กระบวนการปลูกต้นกล้าแห่งความดี : โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)


โรงเรียนวิถีพุทธ จึงไม่ใช่โรงเรียนที่เน้นการปฏิบัติตนเชิงพุทธแบบตรงไปตรงมา แต่ได้บูรณาการเอากิจกรรมกล่อมเกลา พัฒนาเด็ก ให้เด็กได้ซึมซับความดีผ่านการทำดี ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ไปอย่างช้าๆ ปลูกต้นกล้าแห่งความดีให้งอกงามในใจของเด็กนักเรียน เรื่องราวเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ งดงาม ที่ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม

“โรงเรียนผมอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๑๕ จากตัวอำเภอเมือง พิษณุโลกตรงมาทางพรหมพิรามเลยครับ” 

ท่าน ผอ.โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม บอกรายละเอียดผม เมื่อผมโทรสอบถามเส้นทางที่ไม่คุ้นชิน ส่วนใหญ่การติดต่อของผมใช้โทรศัพท์ และหากจะลงพื้นที่ก็ต้องสอบถามข้อมูลเส้นทางที่ชัดเจน วันนี้ผมโชคดีที่ได้คนในพื้นที่เป็นผู้นำทาง (ขอบคุณท่าน ผอ.มนต์สัญธ์ และ คุณครูนพวรรณแห่งโรงเรียนวิทยสัมพันธ์) 

หลังจากรับประทานต้มเลือดหมูร้านชื่อดังของสองแควในยามเช้า เราทั้งหมดก็เดินทางตรงไปยังเป้าหมาย ทราบมาว่า ผอ.สามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียนวัดกระบังฯ เป็นเพื่อนกับ ผอ.มนต์สัญธ์ บรรยากาศการไปเก็บข้อมูลครั้งนี้ ก็มีความเป็นกันเอง บรรยากาศสบายๆ ผมเองก็ชอบบรรยากาศแบบฉันท์มิตรแบบนี้ นอกจากจะได้ข้อมูลเชิงลึก ยังได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงกันได้มากขึ้น

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนประจำตำบลที่เก่าแก่ สังเกตจากอาคารทรงคลาสสิก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด มีนักเรียนทั้งหมด ๒๖๒ คน และครูทั้งหมด ๑๗ คน ทราบจากครูคิม(นพวรรณ)ว่า โรงเรียนนี้ชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับเขตพื้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓  และจุดสนใจที่ครูคิมประทับใจก็คือ โครงการเยาวชนไทย ห่วงใย ใส่ใจ คนรอบข้าง (Care  for  Thai  Youths  Everybody)  

แม้ว่าเป็นวันหยุด ท่าน ผอ.และคุณครู ก็รอต้อนรับอยู่ที่โรงเรียนทราบมาว่าได้นัด นักเรียนมาพูดคุยด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านกลุ่มเป้าหมายจริงๆ  คุณครูโรงเรียนนี้ ส่วนใหญ่เป็นคุณครูอาวุโสที่สอนอยู่ที่นี่มานาน ข้อได้เปรียบก็คือ เข้าใจชุมชน วิถีวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้วยความเป็นคนในพื้นที่ ความรักความผูกพันกับองค์กรมีสูง ความมุ่งมั่นทุ่มเท ก็ส่งผลไปยังเด็ก

Dscf5533

นั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสบายๆกับคุณครู ใจดี และ เด็กนักเรียนจิตอาสา(ครูอาสาน้อย)

-----------------------------------------------------------------------------------

หน้าตาคุณครูทุกท่านยิ้มสดชื่น ใบหน้าละไม เท่านี้ก็เป็นสิ่งการันตีได้ว่า ท่านมีความสุขมีความภูมิใจในวิชาชีพ  การประเมินง่ายๆ เท่านี้ก็สามารถบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนได้ระดับหนึ่ง

ในบางโรงเรียนผมได้อ่านข้อมูลที่น่าสนใจ มีโครงการและกิจกรรมที่ชวนให้ติดตาม พร้อมสัมฤทธิ์ที่ดี ได้ตามเป้า หรือผลงานทะลุเป้า แต่เมื่อลงไปสัมผัสด้วยตัวเอง ก็พบว่างานนั้นสำเร็จก็จริง แต่มีความรู้สึกว่าคนไม่มีความสุขเลย กิจกรรมต่างๆที่สำเร็จเข้าใจว่ามุ่งมั่นในการทำจริงจัง แต่ความยั่งยืนของกิจกรรมและผลลัพธ์นั้น อาจต้องดูกันอีกที “งานได้ผล แต่คนมีทุกข์” ก็ถือได้ว่าล้มเหลวครับ

โรงเรียนวัดกระบังฯ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนวัด กระบวนการที่บอกว่าเป็น”วิถีพุทธ” นั้นแยบยล น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คุณครูท่านหนึ่งบอกผมว่า เคยนำนักเรียนไปนั่งสมาธิแล้ว  ก็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับเด็กวัยกำลังซน เลยช่วยกันคิดใหม่ โดยตั้งโจทย์ว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนได้เกิดวิธีคิด เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ นำ ประเด็น คุณธรรม ๙ อันประกอบด้วย ความขยัน ความประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และกตัญญู  ประการเป็นเป้าหมายหลัก โยงจากการปฏิบัติในกิจกรรมแบบบูรณาการในรายวิชา และกิจกรรมโครงงาน

Dscf5535

ครูอาสาน้อย...ที่มาพูดคุย ถึงเรื่องราวน่าประทับใจของพวกเขา

--------------------------------------------------------------------------------------

ปัจจัยแห่งความสำเร็จหนึ่งก็คือ “การมีส่วนร่วม”ของนักเรียน และการเริ่มต้นการมีส่วนร่วมก็คือ ให้นักเรียนคิดกันเองว่าอยากทำอะไรเพื่อสังคม และคุณครูเป็นผู้สนับสนุน  ภายใต้ฐานความเชื่อว่า คนเราหากได้ทำอะไรที่สอดคล้องกับความต้องการ ความพึงพอใจ ก็เกิดความสุขและมีพลังที่จะทำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นักเรียนจึงเป็นพระเอกในกิจกรรมที่เขาคิดมา

กิจกรรมจิตอาสา  หรือ การทำเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกิจกรรมบุญที่ช่วยกล่อมเกลาเด็กให้อ่อนโยน และเมตตาเอื้ออาทร ต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คน และโลก  ดังนั้นการเริ่มต้นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดกระบัง ที่ถึงแม้เป็นโรงเรียนวัด ก็มีกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเป็นกุศโลบายในการพัฒนาคน ผ่านความงามของกิจกรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

“กิจกรรมการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ” เป็นกิจกรรมจิตอาสาหนึ่งที่ทางโรงเรียนนำเสนอ ท่าน ผอ.บอกว่า การเริ่มต้นกิจกรรมดังกล่าว เป็นกระบวนการคิดและทำอย่างเป็นระบบ โดยเด็กเป็นคนทำเองทั้งหมด เริ่มจากการหาข้อมูลผู้พิการ ข้อมูลผู้สูงอายุ จาก อบต.และจากการค้นหากลุ่มเป้าหมายจากนักเรียนสำรวจ จากนั้นก็มาวิเคราะห์ความต้องการ  พร้อมทั้งคิดกิจกรรมให้กลุ่มจิตอาสาที่เป็นนักเรียนไปทำ  เช่นการไปดูแลผู้สูงอายุถึงที่บ้าน ไปนวดไปเป็นเพื่อนพูดคุย ส่วนคนพิการ นักเรียนก็เข้าไปช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผลการประเมินผลจากกิจกรรมจิตอาสาเหล่านี้ คุณครูบอกว่า เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น ส่วนกิจกรรมที่ชนะเลิศในการประกวดโครงงานโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ นั้นเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ชื่อว่า “ครูอาสาน้อย”

“ครูอาสาน้อย” เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาของคุณครู ว่าเด็กไม่ค่อยทำการบ้าน รวมถึงใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ และพ่อแม่ไม่มีเวลาสอนการบ้าน อีกทั้ง หลักสูตรการเรียนใหม่ๆของเด็ก พ่อแม่ก็ไม่สามารถสอนได้ กลุ่มครูอาสาน้อยจึงได้จัดทำโครงงานโดยได้รวมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อมาช่วยเหลือนักเรียน,ครูและผู้ปกครอง ด้วยการเป็นครูอาสาน้อย เพื่อสอนการบ้าน สอนอ่าน เขียน คิดเล็ก และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต เช่นกิจกรรมบริหารจิต กิจกรรมคลายเครียด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. และได้รับความร่วมมือจากพระสงค์ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ สอนวิชาพุทธศาสนา ในวันเสาร์ อาทิตย์ และผู้ปกครองมาช่วยสอนวิชางานประดิษฐ์ซึ่งได้พลังสามประการของ  “บ ว ร”  ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน

กิจกรรมนี้สำเร็จอย่างดี ด้วยความมีชีวิต ชีวาของกิจกรรมและหัวใจของความสำเร็จอยู่ที่การออกแบบกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำกันเต็มที่ คุณครูเป็นเพียงผู้ช่วยหนุนกระบวนการและประเมินผลด้วยการออกเยี่ยมโรงเรียนน้อยของครูอาสาน้อยเป็นบางครั้ง

ใครจะรู้ว่า ที่โรงเรียนวัดกระบังฯ มีโรงเรียนน้อยๆ เพิ่มอีก ๘ โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนฟ้าใสใจรัก โรงเรียนสุวรรณพัฒนา โรงเรียนบัวหลวง โรงเรียนวังตาโต โรงเรียนทุ่งทานตะวัน โรงเรียนร่วมใจพัฒนา โรงเรียนเฟื่องฟ้า โรงเรียนรวมดาว  มีครูอาสาน้อยโรงเรียนละประมาณ ๒-๓ คน และมีนักเรียนที่พิเศษทั้งหมด ๙๔ คนเฉลี่ยโรงเรียนละสิบกว่าคน สถานที่เรียนก็เป็นบ้านของผู้ปกครองที่นักเรียนในละแวกนั้นคัดเลือกเป็นสถานที่เรียนพิเศษ กิจกรรมที่นักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา สอนการบ้าน และมีกิจกรรมเสริม เช่น เต้นลีลาศ,ฟังธรรมะ,ประดิษฐ์งานฝีมือ มีผู้ปกครองบางท่านมีส่วนร่วมในการทำขนมเลี้ยงเด็กๆ บางท่านก็เป็นครูช่วยฝึกสมาธิซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมการเรียน

กระบวนการ “ครูอาสาน้อย” ตามโครงการ “เยาวชนไทย ห่วงใย ใส่ใจ คนรอบข้าง” (Care for Thai Youths Everybody)  แก้ปัญหาที่ทางโรงเรียนได้วิเคราะห์ออกมาในครั้งแรกได้ชะงัด  นักเรียนชั้น ป.๑ ถึง ป.๖ ทำการบ้านส่งครูทุกวัน นักเรียนมีที่ปรึกษาด้านการเรียนตลอดจนนักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น ผลการเรียนก็ดีขึ้น

หากมองลึกๆลงไปแล้ว กิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนช่วยกันดังกล่าวนี้ เชื่อมโยงกับหลักธรรมที่นำมาใช้คือ “คุณธรรม ๘ ประการ” อย่างกลมกลืน สร้างและขัดเกลาจิตสำนึกเด็กอย่างช้าๆให้มีจิตสำนึกที่ดีงาม  มีความพึงพอใจทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครู

โรงเรียนวิถีพุทธ จึงไม่ใช่โรงเรียนที่เน้นการปฏิบัติตนเชิงพุทธแบบตรงไปตรงมา แต่ได้บูรณาการเอากิจกรรมกล่อมเกลา พัฒนาเด็ก ให้เด็กได้ซึมซับความดีผ่านการทำดี ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ไปอย่างช้าๆ ปลูกต้นกล้าแห่งความดีให้งอกงามในใจของเด็กนักเรียน เรื่องราวเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ งดงาม ที่ โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม


 • ขอบคุณ ผอ.สามารถ กอนอยู่ ผอ.โรงเรียน วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก พร้อมคณะครูทุกท่าน
 • ขอบคุณ ผอ.มนต์สัญธ์ ผอ.โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พร้อมกับคุณครูนพวรรณ ที่ช่วยนำทางและประสานงาน

 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

๒ เมย.๕๒

นนทบุรี

หมายเลขบันทึก: 252889เขียนเมื่อ 2 เมษายน 2009 21:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (33)

วันนี้ทำงานการเรียนการสอนในรอบปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สบายใจมากๆ แอบไปเที่ยวนามาค่ะ

เวลาที่เหลือในวันปิดภาคเรียนก็เตรียมงานในปีการศึกษาใหม่

ขอไปชาร์ตแบตสัก2-3 วัน จะดีไหมเอ่ย

อิอิ ตามพี่นกเข้ามาค่ะ

สวัสดีคะคุณเอก

ขอบคุณนะคะเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน ที่น่าศึกษาและนำเป็นแบบอย่างที่ดี

จะมีโรงเรียนแบบนี้ในเขตเมืองหรือเปล่า สงสัย

สวัสดีค่ะ คุณเอก

กับสาระที่ได้ยินได้ฟัง ณ วันนี้ เวลานี้
อิ่มใจ ดีใจ สุขใจ ที่รับทราบเรื่องราว
การบ่มเพาะต้นกล้าแห่งความดีวันนี้
ยินดีกับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมด้วยใจจริงค่ะ

กับอีกฟากหนึ่งของความคิด..คิดไปว่า..
สิ่งดีดี..เรื่องราวดีดี..เด็กและครูดีดี..ที่เราเห็น.
ในวันนี้...วันหน้า...จะยังคงสภาพเช่นนี้ไหมหนอ...
ภาวนา..ขอให้เป็นด้านที่พัฒนาต่อๆไป..ไม่สิ้นสุด..
พัฒนาแล้ว..พัฒนาอีก...ด้วยความสุข..ด้วยตัวเขาเอง
ในที่สุด..."การพัฒนาที่ยั่งยืน"คือคำตอบที่แป๋มร่ายยาวมาจนจบค่ะ.....

สวัสดีค่ะคุณเอก

พี่ขอดูภาพอาคารเรียนหน่อยได้ไหมคะ อยากทราบว่าเป็นแบบใด

ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ

ขอให้นำตัวอย่างดีๆ อย่างนี้มาฝากเยอะๆ นะคะ คุณครูทั้งหลายจะได้มีกำลังใจ

ขอบคุณแทนครูทุกคนค่ะ

พี่ศิริวรรณ

พี่นก NU 11

ยินดีที่ได้รับข่าวดีครับ ...ทำงานหนักก็หาเวลาพักผ่อนบ้าง เป็นการชาร์ตแบตเตอรี่ที่ดี

และอย่าลืมนำเรื่องราวการพักผ่อน สุานที่ท่องเที่ยวมาเเลกเปลี่ยนกันนะครับ

สวัสดีค่ะ พี่ชายมาชื่นชมและเป็นกำลังใจในการ สร้างเรื่องราวเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ งดงาม ค่ะ....

ครูเอครับ

ผมสนใจเข้าไปเรียนรู้ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ไม่ทราบว่าครูพอมีรายละเอียดบ้างไหมครับ :) อ.Wasawat Deemarn  ได้แนะนำโรงเรียนนี้มาครับ

พี่ไก่ ประกาย

ผมคิดว่า โรงเรียนในเมืองก็น่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ หรือ กิจกรรมอื่นที่สร้างจิตสำนึกของเด็ก เพียงเเต่ตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูล

ที่ขอนแก่น ประทับใจโรงเรียนไหนบ้าง หากเป็นโรงเรียนระดับประถมเล็ก ก็น่าสนใจครับ :)

ครูแป๋มครับ

จากที่ผมไปค้นหา "ช้างเผือก" ได้พบเจอคนดี พบเจอนวัตกรรมดีๆมากมายครับ...

และอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือ เราต้องช่วยกันรักษาคนดี ให้กำลังใจคนดี

ผมยังมีโรงเรียนที่จะนำมาเขียนบันทึกอีก ๒- ๓ โรงเรียน น่าสนใจและน่าประทับใจทุกโรงเรียนครับ

พี่ครูศิริวรรณ

ผมนำภาพอาคารโรงเรียนมาให้ชมแล้วครับ สวยคลาสสิกมาก อาคารเรียนแบบนี้ถือว่า ควรอนุรักษ์ไว้

ผมยังจะเขียนเรื่องราวของโรงเรียน และ กิจกรรมดีๆ ต่อเนนื่องไปในช่วงนี้ครับ รอคอยติดตามอ่านนะครับ :)

และขอบคุณน้องสาว น้องก้อยあ★ 【KiTTyぃJUmP】★~ぁNatadee あ♥  ที่มาให้กำลังใจและมาอ่านบันทึกเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากนะครับ

ไปรับอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันค่ะ

http://gotoknow.org/blog/wangplub2550/252910

สวัสดีค่ะ

 • พี่คิมมาเชียร์..วัดกระบังด้วยคนค่ะ
 • ตามไปดู..น้องเอกถูกพาดพิง..
 • ที่ไหน..ม่ายบอก
 • กลางวันนี้..ทำอะไรไหว้หรือ
 • ฮ่า ๆ ๆ ๆ ๆ

ขอบคุณครับ ครูคิม  คืนนี้ผมต้องนอนดึก เพื่อทำนำเสนอโรงเรียนที่ผม mapping เบื้องต้น กับ ทางมูลนิธิเช้าวันพรุ่งนี้

มีค่ะ

แล้วจะโทรหาค่ะ

 

ขอบคุณ  ครูเอ  ครับ ที่ช่วยประสานข้อมูลให้

 • คนมีจิตอาสา เป็นการเสียสละอย่างสูง

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพี่เอก

เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจมากๆเลยค่ะ

สวัสดีครับ   ครูคิม  ตามไปอ่านเเล้วครับ ชื่นชมกับมิตรภาพดีๆครับ

สวัสดีครับ   น้อง อาร์ม 
ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

สวัสดีค่ะ

 • น้องเอกต้องให้คำปรึกษาพี่คิม
 • การจัดกิจกรรม Humanize Edu Care นะ
 • มาอวดเสื่อ...ครูแจ๋วส่งให้
 • ใหญ่ขนาดไหน..ก็ใส่พอดีค่ะ
 • กลัว..ครูแจ๋วเอาคืน
 • ฮิ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

สวัสดีคะคุณเอก

พี่จะถามครูที่ในหมู่บ้านดูคะ

และน้องประชาสัมพันธ์ที่เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่ทำงานที่พื้นที่เขตการศึกษาที่ขอนแก่นคะ

โครงการนี้ส่งเสริมคนทำความดีครับ :)

สนับสนุนครับ

น้องเอก

พี่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก เลย เกือบทุกเรื่องควรเริ่มต้นในวัยเด็ก ดีใจมาก ที่ทางโรงเรียนมีกระบวนการปลูกต้นกล้าแห่งความดี โอกาสข้างหน้าจะได้ส่งเสริมงานสังคมได้เป็นอย่างดี อ้อฝากชื่นชมครูคิมด้วยนะ ที่จะทำเรื่องHumanize Ed Care คงกำลังเชื่อมกันไปหาของสาธารณสุขที่ทำเรื่องHumanize Health Care ชื่นชมน้องเอกด้วย ที่เล่าเรื่องดี มีประโยชน์ น่าติดตาม

ด้านหน้าประวัติ ตัวละคร ถือดาบซามูไร หมายถึง ตัวละครชื่ออะไรคะ

อยากรู้จัก....เพื่อได้ศึกษาคุณธรรม

สวัสดีตอนเช้าในวันหยุดค่ะพี่เอก

ขอให้มีความสุขในวันหยุดและทุกๆวันค่ะ

เจอกันที่หาดใหญ่นะค่ะ

รับรองว่าอาหารที่แหลมโพธิ์อร่อยแน่ค่ะ

อิอิ

 • สวัสดีค่ะคุณเอก
 • ครูอิงเว้นวรรคการเขียนบันทึกซะนาน เพราะงานเข้า
 • วันนี้เริ่มผ่อนคลายจึงมีเวลาแวะอ่านสาระดี ๆ ที่คุณเอกนำมาฝาก
 • จริง ๆ แล้ว ก็ติดตามการทำงานของคุณเอกในบันทึกต่าง ๆ อยู่เสมอ ๆ ค่ะ
 • อีกทั้งได้รับคำบอกเล่าแบบชื่นชม ๆ จากพี่ครูคิมทางโทรศัพท์อยู่บ่อย ๆ ค่ะ
 • ครูอิงมีบันทึกเพลงของพุ่มพวงด้วยค่ะ "สาวเพชรบุรี" ไม่ทราบคุณเอกเคยฟังหรือเปล่า
 • ชอบข้อความนี้ค่ะ
 • “งานได้ผล แต่คนมีทุกข์” ก็ถือได้ว่าล้มเหลวครับ
 • ขอให้มีความสุขกับการทำงานพัฒนาสังคมนะคะ

พี่ครูคิมครับ

ขอแสดง ความยินดีกับความก้าวหน้า ที่่วิทยสัมพันธ์ครับ

พี่ ประกาย~natachoei ที่~natadee ขอขอบคุณพี่ที่ช่วยประสานงานให้ครับ

 

อ. Wasawat Deemarn  โครงการที่ รร.วัดกระบังฯ ได้จัดทำถือว่าเปืดพื้นที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำความดีกันเต็มที่ โดยกิจกรรมการสอนหนังสือเด็กๆก็สนุกสนานกันดีครับผม...

*** และสำหรับวันนี้ บรรยากาศร้านอาหารที่ไปทานกันวันนี้สุดยอดครับ ...เสียดายที่ อ.Was อิ่มเร็วไปหน่อย :)

ต้องขอบคุณมาก การต้อนรับที่อบอุ่นที่เชียงใหม่

ดีจ้า ชอบพี่โออ่ะ อืม.....

พี่โอเก่งเนออะ สอนการบ้านไห้เด็กด้วยอ่ะ

พยายามต่อไปนะ พี่โอออออออออออออออออออ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี