ชนิดของโวหารภาพพจน์

nataya avera

ชนิดของโวหารภาพพจน์

เขียนเมื่อ  27 Jan 2009 @ 16:03
4,3791