สุริยุปราคา 15 มกราคม 2553


สุริยุปราคา 15 มกราคม 2553

สุริยุปราคา 15 มกราคม 2553


 

บ่ายวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 จะเกิดสุริยุปราคาซึ่งปีนี้ประเทศไทยมีโอกาสสังเกตได้เพียงครั้งเดียว สุริยุปราคาวงแหวนครั้งนี้มีเส้นทางคราสวงแหวนผ่านทวีปแอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ทางใต้ของประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า และจีน ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเส้นทางคราสวงแหวน แต่อยู่ในเขตที่สามารถสังเกตสุริยุปราคาบางส่วนได้โดยภาคเหนือเห็นดวง อาทิตย์แหว่งมากที่สุด

วันที่เกิดสุริยุปราคาดวงจันทร์มีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์มากเนื่อง จากเป็นช่วงก่อนที่ดวงจันทร์จะอยู่ห่างโลกที่สุดไม่ถึง 2 วัน และหลังจากวันที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดไม่ถึง 2 สัปดาห์ ส่งผลให้เกิดสุริยุปราคาวงแหวนยาวนานถึง 11 นาที 8 วินาที ที่กึ่งกลางคราส นับเป็นสุริยุปราคาวงแหวนที่ยาวนานที่สุดในคริสต์สหัสวรรษที่ 3 (ค.ศ. 2001-3000) และเป็นครั้งเดียวที่นานกว่า 11 นาที (ครั้งถัดไปที่นานกว่า 11 นาที เกิดในวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 3043)

สุริยุปราคา 15 มกราคม 2553 เริ่มต้นในเวลา 11:05 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งเร็วกว่าเวลาสากล (UT) 7 ชั่วโมง จังหวะนั้นเงามัวของดวงจันทร์เริ่มแตะผิวโลกในทวีปแอฟริกา เงาคราสวงแหวนเริ่มสัมผัสผิวโลกเวลา 12:14 น. บริเวณตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ศูนย์กลางเงาสัมผัสผิวโลกตรงบริเวณใกล้กันในอีก 4 นาทีถัดมา ที่นั่นเห็นสุริยุปราคาวงแหวนขณะดวงอาทิตย์ขึ้น นาน 7 นาที 9 วินาที เงาเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกอย่างรวดเร็ว เข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แล้วผ่านยูกันดา ซีกด้านเหนือของทะเลสาบวิกตอเรีย เคนยา ส่วนเล็ก ๆ ทางเหนือของแทนซาเนีย และทางใต้ของโซมาเลีย ก่อนลงสู่มหาสมุทรอินเดีย

เมืองบังกีในสาธารณรัฐแอฟริกากลางเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 3 นาที 57 วินาที โดยดวงอาทิตย์มีมุมเงย 4 องศา กัมปาลาในยูกันดาเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 7 นาที 38 วินาที ส่วนที่เมืองไนโรบีของเคนยาเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 6 นาที 52 วินาที แนวคราสวงแหวนขณะอยู่ในมหาสมุทรเฉียดห่างขึ้นไปทางเหนือของเมืองวิกตอเรียใน สาธารณรัฐเซเชลส์ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะในมหาสมุทรอินเดีย

เงาคราสวงแหวนเปลี่ยนทิศทางโดยวกขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ กึ่งกลางคราสซึ่งเป็นจุดที่เห็นสุริยุปราคาวงแหวนเกือบนานที่สุดอยู่ใน มหาสมุทร เกิดขึ้นในเวลา 14:07 น. นาน 11 นาที 8 วินาที จากนั้นพาดผ่านหมู่เกาะมัลดีฟส์ในเวลาประมาณ 14:26 น. เมืองมาเลเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนานถึง 10 นาที 46 วินาที

เงาคราสวงแหวนแตะทางใต้ของอินเดียและทางตะวันตกเฉียงเหนือของศรีลังกาใน เวลา 14:40 - 15:00 น. เมืองจาฟนาของศรีลังกาซึ่งอยู่ใกล้แนวกึ่งกลางคราสเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 10 นาที 9 วินาที ดวงอาทิตย์มีมุมเงย 55 องศา

เงาคราสวงแหวนมุ่งหน้าสู่อ่าวเบงกอล ศูนย์กลางเงาแตะชายฝั่งพม่าในเวลาประมาณ 15:33 น. ตรงบริเวณเมืองซิตตเว เมืองหลวงของรัฐยะไข่ ที่นั่นเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 8 นาที 39 วินาที ดวงอาทิตย์มีมุมเงย 34 องศา ส่วนเล็ก ๆ ทางตอนล่างของบังกลาเทศกับอินเดียตะวันออกก็อยู่ในเส้นทางคราสวงแหวนด้วย จากนั้นผ่านมัณฑะเลย์ เกิดสุริยุปราคาวงแหวนนาน 7 นาที 37 วินาที ดวงอาทิตย์มีมุมเงย 30 องศา

ศูนย์กลางเงาคราสวงแหวนเข้าสู่ประเทศจีนในเวลาประมาณ 15:41 น. เมืองใหญ่ที่เห็นสุริยุปราคาวงแหวน ได้แก่ ฉงชิ่ง เจิ้งโจว และจี่หนาน ฉงชิ่งอยู่กลางคราสพอดี เห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 7 นาที 50 วินาที ดวงอาทิตย์มีมุมเงย 16 องศา เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน เห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 4 นาที 40 วินาที ดวงอาทิตย์มีมุมเงย 7 องศา ส่วนจี่หนาน มณฑลชานตง มีตำแหน่งใกล้ขอบเขตด้านเหนือของเส้นทางคราส ที่นั่นเห็นสุริยุปราคาวงแหวนนาน 1 นาที 9 วินาที (อาจสั้นกว่านี้เนื่องจากผิวที่ไม่เรียบของดวงจันทร์) ดวงอาทิตย์มีมุมเงยเพียง 4 องศา

คราสวงแหวนไปสิ้นสุดบริเวณแหลมชานตงที่ยื่นออกสู่ทะเลเหลืองในเวลา 15:59 น. ที่กึ่งกลางเห็นสุริยุปราคาวงแหวนขณะดวงอาทิตย์ตกเป็นระยะเวลานาน 7 นาที 12 วินาที จากนั้นเงามัวของดวงจันทร์จะหลุดออกจากผิวโลกในเวลา 17:08 น. ในประเทศจีน นับเป็นจุดสิ้นสุดของสุริยุปราคาในวันนี้

บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปเอเชีย แอฟริกา บางส่วนทางตะวันออกของยุโรป มหาสมุทรอินเดีย สำหรับประเทศไทย บริเวณภูเก็ตเป็นจุดที่เริ่มเห็นสุริยุปราคาเป็นที่แรก ภาคเหนือตอนบนเห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากกว่าภาคอื่น ๆ และเป็นจุดสุดท้ายที่เงามัวของดวงจันทร์พาดผ่าน

ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นได้จากที่ต่าง ๆ ขณะดวงจันทร์เข้าบังเต็มที่
ดวงอาทิตย์ที่มองเห็นได้จากที่ต่าง ๆ ขณะดวงจันทร์เข้าบังเต็มที่

ขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคา 15 มกราคม 2553
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ สิ้นสุด
เวลา มุมเงย เวลา มุมเงย ขนาด เวลา มุมเงย
กรุงเทพฯ 14:00 น. 48° 15:37 น. 32° 0.673 16:58 น. 15°
ขอนแก่น 14:08 น. 44° 15:42 น. 27° 0.698 17:01 น. 11°
เชียงใหม่ 14:00 น. 45° 15:40 น. 29° 0.816 17:03 น. 13°
นครราชสีมา 14:06 น. 46° 15:40 น. 29° 0.675 17:00 น. 13°
นครศรีธรรมราช 13:56 น. 54° 15:31 น. 37° 0.560 16:50 น. 20°
นราธิวาส 14:02 น. 53° 15:31 น. 36° 0.482 16:46 น. 20°
ประจวบคีรีขันธ์ 13:57 น. 51° 15:35 น. 34° 0.641 16:55 น. 17°
ภูเก็ต 13:51 น. 56° 15:28 น. 39° 0.575 16:49 น. 21°
ระยอง 14:02 น. 49° 15:37 น. 32° 0.635 16:57 น. 15°
สงขลา 13:58 น. 54° 15:30 น. 37° 0.521 16:47 น. 20°
สุโขทัย 14:01 น. 46° 15:40 น. 30° 0.761 17:02 น. 13°
อุบลราชธานี 14:13 น. 43° 15:44 น. 26° 0.637 17:00 น. 10°

หมายเหตุ :

  1. มุมเงย คือ มุมที่วัดจากขอบฟ้า ขึ้นไปหาตำแหน่งดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
  2. ขนาด คือ ขนาดความลึกของสุริยุปราคา แสดงสัดส่วนที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์โดยวัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวง อาทิตย์ ยิ่งมีค่ามากแสดงว่าดวงอาทิตย์ยิ่งแหว่งเว้ามาก (0.5 หมายถึงดวงอาทิตย์ถูกบังครึ่งดวง เป็นต้น)
  3. อำเภอเมืองของจังหวัดอื่น ๆ และรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากตารางเวลาสำหรับทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การสังเกตดวงอาทิตย์ต้องใช้แผ่นกรองแสงหรือสังเกตการณ์ทางอ้อม ห้ามมองดูด้วยตาเปล่าเพราะเป็นอันตรายต่อดวงตา แผ่นกรองแสงควรเป็นชนิดที่ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะ หากไม่มีสามารถใช้หน้ากากสำหรับช่างเชื่อมเหล็กได้ ไม่แนะนำให้ใช้กระจกรมควันและฟิล์มเอกซ์เรย์เนื่องจากความเข้มไม่สม่ำเสมอ มีผู้นำแผ่นซีดีมาใช้ดูดวงอาทิตย์เช่นกัน แต่ต้องเลือกที่ทึบแสงมากพอ (ทดสอบดูกับหลอดไฟในบ้านแล้วไม่เห็นไส้หลอด) อย่างไรก็ตาม ภาพที่เห็นผ่านแผ่นซีดีไม่คมชัดนัก วัสดุอื่นนอกเหนือจากนี้ เช่น แว่นกันแดด กระดาษห่อลูกอม ฟิล์มสี ฟิล์มขาว-ดำที่ไม่มีโลหะเงิน ฯลฯ ไม่ปลอดภัยเพียงพอกับการดูดวงอาทิตย์

แว่นสุริยะของสมาคมดาราศาสตร์ไทย
แว่นสุริยะของสมาคมดาราศาสตร์ไทย ใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์

วิธีสังเกตสุริยุปราคาบางส่วนที่ปลอดภัยที่สุดคือการสังเกตทางอ้อม โดยให้แสงอาทิตย์ผ่านกล้องโทรทรรศน์หรือกล้องสองตาลงไปปรากฏบนฉากรับภาพ อีกวิธีซึ่งทำได้ง่ายคือใช้หลักการของกล้องรูเข็ม นำกระดาษมาเจาะรูขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ไปปิดที่กระจกเงา แล้วนำกระจกเงาบานนั้นไปรับแสงอาทิตย์ ให้แสงสะท้อนลงบนผนังสีอ่อนหรือฉากรับภาพสีขาวที่อยู่ไกลจากกระจกตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป และอยู่ในที่ซึ่งแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง ภาพดวงอาทิตย์บนฉากจะแหว่งตามลักษณะดวงอาทิตย์ขณะเกิดสุริยุปราคาบนท้องฟ้า หากมีต้นไม้อยู่ใกล้ ๆ อาจสังเกตเห็นว่าแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านช่องระหว่างใบไม้แล้วไปตกบนพื้นหรือ ผนัง ก็มีลักษณะแหว่งเว้าตามดวงอาทิตย์

สุริยุปราคาครั้งถัดไปเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง เกิดขึ้นในคืนวันที่ 11/12 กรกฎาคม 2553 ตามเวลาประเทศไทย จึงไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทย สุริยุปราคาในประเทศไทยครั้งถัดไปจะเกิดขณะดวงอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 แต่ดวงอาทิตย์แหว่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและอาจมีอุปสรรคจากเมฆ หลังจากนั้นจะว่างเว้นไปนานถึง 4 ปี กว่าจะเกิดสุริยุปราคาในประเทศไทยอีกครั้งในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ดังนั้นสุริยุปราคา 15 มกราคม 2553 จึงเป็นโอกาสสำหรับการสังเกตสุริยุปราคาที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยตลอดระยะเวลา 6 ปีข้างหน้า

ทีมา http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/201001ase.html

ขอบคุณ                วรเชษฐ์ บุญปลอด

 

ขั้นตอนการเกิดสุริยุปราคา 15 มกราคม 2553
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ สิ้นสุด
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย มุมทิศ ขนาด พื้นที่ เวลา ม.ย. มุมเงย
กระบี่ 13:52 223 55 15:29 265 38 235 0.570 45.7% 16:49 321 21
กรุงเทพฯ 14:00 217 48 15:37 269 32 234 0.673 57.3% 16:58 332 15
กาญจนบุรี 13:58 218 49 15:37 270 33 233 0.696 59.9% 16:58 334 16
กาฬสินธุ์ 14:10 213 43 15:43 269 27 235 0.687 58.8% 17:01 335 11
กำแพงเพชร 13:59 216 47 15:39 272 31 232 0.754 66.6% 17:01 340 14
ขอนแก่น 14:08 214 44 15:42 270 27 235 0.698 60.1% 17:01 336 11
จันทบุรี 14:05 216 48 15:38 267 31 236 0.619 51.1% 16:56 327 14
ฉะเชิงเทรา 14:02 217 48 15:38 268 31 235 0.663 56.0% 16:58 331 15
ชลบุรี 14:02 217 48 15:38 268 32 235 0.657 55.4% 16:58 331 15
ชัยนาท 14:00 217 47 15:38 270 31 233 0.713 61.9% 17:00 336 14
ชัยภูมิ 14:06 215 45 15:41 270 29 235 0.696 59.9% 17:01 335 12
ชุมพร 13:55 221 53 15:32 267 36 234 0.621 51.4% 16:53 326 19
เชียงราย 14:03 213 43 15:42 275 28 232 0.828 75.1% 17:04 348 12
เชียงใหม่ 14:00 215 45 15:40 275 29 231 0.816 73.8% 17:03 346 13
ตรัง 13:55 222 55 15:29 264 38 236 0.546 43.0% 16:48 319 21
ตราด 14:06 216 48 15:38 266 31 236 0.605 49.5% 16:56 326 14
ตาก 13:59 216 47 15:39 273 31 232 0.769 68.4% 17:01 341 14
นครนายก 14:03 216 47 15:39 269 31 234 0.672 57.1% 16:59 332 14
นครปฐม 13:59 218 49 15:37 269 32 234 0.683 58.4% 16:58 333 15
นครพนม 14:13 212 41 15:45 270 25 236 0.690 59.1% 17:02 336 9
นครราชสีมา 14:06 215 46 15:40 269 29 235 0.675 57.5% 17:00 333 13
นครศรีธรรมราช 13:56 221 54 15:31 264 37 236 0.560 44.5% 16:50 320 20
นครสวรรค์ 14:01 216 47 15:39 271 31 233 0.725 63.3% 17:00 337 14
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ สิ้นสุด
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย มุมทิศ ขนาด พื้นที่ เวลา ม.ย. มุมเงย
นนทบุรี 14:00 217 48 15:38 269 32 234 0.676 57.6% 16:58 332 15
นราธิวาส 14:02 220 53 15:31 261 36 238 0.482 36.0% 16:46 313 20
น่าน 14:04 213 44 15:42 273 28 233 0.786 70.4% 17:03 344 11
บุรีรัมย์ 14:08 214 45 15:42 268 28 236 0.659 55.7% 17:00 332 12
ปทุมธานี 14:01 217 48 15:38 269 32 234 0.679 58.0% 16:58 333 15
ประจวบคีรีขันธ์ 13:57 219 51 15:35 268 34 234 0.641 53.6% 16:55 329 17
ปราจีนบุรี 14:03 216 47 15:39 269 31 235 0.666 56.4% 16:58 332 14
ปัตตานี 14:00 220 53 15:31 262 36 237 0.501 38.2% 16:47 315 20
พระนครศรีอยุธยา 14:01 217 48 15:38 269 31 234 0.687 58.8% 16:59 334 15
พะเยา 14:02 214 44 15:41 274 28 232 0.809 73.0% 17:03 346 12
พังงา 13:51 223 55 15:29 266 38 235 0.586 47.4% 16:50 323 21
พัทลุง 13:56 221 54 15:30 264 37 236 0.539 42.3% 16:48 318 20
พิจิตร 14:02 215 46 15:40 271 30 233 0.738 64.8% 17:01 339 13
พิษณุโลก 14:02 215 46 15:40 272 30 233 0.750 66.1% 17:02 340 13
เพชรบุรี 13:58 218 49 15:36 269 33 234 0.668 56.7% 16:57 331 16
เพชรบูรณ์ 14:04 215 45 15:41 271 29 234 0.725 63.3% 17:01 338 13
แพร่ 14:02 214 45 15:41 273 29 232 0.782 69.9% 17:03 343 12
ภูเก็ต 13:51 224 56 15:28 265 39 235 0.575 46.2% 16:49 321 21
มหาสารคาม 14:09 213 44 15:43 269 27 235 0.684 58.5% 17:01 335 11
มุกดาหาร 14:13 213 42 15:44 269 26 236 0.670 56.9% 17:01 334 10
แม่ฮ่องสอน 13:57 215 45 15:39 276 30 230 0.844 77.0% 17:03 349 14
ยโสธร 14:11 213 43 15:43 268 27 236 0.662 55.9% 17:00 333 11
ยะลา 14:00 221 54 15:30 262 37 238 0.494 37.3% 16:46 314 20
ร้อยเอ็ด 14:10 213 43 15:43 269 27 236 0.675 57.5% 17:01 334 11
ระนอง 13:52 222 54 15:31 267 37 234 0.619 51.1% 16:53 326 20
สถานที่ เริ่ม บังเต็มที่ สิ้นสุด
เวลา ม.ย. มุมเงย เวลา ม.ย. มุมเงย มุมทิศ ขนาด พื้นที่ เวลา ม.ย. มุมเงย
ระยอง 14:02 217 49 15:37 267 32 235 0.635 52.9% 16:57 329 15
ราชบุรี 13:58 218 49 15:36 269 33 234 0.680 58.1% 16:58 333 16
ลพบุรี 14:01 216 47 15:39 270 31 234 0.696 59.9% 16:59 335 14
ลำปาง 14:01 215 45 15:40 274 29 232 0.796 71.5% 17:03 344 13
ลำพูน 14:00 215 45 15:40 274 30 231 0.811 73.2% 17:03 346 13
เลย 14:06 214 44 15:42 271 28 234 0.741 65.1% 17:02 340 11
ศรีสะเกษ 14:12 214 43 15:43 268 27 236 0.643 53.7% 17:00 331 11
สกลนคร 14:12 212 42 15:44 270 26 236 0.694 59.7% 17:02 336 10
สงขลา 13:58 221 54 15:30 263 37 237 0.521 40.2% 16:47 317 20
สตูล 13:56 222 55 15:29 263 38 237 0.517 39.8% 16:46 316 21
สมุทรปราการ 14:01 217 48 15:37 269 32 234 0.668 56.7% 16:58 332 15
สมุทรสงคราม 13:59 218 49 15:37 269 33 234 0.674 57.4% 16:58 332 16
สมุทรสาคร 14:00 218 49 15:37 269 32 234 0.672 57.2% 16:58 332 15
สระแก้ว 14:05 216 47 15:39 268 30 235 0.649 54.5% 16:58 330 14
สระบุรี 14:02 216 47 15:39 269 31 234 0.685 58.6% 16:59 334 14
สิงห์บุรี 14:01 216 47 15:38 270 31 234 0.701 60.5% 17:00 335 14
สุโขทัย 14:01 215 46 15:40 272 30 232 0.761 67.4% 17:02 341 13
สุพรรณบุรี 14:00 217 48 15:38 270 32 234 0.697 60.0% 16:59 334 15
สุราษฎร์ธานี 13:54 222 54 15:31 265 37 235 0.588 47.6% 16:51 323 20
สุรินทร์ 14:09 214 45 15:42 268 28 236 0.651 54.7% 16:59 331 12
หนองคาย 14:09 213 43 15:43 271 27 234 0.733 64.2% 17:03 339 10
หนองบัวลำภู 14:07 213 44 15:43 271 27 234 0.722 62.9% 17:02 338 11
อ่างทอง 14:01 217 48 15:38 270 31 234 0.694 59.6% 16:59 334 15
อำนาจเจริญ 14:13 213 43 15:44 268 26 236 0.655 55.2% 17:00 332 10
อุดรธานี 14:08 213 43 15:43 271 27 235 0.722 62.8% 17:02 338 11
อุตรดิตถ์ 14:02 215 45 15:40 273 29 232 0.771 68.5% 17:02 342 13
อุทัยธานี 14:00 216 47 15:38 271 31 233 0.719 62.5% 17:00 337 14
อุบลราชธานี 14:13 213 43 15:44 268 26 237 0.637 53.1% 17:00 330 10

หมายเหตุ :

  1. ม.ย. ย่อจาก มุมจุดยอด (vertex angle : V.A.) คือ มุมที่วัดจากด้านบนสุดของดวงอาทิตย์ กวาดทวนเข็มนาฬิกาไปทางซ้ายมือที่ 90° ด้านล่างที่ 180° และขวามือที่ 270° ใช้บอกตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์แหว่งโดยเทียบกับทิศทางไปยังจุดเหนือศีรษะของผู้ สังเกต
  2. มุมเงย คือ มุมที่วัดจากขอบฟ้า ขึ้นไปหาตำแหน่งดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า
  3. มุมทิศ คือ มุมที่วัดจากทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือจนถึงตำแหน่งดวงอาทิตย์
  4. ขนาด คือ ขนาดความลึกของสุริยุปราคา แสดงสัดส่วนที่ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์โดยวัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของดวง อาทิตย์ ยิ่งมีค่ามากแสดงว่าดวงอาทิตย์ยิ่งแหว่งเว้ามาก (0.5 หมายถึงดวงอาทิตย์ถูกบังครึ่งดวง เป็นต้น)
  5. พื้นที่ คือ พื้นที่วงกลมของดวงอาทิตย์ในส่วนที่ถูกดวงจันทร์บัง
  6. http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/img/2010ase-africa-asia.gif
หมายเลขบันทึก: 326837เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2010 12:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 11:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (16)
อนันท์ โพธิ์ศรีทัศ

ดีครับ เพราะเป้นความรู้ใหม่

ด.ญ.กัญญารัตน์ เลิศศรี

ดีค่ะเป็นความรู้ที่ดีมากและน่าสนใจ

เป็นกำลังใจในการพัฒนาผลงานต่อไปนี้ครับ แล้วจะคอยติดตามตอนต่อไป เนื้อหาที่นำเสนอมีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สมควรแก่การบอกต่อให้มาก ๆ

อู้จะได้เห็นอีกแล้ว

เสียดายประเทษเราได้เห็นไม่เป็นวงแหวน

ดีมากเลยค่ะกว่าจะได้ดูอีกทีตั้งนาน

วรรณนิสา ดาวเสด็จ

รอดูตั้งนานในที่สุคก็มาอีก

สุพัตรา สิงห์ชมภู

น่าสนใจ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ดี

ได้ดูแล้ว สวยงามมากค่ะ

ทิพย์อักษร อินทะยะ

เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่มีโอกาสดูน้อยที่สุด

ได้ดูเหมือนกัน.....เลยยยย...

ปรียานุช ทิพย์ราช

หน้าจะมีบ่อย

อยากดูอีก

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อยากให้เกิดสุริยุปราคาทุกวันคับอาจารย์...555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี