100. หน้าที่ของคนไทย : ทำไมต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.


    เป็นบันทึกที่ 100 ของผู้เขียน ในบล็อก My Work "PoOmDeE" อันเป็นช่วงเวลาสำหรับผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประกอบกับผู้เขียนได้รับ FW Mail จากน้องชายคนหนึ่ง ที่ส่ง mail มาในหัวข้อ "หน้าที่ของคนไทย" โดยไม่มีข้อความอะไรเลย แต่มีภาพส่งมาด้วย 1 ภาพ คือ

    เป็นภาพที่อธิบาย "หน้าที่ของคนไทย" ได้ดีเหลือเกิน
    ดังนั้น ผู้เขียนจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน ที่ต้องบันทึกไว้ รวมทั้งเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายสังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป 
    ขออนุญาตนำความรู้บทความ จาก เดลินิวออนไลน์ มาประกอบการนำเสนอข้อมูล "ทำไมผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด." เพื่อเล่าสู่กันฟัง...
     " ยื่นแบบ ภ.ง.ด. กันหรือยัง? "
     ช่วงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด. ประจำปี 2552 เช่นนี้ ประเด็นที่ขอกล่าวเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงขอมีส่วนร่วมในการเชิญชวนท่านผู้มีเงินได้ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91 ประจำปี 2552 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้ โดยเฉพาะท่านผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้ถึงจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ้นจากนี้ ถือเป็นการยื่นแบบเกินกำหนดเวลา ท่านอาจต้องรับผิดเสียค่าปรับทางอาญา และเงินเพิ่มภาษีตามกฎหมาย
ถามว่า "ทำไมผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด." คำตอบสุดท้ายคงไม่หนีไปจากเหตุผลดังนี้
      1. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นหน้าที่สำคัญของบุคคลตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประชาชนพลเมืองดี ที่ได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเอง โดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง เป็นที่ประจักษ์หรือพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่า ไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือหนีภาษี
      2. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. โดยถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทั้งทางแพ่ง ได้แก่ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และทางอาญา อาทิ ค่าปรับทางอาญา และโทษจำคุก
     3. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อันเป็นหลักธรรมาภิบาลที่ค่อนข้างสำคัญ ดังจะเห็นได้ว่า หลายหน่วยงานของรัฐ อาทิ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ดี.เอส.ไอ. ใช้ความถูกต้องของการยื่นแบบเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในทางภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดอยู่ในประเภท "ภาษีอากรประเมิน" ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการประเมินตนเองว่ามีเงินได้ประเภทใด จำนวนเท่าใดในแต่ละปี เมื่อคำนวณภาษีตามหลักเกณฑ์แล้วผู้มีเงินได้มีจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียเป็นเท่าใด เมื่อได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว จะต้องชำระเพิ่มเติมหรือมีสิทธิขอคืนภาษีเท่าใด จากนั้น กฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานสรรพากรที่จะทำการประเมินความถูกต้องของจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ อันเป็นกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้มีเงินได้
     4. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นเครื่องหมายของคนดี ผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้ตอบแทนคุณในการอาศัยร่มเงา และพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุข มีสัมมาอาชีพที่สุจริต อันจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงมาสู่ประเทศชาติบ้านเมือง
      ได้ข้อสรุปว่า "รักในหลวง รักเมืองไทย ร่วมใจยื่นแบบเสียภาษีโดยถูกต้อง" ขอความสุขความสวัสดีมีชัย จงมีแด่ท่านที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90/91 กันทุกคนนะคะ
หมายเลขบันทึก: 339493เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2010 21:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)
P
สวัสดีค่ะอาจารย์ PoOmDeE
อยากยื่นภาษี ภ.ง.ด. ค่ะ  แต่ เอกสารรับรองต่างๆ ยังได้รับไม่ครบค่ะ  เช่น ใบรับรองเงินเดือน จาก สทพ. กบข. ฯลฯ  ช้าทุกที  จนเกือบหมดเวลาทุกปีเลยค่ะ...
อาจารย์สบายดีไหมคะ? เด็กๆ สอบหรือยังคะ  ที่นี่กำลังสอบวันที่ 2 ค่ะ 
ยินดีมากที่อาจารย์จะส่งลูกศิษย์มาร่วมกิจกรรมหุ่นยนต์กับโรงเรียนของครูใจดี  มาจิงๆ นะคะ   ยินดีต้อนรับค่ะ

  สวัสดีค่ะอาจารย์

 มาทักทายยามค่ำ-ดึก

 และ... มาชวนไปดูเด็กๆ แข่งหุ่นยนต์ค่ะ.. ได้เวลาแข่งแล้วค่ะ

มาเชิญชวนไปให้กำลังใจเด็กๆ หน่อยนะคะ

วันมาฆะบูชา ไปทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนกันนะคะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ 

 ระลึกถึงค่ะ

 

 • ขอบคุณ ครูใจดี ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • พรุ่งนี้ 4-5 มีนาคม โรงเรียนส่งนักเรียน 6 คน ไปเข้าร่วมการอบรมเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชี ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ NXT ที่ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
 • แต่ PoOmDeE ไม่ได้ไปด้วยเพราะติดราชการที่โรงเรียน
 • มีโอกาสครั้งหน้า จะพานักเรียนไปหาประสบการณ์ ที่ รร. ของ ครูใจดี บ้างคะ
 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายค่ะ และมาเป็นกำลังใจด้วยช่อดอกไม้สวย ๆ ค่ะ

 • ขอบคุณ คุณบุษรา ที่แวะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • และร่วมทักทายด้วยดอกไม้สวยๆ คะ
P
 
สวัสดีค่ะอาจารย์ PoOmDeE
 
 
เด็กๆ คงกลับจากการไปอบรมแล้วนะคะ  เป็นอย่างไรกันบ้าง คงได้รับประสบการณ์มาเต็มที่เลยซินะคะ

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าค่ายอบรม  ขอเวลาหน่อยนะคะอาจารย์  กำลังเคลียงาน  พึ่งไปคุมสอบ GAT PAT  แล้วเร่งทำคะแนน ตัดเกรด  ต้องประชุมหลวมรวม GAT  แล้วยังต้องเร่งทำโครงกงานค่ายวิทยาศาสตร์ ส่ง สสส.  และ หลักสูตรอบรมภาคฤดูร้อน(คอม) 4 หลักสูตร ค่ะ...  ยังแบ่งเวลาไม่ค่อยลงตัวค่ะ

แล้วจะแจ้งไปอีกครั้งนะคะ 

อีกอย่าง ตอนนี้ ท่าน ดร.ปัญญา  ท่านไปญี่ปุ่นค่ะ

ขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ให้ความสนใจ

 

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมชมค่ะ...และได้เตือนสติตนเองด้วยว่าถึงเวลายื่นภาษีแล้ว

ขอบคุณค่ะ

ครูกระเเต

 • ขอบคุณ  P ครูใจดี ที่เข้ามาให้ข้อมูล ให้กำลังใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คะ
 • ขอบคุณ P มาตายีที่มาเยี่ยมชม คะ และร่วมปฏิบัติหน้าที่ของคนไทยด้วยกันคะ
 • ^_^
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี