รายงานการปฎิบัติงานของหน่วยที่ 13 เทศบาลตำบลบ่อพลับ วันที่4-6 มิ.ย 57