คนดีวันละคน : (50) ศ. กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ


                                    

                                  ศ. กิตติคุณ เดชา  บุญค้ำ

         ศ. กิตติคุณ เดชา  บุญค้ำ  อายุ 68 ปี  ท่านเป็นผู้นำด้านภูมิสถาปัตยกรรมของประเทศไทย   เป็นราชบัณฑิต และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา  เมื่อปี พ.ศ.2546

         มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขียนคำสดุดีเพื่อการพิจารณามอบปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดังนี้

         "ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา  บุญค้ำ  เป็นครูผู้อุทิศและทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ   เป็นปรมาจารย์ด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมและบุกเบิกงานทางด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขานี้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน   เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ วิชาชีพ ได้ผลิตผลงาน ให้คำแนะนำปรึกษา  เขียนตำรา  เรียบเรียง  แปลตำราและหนังสือต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการภูมิสถาปัตยกรรม   นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทำให้วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม   เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย   เพื่อให้เป็นรากฐานสำหรับศิษย์ที่จบจากสาขาวิชานี้ในการประกอบวิชาชีพ

        ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา  บุญค้ำ  เป็นนักบริหารที่ได้รับการยอมรับ   โดยได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งหัวหน้าภาควิชา และคณบดีรวมทั้งตำแหน่งที่สำคัญที่เป็นผู้ปูพื้นฐานตลอดจนสร้างสรรค์วงการวิชาการและวิชาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรมให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล  เช่น เป็นนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย  ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรมราชบัณฑิตสถาน  กรรมการสภาสถาปนิก และประธานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา  เป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   โดยเป็นผู้ประเมินผลงานทางวิชาการให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ   เป็นผู้ผลักดันให้มีเงินทุนสนับสนุนในการดำเนินโครงการวิจัยในศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง   เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ช่วยผลักดันให้คณาจารย์รุ่นหลังมีความเติบโตทางวิชาการ เช่น โครงการจัดทำคู่มือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทต่าง ๆ   โครงการอุทยานประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์หว้ากอ   ผังหลักอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาด้านตะวันตก   และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    นอกจากนี้ยังมีผลงานการออบแบบพื้นที่สาธารณะทำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อาทิ สวนหลวง ร.9   อุทยานเบญศิริ   สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   สวนสาธารณะ 80 พรรษา พระบรมราชินีนาถ สุพรรณบุรี และสวนสมเด็จศรีนครินทร์ในจังหวัดต่าง ๆ

         โดยเป็นที่ประจักษ์แก่วงวิชาการและสังคมในเรื่องความรู้  ความสามารถ  ความเป็นครู และความเป็นผู้นำทางความคิดทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม  ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา  บุญค้ำ จึงได้รับรางวัลและดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญในสาขาทัศนศิลป์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กระทรวงวัฒนธรรม   สถาปนิกดีเด่นที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม  เนื่องในวาระครบ 72 ปีของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาสาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์   ได้รับยกย่องเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและทำคุณประโยชน์แก่สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ฯลฯ   จึงสมควรได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

วิจารณ์  พานิช
 9 เม.ย.50

หมายเลขบันทึก: 89491เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2007 13:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 เมษายน 2014 16:54 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอ.เดชา และมีอ.เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ครับ อ.เป็นครูที่ดีมากๆ ปีใหม่นี้ขอให้อ.เดชา และครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี