กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ^_^เพื่อนเรียนรู้^_^

อาสาสมัครช่วยสอน ภาษาจีน
อ่าน 1042 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 5
Sun Jul 22 2012 21:36:24 GMT+0700 (ICT)
Fri May 25 2012 23:37:40 GMT+0700 (ICT)
น้ำใจไทยจากการไฟฟ้า
อ่าน 668 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 5
Thu Jan 12 2012 22:18:54 GMT+0700 (ICT)
ค่ายธรรมะ กศน.
อ่าน 321 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 4
Sat Feb 01 2014 23:08:31 GMT+0700 (ICT)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ่าน 1990 · ดอกไม้ 4 · ความเห็น 3
Thu Aug 09 2012 22:36:05 GMT+0700 (ICT)
กิจกรรมวันไหว้ครู
อ่าน 991 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 1
Sat Jun 23 2012 00:25:45 GMT+0700 (ICT)
กศน. ได้รับการซ่อมสร้างล้างให้ใหม่
อ่าน 601 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 2
Sat Mar 10 2012 23:52:22 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕
อ่าน 425 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 3
Sun Jan 01 2012 23:36:16 GMT+0700 (ICT)
Mon Sep 26 2011 00:13:59 GMT+0700 (ICT)
ปรับภูมิทัศน์
อ่าน 314 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 2
Sat Dec 22 2012 00:27:54 GMT+0700 (ICT)
การจัดทำต้นฉบับแบบวัดผลสัมฤทธิ์
อ่าน 481 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 2
Wed Aug 08 2012 22:37:50 GMT+0700 (ICT)
สถานศึกษาสดใส ร่วมใจพัฒนา
อ่าน 533 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 2
Wed May 30 2012 12:41:02 GMT+0700 (ICT)
การสอบ N-NET และสอบปลายภาค 2 / 2554
อ่าน 997 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 3
Sat Mar 10 2012 22:36:20 GMT+0700 (ICT)
ร่วมพิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
อ่าน 533 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 3
Mon Dec 05 2011 22:05:43 GMT+0700 (ICT)
Sun Sep 11 2011 19:14:30 GMT+0700 (ICT)
Sat Dec 15 2012 01:05:20 GMT+0700 (ICT)
ยูเนสโกเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่าน 467 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 2
Sun Aug 05 2012 01:54:15 GMT+0700 (ICT)
Sat May 26 2012 10:56:13 GMT+0700 (ICT)
มกรา พามาดูงาน กศน.
อ่าน 667 · ความเห็น 6
Wed Feb 08 2012 00:11:47 GMT+0700 (ICT)
ระบบการสอบ E – Exam
อ่าน 1572 · ดอกไม้ 3
Wed Nov 23 2011 22:14:08 GMT+0700 (ICT)
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กับกิจกรรม กศน.
อ่าน 1089 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
Sun Jul 31 2011 15:09:22 GMT+0700 (ICT)
ค่ายธรรมะ กศน.
อ่าน 321 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 4
Sat Feb 01 2014 23:08:31 GMT+0700 (ICT)
ปรับภูมิทัศน์
อ่าน 314 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 2
Sat Dec 22 2012 00:27:54 GMT+0700 (ICT)
Sat Dec 15 2012 01:05:20 GMT+0700 (ICT)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อ่าน 1990 · ดอกไม้ 4 · ความเห็น 3
Thu Aug 09 2012 22:36:05 GMT+0700 (ICT)
การจัดทำต้นฉบับแบบวัดผลสัมฤทธิ์
อ่าน 481 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 2
Wed Aug 08 2012 22:37:50 GMT+0700 (ICT)
ยูเนสโกเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่าน 467 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 2
Sun Aug 05 2012 01:54:15 GMT+0700 (ICT)
อาสาสมัครช่วยสอน ภาษาจีน
อ่าน 1042 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 5
Sun Jul 22 2012 21:36:24 GMT+0700 (ICT)
กิจกรรมวันไหว้ครู
อ่าน 991 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 1
Sat Jun 23 2012 00:25:45 GMT+0700 (ICT)
สถานศึกษาสดใส ร่วมใจพัฒนา
อ่าน 533 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 2
Wed May 30 2012 12:41:02 GMT+0700 (ICT)
Sat May 26 2012 10:56:13 GMT+0700 (ICT)
Fri May 25 2012 23:37:40 GMT+0700 (ICT)
กศน. ได้รับการซ่อมสร้างล้างให้ใหม่
อ่าน 601 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 2
Sat Mar 10 2012 23:52:22 GMT+0700 (ICT)
การสอบ N-NET และสอบปลายภาค 2 / 2554
อ่าน 997 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 3
Sat Mar 10 2012 22:36:20 GMT+0700 (ICT)
มกรา พามาดูงาน กศน.
อ่าน 667 · ความเห็น 6
Wed Feb 08 2012 00:11:47 GMT+0700 (ICT)
น้ำใจไทยจากการไฟฟ้า
อ่าน 668 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 5
Thu Jan 12 2012 22:18:54 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕
อ่าน 425 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 3
Sun Jan 01 2012 23:36:16 GMT+0700 (ICT)
ร่วมพิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
อ่าน 533 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 3
Mon Dec 05 2011 22:05:43 GMT+0700 (ICT)
ระบบการสอบ E – Exam
อ่าน 1572 · ดอกไม้ 3
Wed Nov 23 2011 22:14:08 GMT+0700 (ICT)
Mon Sep 26 2011 00:13:59 GMT+0700 (ICT)
Sun Sep 11 2011 19:14:30 GMT+0700 (ICT)
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กับกิจกรรม กศน.
อ่าน 1089 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 1
Sun Jul 31 2011 15:09:22 GMT+0700 (ICT)