บันทึกการฝึกสอนของ pittaya

Sun Jul 17 2011 22:21:58 GMT+0700 (ICT)
Sun Jul 17 2011 21:34:23 GMT+0700 (ICT)
Mon Jun 27 2011 22:49:10 GMT+0700 (ICT)
2-มิ.ย.-54...วันที่สี่ของการฝึกสอน
อ่าน 242 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 2
Mon Jun 06 2011 18:23:06 GMT+0700 (ICT)
Wed Jun 29 2011 15:58:53 GMT+0700 (ICT)
8-มิ.ย.-54...สอนคาบเดียว
อ่าน 230 · ดอกไม้ 1
Mon Jun 27 2011 22:14:55 GMT+0700 (ICT)
1-มิ.ย.-54...วันที่สามของการฝึกสอน
อ่าน 247 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 2
Mon Jun 06 2011 18:08:36 GMT+0700 (ICT)
Sun Jul 17 2011 23:44:38 GMT+0700 (ICT)
Sun Jul 17 2011 22:21:58 GMT+0700 (ICT)
Sun Jul 17 2011 21:34:23 GMT+0700 (ICT)
Wed Jun 29 2011 15:58:53 GMT+0700 (ICT)
Mon Jun 27 2011 22:49:10 GMT+0700 (ICT)
8-มิ.ย.-54...สอนคาบเดียว
อ่าน 230 · ดอกไม้ 1
Mon Jun 27 2011 22:14:55 GMT+0700 (ICT)
Mon Jun 27 2011 21:39:12 GMT+0700 (ICT)
6-มิ.ย.-54 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 45 60
อ่าน 1194 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
Thu Jun 23 2011 18:52:20 GMT+0700 (ICT)
2-มิ.ย.-54...วันที่สี่ของการฝึกสอน
อ่าน 242 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 2
Mon Jun 06 2011 18:23:06 GMT+0700 (ICT)
1-มิ.ย.-54...วันที่สามของการฝึกสอน
อ่าน 247 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 2
Mon Jun 06 2011 18:08:36 GMT+0700 (ICT)