โครงการ"แผนที่สุขภาพ เพื่อเพิ่มพี้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง รอบโรงเรียน" ของรร.กัลยาณีศรีธรรมราช


กระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชนเพิ่มความระมัดระวัง และสามารถจำแนกพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาวะของตนเองและชุมชนรอบข้าง

 

 

               

 

            

 

    โครงการ "แผนที่สุขภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง รอบโรงเรียน" ของรร.กัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้ายจาก มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่เป็นแรงบันดาลใจของการมีจิตอาสา เพื่อสุขภาวะที่ดี ชีวีสุขสันต์ของตนเองและชุมชน..

 อ่านที่นี่

 

 

           

         

        โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดย กลุ่มเยาวชนคนรักคลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ...

 

     .. กระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชนเพิ่มความระมัดระวัง และสามารถจำแนกพื้นที่เสี่ยงต่อสุขภาวะของตนเองและชุมชนรอบข้าง

     .. สร้างแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่ คูคลองรอบโรงเรียน รวมทั้งพื้นที่เครือข่ายคนรักคลองต่างโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ให้ดีขึ้นทั้งในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวและสุขภาวะองค์รวม

     .. ให้เยาวชนมีส่วนร่วมเรียนรู้และทำความดีในพื้นที่รอบโรงเรียน

    .. นำเสนอแผนตามวัตถุประสงค์ข้างต้นต่อสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ และสสส. เพื่อขอรับการสนับสนุนกิจกรรม

 

       

 

      รูปแบบของกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น

 

       

     

 

   .. จัดค่ายแกนนำคนรักคลอง เพื่อวางแผนทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลและหัวหน้าชุมชน ในด้านการสำรวจลำคลอง (จากต้นน้ำ-ปลายน้ำ) เพื่อดูแลรักษาพื้นที่และคูคลองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง

 

             

 

  .. สร้างเครือข่ายจิตอาสาคนรักคลองในกลุ่มโรงเรียนอื่นๆอีก ๑๐ โรงเรียนเพื่อประสานผนึกกำลังกันในการอนุรักษ์คลองตามแผนข้างต้น

 

       

  

  .. กิจกรรมนักสืบสายน้ำ ทำหน้าที่ทดสอบคุณภาพน้ำก่อนการพัฒนาสภาพน้ำและทดสอบหลังจากนั้นตามช่วงเวลาที่กำหนด  เพื่อเสนอผลทดสอบและแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน

   

        

 

  .. กิจกรรมทำน้ำหมักอินทรีย์ชีวภาพ (EM) นำเทลงไปในลำคลอง เพื่อรักษาสภาพน้ำให้ใสสะอาดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมกันปลูกไม้ดอก ไม้ประดับรอบคลองเพื่อความสวยงาม และรักษาหน้าดิน..

 

           

 

   

 

      ความประทับใจของทีมงานต่อโครงการดีๆของเยาวชนจิตอาสาคนรักคลองกลุ่มนี้ คือ ..

 

      .. เยาวชนสามารถทำงานร่วมกับชุมชนและผู้สนับสนุน อย่างเข้มแข็งและตั้งใจจริง เพื่อร่วมกันผลักดันงานไปสู่ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์อย่างยั่งยืน

 

     .. แกนนำของกลุ่มเยาวชนสามารถชักจูงและผนึกกำลังร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายได้อย่างสมัครสมานสามัคคี ไม่แข่งขันชิงดีชิงเด่น แต่ร่วมคิดและช่วยกันทำ น่าชมเชยอย่างยิ่ง...

 

       ความเห็น (35)
 • สวัสดี
 • แวะมาขอบคุณพี่ใหญ่ค่ะ ที่ไปให้กำลังใจงานเขียนของบุษราค่ะ พี่ใหญ่คือกำลังใจที่เหนียวแน่นอย่างมากมาย ไม่ว่าบุษราลงงานเขียนเรื่องใหนพี่ใหญ่จะมาให้กำลังใจกันตลอด อย่างนี้เค้าเรียกว่ารักกันจริง
 • ขอบคุณค่ะ 

ตามมาเชียร์โรงเรียนกัลยาณีฯ ครับพี่ใหญ่

ผมอ่านด้วยความประทับใจมากครับที่เยาวชนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อม
ด้วยการทำโครงการที่มีมีประโชน์ต่อสังคมและชุมชน
น่าสนับสนุนและเชิดชูนะครับ
โครงการดีๆเช่นนี้น่าเป็นโครงการต้นแบบให้เยาวชนทั่วประเทศให้เอาแบบอย่างนะครับ

* คุณบุษรา ขอบคุณเช่นกันค่ะที่พี่ใหญ่มีน้องสาวที่น่ารักอ่อนหวาน น้ำใจงาม เข้ามาเยี่ยมอ่านเป็นกำลังใจเสมอนะคะ..

*อ.ขจิต ขอบคุณมากค่ะ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของเยาวชนจิตอาสาของเรา วันเสาร์นี้ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จ นะคะ..

*คุณสุวัฒน์ กอไพศาล ขอบคุณมากค่ะที่เห็นคุณค่าของเยาวชนจิตอาสาที่มุ่งมั่นทำโครงการเพื่อสังคมอย่างเข้มแข็ง น่าชื่นใจมากจริงๆค่ะ..

                  

สวัวดีครับคุณ นงนาท

โครงการเมืองไทยเข้มแข็ง ได้ให้จังหวัดนครฯ นำร่อง โครงการสุขภาวะฃุมฃนทั้งจังหวัด ในปีนี้ครับ

ท่านวอญ่าฯ ขอบคุณมากค่ะที่มาสนับสนุนและให้ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นข่าวดีมากๆที่สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังในเรื่องนี้นะคะ..

                 

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่

 • กิจกรรมของคุณพี่ที่นำมาถ่ายทอด
 • เป็นแบบอย่างของเยาวชนและสามารถสร้างจิตสำนึกให้คนทั่วไปด้วยค่ะ
 • ขอเป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะคุณป้าใหญ่

คุณป้าใหญ่สบายดีไหมคะ  พี่ ๆ มีโอกาสดีนะคะได้ร่วมกิจกรรมเป็นประโยชน์ค่ะ

หนูมีบันทึกใหม่ค่ะ บันทึกของหนูมีเรื่องดี ๆที่น่าภูมิใจค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่ มีดอกไม้ออกดอกสวยก็อดไม่ได้ที่จะนำมาฝากพี่ เพราะทราบว่าชอบดอกไม้มาก

แววมยุรา

ดอกตะไคร้หอม

สวัสดีค่ะ

น่าชื่นชม

ทั้งนักเรียน ทั้งผู้สนับสนุนเลยค่ะ

 • มาร่วมชื่นชมกลุ่มนักเรียนจิตอาสา
 • ที่ร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
 • เป็นตัวอย่างที่ดีที่มีโอกาสได้รู้จัก
 • ขอขอบพระคุณพี่ใหญ่มากค่ะ

* น้องครูคิม และน้องนัท ขอบคุณมากค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้น้องเยาวชนจิตอาสาในโครงการนี้ ..

..เด็กยุคนี้มุ่งไปในแนวทางคุณธรรมเพื่อสาธารณประโยชน์กันมากขึ้น เป็นเรื่องน่ายินดีมากๆค่ะ..

.. ผู้ใหญ่อย่างเราภูมิใจหนุนเสริมในการค้นหามาเป็นแรงบันดาลใจขยายผลต่อไปค่ะ..

                    

* คุณแดง  ขอบคุณมากค่ะสำหรับดอกไม้งามแปลกตาจากสวนสวย นับเป็นสวรรค์บนดินของพวกเราที่มีความสุขจากความสดชื่นด้วยมือสีเขียวของเราค่ะ..

..พี่ใหญ่ชอบแวบไปเก็บเกี่ยวความสุขเช่นนี้ที่บ้าน คุณแดง เสมอๆค่ะ..

 

* คุณณัฐรดา ขอบคุณมากค่ะ ที่แวะมาสนับสนุนโครงการของเยาวชนจิตอาสาเพื่อสุขภาวะ หนุนนำชีวีเป็นสุขสู่สังคมนะคะ..ได้แวะไปชมการวาดภาพสีน้ำดอกอัญชันแล้ว สวยงามมากๆค่ะ..

             

ฮ่าๆๆ พี่ใหญ่น้องอยู่ชั้น 22 แล้ว มาดูห้องเฉลยๆๆ ฮ่าๆๆๆ

คุณครูอรวรรณ ขอบคุณมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการเยาวชนจิตอาสานี้ พี่ใหญ่ยังจะนำผลงานของน้องๆอีกหลายโรงเรียนมาถ่ายทอดต่อเนื่อง ด้วยความปลื้มใจอย่างยิ่งค่ะ...

             

 • ชื่นชมกิจกรรมดีๆของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชครับ
 • กิจกรรมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง ได้ทำบ้างเหมือนกัน..
 • ขอบคุณประสบการณ์ดีๆนี้ครับ

*อ.ขจิต มาเยือน SCB ถึงถิ่นเราแล้ว..บุกเดี่ยวไปเลยค่ะ...โชคดีนะค้า...

คุณครูธนิตย์ สุวรรณเจริญ ขอบคุณมากค่ะที่มาชื่นชมกิจกรรมของน้องๆจิตอาสาในโครงการเช่นนี้ อยากให้ขยายไปทั่วประเทศนะคะ..

                 

เรียน คุณพี่นงนาท

มาชื่นชมกิจกรรมจิตสาธารณะครับ ผมขอโครงการหรือแนวทางดำเนินการด้วย(ถ้ามี)

อยากให้พี่ขยายผลต่อด้วยครับ เผื่อผมนำไปใช้กับเด็กได้

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

อ่านบันทึกนี้ด้วยความปลื้มค่ะ

ดีใจที่เห็นเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมค่ะ

 • ขอขอบคุณมาก ๆ นะครับ
 • ผมตัวแทนนิสิตของ อ.ดร.ขจิต ครับ
 • ท่าน อ.ขจิต ได้นำถุงอุปกรณ์ต่าง ๆ มาแบ่งพวกผมกันแล้วนะครับ
 • ขอขอบคุณมากครับ
 • ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่พวกเรานิสิต ม.เกษตรฯ พอช่วยได้ก็ขอเชิญบอกกล่าวได้เลยนะครับ

*คุณมนัญญา~natachoei (หน้าตาเฉย) ขอบคุณมากค่ะที่มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆเยาวชนจิตอาสาเพื่อสุขชีวีแก่ตนเองและสังคม..น้องมุ่งมั่นมากจริงๆค่ะ..

*ผอ.พรชัย ขอบคุณมากค่ะที่มาสนับสนุนโครงการของเยาวชนคนรักคลองกลุ่มนี้ และสนใจจะนำไปเป็นต้นแบบ สำหรับการต่อยอดนั้น ได้ทราบจากท่านวอญ่าฯ ว่าโครงการนี้ ระดับจังหวัดกำลังดำเนินการอยู่ค่ะ ..อาจติดต่อขอดูงานนะคะ

...ขอบคุณเกียรติคุณบัตรที่ได้ฝากมากับอ.ขจิต..ความจริง โดยส่วนตัวไม่ได้คาดหวังการยกย่องมากไปกว่า ความสำเร็จของกิจกรรมดีๆของรร.ไทยรัฐวิทยา ๖๓ ที่รวมพลผู้ใหญ่ใจดีจาก GtoK ของเรานะคะ..

*คุณมาตายี ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจโครงการของเยาวชนคนรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความหวังอันชื่นใจสำหรับพวกเรานะคะ..

*คุณวศิน ชูมณี ดีใจมากค่ะที่น้องๆได้ใช้อุปกรณ์ทำงานที่อ.ขจิตรับไปจากห้องของพี่ใหญ่ที่SCB..เป็น 5ส.ที่ดีวิธีหนึ่งนะคะ..

             

สวัสดีค่ะ

       ดูจะมีความสุขถ้วนทั่วหน้ากันนะคะ  ยินดีด้วยค่ะ

*คุณวิไล บุรีรัตน์ ขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมรับความสุขในกิจกรรมของเยาวชนจิตอาสาของน้องๆของเรานะคะ..

           

สว้สดีค่ะ

    ดีมากเลยนะคะ ร่วมกันช่วยคิดช่วยทำมีความพร้อมเพรียง สามัคคีฯลฯ

   จะได้ เสร็จเร็วและสะอาดเรียบร้อยเร็ว น่าชื่นชมค่ะ

 

  ใกล้บ้านก็เคยมีผิวน้ำสีเขียว นี้ค่ะ  กลัว ปลา หอย ตายมาก เพราะปล่อยลงไปมากพอควร ก็แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก็ทำให้เร็ว ดีค่ะ

     

     ตอนนี้ สะอาด ดังภาพค่ะ ตั้งใจจะดูว่าน้ำ สีเขียวหายหมดหรือยัง รุ้งลงมาให้ชม พอดี วันนั้นดีใจมากเลยค่ะ จึงได้ภาพสวยนี้มา

คุณกานดาฯ ขอบคุณมากนะคะที่มาสนับสนุนกิจกรรมของน้องๆ และ ดีใจมากค่ะที่ฝากภาพน้ำพุมีรุ้งสวยงาม หลังการบำบัดน้ำเสียแล้ว..เราร่วมด้วยช่วยกัน ความเขียวชอุ่มสดชื่นก็จะกลับคืนมาเป็นความสุขของเราอีกนะคะ..

             

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

กิจกรรมจิตอาสาของทุกหน่วยงาน ที่พี่ใหญ่นำมาบอกเล่า  ล้วนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากค่ะ ชื่นชมด้วยใจจริง

ระลึกถึงค่ะ ช่วยน้อยเวลามีน้อยมากๆ

พาลูกศิษย์มาขอบคุณพี่ใหญ่ที่ไปเยี่ยมค่ายหุ่นยนต์ของพวกเราค่ะ

 

คุณครูใจดี ขอบคุณมากค่ะที่พาน้องๆค่ายหุ่นยนต์มาเยี่ยมสนับสนุนโครงการเยาวชนจิตอาสานี้ค่ะ....

..หลานชายของพี่ใหญ่กำลังศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจหุ่นยนต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เพราะเขาเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ หุ่นยนต์จะมีบทบาทในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น ..น่าจะจริงของเขานะคะ..อีกหน่อยเราคงจะมีผู้ช่วยทำงานเป็นคุณหุ่นยนต์หน้าตาแปลกๆกันทั่วหน้ากัน..แต่ร่างของพวกเขาที่หมดประโยชน์แล้ว จะย่อยสลายง่ายเหมือนพวกมนุษย์ไม๊น้อ..

            

 

สวัสดีค่ะ  คุณพี่ใหญ่

 • แวะมาขอบคุณค่ะ   ที่ไปให้กำลังใจงานเขียนของครูปริมปรางค่ะ
 • ปริมปรางก็จบที่โรงเรียนกัลยาณีค่ะ

คุณปริมปราง ยินดีที่ได้รู้จักชาวนครฯ จากรร.ดีมีคุณธรรมค่ะ มาเยี่ยมอีกนะคะ

            

สวัสดีค่ะ

 • แวะมาทักทาย คุณพี่ P ค่ะ
 • ดีใจ และภาคภูมิใจ  กับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ที่พี่สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งเป็นจิตสาธารณะ
 • นักเรียนทุกคน  ทุกโรงเรียน  คงอิจฉาและอยากร่วมกิจกรรมดีดี
 • อย่างนี้บ้าง แต่ขาดผู้นำทางที่ช่วย สนับสนุนและส่งเสริมอย่างนี้
 • ขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมคุณพี่ค่ะ

เป็นโครงการที่น่าสนใจมากค่ะ พี่ใหญ่

กำลังมอง ๆ ว่าจะเอาไปทำในตลาดสดค่ะ

ขอบคุณมากครับ

นักเรียน เยาวชนปัจจุบันจะเป็นกำลังสำคัญ

ในการคิดสร้าง..คิดพัฒนา..คิดร่วมแรง..คิดร่วมใจ

คิดทำในสิ่งที่ถูกต้องของการพัฒนาโดยเริ่มที่ตนเอง+เพื่อน+ครอบครัว+ชุมชน...

จิตสาธารณะที่ทุกคนคาดหวังจะเกิดต่อไปในอนาคต...

โดยเฉพาะหลักสูตร 2551 ซึ่งได้กำหนดไว้เช่นกัน

*คุณครูดาวเรือง ขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจน้องจิตอาสาชาวนครฯด้วยกัน พวกเขาเป็นกำลังของแผ่นดินไทยนะคะ..ผู้ใหญ่อย่างพวกเราชื่นชมและมีความหวังมากๆค่ะ..

*คุณnana งานพศว.ศอ.8 ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจกิจกรรมของน้องๆจิตอาสา หากขยายผลได้อีกก็จะเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆค่ะ..

*คุณประเสริฐ ศรีแสนปาง ขอบคุณมากค่ะที่เห็นคุณค่าของเยาวชนจิตอาสาเหล่านี้ หากได้รับการสนับสนุนต่อยอดออกไปอีก ย่อมสร้างความยั่งยืนนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี