ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น

Tue Jun 13 2006 15:03:06 GMT+0700 (ICT)
Tue Jun 13 2006 15:03:06 GMT+0700 (ICT)