำงานแล้วนึกว่าที่บ้านเป็นมูลนิธิปวีณาไปซะแล้ว) ผู้อุทิศแรงกายแรงใจให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งมองว่าเป็นรากฐานที่สำคัญแห่งการศึกษา ขอเสนอแม่ตัวเองละกันนะคะ

เพิ่งฟื้นไข้ แวะมาบอกว่าเปิดไม่เป็นค่ะพี่น้อง

ขอบคุณน้องพอลล่าด้วยนะคะ

ขอเสนอชื่อบ้างนะคะ

คุณครูพรรณา  ผิวเผือกค่ะ

และครูพันศักดิ์ เส็งสุวรรณ ครูสอนศิลปะ โรงเรียนวัดมะลิ กทม.ค่ะ

ถ้ามีครูม.ด้วยก็ขอเสนอ อ.ขจิตคะ

อีกหลายท่านในg2k มีผู้เสนอกันไปแล้ว อิอิ มาช้าไปหน่อย

ขอบคุณค่ะ

 • ขอบคุณคุณดวงมณี
 • มากครับ
 • ดีจังเลย
 • มาเพิ่มให้ด้วย
 • เสนอคุณครูแม่สังวาลย์ เครื่องร้อน โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)
 • นะครับ
 • วันที่ 12 กพ ได้มาประชุมด้วยกันไหมครับ
 • เผื่อจะได้พบกันที่สำนักงานในกรุงเทพฯ
 • ขอบคุณพี่ครูต้อย
 • เสนอคุณครูพรรณา  ผิวเผือกโรงเรียนบางลี่วิทยาและครูพันศักดิ์ เส็งสุวรรณ ครูสอนศิลปะ โรงเรียนวัดมะลิ กทม. นะครับ
 • สบายดีไหมพี่ หายป่วยแล้วใช่ไหมครับ

เสนออีกคนครับ

ครูสังคม ทองมี ครับ

คนนี้สุดยอดครูครับ

ปั้นลูกศิษย์จนโด่งดังนับไม่ถ้วน

เห็นด้วยเพื่อนเดียร์ เสนอ ครูสังวาลย์ เครื่องร้อน โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) แม่คุณเพื่อนครับ

สวัสดีค่ะ

ขอเสนอ คุณครูคิม   อาจารย์ธนิต  เพิ่ม คุณครูอ้อยเล็ก อีกคนค่ะ

รัก ศรัทธาทุกคนที่เสนอและเห็นผลงานที่ทำเพื่อนักเรียนแล้วชื่นชมค่ะ

สวัสดีค่ะ

มีกติกาไหมค่ะว่าเสนอชื่อได้กี่คน

ขอเพิ่ม อาจารย์แผ่นดิน  อาจารย์ขจิต  และคุณครูใจดี  ค่ะ

เป็นคนหลายใจเพราะรักและชื่นชอบผลงานของเขาหลายคน

อย่าว่ากันนะคะ

ผมเสนอครูวัชรี โชติรัตน์ โรงเรียน ท4 (เชาวปรีชาอุทิศ) จ.นครปฐมครับ เป็นครูที่ทุ่มเทให้การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่น่าชื่นชม ผลงานเป็นที่ประจักษ์ มักอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กๆเสมอ

ขอบคุณพี่หนานเกียรติ ครูสังคม ดังระดับประเทศเลยครับ มีคุณครูแถวๆๆบ้านพี่ไหมครับ

ขอบคุณคุณหมู มาเชียนร์คุณครูสังวาลย์นะครับ

ขอบคุณครูดาวเรือง ทุกท่านที่เสนออยู่ในเกณฑ์ครับ ยกเว้นผม ฮ่าๆๆ

ขอบคุณน้องเฟรม มาได้อย่างไรเนี่ย เสนอครูอ้อยเล็กนะครับ

สวัสดีค่ะ คุณครู ขจิต ฝอยทอง

 • เข้ามารอบ 3 แล้ว ..เห็นด้วยกับน้องพอลล่าและป้าแดงค่ะ
 • มาให้กำลังใจก่อน พรุ่งนี้ค่อยเสนอใหม่เนาะ รอบสี่...อิ อิ (คิดนานอ่ะ..)
 • ขอบคุณค่ะ...^_^

ขอเสนอชื่อครูอิงจันทร์

และครูจิ๋วค่ะ

ขอบคุณพี่หมวย มาดึกมากๆๆขึ้นเวรหรือเปล่าครับ น้องหมดแรงพรุ่งนี้มีสอน ไปนอนแล้วครับ...

 • ขอบคุณพี่ต้อยมากครับ
 • ครูอิงจันทร์กับครูจิ๋วนะครับ
 • พี่ต้อยไปคุรุสภาฯไปรับรางวัลอะไรครับ
 • ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

สวัสดีค่ะ หนูชื่อยุ้ยนะคะ เป็นทีมงานครูเพื่อศิษย์ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ขอรายงานตัวค่ะ อันดับแรกต้องขอขอบพระคุณอ.ขจิตและภาคีทุกท่านที่ช่วยแนะนำครูเพื่อศิษย์ให้กับทางมูลนิธิฯค่ะ

 โครงการนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่จะสร้างพลังครูกู้แผ่นดินในประเทศไทยค่ะ โดยมีนพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (เลขาธิการ มสช.)และนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ (เลขาธิการ มสส.)คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล (เจ้าแม่KMจากกรมอนามัย) และหนูเองค่ะ นส.ศรีวินันท์ ตั้งสุวรรณวงศ์ (นักวิชาการโครงการครูเพื่อศิษย์) ร่วมถึงคุณนภินทร ศิริไทย จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)  เป็นคณะทำงานค่ะ

 โครงการครูเพื่อศิษย์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ 1.เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและเติมมูลค่าเพิ่มให้กับครูดีได้มีใจ เข้าร่วม และมีส่วนร่วมขยาย”เครือข่ายครูเพื่อศิษย์” 2.กระตุ้นให้ครูสามารถใช้ความ “เก่ง” ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองและเพื่อสังคม ด้วยกระบวนการสร้างแนวร่วมให้เกิดส่วนประสมที่ทำงานได้(Workable Mix) 3.ส่งเสริมการเติบโตของเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ ในแบบฉบับครูนักพัฒนาและนักจัดการความรู้

รบกวนพลพรรครักครูเพื่อศิษย์ช่วยแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของครูที่เสนอมาด้วยนะคะ ตัวอย่างข้อมูลเช่น 1.ครูท่านนี้มีจุดเด่นในแง่ครูเพื่อศิษย์อย่างไร หรือผลงานเด่นของครูท่านนี้ก็ได้ค่ะ2. มีเครือข่ายหรือมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้ค่ะ เพราะทางมูลนิธิฯจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง เพื่อที่จะได้ครูเพื่อศิษย์ตัวจริงเสียงจริง มาเข้าร่วมเครือข่ายและสามารถขยายการเคลื่อนไหวพลังแห่งครูเพื่อศิษย์ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน จะเป็นครูประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ได้ทั้งหมดค่ะ (ดังนั้นอ.ขจิตก็คือครูเพื่อศิษย์นะคะ) แต่ถ้าไม่ทราบรายละเอียด หนูขอชื่อคุณครู โรงเรียน จังหวัด และช่วยเล่าสั้น ๆ ว่าเพราะอะไร ครูท่านนี้จึงได้ชื่อว่า "ครูเพื่อศิษย์" ขอบคุณค่ะ

 • ขอบคุณคุณยุ้ย
 • มากครับที่มาเพิ่มข้อมูล
 • ตอนนี้เพิ่มข้อมูลให้แล้วครับ

ขอบคุณที่เผยแพร่ ให้ทุกฝ่ายช่วยกันพิจารณา ดีมาก ๆ ครับ และอยากได้ข้อสรูปเพื่อเผยแพร่ สร้างสรรค์ต่อยอด

สำหรับผมขอเสนอดังนี้

1. นายไพล๊อต บุศราคำ ผอ.รร.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานเด่น ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพระดับดีมาก และมีอุดมการณ์เพื่อเด็กอย่างแท้จริง

ถึงผู้เรียนเป็นรูปธรรม และคณะครูมีผงานและชิ้นงานสู่ความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม

2.นายปฏิญญา ไตพรหม ผอ.รร.ชุมชนวัดระโสม อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานเด่น การพัฒนาระบบบริหารเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน

3. นายนเรศ รุ่งเรือง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดสุนธาราม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานเด่น ครูสอนลูกเสือ สามารถสร้างทีมเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชนะเลิศการสวนสนามเป็นตัวเทนจังหวัด ไปแข่งขันสนาม

ศุภภัชราสัย 3 ปีซ้อน เป็นวิทยากรการบันเทิง ในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดและระดับภาคกลาง

4. นางมลิวรรณ แข็งงาน ครูโรงเรียนอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานเด่น เป็นที่รักของเด็ก ๆ ศิษย์เก่ารร.บ้านดอนข่อย อ.ภาชี เสียสละสอนศิษย์จนร่างกานป่วย(จึงต้องย้ายกลับบ้านเกิดเพื่อ

รักษาสุขภาพ)

5. นายสามารถ กองโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม อ.ภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลงานเด่น การบริหารโรงเรียนขนาดกลาง พัฒนาโรงเรียนจากสภาพที่ตกตำ(เดิอมเป็นรร.ขนาดเล็กในอำเภอ ปัจจุบันมีเด็กนร.

เพิ่มมากขึ้นเป็น 100 % ) ด้วยการสร้างขวัญกำลังใจครู ปลูกจิตสำนึกจนคณะครูร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนจนมีผลงานสู่

สาธารณชนเป็นที่รักศรัทธาของชมชน

สวัสดีค่ะ

ขอเสนอชื่อคุณครูพูนสุข  โอ่เอี่ยม

โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ

เป็นครูที่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่รักเพราะเป็นครูที่เสียสละเวลาส่วนตัวตั้งกลุ่มจิตอาสาให้นักเรียนทำกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือน้องที่ด้อยโอกาสเป็นผู้นำด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอเสนอชื่อครูต้อย (ครูพูนสุข โอ่เอี่ยม) มีผลงาน

1.นำนักเรียนปลูกป่าชายเลน ทำโดยจิตอาสาและชักชวนประชาชนปลูกป่าชายเลนให้รักสิ่งแวดล้อม

2.เป็นครูที่มีความรักและเมตตาลูกศิษย์ใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกซ้อมซ่อมเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาแม้เวลาเจ็บป่วยก็ยังสอนถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละและมุ่งมั่นเพื่อศิษย์

3.สอนนักเรียนให้มีความสุขนักเรียนรักและชอบเรียนภาษาอังกฤษ

4.สอนให้นักเรียนมีอาชีพเสริมและติดตามชมผลงานและให้กำลังใจ

5.จัดตั้งกลุ่มแกนนำประชาชนในชุ่มชนเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง

6.เป็นครูที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นแกนนำภาคประชาชนให้ผู้ปกครองมีสุขภาพดี

เพื่อจะได้เลี้ยงลูกด้วยความสุขทั้งกายและใจ

ขอบคุณค่ะ

 • ขอบคุณท่าน ศน Todsapol มากครับ
 • ได้ข้อมูลจากจังหวัดอยุธยามากเลยครับ
 • แบบนี้จะได้ช่วยกันเลือกครูครับ
 • ขอบใจน้องณัฐฑริกา หงษ์คูและน้องเกศริน
 • มากๆๆครับ
 • พี่ครูต้อยจากโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือนะครับ
 • เคยไปโรงเรียนหนูตั้ง 2 ครั้งแล้ว
 • ดีมากๆๆๆๆๆ

ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ

วันนี้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวการเสนอชื่อตลอดเวลา ได้ข้อมูลครูดีๆเยอะเลยค่ะ มีครูดีมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ วงการศึกษาไทยต้องไปได้ไกลแน่นอนค่ะ ภูมใจแทนเด็กไทยจริงๆค่ะ จนอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

อย่าลืมนะคะ เสนอชื่อกี่คนก็ได้ เสนอมาหลายครั้งก็ไม่เป็นไร เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาค่ะ แต่อย่าลืมเล่าข้อมูลของครูท่านนั้นมาด้วยนะคะ

หากต้องการติดต่อทีมงานครูเพื่อศิษย์ 02-5115855 ต่อ 108 ยุ้ยค่ะ หรือ sriwinan@thainhf.org ได้ทันทีนะคะ และต้องขอรบกวนผู้ให้ข้อมูลบางท่านล่วงหน้าที่ทางมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ อาจจะต้องทำการติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะ

ไม่ได้เสนอชื่อครับ แต่เข้ามาชื่นชมกิจกรรมดีๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมครูที่ดี ที่เป็นแบบอย่าง เพราะครูเป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างอนาคตของลูกหลานเรา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตครับ

ด้วยความเคารพรัก

สวัสดีคับ

ขอเสนอชื่อ อาจารย์ประณต พลอยงาม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น คับ

ท่านเป็นอาจารย์สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม ท่านอายุห้าสิบกว่าๆเข้าไปแล้วคับ..และท่านทำหน้าที่อาจารย์สาขามานานสามสิบกว่าปีแล้วคับ โดยที่ท่านยังมีระดับขั้นตำแหน่งทางราชการเหมือนเดิม อุปนิสัยของท่านเป็นกันเองกับลูกศิษย์มากๆคับทำให้นักศึกษาที่เรียนกับท่านทุกคน มีความกล้าแสดงออกในการเสนอแนวคิดและขอคำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ได้เข้าใจแจ่มแจ้งมากคับ อีกทั้งท่านเป็นอาจารย์ที่มีบุคลิกการแต่งตัวที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ ยานภาหนะที่ท่านขับมาทำงานก็เก่าแต่ยังใช้งานได้ดี และงานทางด้านปฏิบัติที่นักศึกษาต้องเป็นคนลงมือ ท่านจะมายืนดูอยู่ข้างๆคอยแนะนำเทคนิควิธีการให้อย่างถูกต้องโดยไม่เลือกว่านักศึกษาคนไหนเป็นศิษย์เอกศิษย์รัก เมื่อผมได้เข้ามาศึกษาที่สถานศึกษาแห่งนี้และมีโอกาสได้พูดคุยและขอคำปรึกษาจากท่าน ทำให้ผมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนต่างจากตำรามากขึ้น ผมรู้สึกซาบซึ้ง และประทับใจท่านมาก ซึ่งผมรู้สึกว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผมจะได้พบกับอาจารย์มหาลัยที่ มีความเปิดกว้างให้คำชี้แนะปรึกษาในเรื่องวิชาการ การเรียน ทุกโอกาสและทุกสถานที่ที่พบท่าน... และเมื่อผมศึกษาจบแล้วมีงานทำผมจะต้องหาโอกาสมาตอบแทนพระคุณท่านให้ได้คับ

สวัสดีค่ะ

 • ขอเสนอเพิ่มคุณครูเพื่อศิษย์อีก ๒ ท่านนะคะ
 • คุณครูอมีนา ศิริเกษ โรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ กาฬสินธุ์ และคุณครูอรวรรณ อินทะสีดาโรงเรียนสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
 • ขอขอบพระคุณค่ะ
 • สวัสดีครับ
 • ขอเสนอครูนพวรรณ  พงษ์เจริญ โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ พิษณุโลก
 • มีผลงานเชิงประจักษ์มากมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆโดยตรง
 • สามารถสัมผัสได้จริง

ขออภัยมากๆพิมพ์"คะ"เป็น"ครับ" ขออภัย ดร.ขจิตด้วยนะคะ

 • ผมเสนอใครไม่ถูกทุกคนในบล็อกนี้มีผลงานทั้งนั้น
 • ผมเสนอทุกคน แต่คงไม่ได้
 • มาอ่านที่เสนอมาใช่ทุกคนครับ
 • อยากจะเสนอเพิ่มเติม ต่อไปจัดให้มี
 • หมอเพื่อคนไข้
 • พยาบาลเพื่อคนป่วย
 • ศน.เพื่อครู
 • เกษตรเพื่อชาติ
 • ฯลฯ ประมาณนี้นะครับ

ครูคิมคะ

ยุ้ยรบกวนขอข้อมูล+ผลงานของอ.ที่ครูคิมเสนอชื่อมาด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 • สวัสดีครับ
 • เสนอพี่ครูคิม ครูธนิตย์
 • และคุณครูกัลยา  แตงขำ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดราชบุรี ครับ

เสนอครูคิม

ครูธนิตย์

ครูตุ๊กแกครับ

สวสัดีค่ะ

น้องมินเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ

หนูเป็นลูกศิษย์ของม่ามี๊ครูต้อย

มาขอบคุณที่อ.ดร.ขจิต เคยไปสอนพวกหนูที่ค่ายภาษาอังกฤษ

หนูขอเสนอชื่อดร.ขจิต จิตอาสาช่วยเด็กเป็นครูเพื่อศิษย์อีกคนได้ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอเสนอ ... คุณครู ทองใบ สายเชื้อ โรงเรียนดอนเสาโฮง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ท่านเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ..ที่เสียสละ ..จริงจัง ตั้งใจสอน ด้านชีวิตส่วนตัว ท่านครองตนดีเป็นแม่แบบ ที่ดีมาก และ ใช้ชีวิตอย่าง พอเพียง...

สวัสดีครับ

ผมขอเสนอ ผมทํางานประมงที่สมุทรสาครเข้ามาอ่านg2kหลายหนแล้วครับมาหาความรู้ผ่านมาเจอผมเสนอชื่อด้วยได้ไหม...ถ้าได้ก็ขอเสนอคุณครูที่ชอบไปปลูกป่าชายเลนชื่อครูต้อย เป็นครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือกับอีกคนหนึ่งสอนโรงเรียนบ้านสันดาบชื่อครูเฉลียว อยู่อำเภอเมืองสมุทรสาครทั้งสองคน

คนแรกเป็นครูที่ชอบเอาเด็กเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และปลูกป่า

ชอบเอาเด็กมาเต้น มาทำกิจกรรมต่างๆ

เป็นแกนนำประชาชนเรื่องสุขภาพให้โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร

ทำงานหลายอย่าง เป็นจิตอาสา แต่ไม่ค่อยเปิดเผยตัว

ครูเฉลียวสอนเด็กเล็กขยันมากครับ

ตามไปดูทำงานได้ครับ

 

สวัสดี ครับอาจารย์ขจิต

มาเสนอคุณครูเพื่อศิษย์ ท่านหนึ่งครับ P

คำนำหน้า: คุณครู
ชื่อจริง: วรางค์ภรณ์
นามสกุล: เนื่องจากอวน
   
 
   
อาชีพ: รับราชการ
ตำแหน่ง: ครู
องค์กร/บริษัท: โรงเรียนวัดบ้านดาบ
ที่อยู่: ตำบลโก่งธนู
อำเภอ: เมืองลพบุรี
จังหวัด: ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์: 13240
ประเทศ: ไทย
เว็บไซต์: warangporn_11@thaimail.com
   
ประวัติย่อ:

เกิดที่ลพบุรี เรียนจบจาก 1ร.ร.วินิตศึกษา ฯ 2.วค.เทพสตรี 3.มสธ.

เป็นครูภาษาไทย เป็นครูดีในดวงใจ เป็นบุคลากรดีเด่นสายงานการสอนของสพท.ลพบุรีเขต 1 และเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

รับราชการครั้งแรกเป็นครู แล้วไปเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ กลับมาเป็นครูอีก ขยับขึ้นเป็นครูใหญ่ แล้วปัจจุบันไต่กลับมาเป็นครูน้อยธรรมดา ๆ คนหนึ่ง

 

ผมอาจไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน แต่ใช้ตัวชี้วัดจากใจ...ได้มั้ยครับ อาจารย์

....ขอเสนอชื่อตัวเองนะค่ะ...เพราะรากฐานของเด็กที่ดีก็ต้องเริ่มที่ครอบครัวก่อน...และต่อจากครอบครัวแล้วก็จะต้องเป็นครูอนุบาลซึ่งการดูแลเด็กในวัยปฐมวัยนี้ต้องปลูกฝังสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เด็กพบเจอด้วย...

...คุณครูสุภาวดี จันทร์วิเศษ...เป็นครูอนุบาล 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนลำสาลีพัฒนาค่ะ...

+ สวัสดีค่ะ อ.ขจิต...เข้ามาอีกรอบค่ะ

+ ครูเกศวิไล   หนูปลอด  โรงเรียนเทพา  อ.เทพา   จ.สงขลา  และ  ครูวัชรี   จันทชาติ  โรงเรียนคูเต่าวิทยา   อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา  มีการจัดการเรียนการสอนที่เร้าใจเด็ก   เด็ก ๆ เรียนแล้วมีความสุข...มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาที่ท่านสอน...แต่ที่สำคัญกว่าการสอนหนังสือ   คือ ท่านทั้งสองสอนการใช้ชีวิตให้กับลูกศิษย์ของท่านค่ะ...ทุกครั้งที่ท่านเล่าถึงลูกศิษย์ที่ไม่มีครูคนไหนอยากได้...เจ้าตัววายร้าย...เจ้าตัวแสบทั้งหลาย...ที่ท่านใช้หัวใจของครูเพื่อศิษย์เข้าเยียวยาพฤติกรรมศิษย์เหล่านั้น....แววตาเธอเปล่งสุกประกายสดใสเสมอ ๆค่ะ...

+ คิดว่า...ครูเช่นนี้...คือครูที่สังคมไทยกำลังต้องการค่ะ...เพราะการประคับประคองชีวิตช่วงหนึ่งของเด็ก ๆ ให้อยู่ในครรลองที่พอไหว...ไม่ถลำไปในทางลบมากนักเป็นการกระทำที่มาจากใจข้างในค่ะ...ทั้งนี้เพราะสังคมเราซับซ้อนมากมายจนเด็ก ๆ มีภูมิคุ้มกันไม่ทัน...หากนอกเหนือจากการสอนหนังสือ...ครูเพื่อศิาย์ที่แท้จริงควรสอนชีวิตให้กับเด็ก ๆ ด้วยค่ะ...

+ ครูเกศวิไล  และครูวัชรี เป็นครูที่มีลักษระดังกล่าวอย่างแท้จริงค่ะ

+ สำหรับครูวัชรีนั้น...ท่านเคยอุปการะที่อยู่  อุปการะงาน  ให้กับนักเรียนและครอบครัวนักเรียนของท่าน...อุปการะจนนักเรีนยดังกล่าวเรียน ม.1  จนจบ ป.ตรีการบัญชี  จาก ม.ทักษิณ ได้ทำงานดี มีเงินเดือนพอเลี้ยงครอบครัวค่ะ  

+ นอกจากนี้ครูทั้งสองยังช่วยเหลืองานสังคมทุกอย่าง...ทั้งงานวัด  งานหมู่บ้าน  งานปกครอง...ทุกงานที่ช่วยเหลือได้ช่วยหมดค่ะ...ประทับใจครูทั้งสองท่านมากค่ะ

ขอบคุณทุกๆๆท่านก่อนนะครับ ที่มาเสนอความคิดเห็นตอนนี้งานยุ่งมากๆๆแล้วจะมาตอบทีละท่านนะครับ...

 • ขอบคุณคุณยุ้ยมากครับ
 • ที่นำข้อมูลมาเพิ่ม
 • เราจะได้เครือข่ายครูเพื่อศิษย์
 • ในที่ต่างๆๆได้ครบครับ
 • ขอบคุณมากๆๆครับ
 • ขอบคุณอาจารย์กิตติพงษ์
 • มากครับ
 • อยากได้รายชื่อครูจากมหาสารคามหรือทางมหิดลครับ
 • พอจะมีรายชื่อไหมครับ
 • ขอบคุณคุณเบสไลฟมากครับ
 • ผมเคยไป มทร อีสาน
 • ที่ขอนแก่นด้วยครับ
 • ไปทำกิจกรรมกับน้องสายลมแต่ว่าเป็นภาคบริหาร
 • เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆตามข้อมูลให้ครับ
 • ขอบคุณครูคิม
 • พี่อรวรรณและครู Mena
 • นะครับ
 • ขอบคุณครูMena
 • สลับกันไปสลับกันมา
 • อยากได้ครูแถวๆๆจังหวัดครู Menaบ้างครับ
 • ขอบคุณปู่เบฯ
 • เสนอครูแถวๆๆบ้านปู่ได้นะครับ
 • ขอบคุณคุณยุ้ยอีกครั้ง
 • เมื่อวานสอนทั้งวัน
 • เลยไม่มีเวลาตอบนะครับ
 • ขอบคุณอาจารย์จักรกฤษ
 • มากครับ
 • คุณครูกัลยา  แตงขำ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จังหวัดราชบุรี
 • เป็นประโยชน์
 • มากเลยครับ
 • ขอบคุณครูโย่ง
 • ที่ครูโย่งเสนอ
 • อยู่ในเกณฑ์แล้วครับ
 • ขอบคุณน้องรัตนาภรณ์
 • ครูเป็นเพียงคนรวมเครือข่ายครับ
 • ไม่ต้องการเป็นเอง
 • อยากให้พี่ๆครูที่อยู่ไกลและน้องๆช่วยกันเสนอชื่อครับ
 • ขอบคุณคุณ nitat
 • มากครับ
 • คุณครู ทองใบ สายเชื้อ โรงเรียนดอนเสาโฮง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
 • ข้อมูลเป็นประโยชน์
 • มากเลยครับ
 • ขอบคุณคุณเกษมจันทร์
 • พี่ครูต้อยกับครูเฉลียวนะครับ
 • ครูต้อย เป็นครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือกับอีกคนหนึ่งสอนโรงเรียนบ้านสันดาบชื่อครูเฉลียว อยู่อำเภอเมืองสมุทรสาครทั้งสองคน
 • ขอบคุณคุณแสง
 • พี่แจ๋วนะครับ
 • พี่แจ๋วใจดี
 • สอนนักเรียนได้น่ารักมากๆๆ
 • ขอบคุณคุณสายลมที่หวังดี
 • เสนอตัวเองนะครับ
 • ขอบคุณมากครับ
 • ขอบคุณน้องแอมแปร์
 • มีข้อมูลของสองท่านแล้วครับ
 • แต่มีข้อมูล ครูวัชรี   จันทชาติ  โรงเรียนคูเต่าวิทยา   อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา
 • ไม่มากนัก
 • มีแต่ข้อมูลพี่แอน
 • ครูเกศวิไล   หนูปลอด  โรงเรียนเทพา  อ.เทพา   จ.สงขลา  
 • เข้าใจว่าเคยเจอคุณครูครับ
 • ขอบคุณพี่ครูต้อย
 • ดอกไม้สวยมากๆๆ
 • เจ้าเพ่ยชอบดอกไม้นะครับ

เลือกไม่ถูก เก่งกันทุกคน

สวัสดี อ.ขจิต ฝอยทอง

เข้ามาทักท้าย ไม่ได้เข้ามาเสนอใคร

 • สวัสดีค่ะดร.ขจิต ฝอยทอง
 •  ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้ที่ให้กำลังใจครูที่ดีทุกท่าน
 •  ครูดีเพื่อศิษย์ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ตามชายขอบ ชายแดน
 •  อยากให้ครูเหล่านี้เป็นครูดีเพื่อศิษย์ที่ได้รับบการยกย่องทุกท่านค่ะ

เพิ่งเข้ามาค่ะ.......

เห็นมีรายชื่อพี่ครูคิมแล้ว / พี่พรรณนาแล้ว / น้องครูตุ๊กแกแล้ว

เพิ่มอีกคนได้มั๊ยคะ

เธอเพิ่งได้รางวัลครูดีในดวงใจจากเด็กๆ มา 2 ปีซ้อน  และปีนี้เธอก็ได้รับรางวัล "ครูดีศรีเทพา" น่ะค่ะ...เธอชื่อ ครูพี่แอ๋ว..นางนฤมล  ศรีทวีวัฒน์  โรงเรียนเทพา อ.เทพา  จ.สงขลา น่ะค่ะ  เธอเป็นครูพยาบาลของโรงเรียนมานานหลายปีแล้วค่ะ  เรื่องราวและข้อมูลของเธอจะมาเพิ่มเติมให้ในวันหลังนะคะ...ไม่นานหรอกค่ะ...ขอบคุณนะคะ

งานคงยุ่งเนาะ...ท่านขจิต...ดูแลตัวเองด้วยครับผม

 

 • ขอบคุณคุณnutt
 • นมัสการหลวงพี่มงคล
 • ขอบคุณพี่เอื้อง
 • อยากได้รายชื่อครูในภาคเหนือครับ
 • ขอบคุณพี่แอน
 • มากครับ
 • อยากได้ข้อมูลคุณครู
 • คุณครูมีเครือข่ายไหมครับ

ขอเสนอชื่อ นางสาวบุปผา สุระเกษ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นครูผุ้เสียสละแก่ศิษย์ พึ่งได้รับรางวัล คนดีศรีอำนาจ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ท่านสอน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา เป็นโรงเรียนในตำบล นักเรียนเรียน จบป.6 แล้วเรียนต่อที่นี่มากที่สุด เมื่อคิดเป็น % ท่านเอาใจใส่ในตัวนักเรียนมาก นักเรียนได้รับรางวัลมากมาย ได้รับทุน ยุวชนวิจัย ดีเด่น เป็นโรงเรียนในโครงการนำร่องการสอนเพศศึกษา ในโรงเรียน การดูแลเอาใจใส่ ในตัวนักเรียนซึ่งกำลังอยู่ในวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ ครูต้องให้ความสนใจ และสำคัญเป็นอย่างมากท่านทำได้ดีมาก

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ ก่อนอื่นขอชื่นชมว่าเป็นงานที่มีคุณค่ามากนะคะ และขอแนะนำครูที่ดิฉันรู้จักและได้ร่วมงานด้วย คือ อ.ไพฑูรย์ ใจเที่ยงธรรม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ค่ะ เป็นครูหัวหน้าระดับ ม.5 สอนวิชาสังคมศึกษา ม.5 และเป็นผู้ดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนด้วยค่ะ เป็นครูที่สามารถนำนวัตกรรมการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติมาใช้กับกลุ่มนักเรียนที่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ (YC:Youth counseling) โดยมีนักเรียนเป็นแกนนำ และการถ่ายทอดผ่านบทเรียนในห้องเรียนเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและจัดการปัญหา

นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดบทเรียนที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงของเด็กๆ กลุ่มทรงพลังไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ เช่น โรงเรียน บางกะปิ โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยา โรงเรียนอันนาลัย จ.ชลบุรี เป็นต้น ร่วมกับโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีคุณชาคริต ภวังคนันท์ นักวิชาการศึกษา สพฐ. เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันจะสิ้นสุดการสนับสนุนงบประมาณโครงการไปแล้วแต่ทาง อ.ไพฑูรย์ ก็ยังดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นคุณครูอีกท่านหนึ่งที่ทำงานหนักร่วมกับเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่อย่างมีความสุขค่ะ

สามารถติดตามชมผลงานของอาจารย์ได้ที่โรงเรียนและตามสื่อของทีวีไทย เช่น รายการไทยมุง วาระประเทศไทยและเวทีประชาชนภาคพิเศษวันเด็ก เป็นต้น ที่เคยสัมภาษณ์ลูกศิษย์ของอาจารย์ และตัวของอาจารย์เอง และผอ.จารึก ศรีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ค่ะ

อาจารย์ขจิตคะ...

วันนี้ไปเจอคุณครูท่านหนึ่งมาน่ะค่ะ

P  ครูแมว อักษรา ประวัติ

ประทับใจในความเป็นครูผู้ทุ่มเทเสียสละ

มีเทคนิควิธีการสอนมากมาย..

โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบ Action learning

ขอบคุณคุณบุญส่งและคุณแววรุ้งมากครับ ข้อมูลมีประโยชน์มากๆๆเลยครับ

ขอบคุณคุณน้องมากครับ ครูแมวน่าสนใจมาก ทำเรื่องครอบครัวนะครับ

สวัสดี ครับ อาจารย์ขจิต

วันนี้ เข้ามาอ่านบันทึกของบุคลากรทางการศึกษาอีกท่านหนึ่ง

ขอบอกครับว่า.. ชื่นชม อุดมการณ์ ความคิด และการกระทำ ที่สำคัญเป็นครูรุ่นใหม่ไฟแรง ครับ

P

คำนำหน้า: นางสาว
ชื่อจริง: จิราภรณ์
ชื่อกลาง: -
นามสกุล: บุญสงค์
   
 
   
อาชีพ: รับราชการ
ที่อยู่: โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
อำเภอ: เมือง
จังหวัด: นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์: 30000
ประเทศ: ไทย
   
ประวัติย่อ:

     เป็นชาวโคราชโดยกำเนิด  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบุญวัฒนา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา โดยมีวิชารองคือภาษาต่างประเทศ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา. ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

 

  รางวัลแห่งชีวิต 
          1. 
ครูแกนนำ  
         
2.  ครูดีเด่น    
          3.  ครูดีศรีโคราช  
         
4.  ครูชีววิทยาดีเด่น
         
5.  ครูดีในดวงใจ     
                  ฯลฯ

   ผลงานเผยแพร่
          1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Projects learnning
          2.  รูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กห้องท้าย
          3. 
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
          4.  โครงการนำความรู้สู่ชุมชน
          5.  โครงการต้นกล้าสิ่งแวดล้อม
          6.  โครงการต้นกล้ารักษ์ชุมชน
          7.  โครงการต้นกล้าจิตอาสา
          8.  โครงการต้นกล้าความพอเพียง
                                        ฯลฯ

   หน้าที่พิเศษ
         -  กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา สพท.นม.1
         -  กรรมการดำเนินงานการอบรมครูผู้สอนวิชาชีววิทยา จังหวัดนครราชสีมา
         -  กรรมการดำเนินงานการจัดนิทรรศการปฏิรูปการศึกษาเมืองย่าโม สพท.นม.1
         -  กรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด
         -  กรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนวิชาชีววิทยา สพท.นม.1

                                                    ฯลฯ
           
   

     ประสบการณ์
         -  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

         -  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
         -  หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
         -  หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
         -  หัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
         -  ประธานคณะสีน้ำเงิน ดอกพวงคราม
         -  หัวหน้าเวรประจำวันคณะสีน้ำเงิน ดอกพวงคราม
         -  กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียน
         -  ผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียน
       
                                    ฯลฯ

   

      คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

 

ครูรุ่นใหม่...มีอีกหลาย ๆ ท่าน นะครับ ทั้งคุณครูเทียนน้อย คุณครูตุ๊กตา คุณครูจิ๋ว คุณครูใจดี คุณครูมีนา   คุณครูโย่ง คุณครูปู  คุณครูตุ๊กแก หากเป็นคุณครูรุ่นบุกเบิก ผมชื่นชมคุณครูคิม คุณครูต้อย คุณครูกานท์   คุณครูอ้อย  และ ครูเสือ  ครับ  ทุกท่านสมควรได้รับคำนำหน้านามว่า คุณครูเพื่อศิษย์โดยแท้

คุณครูโวภา กาฬภักดี

โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"

อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

คุณครูเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กที่สอนนักเรียนได้ประทับใจผู้ปกครอง จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป มีความขยัน อดทน ต่อสภาแวดล้อม

ขอเสนอคุณครูวิฑูรย์ ทวีสุข ครับ

โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทร. 0-3557-8574

เป็นบุคลากรที่ให้ความสนใจเรื่องของประชาธิปไตย ดังนี้

1. เป็นที่ปรึกษา สร้างสภานักเรียน จนได้รับรางวัลการประกวด

2. เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของประชาธิปไตย ให้กับ กกต.สุพรรณบุรี

3. ได้รับรางวัล การจัดทำแผนจัดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง จาก กกต.

4. ได้รับรางวัลการออกแบบเว็บไซต์สถานศึกษา 3D

เพิ่งกลับจากแสดงงานที่กาญจนบุรี..ขอเสนอชื่อ อ.วิสิทธิ์ แดงประสิทธิพร ครูพละศึกษา โค้ชทีมวอลเล่ย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) คุมทีมวอลเลย์บอลมาหลายปีอยู่กินนอนกับเด็กนักกีฬาวอลเลย์กว่า20ชีวิตมานานนับ4ปีแล้วค่ะเป็นครูพันธ์ใหม่ที่ฝึกนักวอลเลย์บอลจนเข้าตากรรมการรับเด็กนักกีฬาเข้าเรียนในสถานศึกษามีชื่อหลายสถาบัน รายละเอียดต้องไปสัมภาษณ์น้องเขาอีกที อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่งายยุ่งและแยกกันทำจึงไม่ได้เจอน้องเขาเลยค่ะ...

 

 • ขอเสนอชื่อคุณครูคิมค่ะ P

ขอบคุณคุณแสง คุณ chainat ครูสมจิต พี่ครูอ้อยเล็ก และคุณ tamtam1 มากครับ ที่มาช่วยเสนอชื่อครับผม

สวัสดีคุณครูอย่างนอบน้อม

ลูกศิษย์ก้มประนมกรวอนไหว้

พระคุณครูยิ่งใหญ่มหันต์นาม

ทั่วเขตคามระลึกถึงพระคุณครู

                ครูอ้อยเล็ก

 

ขอบคุณพี่ครูอ้อยเล็ก พี่ครูต้อยและพี่ครูคิมมากครับ

สวัสดีค่ะ

 • มาเสนอชื่อคุณครูเพื่อศิษย์ค่ะ
 • คุณครู อภิเชษฐ ปรางสุวรรณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา หรือกานท์กวี
 • ขอขอบคุณค่ะ

ขอบคุณพี่ครูคิมที่เอารายชื่อครูมาเพิ่มครับ...

สวัสดีครับ อาจารย์ ดร ขจิต

@ ขออนุญาตเสนอ 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

@ Pคุณครูคิม

@ Pคุณครูอ้อย แซ่เฮ

@ Pอาจารย์ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

@ ขอบพระคุณครับ

Dsc07965

สวัสดีคุณครู ขอบคุณคุณครู และชื่นชมคุณครูทุกท่านค่ะ

สวัสดีครับพี่...

ผมนำเอาบันทึกเอกสารที่จะใช้ไปประกอบการบรรยายให้ครูพร้อมสนับสนุนโครงการครูเพื่อศิษย์ในการบรรยายให้ครูในพื้นที่ฟังครับลองอ่านดูครับ 

http://gotoknow.org/blog/fuad1011/328668 อิอิ...ร่วมด้วยช่วยกันครับ

 • ขอบคุณคุณไทบ้านผำ
 • มากครับ
 • หายไปนานเลย
 • ขอบคุณพี่เกศ
 • มากครับ
 • ดอกไม้สวยจัง
 • ขอบคุณน้องเสียงเล็ก
 • ไปอ่านแล้วครับ
 • แต่ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นไว้
 • ขอบคุณมากๆๆที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์
 • ฮ่าๆๆ

ขอเสนอชื่อครูเพื่อศิษย์

คุณครูวิทย์ชนะ มณีชมภู

ข้อมูลจะเพิ่มเติมคราวหลัง เน้อเจ้า

 • ขอบคุณครูใหม่
 • มากครับ
 • ครูวิทย์ชนะนะครับ
 • รอข้อมูลนะครับ
 • หลานน้อยสองคนสบายดีไหมครับ

คุณครูวิทย์ชนะ มณีชมภู

ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านร่องแมด อำเภอจุน จังหวัด

ข้อมูลจะเพิ่มเติมคราวหลัง เน้อเจ้า

สวัสดีคุณครู ดร.ค่ะ

น้องเพ้ยมากราบสวัสดีเนื่องในโอกาสวันครูค่ะ

ขอให้มีสุขภาพแข่งแรง อายุมั่นขวัญยืนเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศนะค่ะ

ขอบคุณครูใหม่ ขอบใจน้องเพ้ย ขอบคุณน้องวัณย์ด้วยครับ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ อ.ขจิต ครูแตนขอเสนอชื่อคุณครูของครูแตนที่นักเรียน โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

* ท่านชื่อ อาจารย์ประวิทย์ แดงศิริ ตำแหน่ง ครู คศ.2 ทำหน้าที่ หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรม ทำทุกอย่างในโรงเรียนเท่าที่ท่านสามารถทำได้ ทั้งวิทยากร พิธีกร แผนกจัดการนักเรียน แผนกบริหาร แผนกต้อนรับ ฯลฯ

*ทำหน้าที่หลักสอนวิชาสังคมศึกษาฯ

*ทำหน้าที่เป็นพ่อคนที่สองของนักเรียน มีแต่คนรัก ลูกศิษย์ก็รัก

*เทคนิคการสอน สอนให้นักเรียนเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*ปัจจุบันท่าน อายุ 59 ปี เดือน กันยายน ปี 2553 นี้จะเกษียรอายุราชการแล้วค่ะ อยากให้กำลังใจคุณครูค่ะ

สวัสดีค่ะ ขอเสนอชื่อครูอีกคนนะคะ

1. ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย ปรภูมิ อินจับ

วัน/เดือน/ปี เกิด 11/10/2516

ที่อยู่ปัจจุบัน 102 ม. 2 ท่าด่าน ธ.3 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง

โทรศัพท์บ้าน 054-299270 โทรศัพท์มือถือ 087-013767

ตำแหน่ง ครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง เขต - จังหวัด ลำปาง

2.2 ประวัติการศึกษา

1. การศึกษาระดับก่อนปริญญาตรี

วุฒิ - วิชาเอก - สถาบัน -

2. การศึกษาระดับปริญญาตรี

วุฒิ ค.บ.,ศษ.บ. วิชาเอก เคมี,บริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3. การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

วุฒิ กศ.ม. วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา สถาบัน มหาวิทยลัยนเรศวร

2.3 ประวัติการทำงาน ครูชำนาญการโรงเรียนแม่พริกวิทยา ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง

2.4 ผลงาน

ในกรณีที่เป็นผลงานดีเด่นทางวิชาการ/วิจัย

1. ได้รับรางวัลที่ 2 มูลนิธิโทเรแห่งประเทศไทย (ไม่มีรางวัลที่ 1)

สรุปบทคัดย่อ การหาสารสกัดจากธรรมชาติทำปฏิกิริยากับฟอร์มาลีนในอาหารทะเลและสร้างชุดทดสอบอย่างง่าย สะดวกแก่การใช้ที่ความเข้มข้นต่างๆ (ค้นข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website TTSF)

2. ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอผลงาน Asian ณ ประเทศสิงคโปร์

สรุปบทคัดย่อ การพัฒนาระบบบำบัดไอเสียทางท่อรถโดยใช้วงจรอเล็กทรอนิกส์และพัฒนาระบบกรองภายในท่อรถแบบใหม่

3. โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม

สรุปบทคัดย่อ การตรวจสอบคุณภาพน้ำลำห้วยคะคาง จังหวัดมหาสารคาม ค้นคว้าเพิ่มเติมที่ Website google พิมพ์ parpbhum Injub

ในกรณีที่เป็นผลงานสร้างชื่อทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. -

สรุปสาระสังเขป -

2. -

สรุปสาระสังเขป -

3. -

สรุปสาระสังเขป -

2.5 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จและภาคภูมิใจ

การพัฒนาผู้เรียนให้ได้ที่เรียนที่หลากหลายได้รับทุนเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ฟรี ผ่านโครงการของ Nectec , MTGC , Nstda, สกว

2.6 แนวคิดในการทำงาน

พัฒนาผู้เรียน ประดุจ พัฒนาลูกของเราเอง

2.7 สิ่งที่ภาคภูมิใจในการทำงาน

งานทุกชิ้นสำเร็จลุล่วงด้วยดี

2.8 รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

- โลห์จากพณ.พลเอกเปรม - โลห์จากการประกวดสื่อการสอน - ครูดีเด่นคุรุสภา,ครูต้นแบบ,ครูแกนนำกรมสามัญ - เกี่ยรติบัตรจาก Japan Education - เกียรติบัตรจาก Asian Education - สภาวิจัยแห่งชาติมอบรางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

 • ขอบคุณครูแตน
 • หายไปนานมากๆๆ
 • ข้อมูลมีประโยชน์มากเลย
 • เดี๋ยวน้องยุ้ยจะมาเก็บข้อมูลนะครับ...

จะมาถึงบรรหารฯ 1 ตอนไหน

ให้พี่รับไปเลี้ยง..ส้มตำมั๊ยล่ะ

วชิรวิชญ์ เปล่งปลั่ง

สวัสดีครับ.. สำหรับครูเพื่อศิษย์ ผมขอเสนอชื่อ ครูอรทัย กองสิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ หากได้รับพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง

    

ครูเพื่อศิษย์

.........ครูอรทัย   กองสิน 
สอนวิชาภาษาไทย  ชั้น ม.๑ – ๓
โรงเรียนบ้านปะทาย  สำนักงานเขตพื้นที่ศรีสะเกษ เขต ๔  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐

                ครูเพื่อศิษย์ไม่ใช่แค่เพียงครูที่สอนศิษย์  แต่เป็นคนที่สอนคนให้เป็นคนแก่ศิษย์  สอนให้ศิษย์มีความรู้  มีคุณธรรม และมีชีวิตและอนาคตที่ดี  สำหรับครูเพื่อศิษย์ของผมท่านนี้  ผมขอเทิดทูนความเป็นครูของท่าน  ความเป็นครูที่สมกับค่าของครู  สมกับสิ่งที่ศิษย์เรียกว่าครูและยกมือไหว้  เพราะครูท่านนี้เป็นยอดแห่งครู  เป็นครูในดวงใจของศิษย์ตลอดกาล
                คุณครูอรทัย กองสิน ท่านทุ่มเทกับการสอนหนังสือแก่ศิษย์เท่าชีวิต  ท่านสอนด้วยใจ สอนดั่งแม่สอนลูก  ไม่เคยซ้ำเติมศิษย์ที่เรียนรู้ช้า  และที่สำคัญท่านเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อสอนเสริมให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนเป็นพิเศษในเวลาหลังเลิกเรียนจนมืดค่ำ โดยไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น  ได้แค่เพียง              ความภาคภูมิใจที่ศิษย์ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น    ความรู้ต่างๆที่ครูสอนล้วนแต่เป็นความรู้ที่ทำให้ศิษย์ได้รับแล้วจดจำนำมาใช้ถึงทุกวันนี้  
                ชีวิตของครูอรทัย  มิได้เพียงแต่สอนหนังสือแก่ศิษย์เท่านั้น  แต่เป็นผู้เปรียบประดุจแม่อีกคนของศิษย์คนนี้และคนอื่นๆ  เพราะท่านสอนมากกว่าคำว่าครูสอนหนังสือ  ท่านสอนและชี้นำทางดำเนินชีวิต  ท่านส่งแสงสว่างแห่งความเป็นครูให้ศิษย์เดินถูกทาง  ท่านพายเรือจ้างพาศิษย์ข้ามฝั่ง  สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ครูท่านนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นครูในดวงใจของศิษย์  ครูอรทัยคือครูในดวงใจ  เป็นอริยบุคคลแห่งความเป็นต้นแบบและต้นบุญ  เป็นแบบอย่างที่ดีของความเป็นคนให้แก่ศิษย์  ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใจ        การแต่งกายที่แสนจะสุภาพ วาจาที่แสนจะไพเราะซึ้ง กิริยาที่เป็นวิถีไทย  ล้วนเป็นต้นแบบให้แก่ศิษย์ทั้งนั้น  แม้แต่ภายในคือ จิตใจอันดีงามของครูอรทัย  ก็หาที่พรรณนาได้ เพราะครูผู้มีใจรักศิษย์ หวังดีกับศิษย์มาตลอด  และที่สำคัญความเป็นครูในดวงใจยังมิรู้ลืม  ก็เพราะความรัก  ความห่วงใย ติดตามทางชีวิตของศิษย์คนนี้  ที่จะถึงฝั่งทุกเมื่อ  จนถึงทุกวันนี้ครูอรทัยก็ยังคงถามถึงศิษย์คนนี้  ห่วงใยและให้แสงสว่างแก่ศิษย์คนนี้และคนอื่นๆอยู่ไม่หาย  ครูผู้พอเพียงท่านนี้  ไม่ว่าเวลาผ่านไปแค่ไหน  ศิษย์คนนี้  คนที่ครูห่วงนักห่วงหนา  ได้มาอยู่ ณ จุดที่ได้ชื่อว่า  ว่าที่คุณครู  และอีกไม่นานก็จะได้เดินตามรอยแบบรอยบุญของครู    ผมขอเชิดชูคุณงามความดีของครูอรทัย  กองสิน เป็นครูเพื่อศิษย์คนนี้และทุกๆคนตลอดไปครับ 
                                                                                ...ว่าที่ครู วชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง  (ศิษย์ครูอรทัย กองสิน)
               

 

 • ขอบคุณพี่ครู ป.1
 • ไม่เป็นไรครับ
 • จะไปเยี่ยมพี่หนึ่งท่านที่โรงพยาบาลครับ
 • ขอบคุณวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง 
 • มากครับ
 • ข้อมูลมีประโยชน์มากๆๆครับ
 • ลืมไปว่าเสนอที่ learners ก็ได้ครับ
 • สวัสดีค่ะอ.ขจิต ฝอยทอง
 • ยินดีกับคุณครูที่ได้เสนอ.."ครูเพื่อศิษย์"ทุกท่านนะคะ
 • และเชิญชวนตามไปดู"ครูเพื่อศิษย์" ของเมืองสามหมอก ที่นี่ค่ะhttp://gotoknow.org/blog/hongsoned1
 • ขอบคุณค่ะ

หวัดดีจ้า สบายดีไหมคะ ดีใจที่ได้เห็นหน้า อิ อิ

สวัสดีค่ะ

อยากจะเสนอชื่อคุณครูผู้เสียสละเพื่อศิษย์ที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากค่ะ  ท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายๆท่าน แต่ก็จนใจที่ไม่สามารถระบุชื่อได้เพราะไม่รู้จัก  และรู้จักแต่จำชื่อไม่ได้แล้ว ท่านเป็นครูแนะแนวอยู่โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดยะลา ท่านอุทิศบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์และให้เด็กๆมาเรียนรู้ในวันเสาร์-อาทิตย์  นิมนต์พระมาเทศน์ให้เด็กๆฟัง  เชิญหมอนวดแผนโบราณมาฝึกสอน  หรือแม้แต่เพราะปลูกไม้ประดับให้แก่เด็กๆ จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครอง  ในขณะที่ท่านต้องใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย  ต้องคอยระมัดระวังภัยที่มองไม่เห็นตัว  งานที่ท่านทำมีโครงการและรูปภาพที่เห็นเป็นรูปธรรม  พบกันตอนประชุมที่ กทม. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ขออภัยน้องขจิตมากๆนะคะที่ไม่ทราบจะเสนอชื่อได้อย่างไร  ต้องขออภัยด้วยนะคะ  เอาเป็นว่า  ขอเชียร์ให้สมาชิกช่วยเสนอชื่อคุณครูใต้บ้างก็แล้วกันนะคะ

ไปร่วมอวยพรให้ครูเพื่อแผ่นดินที่บล็อกของ คุณประสิทธิ์ หนูกุ้ง  ที่นี่  ค่ะ

ขอบคุณพี่เอื้อง พี่หมอสุ หายไปนาน ขอบคุณพี่ครูอรวรรณมากครับที่มาแจ้งให้ทราบ

ขอเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับ

ท่านผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

เป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ด้านภาษาไทยเป็นอย่างมาก

เรียกได้ว่าเอ๋ยอะไรออกมาก็รู้ไปหมดที่เกี่ยวกับภาษาไทยความเป็นครูที่ดีของอาจารย์

อาจารย์ชอบทำบุญมากๆโดยเฉพาะชมรมอาสาพัฒนาของอาจารย์ถึงจะเป็นการรับบริจาคแต่ผมว่าเงินส่วนใหญ่ก็มาจากอาจารย์นี้แหละครับรูปแบบชมรมคือการช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารกิจกรรมชมรมจะเป็นการมอบของให้โรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือ

ให้โรงเรียนในการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียนอาจารย์เป็นแกนนำในการจัดหาทุนมาโดยตลอดล่าสุดก็รวบรวมเงินซื้อรถจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระแก้วท่านอาจารย์เกษียณปีนี้แล้วครับท่านอาจารย์เป็นครูที่เป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์มาโดยตลอดผมเชื่อว่าครูในที่ต่างๆในตอนนี้บางท่านก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ครับและเขาก็จะรู้ว่าอาจารย์ท่านนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนอุดมการณ์ของตนเลยคือการเป็นครูเพื่อศิษย์ครับ

ขอบคุณคุณภารูภัทรมากครับที่มาแจ้งข้อมูล

ขอบคุณอาจารย์ LinHui มากครับ

คุณครู สมพร เทียนทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทักษิณวารี อ.ลำดวน สพท.สุรินทร์ เขต 1 (ร.ร. 044-541111) เป็นโรงเรียนเล็กๆ อยู่ในชุมชนยากจน สอนระดับประถมศึกษา วุฒิ ค.บ. (วิทยาศาสตร์) ตั้งใจสอนศิษย์ ดูแลเอาใจใส่ดีทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เช่น ลูกศิษย์คนหนึ่ง จบชั้น ป.6 แล้วไปเรียนที่อื่น จนจบ ม.6 สอบเข้าพยาบาลวชิระ ในกรุงเทพฯ ได้ ไม่มีใครไปค้ำประกันให้ (เนื่องจากยากจน พ่อมีอาชีพถีบสามล้อ แม่รับจ้างทั่วไป) ได้ครูสมพร นั่งรถไปชั้น 3 ไปกับพ่อแม่และญาติๆ ไปค้ำประกัน และเป็นผู้ปกครอง หาบ้านเช่า และอื่นๆให้ จนเรียนจบ ได้ทำงานที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เมื่อแต่งงาน ก็เชิญคุณครูไปเป็นประธานงานแต่งงาน ลูกศิษย์ก็กตัญญู เมื่อถึงวันปีใหม่ก็จะส่ง ส.ค.ส. อวยพร และส่งของฝากไปให้ เป็นประจำ ลูกศิษย์บางคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ไม่มีเงินค่าเทอม ก็ให้แม่มาหาคุณครู เอาผ้าไหม มาอ้อนวอนให้คุณครูช่วยซื้อ นักเรียนบางคน พ่อแม่อย่าร้างกัน พ่อไปมีเมียใหม่ ทิ้งให้อยู่คนเดียว ฝึกซ้อมเป็นนักมวยกับบ้านข้างๆ เวลาชนะ หัวหน้าคณะก็ใจดีให้เงินใช้บ้าง เวลาแพ้ก็ด่า ตบหน้า ครูไปแอบยืนดูข้างสนามมวยซึ่งจัดงานที่วัดทักษิณวารีสิริสุข เมื่อเด็กแพ้ลงมา ครูได้เข้าไปหาและให้เงินเป็นกำลังใจ 100 บาท ปลอบใจเด็กที่แพ้ ตอนเย็นบางวันครูก็จะถามว่าเธอได้กับข้าวอะไร เด็กบอกว่าไม่มี ครูก็จะไปซื้อกับข้าวถุงข้างโรงเรียนเอาไปให้ จนกระทั่งเด็กจบป.6 ส่วนนักเรียนบางคน สติปัญญาไม่มี เป็นเด็กพิเศษ บางคนเป้นไบ้ บางคนเป้นเด็ก L.D. มักจะมาอยู่กับครูสมพร เวลาจัดชุมนุมวิทยาศาสตร์ ให้เด็กเลือกเข้าชุมนุม มักจะมีเด็กพิเศษพากันมาอยู่กับครู เพราะครูใจดี มีเมตตาต่อเด็ก อ้มเด็ก กอดเด็กอย่างไม่รังเกียจ ส่วนคนที่เรียนดี ครูได้ส่งเสริมพัฒนาเด็ก ส่งนักเรียน ด.ญ.วัชิรา บริบูรณ์ เข้าประกวดนักเรียนพระราชทาน ผ่านเข้าไปประกวดระดับประเทศได้ ส่วนเด็กพิเศษ L.D. ในห้องที่สอน ก็พัฒนาให้ดี จนสามารถชนะประกวดแข่งขันวาดภาพ กลุ่มเด็กพิการร่างกาย ชนะระดับภาคอีสาน จะไปประกวดระดับประเทศที่เมืองทองธานี และอีกหลายเรื่อง ที่บรรยายไม่จบ...

สวัสดีค่ะ

 • ขอเชิญไปเยี่ยมโรงเรียนดีบนดอยด้วยค่ะ
 • ช่วยประเมินให้คะแนนด้วยนะคะ
 • http://gotoknow.org/blog/krukimgtk/332122
 • ไม่ทราบว่าจะเข้าเกณฑ์ครูเพื่อศิษย์ไหมคะ  เพราะเขาทำโดยไม่สนใจเกณฑ์ค่ะ

ขอเสนอชื่อครูสุชาย สายสีสด ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ

ผช.สุชาย สายสีสด โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เป็นครูผู้ให้ และเสียสละทั้งเวลา แรงใจและแรงกายให้แก่ศิษย์ทุกคน ทุกรุ่น

สวัสดีค่ะ

ครูแอนเพิ่งไปพบเจอตัวเป็นๆ ของคุณครูคนเก่งและคนดีที่ทำเพื่อลูกศิษย์ท่านนี้มาน่ะค่ะ

อยากเรียกท่านว่า "ช้างเผือกแห่งบ้านป่า"  คุณครูจุไรรัตน์  สุขปุนพันธ์  คุณครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาในอำเภอเทพา  ท่านสอนอยู่ที่  โรงเรียนวัดคลองยอ  อ.เทพา  จ.สงขลา  ค่ะ 

ท่านเป็นคุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษทั้งๆ ที่ท่านไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษแต่อย่างใดนะคะ

แนวคิดและวิธีการทำงานของท่านเพื่อลูกศิษย์จริงๆ ค่ะ 

ติดตามเรื่องราวของท่านได้ ที่นี่ค่ะ  คุณครูจุไรรัตน์  สุขปุนพันธ์ ค่ะ

ขอบคุณนะคะ...

