ข้อคิดของ "ดังตฤณ"

เขียนเมื่อ  
193 4 4

"จะรู้ว่า" ... (#สาระดี)

เขียนเมื่อ  
189 8