กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ^_^เพื่อนเรียนรู้^_^

  ติดต่อ

ค่ายธรรมะ กศน.

เขียนเมื่อ  
1,758 3 4

ปรับภูมิทัศน์

เขียนเมื่อ  
497 1 2

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เขียนเมื่อ  
3,737 4 3

กิจกรรมวันไหว้ครู

เขียนเมื่อ  
1,692 2 1

มกรา พามาดูงาน กศน.

เขียนเมื่อ  
943 6

น้ำใจไทยจากการไฟฟ้า

เขียนเมื่อ  
783 2 5

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

เขียนเมื่อ  
537 1 3

ระบบการสอบ E – Exam

เขียนเมื่อ  
4,945 3