ภาษาพม่าสบายๆ สไตล์เรา (11 - โกฟีเต้าลา ดื่มกาแฟไหม)


ภาพที่ 1: สำรับชา-กาแฟพม่า ร้านอาหารข้างถนน เส้นทางพุกาม-มัณฑเลย์ พม่า (มิถุนายน 2548)

 • ละ-พแย = ชาใส่นม (นมทำจากนมวัวหรือนมควายต้มแบบแขก)
 • ก๊วดแช = ชาใส่นมข้นหวาน ("ก๊วด" มาจากคำว่า 'good'; "แช" มาจากคำว่า 'special'; คำว่า "พิเศษ" หรือ 'special' ออกเสียงแบบพม่าว่า "สแปแช")
 • อีจากวย = ปาท่องโก๋พม่ายาวประมาณ 1 ศอกคืบ
 • ซาโมซา = ขนมสอดไส้รูป 3 เหลี่ยม คล้ายกะหรี่ปั๊บ

...

ภาพที่ 2: ร้านน้ำชาข้างทาง เส้นทางเดินรถทัวร์ย่างกุ้ง-เมาะละแหม่ง (กรกฎาคม 2551)

 • โปรดสังเกตว่า ถึงแม้อีจากวย (ปาท่องโก๋พม่า) ซาโมซา (ขนมสอดไส้รูป 3 เหลี่ยมคล้ายกะหรี่ปั๊บ) ชาใส่นมข้นหวาน (ก๊วดแช) จะยังคงอยู่ ทว่า... ความนิยมในการกินขนมปังและเบเกอรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพม่า
 • ปัจจัยหนึ่งที่ขนมปังและเบเกอรีได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วอาจเป็นผลจากความจำเป็นของชาวพม่าในการรักษาสุขภาพ เนื่องจากชาวพม่าไม่มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ชาวพม่ามองว่า ขนมปังและเบเกอรีเป็นอาหารที่ค่อนข้าง "สะอาด"

... 

ภาพที่ 3: กาแฟสำเร็จรูป ร้านน้ำชาข้างถนนที่พุกาม (มิถุนายน 2551)

 • โกฟี = กาแฟ (สำเนียงในเมือง) มาจากคำว่า 'coffee'
 • กอฝี่ = กาแฟ (สำเนียงต่างจังหวัด) มาจากคำว่า 'coffee'
 • โกฟี แปลง / กอฝี่ แปลง = กาแฟสำเร็จรูปแบบ '3-in-1' ("แปลง" น่าจะมาจากคำว่า 'plain' = ธรรมดา

ชาวพม่านิยมใช้แม่ "กง" หรือตัวสะกดที่ลงท้ายด้วย "ง งู" มากเป็นพิเศษ) รวมแล้วคำนี้มาจากคำว่า 'plain coffee' ทว่า... ชาวพม่าชอบใช้คำขยายหน้าบ้างหลังบ้าง เลยกลายเป็น 'coffee plain' และ "โกฟี แปลง / กอฝี่ แปลง" ตามลำดับ

...

ภาพที่ 4: ร้านน้ำชาข้างทาง เส้นทางเดินรถทัวร์ย่างกุ้ง-เมาะละแหม่ง (กรกฎาคม 2551)

 • โปรดสังเกตว่า ชาวพม่านิยมดื่มกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆ หรืออยู่ในขาขึ้น ส่วนชานั้นกล่าวได้ว่า อยู่ในขาลง

เว็บไซต์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่า ชาวพม่าเชื่อว่า กาแฟดีกับสุขภาพ เหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องดื่มของคนไข้ ไม่เหมือนชาที่เป็นเพียงเครื่องดื่ม "ธรรมดาๆ" ทำให้เราพอเดาได้ว่า ต่อไปชาวพม่าจะดื่มกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆ

...

ภาพที่ 5: กาแฟสำเร็จรูป "โกฟีแปลง / กอฝี่แปลง" ขนมปัง และเบเกอรี ร้านน้ำชาข้างถนนบริเวณทิศใต้ของเขตย่างกุ้ง (นอกเมืองย่างกุ้งไปทางใต้) ใกล้กับเขตอิระวดีที่ถูกพายุนาร์กิสถล่ม (มิถุนายน 2551)

ผู้เขียนดูกาแฟที่หกในถ้วยแล้วรู้เลยว่า ใครชง... ผู้เขียนเองนั่นแหละชง ชงทีไร... กาแฟกระเด็นกระดอนออกนอกถ้วยเป็นประจำ

...

คุณอาผู้เขียนท่านหนึ่งสอนไว้ว่า เวลาฃงกาแฟให้ใช้ช้อนคนเบาๆ เพียง 3 รอบครึ่ง ท่านบอกว่า พวกผู้ดีจะชงกันแบบนี้

ชีวิตผู้เขียนนั้น... เน้นการใช้ชีวิตแบบเรียบ ง่าย ประหยัด เพราะฉะนั้นจะไม่ยอมชงกาแฟแบบ "3 รอบครึ่ง" เป็นอันขาด

...

ผู้เขียนนิยมชงกาแฟแบบ "ฝึกสมอง 2 ซีก (neurobics)" นั่นคือ ใช้มือขวาชงตามเข็มนาฬิกาประมาณ 3 รอบ ชงทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ หลังจากนั้นจะใช้มือซ้ายชงทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ และชงทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ 

สาเหตุที่ต้องชงแบบนี้ก็เพื่อให้สมอง 2 ซีกได้รับการกระตุ้นผ่านการทำงานของมือ 2 ข้างอย่างรวดเร็ว ผลคือ กาแฟมักจะกระเด็นออกไปนอกถ้วยดังภาพ

...

ภาพที่ 6: ร้านขายอาหาร-น้ำชา บริเวณทิศใต้ของย่างกุ้ง (มิถุนายน 2551)

 • ร้านนี้มีกาแฟ '3-in-1' (โกฟีแปลง / กอฝี่แปลง มาจาก 'coffee plain') ปาท่องโก๋พม่า (อีจากวย) ขนมปังและเบเกอรีพร้อม

...

 

ภาพที่ 7: ร้านน้ำชา เมาะละแหม่ง (กรกฎาคม 2551)

โปรดสังเกตหน้าผากคุณป้าชาวมอญจะโค้ง (curved frontal bone) ไม่ลาดตรงแบบชาวพม่าที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ (บะหม่า / more vertical frontal bone)

...

ผู้เขียนสังเกตว่า โครงกระดูกของชาวพม่าที่เป็นชนกลุ่มใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าชนกลุ่มน้อยในพม่าทุกกลุ่ม เส้นเลือดตรงท้องแขน (ด้านหน้าข้อศอก / antecubital veins) หรือเส้นเลือดเส้นกลางของชาวพม่ามักจะมี 2 เส้น ชนกลุ่มน้อยในพม่าและคนไทยส่วนใหญ่จะมีเส้นเลือดเส้นกลาง 1 เส้น

ชาใส่นมข้นหวานแบบนี้ก็ต้องพิเศษกันหน่อย (ก๊วดแช = good & special = ดีและพิเศษ)

...

ตอนที่แล้ว (ตอนที่ 10) เราคุยกันเรื่องวิธีบอกว่า "กินข้าวไหม" เป็นภาษาพม่า ตอนนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับประโยคคำถามง่ายๆ ให้ได้ว่า "ดื่มกาแฟไหม"

...

ทบทวนศัพท์ตอนที่ 10 > [ Click ]

 • ตลา = หรือ
 • ลา = หรือ
 • เต = ยัง
 • ฮ่กแต่ = โอเค (OK)
 • ฮกเก้ = โอเค (OK)
 • ฮ่กลา (อาจจะมาจากคำว่า "ฮกแต่ + ตลา") = ใช่หรือ
 • โฮ่ลา = ใช่หรือ (คงจะลบตัวสะกดออกไปจาก "ฮ่กลา")

...

ทบทวนสำนวนตอนที่ 10 > [ Click ]

ภาษาพม่า แปลตามศํพท์ แปลเป็นไทย
ทมิน ซา ลา ข้าว + กิน + หรือ กินข้าวไหม
ทมิน ซา แหม่ ข้าว + กิน + อนาคต จะกินข้าว
ทมิน มะ ซา บู ข้าว + ไม่ + กิน ไม่กินข้าว
ทมิน มะ ซา เต บู ข้าว + ไม่ + กิน + ยัง ยังไม่กินข้าว

...

ภาษาพม่า แปลตามศํพท์ แปลเป็นไทย
ทมิน ส่า ลา ข้าว + หิว + หรือ หิวข้าวไหม
ทมิน ส่า แด ข้าว + หิว + ปัจจุบัน หิวข้าว
ทมิน มะ ส่า บู ข้าว + ไม่ + หิว ไม่หิว
ไบ้ มะ ส่า บู ท้อง + ไม่ + หิว ไม่หิว

...

 

ศัพท์ในตอนนี้                                           

 • เต้า = ดื่ม
 • โกฟี = กาแฟ (สำเนียงคนในเมือง)
 • โกผี่ = กาแฟ (สำเนียงคนนอกเมือง)
 • มลา = (จะ) ไหม
 • ลา = (จะ)ไหม ย่อจาก "มลา"
 • มะ_บู = ไม่
 • แหม่ = จะ

...

สำนวนในตอนนี้                                        

 • โกฟี เต้า = ดื่มกาแฟ
 • โกฟี เต้า มลา = ดื่มกาแฟไหม
 • โกฟี เต้า แหม่ = จะดื่มกาแฟ
 • โกฟี มะ เต้า บู = จะไม่ดื่มกาแฟ

...

เครื่องหมายกำกับเสียง

 • 'ญ' > ออกเสียงนาสิก หรือเสียงขึ้นจมูกแบบตัว "ญ" บาลี เสียง "ญ" ทางเหนือหรืออีสาน
 • '.' > จุดแสดงสระเสียงสั้นมากๆ ประมาณ 1 ใน 3 ของสระอะภาษาไทย

ขอแนะนำ                                               

 • ขอแนะนำให้อ่านตอนต่อไป (ตอนที่ 12)
 • [ Click ]

...

 • ขอแนะนำเว็บไซต์ "ศูนย์พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร"
 • [ Click ]

...

 • ขอแนะนำเว็บไซต์ "มอญศึกษา"
 • [ Click ]

...

 • ขอแนะนำหนังสือ "เรียนรู้ภาษาพม่าด้วยตนเอง" พิมพ์ครั้งที่ 11. ราคา 55 บาท เขียนโดยท่านอาจารย์วินมิตร โยสาละวิน โทรศัพท์ 055-545.257 ตู้ ปณ.62 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110.

...

 • ขอแนะนำให้อ่านตั้งแต่ตอนที่ 1
 • [ Click ]

...

ที่มา                                                                 

 • กราบขอบพระคุณ > ท่านพระอาจารย์ธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (สมณศักดิ์พม่า) และท่านพระอาจารย์ชนกะ วัดท่ามะโอ ลำปาง
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ นักเรียนภาษาพม่าชั้นอนุบาล > 8-9,15 ธันวาคม 2551.

...

 • สงวนลิขสิทธิ์บทความในบล็อก
 • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้ส่งเสริมสุขภาพ หรือเผยแพร่ความรู้ได้ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า

...

หมายเลขบันทึก: 228257เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2008 22:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (13)

คุณหมอนอนดึกเหมือนกันนะคะ..แล้วจะรออ่านนะคะ

 • แหมน่ากินมากเลยค่ะ
 • ภาพสื่อถึงวิถีของคนพื้นเมืองได้ดีมากนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณ... คุณเพ็ญศรี

 • ขอขอบคุณที่ติดตามอ่านครับ

ถ้ามีโอกาส...

 • เรียนเชิญเที่ยวพม่าให้ได้สักครั้งแล้วจะเข้าใจชาวพม่ามากขึ้นแยะเลย

ขอขอบคุณอาจารย์ add...

 • ทำแล้วมีคนโทรศัพท์เข้ามา... สมาธิหายไปหมดเลย
 • กว่าจะเริ่มทำใหม่ได้ก็ดึก

เวลาเขียนบล็อกนี่ถ้ามีใครโทรศัพท์มารบกวนนี่... แทบจะทำบล็อกต่อไม่ได้อีกเลย

สวัสดียามเช้าค่ะคุณหมอ ได้เรียนรู้ภาษาพม่าค่ะ  พม่าเป็นเพื่อนบ้านและมีประชาชนชาวพม่าเข้ามาทำงานบ้านเรามากมายค่ะ

ขอขอบคุณอาจารย์สุนันทา...

 • จริงครับ...

พม่าเป็นเพื่อนบ้าน มีแรงงานเข้ามาในไทยมาก เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของไทย (แก๊สธรรมชาติ และต่อไปจะขายพลังงานไฟฟ้าจากน้ำให้ไทยด้วย)

 • มีการประมาณการณ์ว่า ต่อไปไทยจะต้องพึ่งแรงงานพม่ามากกว่านี้

เนื่องจากคนไทยมีลูกน้อยเกิน

 • ที่สำคัญสุดๆ คือ เราเป็นชาวพุทธ เคารพนับถือพระพุทธศาสนาคล้ายๆ กัน
 • ชาวพม่าเชื้อสายมอญเป็นพี่เป็นน้องกับชาวไทยเชื้อสายมอญ
 • ชาวพม่าเชื้อสายฉาน (ไทยใหญ่) เป็นพี่เป็นน้องกับชาวไทยเชื้อสายล้านนา (ทางเหนือ) และไทยใหญ่ในไทย
 • ชาวพม่าเชื้อสายกะเหรี่ยงเป็นพี่เป็นน้องกับชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
 • ชาวพม่าเชื้อสายพม่าเป็นพี่เป็นน้องกับชาวไทยที่สืบเชื้อสายจากชาวพม่าในภาคเหนือ (ส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบเงียบๆ)

ขอให้ชาวพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และไทยได้เมตตากันครับ...

สวัสดีครับต้องขอใช้เนื้อที่สักเล็กน้อยนะครับนพ.อยากแนะนำว่าถ้าอยากพูดภาษพม่าเป็นและภาษากะเหรี่ยงเป็นลองมาเที่ยวที่แม่สอดซิครับหรือไม่ก็ติดต่อเกี่ยวกับการทัศนศึกษาที่แม่สอดมีศูนย์การเรียนรู้มากมายอยากให้ลองมาเที่ยวดูพวกเราเป็นคนไทยสอนหนังสือและความรู้ให้กับนักเรียนที่เป็นคนพม่าแต่เราทำด้วจิตวิญญาของครูครับที่ศูนย์การเรียนรู้ cdcครับอยากให้มาเยี่ยมชมกันนะครับขอบคุณครับติดต่อที่เมล์ได้นะครับ

สวัสดีค่ะ...

รบกวนถามหน่อยนะคะ...

โกฟี ในภาษาพม่านี่สะกดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงคะ ?

ขอบคุณค่ะ

ผมเป็นมือใหม่ทางด้านนี้ครับ ทว่า... พม่าออกเสียง 'Ko' ว่า "โก" ทำให้น่าจะเป็นอย่างนี้ คือ 'Kofe' เนื่องจากพม่าใช้ 'K' แทนเสียง "ก" // เรียนเสนอให้ถามอาจารย์ ศูนย์พม่าศึกษา ม.นเรศวร ดู เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งครับ

ขอบคุณมากค่ะ

ภาษาพม่าขุดดินอ่านว่าไงค่ะ หยิบ,ท่อน้ำ,ขยัน,ไขขวง,น็อต

ขอบคุณนายแพทย์วัลลพครับ .. ผมและเชือว่าท่านอื่น ๆ ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาพม่า ไปถึงวัฒนธรรมต้นกำเนิดภาษาจาก blog ของท่านอย่างดียิ่งเลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี