สื่อกิจกรรมบำบัดที่ควรเพิ่มทักษะการรู้คิด ความคิดบวก อารมณ์ดี และการสื่อสารสังคม สำหรับผู้ที่เป็นโรคล้วงคอ (Bulimia Nervosa)

ไม่มีบันทึก