เสนอทั้งโครงการค่ะโดยมีครูทำงานในโรงพยาบาลค่ะ

ครูสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลค่ะ

เป็นครูในโครงการนี้ค่ะอยากจะเสนอ

ข้าพเจ้าเองเป็นครูอัตราจ้าง(ที่จ้างมาทำงานไม่ได้เงินเดือนมาจะสี่เดือนแล้ว)แต่รักที่จะทำงานนี้รอตกเบิกและเบิกเงินศูนย์มาจนไม่มีเงินแล้ว

อยากจะเสนอทั้งโครงการน่ะค่ะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะมีครูทำอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ

 • ขอบคุณคุณครู
 • มากครับที่มาแจ้ง
 • ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นครับ

ขอ เสนอชื่อ

อ.สายแก้ว เจือจันทร์ ค่ะ

เป็นอาจารย์ในสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท่านเป็นอาจารย์ที่ชี้แนวทางชีวิตที่ถูกต้องให้นักศึกษา ขัดเกลาระเบียบวินัย

มารยาท ความตรงต่อเวลา ความมีสำนึกในวิชาชีพ สอนการใช้ชีวิต การทำงาน การเข้าสังคม การวางตัว

เป็นเหมือนแม่ที่ตักเตือนลูก ถึงแม้จะมีหลายอย่างที่อาจทำให้ท่านเสียกำลังใจ แต่ท่านก็ยังยืนหยัดที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป

ท่านสอนโดยไม่เลือกว่าเก่งหรืออ่อน และสามารถทำให้คนที่ไม่คิดจะเป็นนักกายภาพบำบัดอย่างหนู รักในวิชาชีพนี้ได้

ครูผู้ปิดทองหลังพระ น้อยคนนักที่จะรู้ภาพภายนอกที่ดูใจร้าย ข้างในมีความดีอังดงามซ่อนอยู่

 • ขอบคุณคุณคุณ papergirl มากครับ
 • ที่ให้ข้อมูล
 • เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับ
อาจารย์นิวัฒน์ หน่างเกษม(แซ่โอว)

สวัสดีครับ ผมขอเสนอชื่อ ๒ ท่านครับ ท่านแรกเป็นครูสมัยเรียนระดับมัธยมศึกษา คือ ครูสุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ที่ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ปัจจุบันนี้ท่านอายุ ๕๘ ปี แล้ว สอนหนังสือมากว่า ๓๐ ปี ท่านสอนสนุกสนาน เข้าใจนักเรียน ท่านสอนทั้งเนื้อหาวิชาการที่เข้มข้น หลายครั้งที่ท่านแสวงหาความรู้ที่นอกเหนือหนังสือเรียนมาให้อย่างอัศจรรย์ นอกจากนี้ ท่านยังสอนเรื่องระเบียบวินัย การวางตัว การปฏิบัติตนที่ดี และการเป็นสมาชิกในสังคมที่ดีครับ

ท่านที่ ๒ ครูสมัยเรียนมหาวิทยาลัยครับ คือ รศ.ดร.จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันท่านอายุ ๖๑ ปี ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างหลากหลาย ท่านเป็นนักวิจัย นักประวัติศาสตร์ และเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อศิษย์ทุกคน นอกจากนี้วิถีชีวิตที่สมถะ และความมีระเบียบวินัยของท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ครับ

ขอบคุณอาจารย์นิวัฒน์มากๆๆครับ ที่ให้ข้อมูล

ขอเสนอชื่อคุณครู

1. ครูบุญนาค เคร่งครัด โรงเรียนบ้านร้อง ตำบลปัว อำเอปัว จังหวัดน่าน ท่านอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อโรงเรียนและชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ โรงเรียนมีผลงานดนตรีพื้นเมือง ตั้งคณะลิเกและอื่นๆอีกมากมาย ข้าพเจ้ากลับบ้านทีไรก็จะเห็นคุณครูปั่นจักรยานมาตามหลานไปเล่นดนตรีพื้นเมือง และฝึกซ้อมลิเก ดูแลให้กำลังใจแม่บ้านรำวงย้อนยุคตอนสงกรานต์ ทุกงานงานบุญงานกุศลจะต้องพบคุณครู

2. คุณครูสมบัต กันแก้ว ปัจจุบันท่านเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านเป็นครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน สอบถามศิษย์เก่าโรงเรียนที่เรียนจบก่อนประมาณปี 2540 ไม่มีใครไม่รู้จักรักเคารพและเทิดทูนท่าน โดยเฉพาะคนที่ดื้อสมัยเด็กๆนักเรียน

ขอเสนอชื่อ ผศ. ดร. พูลสุข ศิริพูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อุทิศเวลาทั้งชีวิตให้แก่นักศึกษาพยาบาล อาจารย์เป็นผู้ที่เล็งเห็นศักยภาพในตัวของนักศึกษาแต่ละคน และเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นโดยอิสระ เป็นต้นแบบของการเรียนการสอนยุคใหม่ที่ไร้การครอบงำทางความคิด

ขอบคุณคุณอุบลและคุณ supattanas มากๆๆครับ

นั้ง ทำงาน ผ่านเนตดึกๆ  อากาศร้อน มาก อยากได้ ตู่แช่ (Chest Freezer) ขนาดใหญ่มาไว้ นอนเย็็นๆ สักโลง ร้อนๆๆๆๆ

ปล. เตรียมเอกสาร คู่มือดูแลผู้ป่วยไม่เสร็จเสียทีเซ็งมาก

ขอบคุณคุณหมอมากครับ ฮ่าๆๆ

ขอเสนอชื่อ คุณครูชะอุ่ม พิศาลสินธุ์ หมวดวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

สอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ม.6

และทำวิจัยการศึกษา ชื่อ ศึกษาวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อดูพฤติกรรม

การเรียนรูของเด็กนักเรียน อยู่ระหว่างการดำเนินการ

มาเสนอชื่อ คุณครูชำเลือง มณีวงษ์

ท่านสอนอยู่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ท่านเป็นครูที่อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านสุพรรณบุรี(อีแซว)  ค่ะ

ขอเสนอชื่อ คุณครูจันทร์จิรา พงษ์ชู ค่ะ

ท่านสอนอยู่โรงเรียนปทุมวิไล ค่ะ

ท่านมีผลงานมากมาย ทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ขนาดรองประธานบริหารบริษัท ไมโครซอฟต์ เอเชียแปซิฟิค ยังมาดูการสอนและผลงานของนักเรียนที่ครูสอนด้วยตนเอง

ลองติดตามผลงานของครูได้ที่ www.krujanjira.com นะคะ

ขอเสนอชื่อครูสมเดช วรศิริ เป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนวัดทศทิศค่ะ สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเป็นวิทยากรให้กับเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 และเป็นวิทยากรแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอลำลูกกา

ขอเสนอชื่อครูภาทิพย์ ศรีสุทธิ์

http://gotoknow.org/blog/bhatips2/365376

และขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านส่งเสริมสนับสนุน

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนบทร้อยกรองที่เวปนี้ค่ะ

http://www.wisdomthai.com/home/kron_show.php?cat_id=2&show_id=443

ช่วยกันเพาะต้นกล้าวรรณกรรมค่ะ

สวัสดีค่ะ

มาส่งข่าว ครูเพื่อศิษย์ค่ะ  บันทึกครูใจดี

http://gotoknow.org/blog/pink-diary1/372179

เรียนทุกท่าน

ทางโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ในมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์(มสส.)

ต้องขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมและอ่านข้อมูล พร้อมทั้งมีการนำเสนอบอกกล่าวข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์มาให้กับทางมสส.เอง

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางโครงการฯมีข้อมูลมาบอกกล่าวเพิ่มเติมและชี้แจงสำหรับพื้นที่จังหวัดนำร่องนครราชสีมาดังนี้ค่ะ

1.กำหนดการรวบรวมข้อมูลครูเพื่อศิษย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจะทำการรวบรวมจนถึงวันที่ 30 ก.ค.2553 นี้ในเบื้องต้นค่ะ

ดังนั้นยังคงส่งรายชื่อหรือแนะนำกันเข้ามาได้ค่ะ

2.ระดับชั้นการสอนของคุณครูที่เสนอชื่อหรือแนะนำมาขอรบกวนเป็นในระดับประถมศึกษาเท่านั้นค่ะ

3.พื้นที่เป้าหมายเป็นโรงเรียนสังกัดพื้นที่เขต1ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองกับโนนสูงเสียส่วนใหญ่ค่ะ

4.รบกวนสำหรับการเสนอชื่อหรือส่งข้อมูลแนะนำนั้น หากระบุชื่อและนามสกุล โรงเรียน ระดับชั้นการสอนที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์กับทางแผนงานมากค่ะ เนื่องจากเราไม่สามารถหาข้อมูลเบื้องต้นของบางท่านได้ ข้อมูลจึงไม่สมบูรณ์ในการนำเข้าฐานข้อมูลและการติดต่อหรือพิจารณาคุณสมบัติกระทำได้ยากค่ะ

เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกตรงวัตถถุประสงค์สำหรับโครงการในระยะแรก และได้ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานจึงขอเรียนทุกท่านผ่านมาทางเว็บไซต์ดังได้กล่าวมาแล้วค่ะ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าชมได้ที่

http://gotoknow.org/blog/nani-tnhf/366670

หรือ

http://457.blog.thaissf.org/index.php?pg=blog&page=detail&m=457&id=254

และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลโครงการได้ทาง

http://gotoknow.org/file/nani_tnhf/Presentation.ppt

หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มการสมัครและเสนอชื่อได้ทาง

http://gotoknow.org/file/nani_tnhf/teacher_database.xls

สามารถส่งข้อมูลแบบกรอกประวัติครูเพื่อศิษย์ได้ที่โครงการครูเพื่อศิษย์

email address ที่ narissara@thainhf.org หรือ narissaran@yahoo.com

ทางแผนงานของโครงการต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่กรุณาแนะนำและให้ข้อมูลดีๆกับเรามาตลอด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความกระจ่างชัดขึ้นสำหรับทุกท่านค่ะ

nani

ผู้ประสานงานโครงการฯ

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์(มสส.)

ขอบคุณทุกๆๆท่านมากครับ ขอบคุณคุณ nani ด้วยครับ ที่เอาข้อมูลล่าสุดมาเผยแพร่

ผมชื่อ นายบุญส่ง แววนำ เป็นหมออนามัยใกล้เกษียณ ปี ๕๔ จบการศึกษาตามลำดับดังนี้.-

๑.จบ ป.๔ ที่กำแพงเพชร

๒.จบ ม.ศ. ๓ (การศึกษาผู้ใหญ่) และนักธรรมชั้นโท จากปราจีนบุรี เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๒๕๑๘

๓.ลาออกไปขายแรงงานที่ Israel/Saudi-Arabia และขอกลับเข้ารับราชการอีก ปี ๒๙

๔.สอบผ่านวิชาเลือก Foundation English ของ ,ม.ส.ธ เมื่อ ๒๕๓๑

๕.ลาเรียนต่อ มหิดล ป.ตรีต่อเนื่อง (โดยการสอบคัดเลือก) จบ ปี ๒๕๔๐

เมือเกษียณแล้วก็อยากทำงานด้านการสอนหรือถ่ายทอดวิชาการที่คิดว่าพื้นที่ขาดแคลน เช่น ครูภาษาอังกฤษแบบทักษะตรง อยากสอนนักศึกษาผู้ใหญ่หรือนักเรียนมัธยมบ้านนอกแต่ Style Me "ทักษะการสื่อสารกับคนต่างภาษา" ขอให้คอลัมน์ ครูเพื่อศิษย์ที่ลงให้ที่พื้นที่กำแพงเพชรให้ด้วยแต่ต้องมีค่าตอบแทนบ้าง เพราะเงินบำนาญน้อยมาก หมื่นต้นๆครับ

 • ครู วาสินี  เวชชประสิทธิ์  สอนภาษาไทยอยู่ที่ รร.สุรศักดิ์มนตรี กทม.
 • ผมเห็นว่าสิ่งที่เธอปฏิบัติมาต่อเนื่อง ยาวนาน มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมาย เธอเหมาะสมอย่างยิ่งกับคำว่า "ครูเพื่อศิษย์"
 • ลองสอบถามเพื่อนครู  ผู้บริหาร  และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันดู ก็จะรู้ว่าอะไร เป็นอะไร
 • หรือจะให้สุดๆไปเลย  ลองขอข้อมูลที่นักเรียนเขียนถึงเธอดูได้ว่าเขาพูดถึงเธอกันว่าอย่างไรบ้าง มีอยู่มากมายหลายปึก
 • จึงไม่น่าแปลกใจว่า ศิษย์แทบทุกคนเรียกเธอว่า "แม่" และวันไหว้ครูแต่ละปี ช่อดอกไม้และพวงมาลัยที่บรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันนำมามอบให้นั้น ขนกลับบ้านแทบไม่ไหวทุกปี
 • ฯลฯ

 

สวัสดีครับ อาจารย์ handy

อยากบอกว่า อาจารย์เยี่ยมยอกมากครับ

ดีใจมากที่ได้รู้จักอาจารย์

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครูบุญส่ง พี่ handy และน้อง Nasrudin มากครับ

อยากบอกว่าครูที่ฉันขอยกย่องว่าเป็นครูในสายเลือด หรือครู 24 ชั่วโมง ชื่อ อ.สุวนิตย์จุลวัจน์ สอนวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ฉันไม่รู้ว่าท่านมีเทคนิคการสอนอย่างไร แต่รู้ว่านักเรียนชอบและสนใจ และท่านเป็นคนใฝ่เรียนรู้ไม่ว่าจะมีการอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมไหน ท่านสนใจทำ สนใจเรียนรู้ ท่านมาโรงเรียนตั้งแต่เช้า 7 โมงก็ถึงโรงเรียนแล้ว กว่าจะกลับก็เกือบ 5 โมงเย็น บางครั้งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ก็มาทำงาน ที่โรงเรียนเรียกท่านว่า อาจารย์ยาย

ฉันขอยกย่องให้ท่้านเป็นครูดีที่ศิษย์รัก ขอยกย่องด้วยใจค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มาลีพันธุ์มากครับ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ บนโลกใบนี้

น่าสนใจมากเลยครับ คล้ายๆกับครุดีในดวงใจหรือไม่ครับ

เห็นด้วยนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้

ครูประถมศึกษาก็ดีค่ะเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่จะรักครูประถมมากกว่าครูมัธยม

ขอเสนอชื่อ พระอาจารย์เด่นตะวัน นรวีโร

ท่านอยู่หลายโรงเรียน เป็นครูมานานจบครูที่ฉะเทริงเซา

ขณะที่ท่านบวชท่านก็ยังทำหน้าที่ครูที่ดีมากๆๆๆ

นักเรียนที่ผ่านการดูแลจากท่านประทับใจทุกคน

เราเรียกท่านว่า หลวงพ่อ ต้้้ั้งแต่ท่านอายุยังไม่มาก ท่านเป็นสุดยอดครูที่มีจิตใจเมตตาค่ะ

คงไม่ได้ส่งชื่อท่านเข้าประกวดหรอกค่ะ แต่อยากประกาศความดีของท่านค่ะ

ใครมีปัญหาทุกข์ใจหรืออยากทราบ อยากรุ้จักท่าน โทรไปคุยเองนะคะ

แอบเอาเบอร์มือถือท่านมาลงให้แล้ว

0868500023

ครูท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการดูแลเด็กสามารถปรึกษาท่านได้ค่ะ

แล้วท่านจะมีพลังใจ มีกำลังใจในการทำหน้าที่ครู

เพราะพระอาจารย์เด่นตะวัน ท่านคือครูที่แท้จริงค่ะที่มีจิตวิญญานครูที่เต็มเปี่ยมค่ะ

ขอขอบคุณสิ่งดีดี ที่ได้จากโครงการนี้และเวปไซต์นี้ ภูมิใจ / ปลื้มใจในความรู้สึกต่อครูดีเพื่อศิษย์ทุกท่านครับ

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย คือที่สุดแห่งครูบาอาจารย์ของผมครับ

เสนอชื่อครูเพื่อศิษย์ค่ะ

1.) ชื่อ นางสาวจรรยา ธนะนิมิตร

2.) วัน เดือน ปีที่เกิด 1 พฤษภาคม 2499 อายุ 53 ปี ศาสนา พุทธ

3.) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 49/442 ตำบล เสาธงหิน อำเภอ บางใหญ่

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 โทรศัพท์ 086-3182218

โทรสาร - E-mail. janyatrue@hotmail.com

4.) สถานภาพการศึกษา/อาชีพ

(1) วุฒิที่ได้รับสูงสุด ปริญญาตรี

ชื่อสถาบัน วิทยาลัยครูจันทรเกษม

(2) รับราชการครู โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

สถานที่ตั้ง เลขที่ 332 ถนนศรีอยุธยา

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-3544990 โทรสาร 02-3544988

(3) ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวจรรยา ธนะนิมิตร ครูชำนาญการ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหบือนักเรียน ได้รับ รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553 สาขาการศึกษาและวิชาการ ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จัดการเรียนการสอน / มีส่วนร่วมกับสำนักมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในการจัดทำแนวปฎิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเป็นวิทยากรให้การอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(จิตอาสา)ให้แก่คุณครูและศึกษานิเทศทั่วประเทศ

จัดการเรียนการสอนสนองประชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

เกียรติยศคนอาสาชาวเลือดหมู-ดำ ปีการศึกษา 2552 – 2553

1. “เครือข่ายจิตอาสาชาวเลือดหมู-ดำ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ได้รับรางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2553 จากสำนักวัฒนธธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

2. นางสาวจิราพัชร วงษ์ศรีแก้ว ประธานสภาเยาวชนเขตราชเทวี นายปณิธาน ใจกล้า รองประธานสภาเยาวชนเขตราชเทวี และคณะนักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยที่เป็นคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตราชเทวี แกนนำดำเนินงานสภาเยาวชนเขตราชเทวี จนได้รับรางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2553 จากสำนักวัฒนธธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว

3.กลุ่มชมรมเยาวชนคนอาสาชาวเลือดหมู-ดำ ได้รับพระราชทานรางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ จากพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

4.นักเรียนกลุ่มเยาวชนจิตอาสาโครงการโรงพยาบาลมีสุข จำนวน 10 คน ได้รับรางวัลเยาวชนคนดีศรี แผ่นดิน โครงการธนาคารความดี จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

5. นายจารณะ บุญประเสริฐ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร

(ประกายเพชร) ประจำปี 2552

6.นางสาวปรียาพรรณ ศรีพลอย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธานชมรมเยาวชนคนอาสาชาวเลือดหมู-ดำ ได้รับรางวัลสาขายุวสตรีดีเด่น เนื่องในโอกาส100 ปี วันสตรีสากล จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2553

ซึ่งได้รับการเผยแพร่เป็นแบบอย่างทางสื่อรายการทีวีทุกช่อง / เคเบิ้ลทีวี/สถานีวิทยุต่างๆ /สื่ออินเตอร์เนตและสื่อเอกสารวารสารต่างๆ

ขอบพระคุณครูจรรยามากครับ

เห็นด้วยนะคะกับโครงการนี้ ดิฉันขอเสนอ คุณครู ชื่อ นางจิราภรณ์ ปรีชาชาญค่ะ ท่านเป็นคนที่สอนหนังสือได้สนุกมาก เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมา และดิฉันเชื่อว่า คุณครูท่านนี้จะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนอย่างสนุกไม่เครียดกับการเรียนค่ะ และดิฉันเชื่อว่าคุณครูท่านนี้จะทำให้นักเรียนได้มีความรู้ และประสบการณ์มากมายค่ะ ท่านอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลขุหลุประชาวิทยาคารค่ะ อยู่จังกวัดอุบลราชธานี อำเภอตระการพืชผล ค่ะ

ครู คัมภีร์ ลันไธสง ร.ร บ้านหนอไฮ อ. เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

สำหรับพี่กระติกแล้ว ยังจำคุณครูที่สอนชั้น ป. 4 ได้ เป็นครูประจำชั้นสอนทุกวิชา ยกเว้น พละ

กระดานดำเก่า สีซีด ครูก็ใช้เงินส่วนตัวซื้อสีมาทา

ทุกวันศุกร์ ครูจะพานักเรียนถูพื้น ลงน้ำมันห้องเรียน (เงินครู)

จัดหนังสือนิทานไว้หลังห้อง (เงินครู) ให้นักเรียนอ่านยามว่าง (สมัยนั้น ไม่รู้จักว่า ห้องสมุดโรงเรียนเป็นอย่างไร.........เมืองชายแดน)

ครูจะคัดลอกความรู้ต่างๆ ไว้ในสมุด (ลายมือครูเอง)  แล้วให้นักเรียนผลัดกันอ่าน ถ้าใครสนใจ จะขอลอกได้ ครูไม่ห้าม (สมัยนั้นไม่มีถ่ายเอกสาร)

ทุกวันเสาร์ครูจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียน คุยกับผู้ปกครอง

ใครเรียนไม่ค่อยดี ครูจะสอนเพิ่ม (ไม่คิดเงิน แถมเลี้ยงข้าวด้วย)

คุณครูไม่พูดคำหยาบ ไม่ตีนักเรียน จนเราสงสัยว่า ครูเคยโกรธ หรือไม่

และอีกหลายๆ อย่าง ที่เยอะจนจารนัย ไม่หมด

ตอนนี้ใช้ชีวิตในวัยเกษียน อย่างมีความสุข

คุณครูโฉมยง  ชีพพานิช  

คุณครูณัฐยังอยู่รึเปล่าคะ(ช่วยตอบหน่อยนะ)

 

โครงการครูเพื่อศิษย์มีวัตถุประสงค์ที่ดีมาก ขอสนับสนุนและให้กำลังใจกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกครูเพื่อศิษย์ค่ะ

ขอเสนอครูเพื่อศิษย์ครับ ท่านชื่อ ครูอภิรดี คำแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 จังหว้ดสุพรรณบุรี เหนื่อยเพื่อลูกศิษย์โดยแท้จริง

ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ ว่าแต่ครูณัฐไหนครับ งง งง

เสนอชื่อ ครูเฉลิมขวัญ สุปิงคลัด เป็นครูสอนศิลปะที่ทุ่มเทในการสอน เป็นครูรุ่นใหม่ไฟแรง ผมอยากให้ทุกท่านลองเข้าเว็ปไซต์ของครูดูครับ www.kids-dee.com

พึ่งเข้ามาดูวันแรก

ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเลยค่ะ

คุณครู ต้องจิต ชนยุทธ

โรงเรียนมหิศราธิบดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สอนภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษา

สอนทุกอย่างที่พึงสอน ทั้งหมดที่โรงเรียน

นักเรียนไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม ถ้าเรียนกับคุณครูต้องจิต ค่ะ

คุณครูมินตรา เกษน้อย โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านเป็นครูที่มีความคิดกว้างไกล มีความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยและเสียสละทุกอย่างด้วยจิตวิญญาณของครู

ท่านอดทนและรักลูกศิษย์ทุกคน ในยามที่นักเรียนมีปัญหาท่านจะคอยแนะนำและให้แนวทางในการแก้ปัญหา ท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านไม่จำเป็นต้องเป็นเก่งให้เขาเป็นคนดีของสังคมครูก็พอใจแล้ว ลูกศิษย์ของท่านเปรียบเสมือนต้นกล้าน้อยๆ ท่านก็เป็นปุ๋ยเป็นน้ำที่คอยดูแลให้พวกเขาเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญที่แข็งแรงพร้อมที่จะเป็นแหล่งพักพิงของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ ท่านมีหัวใจตั้งมั่น มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ ส่องทางสว่างให้ศิษย์ ท่านรักและสอนศิษย์ด้วยดวงใจ "ครูมินตรา เกษน้อย"

ขอเสนอชื่อครูเพื่อศิษย์ คือ ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย คุณครูกมลชน กรวยทอง

สอนลูกศิษย์มาหลายรุ่น ดูแลนักเรียนเป็นกันเอง สอนอย้่างตั้งใจ นักเรียนรัก จนได้รับฉายา อาจารย์แม่ แม่อ้อ ของลูกศิษย์

อีกทั้งเป็นแบบอย่างในการทำงาน ทั้งงานในหน้าที่และงานชุมชน เป็นพิธีกรให้กิจกรรมของโรงเรียน เทศบาล อำเภอมาโดยตลอด ถ่ายทอดสืบสานการรักษ์ภาษาไทยสู่นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า เขียนบทกวีลงเว็บไซต์ ...ฯลฯ

ขอเสนอชื่อครูเพื่อศิษย์ คือ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ระดับประถมศึกษาปี 2552 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คุณครูชาลี พงษ์นุ่มกูล

ขอบคุณทุกๆๆท่านที่มาให้ข้อมูลครับ

ขอเสนอชื่อครูเพื่อศิษย์ ด้วยการเป็นครูมากว่า ๒๐ ปี ต้องห่างบ้าน ห่างถิ่นฐาน เพื่อเป็นครูในภูมิภาคภูเขา ชุมชน คนมีถิ่น ไร้ถิ่น พลัดถุิ่น ด้วยความรักและศรัทธาในอาชีพครู เธอไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือย้ายสถานที่เพื่อกลับภุมิลำเนาในภาคกลาง ด้วยความรักผลักดันให้ศิษย์ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าชุมชน ต้องได้รับสิทธิในการศึกษา เธอจึงเป็นครูที่มีศิลปะและแนะแนวให้เด็กมีอนาคต สามารถตั้งใจเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ถึงระดับปริญญา สามารถนำความรู้ไปใช้ในถิ่นของตนคนภูเขาได้ สิ่งสำคัญในขณะที่กำลังเรียน เธอได้ใช้วิธีการให้รู้จักประหยัด ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ในขณะมาเรียนห้ามซื้อของจากภายนอก ห้ามดื่มน้ำขวด เครื่องดื่ม เป๊ปซี่ โคล่า เมื่อมาเรียนต้องนำอาหารปิ่นโตมา ทุกคน ทำอย่างนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี นับเป็นความโชคดีของโรงเรียน ชุมชน ที่มีครูเอาใจใส่ในหน้าที่และรับผิดชอบต่อชีวิตของเด็กน้อย ๆ ในท้องถิ่นธุรกันดาร

เธอชื่อ ครูมยุรี ด้วงศรี ครู คศ.๓ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่

โทร 089-207 0691

ขอบคุณคุณพิชาภพมากครับ อยู่ที่เชียงใหม่นะครับ

สมประสงค์ มั่งอะนะ

ผมขอเสนอชื่อครูรุ่งทวี พรรณา หรือครูทิว โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพราะทุ่มเทเสียสละให้แก่เด็กชายขอบอย่างจริงจัง จริงใจไม่เคยคิดขอย้าย ไม่เคยมีวันหยุดในการทำงานแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์และปิดเทอม มีความสามารถหลายด้านที่สำคัญผูกใจนักเรียนด้อยโอกาสให้รู้ณค่าของการศึกษาและการพัฒนาตนได้อย่างไม่น่าเชื่อในพื้นที่กันดารห่างไกลแสนไกลเช่นอำเภออุ้มผางมีน้อยคนที่จะเสียสละได้เช่นนี้.

ลูกศิษย์ทิพพาวาส

ดิฉันขอเสนอชื่อ คุณครูรัชนี อานพรม โรงเรียนวัดทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ท่านเป็นครูที่มีความอดทนมาก ๆ เป็นครูที่สามารถทำให้โรงเรียนเป็นมิตรกับชุมชนได้ เวลาเด็กนักเรียนมีปัญหาท่านก็จะคอยให้ความช่วยเหลือ

ชมรมต้นกล้าเพชรบุรี

ชมรมต้นกล้าเพชรบุรี ขอเสนอชื่อคุณครูเก็จวลี กรีธาธร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีความรัก ความเมตตาต่อลูกศิษย์ของท่านอย่างแท้จริง ท่านทำงานไม่มีวันหยุด วันละมากกว่า 12 ชั่วโมง ท่านเป็นผู้มีความเป็นครูสูงมาก เป็นครูที่มีอุดมการณ์ มีความประพฤติและผลงานเป็นตัวอย่างมีดีของนักเรียน ครูและชุมชน ท่านทุ่มเทเสียสละต่อลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก เพียงหวังให้ลูกศิษย์ของท่านเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม ท่านจะอบรมพร่ำสอน ชี้แนะและจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมายและหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีศักยภาพของความเป็นผู้นำ มีความเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม ฯ และรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและในชุมชน จนได้รับรางวัลระดับประเทศทั้งกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553 รางวัลกลุ่มพลังเครือข่ายเยาวชนยอดเยี่ยม ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2553 เป็นต้น และเมื่อลูกศิษย์ของท่านจบไปศึกษาต่อยังสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำและยังรักที่จะทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป.

ขอบคุณครูสมประสงค์ พ่อพระจากอุ้มฝางมากครับ

ขอบคุณลูกศิษย์ทิพพาวาส ที่มาเสนอชื่อ

ขอบคุณชมรมต้นกล้าเพชรบุรีด้วยครับ

เชิญร่วมงานปิดทอง รายละเอียดคลิกต่อที่ >> http://www.sangharacha.blogspot.com/ <<

ดิฉันขอเสนอชื่อครูชื่อ ทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง หรือครูจ๋า ของโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร ตำบลสาวะถี

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ท่านเป็นครูที่มีมีความขยัน และช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา(พิการเรียนร่วม)

ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ ยอมจ่ายเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ และจ่ายเงินจ้างเลี้ยงเด็กพิการเพื่อมา

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความต้องการทางการศึกษา หนูเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์และได้รับเงินค่าจ้างจากคุณครู

เดือนละ 5,080 บาท ตอนนี้ถึงแม้รัฐบาลเลิกจ้างพี่เลี้ยงแล้วแต่คุณครูก็บอกว่าจะจ้างหนูทำงานต่อไปอีกหนูคิดว่า

ครูทัศนภรณ์ เป็นครูเพื่อศิษย์จริง ๆ คะ

นิติยา กองกูล

 • จริงจริงแล้วอยากเสนอชื่อหลายท่านเชียวค่ะ แต่มีสิทธิ์เพียงท่านเดียว
 • จึงเสนอชื่อครูคือ ผศ.โสภณ  เปียสนิท  Ico32   โสภณ เปียสนิท  ราชมงคลรัตนโกสินทร์วังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ ท่านอาจารย์มีความสามารถที่หลากหลาย เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  แต่ท่านได้สอดแทรกหลักธรรม นำชีวิต ให้กับนักศึกษา นอกจากนั้นยังแบ่งปันเรื่องราวที่ท่านได้แต่งขึ้นผูกเป็นเรื่องไม่ซ้ำกันเน้นหลักธรรมคำสอน ของพุทธศาสนา โดยใช้มงคล 38 มาเรียบเรียงให้ผู้อ่านติดตาม ไม่น่าเบื่อ  ในบันทึกใน G2K  นอกจากนั้นท่านมีความสามารถด้านการแต่งบทกลอน ที่ปรึกษา 5 ส. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  แผนยุทธศาสตร์     
  39/3
  อำเภอ: หัวหิน
  จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์
  รหัสไปรษณีย์: 77110
  ประเทศ: ไทย
  เว็บไซต์: www.rmutr.ac.th

 

ขอเสนอ อ.สมภพ วัชรหิรัญค่ะ จากโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นคราชสีมา

เหตูผลคือ อ.มีความเป็นครูมากค่ะ ดิฉันไมทราบน่ะค่ะว่า อ. ท่านอื่นเป็ยยังไงแต่สำหรับ อ. ท่านนี้แล้วนั้นก้อคือว่าอาจารย์จาอบรมก่อนเรียนค่ะ(ดิฉันเคยเป็นศิษย์ในที่ปรึกษาค่ะ)อย่างเช่นว่า"ความลำบากมาพร้อมความสำเร็จเสมอ"ไม่เพียงเท่านี้ค่ะแต่ อ.ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากค่ะ ถึงแม้ว่า อ.จะไม่ค่อยมีเวลาก็ตามค่ะ เรื่องการสอน อ.ไม่เพียงแต่สอนในหนังสือค่ะเอาเป็นว่าไม่เคยรู้อะไรก็รู้ค่ะ(อ. สอนชีววิทยาค่ะ)ผลงานรู้สึกว่า อ.เคยแต่งหนังสือชีววิทยาเล่มผักอ่ะค่ะแต่ อ.จะเกษียรอายุราชการปี54นี้แหละค่ะ

คิดถึงอาจารย์เสมอค่ะ

 

 

สวัสดีครับท่าน อาจารย์ขจิต

วันนี้ขอเสนอครูท่านหนึ่งที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ครูเพื่อศิษย์”
ครูท่านนี้คือคุณครู จิราภรณ์ บุญสงค์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา โดยมีวิชารองคือภาษาต่างประเทศ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา. ปัจจุบันเป็นครูมัธยมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

คุณครู จิราภรณ์ บุญสงค์  เป็นครูที่มีอุดมการณ์ทำงานอุทิศตนเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เป็นครูที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลได้เปิดโอกาสให้เด็กรู้จักแสดงความคิดเห็นวิธีคิดได้ทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับงานการศึกษาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยย่อท้อ ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  ครูจิราภรณ์มีเวลาให้ลูกศิษย์เสมอแม้เวลาเลิกเรียนก็จะมาพบลูกศิษย์เพื่อให้ถามปัญหาการเรียนเรื่องวิชาการและเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาที่เด็กต้องการหาที่ปรึกษา ครูจิราภรณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาให้เด็กได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูจิราภรณ์เป็นครูที่มีประสบการณ์และมีเท็คนิคในการสอนจนเป็นที่ชื่นชอบของเด็กนักเรียนจนในชั่วโมงสอนของครูเด็กจะไม่ขาดเรียนเพราะอยากจะเรียนกับครู  ครูจิราภรณ์เปิดโอกาสให้เด็กรู้จักคิดนอกกรอบในเรื่องราวต่างๆ เปิดโอกาสให้เด็กห้องท้ายได้แสดงความสามารถด้วยตนเอง ครูจิราภรณ์ได้ให้โอกาสกับเด็กนักเรียนในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่อยู่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ. โนนสูง

 http://gotoknow.org/blog/kfstd/251140?page=1
http://gotoknow.org/blog/kfstd/230309

และได้สืบสานวิธีการถ่ายทอดการสอนและวิธีการคิดมาให้กับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ แห่งนี้
จากการมาสอนอยู่ที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นี้มีผลงานประจักษ์โดยทั่วกันอยู่มากมาย ผลงานที่ปรากฏเป็นที่กล่าวขานกันมากคือสอนให้เด็กรู้จักใช้ศักยภาพของตนออกมาใช้โดยครูคอยกำกับอยู่ห่างๆแต่ให้เด็กคิดและทำจากศักยภาพของเด็กเพื่อเกิดการเรียนรู้และพบอุปสรรคและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองของเด็กเกิดเป็นผลงานใหม่ๆที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์แห่งนี้ไม่เคยปรากฏมีมาก่อน ได้แก่ "โครงการต้นกล้าพลังสุรธรรมเทิดไท้องค์ราชัน"


http://gotoknow.org/blog/kfstd/412510  

นอกจากนี้ยังมีผลงานอีกมากมาย


 http://gotoknow.org/blog/yahoo/325891? page=4 

ดังนั้นจึงขอยกย่อง คุณครูจิราภรณ์บุญสงค์ สมควรได้รับเกียรติเป็น “ครูเพื่อศิษย์ “ อย่างแท้จริง

 

อ. โรงเรียนวชิรปราการ วิทยาคม ประทับใจ อาจารย์ ประวิทย์ แดงศิริ ที่สุดแล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี