มนต์สัณธ์
มนต์สัณธ์ สมชาติ สุขสวัสดิ์

ร่วมกิจกรรมตอบคำถาม World Cafe'


        ครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์  ให้ความสำคัญต่อการบล็อก GotoKnow เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะขัดข้องหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณ Internet ก็ตาม  ไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งบล็อก   หากแต่คนใดคนหนึ่งที่มีโอกาสดีที่สุด จะเป็นผู้พิมพ์มาแจกเพื่อน ๆและเด็กได้อ่านข่าวความเป็นมา  หรือถ้ามีจังหวะที่สัญญาณเน็ตเสถียรและครูมีเวลาว่างก็จะถือโอกาสเข้าไปอ่านเพื่อการเรียนรู้  โรงเรียนได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ครูและเด็กได้ใช้เครือข่าย Internet เข้าถึงความรู้ให้มากที่สุด  ขอร่วมตอบคำถามตามทัศนะของการบริหารจัดการและการจัดการความรู้

1.      จากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน มีความรู้อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้ท่านได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ อย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้นั้นๆ เพราะอะไร มีความหมายอย่างไร และลงท้ายได้ทำอะไรไปบ้างในการที่จะได้ความรู้มา

        ผมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเครื่องมือสื่อสารที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะให้ครูและเด็กได้เกิดการเรียนรู้ และมีความคิดว่าเครือข่าย Internet จะเป็นเครื่องมือให้ครูและนักเรียน ตลอดชุมชนผู้สนใจเข้ามาแสวงหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว  แม้ว่าผมจะไม่มีความชำนาญด้านไอที  แต่ผมได้แสวงหาครูผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาคอมพิวเตอร์มาให้เด็ก ๆ ในขณะเดียวกันผมมีความสนใจด้าน Internet บังเอิญเพื่อนร่วมงานคือครูคิมมีความสามารถในการสร้างเว็ปไซท์เป็นของตนเองได้ และจะนำความรู้จาก Internet มาเผยแพร่ให้ผมและครูในโรงเรียนได้ทราบ และครูคิมได้แนะนำให้ผมสมัครเป็นสมาชิก Gotoknow และสร้างบล็อก  รวมทั้งแนะนำครูในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

        ผมมีบล็อกเป็นของตนเอง  สามารถเขียนบันทึกกิจกรรมของโรงเรียนเผยแพร่ในบล็อกได้ ทำให้โรงเรียนวิทยสัมพันธ์เป็นที่รู้จักของโลกไซเบอร์มากขึ้น ทั้งผ่านทางบล็อกและเว็ปไซท์ของครูคิม  มีผู้มาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนมากมาย  อย่างต่อเนื่องไม่เคยขาด  ส่วนครูคิมมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เขียนบันทึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ได้รับรางวัล "สุดคะนึง" ทำให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของสังคมมากยิ่งขึ้น

       ผมจึงตัดสินใจหารือครูในโรงเรียนจัดซื้อพื้นที่เพื่อสร้างเว็ปไซท์ใหม่ของโรงเรียนแทนเว็ปไซท์เดิมที่ใช้พื้นที่ของ สพฐ. มีชื่อว่า http://www.wittayasamphan.net  เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมของครู นักเรียนและโรงเรียน  รวมทั้งกิจกรรมภายในชุมชน  นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ครูได้สมัครเป็นสมาชิก GotoKnow และฝึกอบรมการสร้างบล็อกและขยายความรู้ไปยังโรงเรียนอื่น ๆ รวมทั้งติดสัญญาณ Wiereless ไปยังห้องเรียนและอาคารทุกอาคาร

        2.      จากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน คิดว่าในองค์กรของตนเองเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ควรจะมีจะมีเครื่องมือ หรือวิธีแสวงหา รวบรวมองค์ความรู้ การบริหารจัดการความรู้ ให้พรรณาทั้งที่ควรจะมี(ถ้ายังไม่มี) อยากจะมี ใฝ่ฝันว่าถ้ามีแล้วจะสุดยอด หรือที่มีแล้วจะให้มีการใช้อย่างไร 

         ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และพันธกิจ  เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุผลตามเป้าหมาย  เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าสื่อไอที  มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่รวดเร็วบนเครือข่าย Internet จึงได้จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสำหรับใช้งานห้องธุรการ และปรับปรุงซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน  ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้มีเมตตาจิตบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  แต่ปัจจุบันนี้ได้ทราบว่า Internet ช้าและล่มหรือเสียบ่อยๆ  จึงประชุมคณะครู กรรมการสถานศึกษาและคนในชุมชนเพื่อระดมทุนจัดซื้อ Sever เป็นของตนเองเป็นการแก้ไขปรับปรุงสัญญาณ Internet ให้รวดเร็วขึ้น และจะพยายามจัดหาคอมพิวเตอร์ไปยังทุกห้องเรียนตามที่คณะครูร้องขอ  หรือถ้าเป็นไปไม่ได้จะส่งผ่านระบบมือถือแทน

3.      จากที่ได้สนทนามาทั้งหมด คิดว่าถ้ากลับไปบ้าน ไปทำงาน จะทำอะไรเป็นสิ่งแรก ในอาทิตย์นี้หรือสองอาทิตย์นี้ เพื่อให้องค์กร หน่วยงานของตน เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ หรือการใช้เครื่องมือ หรือมีการบริหารความรู้ที่ดี อย่างที่เราฝันไว้ในรอบสอง 

         ที่ผ่านมาครูให้ความสนใจและพยายามที่จะเขียนบันทึก เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณ Internet ทุกอย่างจึงล่าช้าลง  วันนี้คณะครูทุกคนรับว่าว่าจะให้ความร่วมมือกับ GotoKnow ในการเขียนบันทึก  เพื่อตอบคำถาม  ครูบางท่านกลับบ้านเย็นเพื่อรอการเขียนบันทึก และคาดว่าต่อไปครูจะมีบันทึกผ่านบล็อกสัปดาห์ละ 1 บันทึก  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์จะเป็นองค์กรของการเรียนรู้ผ่านบล็อกอย่างเข้มแข็ง

       

หมายเลขบันทึก: 276604เขียนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2009 23:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 07:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (9)
  • ขอแสดงความยินดีค่ะ
  • เริ่มต้นดี สำเร็จไปเกินครึ่งแล้วค่ะ
  • ดูแลสุขภาพนะคะ
  • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูมนต์สัณธ์

  • เป็นกำลังใจให้กับคุณครู และน้องๆในโรงเรียนทุกคนเลยนะค่ะ
  • และขอภาวนาให้สัญญาณอินเตอร์เนตไม่มีปัญหา เพื่อที่คุณครูทั้งโรงเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อกค่ะ

สวัสดีค่ะ

ชั่วโมงว่างค่ะ  มาใช้เวลาตอบปัญหาแล้วค่ะ

http://gotoknow.org/blog/krumimp25/276669

สวัสดีค่ะ

มาตอบคำถามทันเวลาค่ะ ท่าน ผอ. เน็ตช้ามากค่ะ

http://gotoknow.org/blog/nangnoi08/276804

สวัสดีค่ะผอ.

มาเยี่ยมค่ะ

สวัสดีค่ะ ผอ.

      ขอบคุณค่ะสำหรับความไว้วางใจที่มอบหน้าที่ใหม่ให้

ไม่ชอบและไม่ถนัดเลยค่ะแต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะ สู้ๆๆๆๆๆๆ

สวัวดีค่ะ ผอ.

แวะมาเยี่ยมครั้งแรกนะคะ

ปล.วันนี้เสื้อ ผอ. สีสวยจังค่ะ ^_^

มาแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ขอให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดี ปีใหม่ 2553 ปีเสือทองค่ะ

ขอให้ ผอ. มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป ปีใหม่นี้ขอให้รวยๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี