ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2554


ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2554

 

วัตถุประสงค์  ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมมาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด ในสถานศึกษาในประเทศไทย

 จำนวนทุนการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554    3-6 ทุน โดยให้น้ำหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา

 การสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสำหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจำเป็น

      ระดับ ปวช.  : ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี

      ระดับ ปวส. และปริญญาตรี : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี

      ** หมายเหตุ อาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี

หน้าที่ของผู้ได้รับทุน

      1. รายงานรายรับรายจ่ายมายังมูลนิธิ ทุกเดือน

      2. รายงานความเป็นอยู่มายังมูลนิธิ ทุกเดือน

      3. รายงานผลการศึกษามายังมูลนิธิ ทุกภาคการศึกษา

      4. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสถานศึกษา

      5. ช่วยเหลือสังคมตามกำลังและโอกาส

 ระยะเวลา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกปี จนจบช่วงชั้น

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สถานภาพปัจจุบัน

-         ทุนการศึกษาระดับ ปวช.

  1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ไม่ต่ำกว่า 2.30

-         ทุนการศึกษา ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี

  1. กำลังศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2553 ไม่ต่ำกว่า 2.80

 

** หมายเหตุ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีสถานภาพไม่ตรงตามกำหนด แต่มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน อาจได้รับการพิจารณาในบางกรณี

 

รายได้ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อปี

 

ความประพฤติ  เป็นผู้มีความประพฤติดี ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง ปีการศึกษา 2554

2. สำเนาผลการเรียน จนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

3. จดหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร จากอาจารย์หรือหัวหน้างานอย่างน้อย 2 คน

4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือเอกสารอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณา

ส่งเอกสารมาที่

มูลนิธิพูนพลัง (ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา)

47/217 หมู่บ้านสีวลีติวานนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 

ขั้นตอนการรับสมัครและพิจารณา

1-30 พฤศจิกายน 2553              รับใบสมัครและเอกสาร

ธันวาคม 2553                          พิจารณาเอกสาร  สัมภาษณ์

มกราคม – มีนาคม 2554             สำรวจสภาพความเป็นอยู่

เมษายน 2554                          ประกาศผล

 

 

download ข้อมูลทุนการศึกษาในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่

download ใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มุทิตา  โทร. 081-772-2358  

e-mail:  poonpalang@yahoo.com

หมายเลขบันทึก: 392473เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2010 17:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 21:51 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (29)

ขอบคุณที่กรุณาส่งเอกสารมาให้คะ

พัดชา ศูนย์แสงอรุณ อ.ปาย

เนื่องจากมีการลงข้อมูลที่ผิดพลาดในสื่อต่างๆเกี่ยวกับทุนนี้

จึงมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ที่นี่ค่ะ

ในเว็บวิชาการ.คอม นำลิงค์เกี่ยวกับทุนนี้ไปโพสต์ในหมวดทุนต่างประเทศ

และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก Education ฉบับวันที่ 30 กันยายน - 13 ตุลาคม 2553 ลงว่านำข้อมูลมาจากวิชาการ.คอม

โดยพาดหัวว่า เรียน ป.ตรี ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอชี้แจงว่าทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อศึกษาต่อในประเทศเท่านั้นค่ะ

ขอบคุณที่ให้โอกาสแก่เด็กที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ในการเรียนค่ะ

อยากเป็นหนึ่งในนักเรียนทุนจังเลยครับ

ขอบคุณนะครับที่ทำให้เด็กขาดแคลนทุนทรัพย์มีความหวังทางการศึกษา

คือผมเองกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ ปี2 ผมเองอยากจะขอทุนนี้ไม่ทราว่าผมสามารถขอได้ใหมคัพเนื่องจากผมเองมีความเดือนร้อนมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนในปัจจุบัน

ตอบคุณสมคิด สุริยวรรณ

สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีก็สามารถสมัครขอทุนได้ แต่กรรมการจะพิจารณาโดยให้น้ำหนักกับนักเรียนที่จะเรียนอาชีวะมากที่สุด และสำหรับผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษามากกว่าผู้ที่กำลังศึกษาอยู่นะคะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาด้วยค่ะ

นายเจษรินทร์ ยศตุ้ย

เนื่องผมจบการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษามา 4 ปีแล้ว แต่ผมกำลังจะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2554 นี้

ผมสามารถสมัครได้ไหมคับ ถ้าได้แล้วในข้อสามที่ จดหมายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัคร จากอาจารย์หรือหัวหน้างานอย่างน้อย 2 คน ผมจะทำอย่างไรคับ

ตอบคุณ เจษรินทร์ ยศตุ้ย

สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันค่ะ กรุณาเล่าให้ละเอียดว่า 4 ปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรมาบ้าง สำหรับจดหมายแสดงความคิดเห็นก็สามารถขอจากผู้ว่าจ้างหรือหัวหน้างานที่เคยทำงานมาและทางมูลนิธิสามารถติดต่อสอบถามได้

หนู กำลังจบเทอมนี้ ระดับ ป. ปลาย แต่หนูเรียน กศน มา อยากเรียนต่อสายอาชีพ หนูไม่มีเงิน พ่อแม่ยากจนมาก สามารถสมัครไหมค่ะ

ตอบ คุณ แป้ง

เรียน กศน. สามารถสมัครได้ค่ะ

พอดีหนู เรียน อาชีวศึกษา ปวช. 3 แล้ว ค่ะ และ จะเรียนต่อ ปวส. อยากได้ ทุน นี้ มากๆๆ เลย แต่หนู อยู่ เชียงใหม่ จะได้ ไหม คะ

หนูเป็นนักเรียนทุนเก่าต้องสมัครใหม่ใช่ไหมค่ะ

และขอบคุรพี่มที่ส่งเอกสารมาให้นะค่ะ

ตอบ คุณ สุกัญญา ศรีวงค์

นักเรียนทุนต่อเนื่อง หากต้องการรับทุนนี้ต้องสมัครใหม่เช่นเดียวกันค่ะ

สุจิตรา นิธิกานนโชติ

หนูกำลังเรียนอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษาปีสามหนูเป็นเด็กชนเผ่ากะเหรี่ยง หนูอยากจะขอทุนไม่ทราบว่าหนูจะมีโอกาสไหมค่ะเพราะตอนนี้กำลังขาดแคลนทางบ้านไม่มีเงินส่งแล้วหนูอยากเรียนให้จบค่ะ

เรียน ปวช. 2 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อยู่ ปวช. 2 มีสิทธิ์ที่จะขอทุนการศึกษาไหมค่ะ

ทุนการศึกษานี้ปีนี้ปิดรับสมัครไปแล้วนะคะ สำหรับปีหน้าก็จะเปิดรับเอกสารในช่วงเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 1-30) เช่นเดียวกันค่ะ

ในปีต่อๆไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ข้อมูลด้านบนนี้เป็นข้อมูลเฉพาะของปีนี้เท่านั้นค่ะ

ต้องไปสัมภาษณ์ที่ไหนค่ะ

คณะกรรมการจะดำเนินการคัดกรองจากเอกสารที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 111 ราย

ภายในเดือนธันวาคม 2553 นี้

และจะแจ้งผลการคัดกรองให้ผู้ที่ไม่ผ่านทราบ โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ค่ะ

ส่วนผู้ที่เอกสารผ่านแล้ว จะมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ไม่ต้องเดินทางค่ะ

เดิมกำหนดการสัมภาษณ์ไว้ในเดือนธันวาคม แต่เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก

การสัมภาษณ์อาจคาบเกี่ยวไปถึงเดือนมกราคมปีหน้านะคะ

เรียน คณะกรรมการมูลนิธิพูนพลัง

ดิฉันเข้าใจมาโดยตลอดว่า วันที่ 30 ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของการส่งเอกสาร เเละได้ทำการเขียนใบสมัครพร้อมจัดเตรียมเอกสารเเละหลักฐานการสมัครเพื่อส่งในเดือนธันวาคมนี้ เเต่พอมาอ่านรายะเอียดอีกครั้งกลับพบว่า หมดเขตส่งใบสมัครทุนเเล้ว รู้สึกหมดหวังเเละเสียกำลังใจมากค่ะเเต่ก็ทราบดีว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ดิฉันเองที่ศึกษารายละเอียดไม่รอบคอบ ตอนนี้ครอบครัวลำบากมาก อยากถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทางมูลนิธิรับพิจารณา ในขณะที่เขียนใบสมัครดิฉันคิดเสมอว่า ทุนนี้จะเป็นที่พึ่งที่สำคัญเเละเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตการเรียนเเละครอบครัว เเต่เมื่อหมดเขตส่งใบสมัคร เสมือนว่าชีวิตไร้ที่พึ่ง หมดหวังเเละเสียกำลังใจอย่างบอกไม่ถูก จึงอยากเรียนถามทางมูลนิธิว่า พอจะช่วยขยายโอกาสในการส่งใบสมัครได้หรือเปล่าค่ะเเละ ผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรนั้น ก็สุดเเต่ทางมูลนิธิจะเห็นสมควร

ด้วยความเคารพอย่างสูง

รัตนาภรณ์ ในทอง

ตอบ คุณรัตนาภรณ์ ในทอง

เรื่องของการขยายเวลารับสมัครนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะ เนื่องจากคณะกรรมการบางท่านกำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณา แต่บางท่านได้พิจารณาทุนเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว และจะไม่เป็นธรรมสำหรับรายอื่นๆที่ส่งใบสมัครเข้ามาหลังกำหนด ที่มูลนิธิไม่รับพิจารณาไปแล้วด้วยค่ะ

ถึงแม้ว่ามูลนิธิจะมีทุนการศึกษาช่วยเหลือสำหรับการศึกษาต่ออยู่บ้าง แต่ก็มีจำนวนไม่มากนัก น้องๆหลายคนที่มีปัญหาทำให้ลำบากที่จะศึกษาต่อ ก็ขอให้พยายามสมัครทุนอื่นๆไปพร้อมกับพยายามหารายได้สะสมด้วยตัวเองไปด้วย

ในช่วงนี้บางคนอาจจะได้โควต้าของบางมหาวิทยาลัย แต่ก็อยากให้พิจารณาให้ดีนะคะ ถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเรียนจริงๆก็อย่าเพิ่งคิดว่ายังไงก็ต้องเอาต้องไปรายงานตัวเอาไว้ก่อน เพราะค่ารายงานตัวก็ไม่ใช่น้อยๆ ขอให้คิดถึงความยากลำบากของครอบครัวด้วย ปัจจุบันจำนวนรับนักศึกษาใหม่รวมทุกสถานศึกษามีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนทั้งหมด ตัวเราก็มีสิทธิที่จะเลือกสถาบัน ไม่ใช่ว่าสถาบันจะเลือกเราได้เพียงฝ่ายเดียว

อีกทางหนึ่งที่จะเลือกได้ ก็คือการเรียนในสายอาชีพ แม้จะไม่โก้เก๋เท่าเรียนมหาวิทยาลัย แต่ในความเป็นจริง การเรียนสายอาชีพบางด้าน เช่น บัญชี ช่างอิเล็คโทรนิคส์ ช่างเชื่อม ฯลฯ จะหางานได้ง่ายกว่าจบมหาวิทยาลัยบางสาขาเสียอีก ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีก็ไม่สูงเท่ามหาวิทยาลัย และใช้เวลาเรียนไม่มาก จบไปแล้ว ทำงานแล้ว ก็สามารถมาเรียนต่อให้จบปริญญาตรีได้เช่นเดียวกัน หรือถ้าที่บ้านใครมีที่ทำกิน การเรียนในวิทยาลัยเกษตรก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะในช่วงปวช.แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ส่วน ปวส.มีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ก็มักจะมีงานให้ฝึกทำไปด้วยในระหว่างเรียน ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ความรู้ที่ได้ก็สามารถนำไปใช้ในการทำเกษตรได้โดยตรง อย่าลืมว่าที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก หากมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการตลาดเข้ามาเสริมก็จะทำให้เราีมีอาชีพที่เ็ป็นอิสระไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก อยากให้น้องๆเห็นความสำคัญและภูมิใจกับอาชีพเกษตรกรเหมือนอาชีพอื่นๆค่ะ

แต่หากไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องเสียใจ ชีวิตยังมีหนทางอีกมากมาย มีน้องที่เคยรับทุนของมูลนิธิในช่วงมัธยมแต่ไม่สามารถศึกษาต่อได้เนื่องจากข้อจำกัดหลายๆอย่าง สุดท้ายเขาก็ไปทำงานโรงงาน ในระยะแรกก็ทำงานเป็นกะทั่วไป แต่เขาตั้งใจทำงานอย่างดีจนหัวหน้างานเลือกให้ไปทดลองทำงานธุรการในสำนักงาน ปัจจุบันได้สอบเข้าเป็นพนักงานบริษัท งานที่ทำก็ไม่หนัก มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ตัวเองและครอบครัว ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขได้ ตัวอย่างเช่นนี้ไม่ได้มีเพียงคนเดียวนะคะ มีอยู่หลายคนเลยค่ะ

พี่ๆที่มูลนิธิทุกคนอยากให้น้องมีความฝัน มีความหวัง มีความตั้งใจ และมีความสามารถในการเลือกเส้นทางที่ผสมผสานความฝันกับความเป็นจริงเข้าด้วยกันได้ แม้เราจะไม่มีทุนการศึกษาให้ได้ทุกคน แต่มีคำปรึกษาให้ได้เสมอค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

มูลนิธิพูนพลัง

ติดตามผลการพิจารณาเอกสารรอบที่ 1 ได้ที่นี่ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/poonpalang/416403

ติดตามผลการพิจารณาเอกสารรอบที่ 2 ได้ที่นี่ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/poonpalang/420139

นายอลงกรณ์ สุวรณแกม

ผมเพิ่งจะรู้เรื่องทุนอ่ะครับ   จะพอมีเวลาเหลือจะส่งใบสมัครทันไหมครับ   ช่วยโทรกลับมาแจ้งให้ทราบหน่อยนะครับ  ที่เบอร์โทร  087-4086457   ที่เบอร์นี่ครับ   อย่างไรก็ตามช่วยส่งข่าวมาแจ้งให้ทราบหน่อยได้ไหมครับ  จักขอบพระคุณมานะโอกาสนี้ครับ

ตอบ คุณอลงกรณ์

ทุนนี้เปิดรับใบสมัครเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเท่านั้น โดยจะประกาศการรับสมัครในแต่ละปีล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน สามารถติดตามการประกาศได้ที่บลอกนี้และตามศูนย์ข้อมูลทุนต่างๆทางอินเตอร์เน็ต (แต่ละปีคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่ใช้ในการสมัครอาจไม่เหมือนกัน)

มูลนิธิไม่เปิดรับใบสมัครในช่วงอื่นไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นค่ะ

นางสาวสุชาวดี บุดดา

พี่มุค่ะ ปีนี้จะได้รับทุ่นในช่วงไหนค่ะ วันนี้ที่โน้นฝนตกไหน อากาศร้อนไหมค่ะปีนี้คนที่มาให้ทุนเป็นคนเดิมไหมค่ะ หรือว่าเป็นคนใหม่ แล้วชื่ออะไรค่ะ ผู้หญิงหรือผู้ชายอายุเท่าไรแล้วค่ะ ตอนนี้ที่บ้านดามีบุญบั้งไฟค่ะ

และที่ดงหรือป่าก็มีเห็นออกด้วยค่ะเทอมนี้ดาได้เกรด 3.33 ค่ะ พอใจค่ะเพราะเรียนยากมากค่ะ แต่ดาก็ตั้งใจนะค่ะเพื่ออนาคตค่ะ

ตอนนี้กำลังศึกษา อยู่ ปวส.1 ถ้าจะขอทุนจากทางมูลนิธิจะมีสิทธิขอทุนได้ไหมค่ะ

ศึกษารายละเอียดทุนปี 2555 ได้ที่นี่ค่ะ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/460063

นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงชั้น (ปวช.2,3 ปวส. 1, ปริญญาตรีปี1,2,3)

สามารถสมัครได้ค่ะ แต่กรรมการจะให้น้ำหนักพิจารณาคนที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงชั้นก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะ คือว่าหนูกำลังเรียนอยู่คณะครุศาสตร์

ชั้นปีที่ 1 จะมีสิทธิ์ขอทุนการศึกษาได้ไหมค่ะ

ช่วยตอบกลับมาที่อีเมล์ได้รึเปล่าคะ

ด.ญ.จุฑามาศ กลุมกลาง

สวัสดีค่ะ หนูเป็นนักเรียน ตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีความประสงค์จะขอสมัครเป็นนักเรียนทุน เพื่อต้องการนำเงินไปศึกษาต่อ หนูมีฐานะยากจน คุนเเม่ไม่ได้ทำงาน เพราะท่านมีการศึกษาน้อย หนูนั้นไม่มีคุนพ่อ อยู่กับเเม่เเละพ่อเลี้ยงมาตั้งเเต่เด็ก ท่านเลี้ยงเเม่ น้องเเละหนูเหมือนคนอดอยาก เพราะท่านไม่ค่อยสนใจ เเม่ก็ทำงานรับจ้างทั่วไป ท่านไม่มีเงินส่งหนูเรียน หนูเองเป็นผู้หญิงจะหางานทำเเต่ละงานก็ยากนักเเละที่สำคัญอายุยังไม่ถึงเวลาที่จะทำงาน คงไม่ค่อยมีใครรับ หนูต้องทำงานรับจ้างเหมือนเเม่ ทำโน่นทำนี่พออยู่พอกิน อดบ้างมีบ้าง หนูตั้งใจเรียนมาตลอด มีความกตัญญู เเละไม่เคยทำให้พ่อเเม่เสียใจเลยสักครั้ง ถึงเเม้บางครั้ง หนูต้องอด เพราะไม่มีเงินซื้อข้าว เพราะเอาส่วนนั้นไว้ซื้อสิ่งของที่ต้องเรียน หนูขอความกรุณา พิจารณาหนูให้เป็นเด็กทุนด้วยน่ะค่ะ หนูอยากเรียนจบดีๆ มีงานดีๆ เพื่อทดเเทนบุญคุณพ่อเเม่ เเละทำประโยชน์ให้เเก่ชาติ หนูสัญญาค่ะ ถ้าหนูได้รับทุนจริงๆ หนูจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเเละจะทำให้เเม่ภูมิใจในตัวหนูค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี