37.มาเติมเต็มผืนแผ่นดินไทยด้วยการปลูกป่าชายเลนกันเถิด


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ฉันได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่หมู๋ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังจากเข้าไปทำหน้าที่ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มพันท้ายนรสิงห์ที่มาร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการโดยใช้โรงเรียนที่ฉันสอนเป็นที่จัดงาน  แล้วฉันจะเล่าให้ฟังรอเก็บเอกสารก่อนนะคะ

  1 ยก ผ่านไปแล้ว ตามมาที่นี่เลยค่ะ

เวลา08.55 ฉันได้รับโทรศัพท์แจ้งจากหน่วยนิคมสหกรณ์ โคกขาม ให้รีบมาเพื่อออกเดินทาง
เราออกเดินทางพร้อมกันมีหัวหน้าสหกรณ์นิคมโคกขาม คือคุณประกอบ  เผ่าพงค์   และผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยนิคมโคกขาม คุณกรรณิกา  เกตุไทย  คุณกาญจนา  นิยมไทย และผู้เขียน
โดยรถของหน่วยนิคมสหกรณืโคกขาม  เมื่อเวลา 09.00น. เพื่อไปยังศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  ที่ชายทะเล
 
 
 
 
 
 
คณะ  Rally ของบริษัท TEXCHEM THAILAND ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จำนวน 211คน เดินทางโดยรถตู้ จำนวน 21คัน  มาจาก นิคมอุตสาหกรรม จ.อยุธยา แวะทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ก่อนเดินทางไป ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

จากการพูดคุยกันทำให้ทราบว่า กิจกรรมRally ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก K.B MOTOR SPORT ได้ประสานมาทาง หัวหน้าหน่วยนิคมสหกรณ์โคกขาม 

 

 หัวหน้าหน่วย นิคมสหกรณ์โคกขาม สวมเสื้อแจ๊คเก็ต สีดำ กับทึมงานK.B MOTOR SPORT

 

ทางหน่วยฯก็ได้ประสานไปยังประธานศูนย์เรียนรู้ คือ พี่เปียก น้องอู๊ด  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณเลอพงค์ จั่นทอง  ที่ปรึกษาสหกรณ์กรุงเทพจำกัด อดีตประธานสหกรณ์กรุงเทพฯ คุณพิสูตร แสงงาม ตุณประสิทธิ์  เจริญชนน์ กรรมการศึกษาโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ลุงประสาน ลุงประดิษฐ์ ลุงไพโรจน์ และอีกหลายๆคนพากันมาร่วมช่วยกัน

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

4 สาวๆ จากสนง.สหกรณ์จังหวัด มีน้องนภัสวรรณ   น้องนวรัตน์  น้องดวงมณี  น้องชัญญา ส่วนคนกลางชื่อครูต้อยค่ะ

 

 แม่บ้านกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านคลองหลวง

ครูฉวีหัวเรือใหญ่ใส่เสื้อยืดสีฟ้า

พร้อมกับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ฝีมือแม่บ้าน ระดับครู นำทีมโดย.....ครูฉวี  ผู้มีฝีมือในการประกอบอาหารได้อร่อยถูกใจ....

ครูฉวีวรรณ  กลิ่นจันทร์  เจ้าของร้านครูหวี  ฟีชชิ่งปารค์ และสมาชิกแม่บ้านคลองหลวง 

 คุณป้าแก้ว

 

และที่ขาดไม่ได้กลุ่ม นปพร.อบต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร

    

 รวมทั้งหน่วยบริการรถน้ำจืดของอบต.โคกขาม ขนน้ำกันสนั่นป่า..เอามาให้พี่ๆน้องๆ ใช้ล้างคราบโคลนค่ะ

 

ฉันมาที่ศูนย์ตามคำเชิญของคุณกรรณิกา ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยนิคมฯ  และเป็นการดีที่จะได้ติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มแม่บ้านที่ฉันมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง ไม่ได้แวะเวียนไปมาหาสู๋นานแล้ว อีกทั้งเพื่อรับทราบนโยบายและบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ของนิคมสหกรณ์โคกขามจากหัวหน้าหน่วยฯ ด้วย

 

ศูนย์นี้สร้างแล้วเสร็จตามงบประมาณของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2551 เมื่อมิถุนายน 2551นี้ ได้เริ่มใช้งาน ใช้งานมาแล้ว  เป็นเวลา 4 เดือน

และมีกิจกรรมมากมายดังนี้

                                           ครม. ร่วม "พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี"
ปลูกป่าชายเลน ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร

ในวันที่ 30 กันยายน 2551 ณ บริเวณพื้นที่เลนงอกใหม่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ตะกอนทับถม ท้องที่ หมู่ที่3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  โดยมีนาย ชวรัตน์ ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ร่วมด้วยนางอนงค์วรรณ  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมปลูกป่าชายเลนบนเนื้อที่ 10ไร่ นอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้แก่ ปลากระพงจำนวน 10,000ตัวและปูดำจำนวน 3,000ตัวรวมจำนวน 13,000ตัว   

ดูเพิ่มเติมเรื่องป่าชายเลนที่นี่

 

 การดำเนินในส่วนของนิคมฯ

 โดยมี หัวหน้านิคมสหกรณ์โคกขาม และเจ้าหน้าที่ของนิคมฯ ได้ จัดอบรม ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาและปลูกป่าชายเลน  โดยมีวัตถุประสงต์ดังนี้

1. เพีอป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง

2. เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทะเลวัยอ่อน

3. เพื่อปลูกจิตสำนึก ร่วมรักษ์ สิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

4. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

การบริหารจัดการโดยพี่น้องชาวบ้านในชุมชนนี้

1.คุณอรรถ ปั้นทองคำ ( ลุงเปียก แต่ไม่แฉะ 55 ) เป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

2.คุณทิพย์วรรณ  สมภู่ เป็นเลขาศูนย์

3.คุณสมพร  ดาวทอง เป็นเหรัญญิก

4.ทุกคนในหมู่บ้านเป็นกรรมการ

มีสมาชิกผลัดเปลี่ยนกันมาอยู่เวรในเวลากลางคืน

ที่ศูนย์มีกิจกรรมอะไรบ้าง

1. การจัดระบบการเกษตรตัวอย่าง การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมที่ให้ผลผลิตดี คล้ายๆการทำไร่นาแบบ

ผสมผสาน จัดทำบ่อเลี้ยงจำนวน 4 บ่อ 1 แปลงปลูกป่าชายเลน โดย

    บ่อที่1 เป็นบ่อเลี้ยงปลากระพง คู่กับ ปู

    บ่อที่2. เป็นบ่อเลี้ยงปู คู่กับ กุ้งธรรมชาติ

   บ่อที่3. เป็นบ่อเลี้ยงปู คู่กับ ปลาหมอเทศ

   บ่อที่4. เป็นบ่อกุ้งธรรมชาติ คู่กับ ปลาหมอเทศ

   ส่วนที่5. เป็นป่าชายเลน

 

   ที่นี่จะเพาะต้นกล้าไม้ป่าชายเลย ที่เห็นส่วนใหญ่เป็นต้นโกงกาง (mangrovetree)โดย ประธานศูนย์ และสมาชิกจะร่วมกันเพาะ ใส่ในถุงดำขนาดเล็ก เมื่อกล้าแข็งแรงพร้อมสามารถดูแลตัวเองได้ ก็จะถูกนำไปปลูกตามชายป่าที่มีน้ำทะเลท่วมถึง

  การนำต้นกล้าลงดินเลน จะต้องเตรียมการก่อนปลูก โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.กำหนดพื้นที่ที่จะขยายป่า หรือซ่อมแซมป่า

2. เตรียมไม้ไผ่ซึกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่านิ้วชี้ ทำไม้หลัก

3. ปักลงไปในดินแล้วให้มีความสูงเหนือ ดินขึ้นมาประมาณ 75 ซม.พร้อมกับผูกเชือกติดไม้หลักไว้สำหรับ

    ยึดต้นกล้าไม่ให้ล้ม ไม่ให้ต้นงอ เดี๋ยวหุ่นไม่งาม ต้นกล้าที่สมบูรณ์จะสง่างาม เหมือน ท.ทหารอดทนถือ

    ปืนยืนตรง ให้มี ระยะห่างประมาณ 75 ซม.

4.ใช้คัตเตอร์ หรือมีด ผ่าถุงต้นกล้า แต่ยังไม่ดึงถุงออก เดี๋ยวดินหลุดจะเหลือแต่ราก ต้นกล้าอาจตายได้

ลุงไพโรจน์กับลุงประสานช่วยกันตัดถุงต้นกล้า

 

5.นำต้นกล้าลงปักโดยใช้มือขุดเป็นหลุมลึกประมาณ 1 ฝ่ามือแทงลงดิน โกยดินขึ้นมา จับต้นกล้าแก้ผ้าซะ (แกะถุงออก) แล้วค่อยๆวางลงไป  แล้วเอาดินเลนที่โกยขึ้นมาโป๊ะไปรอบๆ จนหลุมเต็ม  ดึงเชือกที่ผูกติดไม้หลักมามัดเบาๆให้ต้นกล้าไม่เอน ไม่งอ ไม่ล้ม อย่าลืมเป่ามนต์ด้วยคำพูดว่า โตเร็วๆนะ อย่าตายก่อนได้ออกลูกออกหลานหละ .. อย่าขี้เกียจนะ... รีบๆโตไวๆ ก่อนพายุจะมา เพี๊ยง....ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการปลูก 

 ภาพกิจกรรมปลูกป่า....ต้นโกงกาง 1040 ต้น ฝีมือน้องๆพี่ๆ จาก ของบริษัท TEXCHEM THAILAND

รถคันแรกที่เดินทางมาถึงสถานที่ปลูกป่า

หัวหน้านิคมสหกรณ์โคกขาม เตรียมการต้อนรับ

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลุงอรรถ  ปั้นทองคำ  คนที่ใครๆรู้จักในนาม ลุงเปียก แต่ไม่แฉะ

 

ลุงเปียก สอนทุกทีมที่มาปลูกป่า ไม่รู้ลุงเปียกเอาแรงมาจากไหน  สอน  ...สอน... อธิบายช้า ๆ  แต่ชัดเจน  ลุงเปียกจะเน้น เรื่องการวางต้นกล้าโกงกางลงหลุม 

...อย่าให้ต้นเอน

....อย่าลืมผูกต้นกล้ากับไม้หล้ก

....อย่าลืมใส่ใจลงไปด้วยคาถา โตเร็วๆ นะ

........เดี่ยวลุงเปียก และคณะจะตามมาติดตามหลังลงกล้าเรียบร้อยแล้ว

....และระวังหอยบาทเท้า

.... และอย่าลืมเอาถุงดำที่ใส่ต้นกล้ากลับขึ้นมาด้วย ไม่งั้นไม่ให้คะแนนนะ อิอิ ดุจังลุงเปียก

วันนี้ลุงเปียก  สอน 21 ทีมRally จำนวน  211 คน

โดยมี หัวหน้านิคมฯ และฉัน ยืน เป็นผู้ช่วย

ฉันทำงานเป็นมือกล้องส่องจับภาพ เอามาฝากนี่แหละค่ะ  และนี่รถประจำตำแหน่งช่างภาพค่ะ

 

แจกกันเลยคนละ 5 ต้น  วันนี้มีต้นกล้าเตรียมไว้ เป็น 1,000 กว่าต้น

 

กลุ่มนี้ปลูกเสร็จแล้ว กำลังจะไปล้างมือล้างเท้าที่นี่คะ

 

 

 

กลุ่มนี้ลุยแล้วค่ะ  ช่วยกันลาก ช่วยกันฉุด อู๊ย!  ช่วยกัน ทำเวลา ค่ะ เร็วๆ ค่ะ คุณน้องเดี๋ยวไม่ทัน

 

การติดตามรักษาต้นกล้าที่ปลูกแล้วจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านค่ะ  ลุงเปียกและคณะ และหัวหน้านิคมโคกขาม  ค่ะ 

 ซึ่ง ก็ต้องคอยประคบประหงมดูแลไม่ให้ต้นกล้าล้ม หรือขาดน้ำ เพราะบางทีน้ำทะเลท่วมไม่ถึง น้ำขัง ราก อาจเน่าได้  

ดังนั้นต้นกล้าจะเจริญเติบโตได้ โดยอาศัยธรรมชาติของน้ำทะเลที่ขึ้นๆ ลงๆ กระตุ้นให้ต้นกล้าออกรากใหม่ แทงดินใหม่  หากพบว่า ต้นกล้า ต้นไหนอ่อน ระโหยโรยแรง มีอาการคล้ายจะ หมดสภาพ ก็จะทำการซ่อมแซม เอากล้าใหม่มาลงโดยเร็ว ไม่ให้ต้นกล้าอื่นๆมันเศร้าหมองตามกันไป ไม่งั้น จะพากันงอนล้มตามกัน  พาลปลูกไม่ขึ้นเอา

หลังปลูกป่าก็เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หุงกันแบบนี้  หมดไปกี่หม้อแล้วจ๊ะลุงจ้า.....  2 คุณตา ช่วยกันแข็งขัน  เอ ...หนุ่มๆ สาวๆ  ...ไปไหนกันหมด!

 

คุณลุงสู้ ๆ อย่าเพิ่งหมดแรงค่ะ

 

 

กลุ่มนี้เหนียวและแน่น ระบบกลุ่มไม่เสียขบวน แม้เวลารับประทาน  ....สงสัยเป็นลูกเสือเก่า?

 

 แม่บ้านหมดแรงแล้วค่ะ แต่ยังยิ้มสู้....สู้ตายค่ะ

ป้ากรรณิกา ผู้ช่วยหัวหน้านิคมโคกขาม  เธอกล่าวต้อนรับ  เต็มที่เลยนะจ๊ะ  ป้าสู้ตายค่ะ  เท่าไหร่ เท่ากัน ... อิอิ

ขอสลับฉากไปดูวันนัดพบชาว GOTOKNOW เขากอดกันก่อนค่ะ  สวัสดีค่ะ

มาเถิดน้องพี่ ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกป่า เติมผืนแผ่นดินไทยด้วยกัน

สนใจร่วมกิจกรรมปลูกป่า อนุรักษ์ป่าชายเลน

0843212472 หรือ

 krutoi_999@hotmail.com

 

หมายเลขบันทึก: 221477เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2008 23:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:49 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (122)

สวัสดีค่ะ

 • ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน
 • รวมทั้งครูต้อยด้วยนะคะ  กับกิจกรรมจิตสาธารณะในการรับผิดชอบสังคม
 • ขอปรบมือให้ค่ะ  เห็นแล้วมีความสุขด้วยค่ะ
 • มีของดีมาฝากนะคะ
 • http://gotoknow.org/blog/krukim/221655

สวัสดีค่ะ ครูต้อย

ผู้หญิงมุมซ้ายบันทึกคือครูต้อย รึเปล่าค่ะ

ใยมดก็เห็นแต่ผู้หญิงผมฟู หน้าขาว มาตลอดเลย

เวลาเม้นมาที่บันทึกใยมดทีนึง อิอิ ตกใจค่ะ

ใยมดวาดรูปไว้ในไฟล์อัลบั้ม ครูต้อยจะเอามาเปลี่ยน แทนผู้หญิงหัวฟู หน้าขาวนี้ก็ได้น่ะค่ะ

เอ้ๆๆ ครูต้อยคงชอบผู้หญิงคนนี้แน่เลย

ป่าชายเลนเดี๋ยวนี้ลดน้อยลงทุกวัน เพราะเค้าตัดป่า เพื่อทำนากุ้งค่ะ จึงต้องปลูกทดแทนให้มาก ๆ เป็นป่าที่สร้างสมดุลย์ธรรมชาติได้ดีมากทีเดียว

โชคดีมีความสุขค่ะครูต้อย

 

 

P   ขอบคุณมากค่ะ

ครูต้อยแอบไปตีท้ายครัวมาแล้วนะคะ

กำลังใจที่ให้ ทำให้หัวใจพองโต โอ๊ะ ๆ ดีใจค่ะ

P

-ใยมดจ้า  หากครูต้อยคือคนซ้านมือหัวฟูน่ะ ครูต้อยจะดีใจมากเลย

-เพราะน้องเขาชื่อนวรัตน์ แถมทำงานเก่งด้วย อายุ ต้องคูณ 2 บวก5ค่ะ ถึงจะเป็นครูต้อยได้ อิอิ...

-ใช่เลยครูต้อยชอบทุกคน เพราะลุยแดดเปรี๊ยงๆ ไม่มีใครบ่นเลย แต่ครูต้อยได้ยิน 4 สาว บ่นกับหนุ่มเสื้อเขียวที่มาปลูกป่าคนหนึ่งว่า ไม่รับฝากหัวใจ !

+ สวัสดีค่ะ...ครูป้าต้อย...

+ เห็นและอ่านที่บรรยาย...สุขใจ ประทับใจเป็นที่สุดค่ะ...

+ ดูซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งค่ะ...แบบว่าชอบกิจกรรมแบบนี้ค่ะ...

+ บริเวณหมู่บ้านที่อ๋อยสอน ก็มีพื้นที่ปลูกป่าโกงกางค่ะ...ปลูกเมื่อปี 48 ร.ร.นำนักเรียนไปร่วมปลูกด้วยค่ะ

+ ปลูกแล้วปลูกเลย..ชาวบ้านไปทาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปทาง...

+ แพะบอก...ฮ่า ๆ เสร็จตู..ทุกวันนี้เวลาขับรถผ่านทุก ๆ วันไม่เห็นจะรอดสักต้นค่ะ...

+ อิ อิ...สักแต่ปลูกแต่ไม่ดูแล...ปลูกทำไมละนี่...

+ เคยนึกว่าชวนเด็ก ๆ ไปทำที่ล้อมกันแพะ...แต่ก็ไม่กล้าออกไป..กลัวโจรค่ะ...

+ แต่อย่างหมู่บ้านนี้...ปลูกแล้วมีความหวังค่ะ...เพราะมีคนดูแล...ด้วยหัวใจ...ประทับใจตรงนี้แหละค่ะ...ประทับใจลุงเปียกแต่ไม่แฉะด้วย...ประทับใจทุกคนค่ะ..

+ ด้วยความคิดถึงค่ะ...

เก็บป่าโกงกาง มาฝากพี่ครูToi

ป่าโกงกาง   ที่เกาะช้าง 8 พ.ย.51

P

.เห็นหน้าน้องแอมแปร์~natadee กี่ครั้งๆ ก็ยิ้มทุกที ยิ้มพิมพ์ใจของแอมแปร์นะคะ

.ขอบคุณค่ะ

.พี่ครูต้อยยังมีภาระที่ต้องทำอีกต่อไป ตราบใดที่ยังมีแรงอยู่

.ก็บ้านเมือง ประเทศของเรานะน้อง

.พี่ครูต้อยจะต้องนำบันทึกนี้ไปเปิดให้ลุงเปียก และพลพรรคของลุงเปียก ดูเพื่อยำว่าสิ่งที่ลุงเปียก และผู้ร่วมงานทุกคนทำ เป็นสิ่งที่ชาติต้องการค่ะ

.ดีใจกับแพะที่อิ่มค่ะ ดีที่แพะยังไม่อด 555+

P   สวัสดีค่ะน้องสายธาร

-ขอบคุณนะคะ

- อยากให้ป่าโกงกางลักษณะนี้ อยู่ใกล้ๆสายธารจังเลยค่ะ 

-น้องสายธารสบายดีนะคะ

-พี่ครูต้อย จะได้เอาโกงกางที่เกาะช้าง ไปมอบให้คณะของลุงเปียกดูคะ

 

เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และน่าสนใจมากครับ

P 

-.พิสูจน์สนใจพาเด็กๆมาเรียนรู้ได้นะคะ

- ที่นี่ยังมีธรรมชาติที่น่าสัมผัสค่ะ

-ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครู

***แวะมาชื่นชมบรรยากาศที่ไม่ค่อยมีโอกาสไปสัมผัส

***ขอบคุณในความตั้งใจนำมาให้ชมค่ะ

P กราบขอโทษค่ะ รีบจนไม่น่าให้อภัยเลยนะคะ

-อ.พิสูจน์สนใจพาเด็กๆมาเรียนรู้ได้นะคะ

- ที่นี่ยังมีธรรมชาติที่น่าสัมผัสค่ะ

-ขอบคุณมากค่ะ

อ้าว... ช่วยกันหน่อยโลกจะได้เย็นขึ้นบ้างครับ...

P  ดีค่ะ ช่วยกัน เร่งรีบนะคะ 

- ทะเลรุกเข้ามามากแล้ว 

 -ไม่รู้ว่าต้องอพยพหนีกันจริงๆหรือนี่

-ปลูกไม่ยากหรอกค่ะ แต่ดูแลให้โตนี่ซิ

 

สวัสดีค่ะพี่ต้อย

น้องเคยไปปลูกป่าชายเลนที่สมุทรสงครามค่ะ โดยการ "ถีบกระดาน"

เหนื่อยมาก ๆ แต่สนุก

อ่านบันทึกนี้เหมือนได้ไปร่วมปลูกป่าด้วยเลยค่ะ

 อย่าลืมผูกต้นกล้ากับไม้หล้ก  ....อย่าลืมใส่ใจลงไปด้วยคาถา โตเร็วๆ นะ  ........เดี่ยวลุงเปียก และคณะจะตามมาติดตามหลังลงกล้าเรียบร้อยแล้ว ....และระวังหอยบาทเท้า

อย่าลืมอีกอย่างค่ะ อย่าลืมส่งแรงใจและความปรารถนาดีให้ต้นกล้า เขาจะได้โตเร็ว ๆ ค่ะ 

(^__^)

สวัสดีครับ KRUTOI

ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำได้ขนาดนี้

ผมนิเทศไม่ออกหรอกครับ

ได้แต่บอกว่า ประทับใจ และ ขอชื่นชม

ขอบคุณมากครับ สำหรับงานและบรรยากาศของการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ ควร.....

(ไม่มีหรอกครับ หลอกเล่น 555...)

Pสวัสดึค่ะ น้องคนไม่มีราก

-โครงการถีบกระดานหรือค่ะ  ทำไมพี่ไม่เห็นน้อง ..ไม่เจอกัน

-อ้อ...ลืมไปพี่ไปประชุมวันเขาถีบกระดาน ...แป๊ววววว.

-ขอบคุณค่ะคำเตือน พายุจะมา..อิอิ..ไม่ใช่

เตือนว่าอย่าลืมแรงใจและความปรารถนาดีให้ต้นกล้า เขาจะได้โตเร็ว ๆ

-ขอบคุณค่ะ  ขอบคุณแทนพี่น้องชาวสมุทรสาครทุกคน ค่ะ

 

P

ขอบคุณค่ะ
งานยุ่งๆ อย่าลืมพักผ่อนนะคะ
ขอให้หายยุ่งโดยเร็ว  ..เพี๊ยง!

P  อย่างนี้แหละค่ะ ครูๆรักตายเลย 555+

(ไม่มีหรอกครับ หลอกเล่น 555...)

อย่าหลอกบ่อย กลัวเหมือนกันอิอิ

 • กลายเป็นว่ารูป krutoi  น่าสนใจมากกว่าโกงกาง..ฮา!
 • เคยเห็นปลูกป่าชายเลนอย่างนี้แต่ในทีวีครับ น่าจะสนุกดี
 • เห็นป่าชายเลนจริงๆจังๆก็ที่จันทบุรี อ่าวคุ้งกระเบน
 • นึกดู..ถ้าเป็นเด็กโรงเรียนผม ต้องชอบกันแน่ๆเลย
 • ขอบคุณประสบการณ์ดีๆครับ

ขอบคุณนะคะที่แวะมาปลูกป่าให้เรา

ว่างๆ จะแวะไปดูมันเติบโต และท่องคาถาโตไวๆ ให้ทุกต้น

สนุก และได้ช่วยโลก ขอบคุณ Krutoi ที่มาเล่าให้ฟัง

 • มาอ่านเรื่อง และได้ดูภาพก็ประทับใจแล้วค่ะ
 • อย่าลืมเป่ามนต์ด้วยคำพูดว่า โตเร็วๆนะ อย่าตายก่อนได้ออกลูกออกหลานหละ .. อย่าขี้เกียจนะ... รีบๆโตไวๆ ก่อนพายุจะมา เพี๊ยง....

 • ส่วนภาพนี้ เท่ห์จังค่ะ

มาชื่นใจกับโครงการดๆ..อย่างนี้ด้วยคนค่ะง.พี่ต้อย..^^

ขอบคุณบันทึกดี..ดีค่ะ..

ครูต้อย จ๋า แวะมาปลูกป่าด้วยคนเจ้าค่ะ คิดถึงจังเลย สบายดีนะค่ะ

 

P

ครูต้อยขอบคุณ  อ.ธนิตย์ ค่ะ

(จะบอกความลับให้ครูต้อยพยายามเปลี่ยนรูปตามคำแนะนำของน้องดาวลูกไก่ แต่คอมบอกว่า ไม่สามารถอ่านรูปของท่านได้ กรุณาเปลี่ยนใหม่ 555)  ดูซิแม้แต่คอมยังปฏิเสธ!!!!!

คุ้งกระเบนเป็นป่าที่สมบูรณืมากค่ะ  ที่โคกขามผืนดินถูกทะเลเอาคืนไปหลายกม.ค่ะ  การตักดินออกจากผื้นที่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่ง นอกเหนือจากการเปลี่ยนป่าให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะ(ครูต้อยคิดเอง   อาจไม่ใช่ก็ได้นะ)

ขอบคุณค่ะ 

 

ขอชื่นชมกิจกรรมดีดีค่ะ

P 

ขอบคุณค่ะ  1 เสียงของท่าน ช่วยเติมเต็มผืนป่าชายเลนค่ะ

อยากทานขนมลามาก  เดี๋ยวอีก 2 วัน น้องสาวไปราชการที่นคร คงได้ทานแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะน้องดาว

P

ภาพที่เห็นเป็นแม่บ้าน คุณแม่ของลูกศิษย์ค่ะ เธอมีความหวังว่าที่ต. โคกขาม ธรรมชาติจะกลับคืนมา น่ารักมากค่ะ ทำหน้าที่เป้นอปพร.ของตำบล  วันนี้ทำงานหนัก ต้องพาครูต้อยลุยไปทะเลป่าชายเลน เพื่อเก็บภาพคนดีๆเขาทำงานกัน

ขอบคุณค่ะ

(เอพี่ต้อยอยากบอกว่ารูปนี้  คอมฯอ่านไม่ออก555+..

ใส่ในไพล์อัลบัมไม่ได้ อิอิ)

P

น้องครูแอน มายิ้มๆ น่ารัก อย่างนี้ เดี๋ยวหนุ่มโคกขามติดใจนะ...จะบอกให้ 555+

สวัสดีค่ะน้องP kittyjump~เลขา~natadee

จะมาจริงๆ ต้องย้อมตัวก่อนนะคะ อากาศแรงค่ะ

ขอบคุณนะคะ พรุ่งนี้ครูต้อยจะเอาบันทึกไปเปิดให้คณะของลุงเปียกดูเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปค่ะ น้องคนสวย

คุณครูขา...แวะเข้ามาชื่นชมพลังใจ...ร่วมแรงกันช่วยโลกค่ะ
 
คุณครูก็งามออกอย่างนี้ ทำไมไม่ขึ้น profile หล่ะค่ะ

P

ขอบคุณค่ะ .

ให้กำลังใจผู้สูงวัย...ชื่นใจ

 profile เขาไม่อ่านค่ะ อิอิ

 • ยอดคุณลุงเปียก (แต่ไม่ แฉะ) จริงๆ เลยนะคะ
 • แบบนี้ คุณลุงคงมี tacit k. ให้เยอะเลย

P 

-ดีใจ และขอบคุณนะคะ

-ใช่เลยค่ะคุณลุงคงมี tacit k. ให้เยอะเลย

 

น่าสนุกจังครับ ....อยากไปร่วมด้วยครับ ....

ผู้สร้างสถานการณ์ทางการเรียนการสอน

น่าสนใจอ่ะครับ ดีจังได้สร้างสรรค์สังคม

P. ฮาร์ท

-สร้างนะไม่ว่ากันนะจ๊ะ  แต่ต้องสอนตามที่สร้าง 555+

-ขอบคุณค่ะ  เมื่อไหร่เบื่อสร้างมาที่นี่นะ  ...ของจริง อิอิ

P

  นาย วีรพงส์ วาสุกะรัตน์

 

-ขอบคุณค่ะที่คิดเช่นนั้น

ขวนจริงๆนะจ๊ะ.ไม่ได้พูดเล่น

ปลูกป่าลดโลกร้อนกันก็ดีนะคะ เคยพานักเรียนไปปลูกป่าชายเลนแล้ว เป็นธรรมชาติที่เด็กโคราชไม่เคยเห็นกันมาก่อน ก็มันไปอีกแบบหนึ่งค่ะ

 • สวัสดีค่ะ krutoi
 • แวะมาชมกิจกรรมดีๆค่ะ  น่าสนุกมาก  แต่คงเหนื่อยน่าดูนะคะเพราะต้องลุยเลน
 • เป็นผลงานที่น่าภูมิใจค่ะ
 • จะแวะมาเยี่ยมอีกนะคะ

สวัสดีครับอาจารย์ เป็นการประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมมาก ครับผม

   P  krurisa คะ

-นักเรียนที่โคราชจะมาอีกก็ได้นะคะ

ครูต้อยจะประสานความสะดวกให้ค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

 

สวัสดีค่ะ น้องครูเมี้ยว P

-พี่ครูต้อย  ขอบคุณแทนคนโคกขาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลุงเปียก ป้ากรรณิกา หัวหน้าหน่วยนิคมฯ และพวกเราทุกคนที่นี่ค่ะ

-เป็นผลงานที่น่าภูมิใจของทุกคนที่ร่วมกันปลูกป่าค่ะ และร่วมกันประสานงานเพื่อผืนแผ่นดินของเราชาวไทยค่ะ

 

-สวัสดีค่ะ น้องกรP

-ประสานงานกันทุกฝ่ายค่ะ ทั้งภาครัฐ หน่วยนิคมโคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัด โรงเรียน กลุ่มแม่บ้านฯ ประชาชน ในพื้นที่ อบต.โคกขาม สหกรณ์กรุงเทพฯ มีคุณเลอพงค์ เป็นผู้นำ กรรมการสถานศึกษา คุณครู เพี๊ยบ....ค่ะ
ภูมิปัญญาเรามีหลายคนทีเดียว หากมีการกระตุ้น รุมที้ง เอยไม่ใช่ ...
หากมีใครสักคนมาช่วยกันดึงศักยภาพในตัวออกมา  รับร้อง เจ้าข้าเอย... ป่าเกิดพรึบๆๆๆๆๆ.
-ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • มาทักทายคนใจดี..ค่ะ
 • ลงเวลาประจำวันแล้วนะคะ
 • ขอให้มีความสุขในสิ่งที่ทำนะคะ
 • รักและคิดถึง..นะคะ

P

ซิ่งมาอีกแล้ว

สวนกันที่หน้าบ้านอ.ขจิต แน่เลย คนอะไรอายุยืน อิอิ

-ขอบคุณค่ะ

 

 • สวัสดีค่ะคุณครูต้อย
 • เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และดีมากๆ
 • ถ้าอยู่ใกล้ จะมาช่วยปลูกแล้วค่ะ
 • คนละไม้คนละมือ
 • สร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับเด็กไทย และชุมชนค่ะ

- สวัสดีค่ะ

- มาชื่นฃมกิจกรรมดีๆ และ เพิ่มกำลังกายและกำลังใจให้ค่ะ

P

ขอบคุณค่ะน้องเกศนี

กิจกรรมครั้งนี้ ได้คนอยุธยามาช่วยกันปลูก ช่วยกันสร้างจิตสำนึกพี่น้องชาวไทย

แผ่นดินถูกทะเลเอาคืนไปเยอะแล้วค่ะ

อีหน่อยผู้คนคงไปแน่นอยู่ตอนบนของไทยเรา

Ptiya ..... ( ~ natamaidee - - But narak...)

แอบมาตอนเผลอ  แต่ไม่เป็นไรช่วยให้สติกลับมา

ขอบคุณค่ะ

เอ..คล้ายๆน้องไปงานพบปะมาใช่ไหมคะ

หรือใครๆพูดถึงเยอะ

ขอบคุณกำลังกาย ใจ

น้อมรับด้วยความยินดีค่ะ

สวัสดีคะ คุณ krutoi

มาร่วมปลูกป่าผ่านบันทึกคุณครูคะ

ปลูกต้นไม้คนละต้น เมืองไทยร่มเย็นเป็นหลายปี...

---^.^---

สวัสดีค่ะ

-ยินดีค่ะ

-หากเราปลูกกันคนละต้น /วัน สู้ภัยธรรมชาติได้ค่ะ

-ขอบคุณค่ะ

ขอปรบมือให้ทุกท่านที่ที่ร่วมกันทำกิจกรรมดีดีเช่นนี้ คราวหน้ามาปลูกป่าที่ดงหลวง มุกดาหารของผมบ้างนะครับ

ขอปรบมือตอบความคิดดีๆค่ะ  

อยู่มุกดาหารหรือคะ ป่ายังอุดมอยู่ไม๊คะ 

น่าเอาหนังสติ๊กไปยิงเมล็ดยางห่อดิน หรือเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอื่นๆ  ห่อดิน แล้วก็แข่งขันกันใครยิงได้ไกลกว่ากัน

สวัสดีครับ

 • ได้ยินคำว่า ป่า ก็สุขใจล่วงหน้าก่อนเข้ามาอ่านแล้วครับ
 • ตอนเด็กๆ อยู่กับป่าที่แสนอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชพันธุ์ สัตว์ป่า และลำห้วย ลำธารที่มีน้ำไม่เคยขาดตลอดทั้งปี .. แต่ตอนนี้เหลือเพียงภาพฝัน
 • เห็นภาพ และอ่านเรื่องแล้วอยากได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจัง
 • มันเป็นการปลูกหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับ 
 • นอกจากปลูกป่าแล้ว สิ่งที่เจริญงอกงามขึ้นในใจผู้ปลูกนั้นเป็นของแถมที่สูงค่ายิ่ง
 • ขอบคุณมากครับ

P   สวัสดีค่ะ อ. Handy

-ครูต้อยยินดีนะคะ

-หากอาจารย์จะกรุณษนำนักศึกษามาร่วมกิจกรรม

-ช่วยเติมป่าที่หายไป

-ขอแผ่นดินคืนจากทะเล เพื่ออนาคตของชาติ

-ใช่เลยค่ะ อ.  เรา ปลูกป่าแต่ของแถมลำค่ายิ่งนัก

-จะต่อยอดยังไงดี ต้องรบกวนอ.และผูสันทัดแล้วละคะ

-หมดเวลาต้องไปนอนแล้ว พรุ่งนี้ ต้องไปไถนาแต่เช้า ไถ 5 ชั่วโมงแต่เกินเวลาทุกวัน เลิก 5 โมงเย็น เจ้าตัวเล็กๆ อยากspeech เลยต้องช่วยกันไป  อีกกลุ่ม ขอให้สอนเต้น คงไม่รู้มั๊งว่าครูจะเดี้ยงอยู่แล้วอิอิ

 • ตามมาเยี่ยมชมแล้วครับจากที่ไปเม้นต์ให้ที่บันทึก Close Up
 • ฝีมือภ่ายภาพของครูต้อย ก็ OK นะ บางภาพที่ไม่คม ใช้โปรแกรมที่ว่าช่วยได้ครับ ลองดูซิ

เป็นกิจกรรมที่ดีเยี่ยมเลยค่ะ

แล้วถ้าได้ได้มีโอกาสไปจิมทอมสันฟาร์ม อย่าลิมถ่ายภาพมาด้วยนะคะ อ้อมจะคอยติดตามค่ะ

 Pบรรจง ปัทมาลัยหัวหน้า~16ict

ครูต้อยต้องขอเป็นศิษย์ด้วยคนค่ะ

ขอบคุณค่ะ

P  น้องอ้อม มั่นใจฝีมือพี่ครูต้อยแล้วรึ แต่จะถ่ายภาพมาแน่นอน หากได้ไปที่จิมทอมสันฟาร์มค่ะ

ขอบคุณค่ะ 

 • ครูต้อยครับ
 • อันนี้อะไรครับ
 • มองไม่ชัด
 • ชื่นชมกิจกรรมดีๆๆครับ

                       โอ้โฮ น่าสนุกจังค่ะ มีเมื่อไหร่ชวนบ้างนะคะ

                                     ชอบจังกิจกรรมแบบนี้

             เดี๋ยวไปกระซิบลุงเอกให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ้างดีกว่าค่ะ อิอิ

           ขอบคุณครูต้อยค่ะ ที่นำภาพกิจกรรมที่แสนจะชุ่มฉ่ำด้วยน้ำใจ

       และคุณค่า ในช่วงเวลาที่รีบเร่งและร่างกายที่แห้งผากตอนนี้ค่ะ ^_^

  บอกอย่างไม่อาย  เลยนะคะ  ว่าเพิ่งเคยเห็น  ครูต้อยเต็มๆวันนี้  มาชมภาพ  กิจกรรมดีดี  นะคะ

พี่ครูต้อยยอดเยี่ยมจริงๆเลยคะ น่าชื่นชมอยากให้คนไทยร่วมกันทำสิ่งดีดีเยอะๆค่ะ โดยเฉพาะเรื่องของการปลูกต้นไม้ เดี๋ยวนี้ที่อิสานกำลังฮิตเรื่องต้น ตะกู ที่ศรีสะเกษก็มีจุดขายไม้น้อยเลยคะ ราคาดีเห็นเขาว่าปลูก 5 ปี ราคาต้นละหลายพัน ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่อย่างน้อย หนูก็เชื่อว่าปลูกก็ยังดีกว่าไม่ปลูกจริงมั้ยคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ เยี่ยมสุดๆ

P หายเหนื่อยแล้วหรทอค่ะ 

-ครูต้อยติดตาม อ. ไปเที่ยวที่หาดใหญ่ ที่นั่นร่มรื่นนะคะ บ้านพักริมเขาในมหาวิทยาลัย

-ภาพนี้ เป็นอาหารสำเร็จรูปจากแม่บ้าน อันนี้น่าจะเป็นคุณยายบ้านค่ะ อิอิ  น้ำพริกค่ะ ลืมโฆษณา ขอบคุรอ.ที่ช่วยทำให้นึกได้

เป็นน้ำพริกมะขามสด กุ้งแห้งค่ะ  ส่วนกระปุกสีคล้ำๆ ที่ซ่อนความอร่อยจนลืมอิ่ม ก็เป็นน้ำพริกหอยแมลงภู่ค่ะ เอาหอยมาตากแห้ง มาคั่ว มาสับ มาตำ โอ๊ย ขั้นตอนเยอะ ทำไปยิ้มไปลไมกันทั้งครัวค่ะ

-

 

อาจารย์เคยทานไม๊  ยังมีปลาหมอเทศแดดเดียวทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่าบอกใคร

ความสามารถ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ของผู้คนในชนบท หากได้รับการพัฒนา   ครูต้อยคิดว่า ไปได้งามเลยทีเดียว

 ขอบคุณค่ะ

  ต้องเอาหน้ามาด้วย  จะได้คุยได้อารมณ์ค่ะ..อารมณ์ของความคิดถึง  วันนี้ไม่ซิ่งเจ้าค่ะ..ผอ.ให้เฝ้าโรงเรียน  อาคารเรียน 3 หลังอย่างอื่น ๆ อีก..สาธุ...ใครอย่ายุ่งเข้ามาเผาโรงเรียนอีกนะ..ขอร้อง ๆ

มีคนมาบีบแตรรถเรียก...ชวนกลับบ้านแน่ ๆ เลย  ชวนแล้ว..ต้องรอดิ....อากาศหนาวเย็นมาก ๆ ต้องไปชวนตัวที่บ้านขึ้นเตียงทุกตัวครบเซ็ท

เด้กขึ้นมาบอกว่า..ผอ.มารับแล้วชวนกลับบ้าน  ดีเลยค่ะนั่งรถฟรี ไม่ต้องเสียเงิน..แต่จะเสียความรู้สึก ถ้าสั่งงานไม่เลือกเวลา...ฮ่า....มุขไม่กระจายมาก..เวลาจำกัดเจ้าค่ะ

P  - สวัสดีค่ะ น้องครูปู

-วันนี้สายตาไม่ดีเลย พิมพ์ผิด ๆหลายที่ โทษสายตาที่จริงสะกดผิด อิอิ ....ฮา)

-น้องครูปูไม่สบายหรือปล่าวคะ  ไปงานพบปะมาสุดสนุกเลยน้องเรา ได้กำไรตอนกอดผู้เยี่ยมยุทธ ใช่ไหมคะ

-ดูภาพแล้ว ดูอีก คิดนะว่า หากองค์กรต่างๆบนโลกใบนี้ มีความรัก ความจริงใจเช่น G2K อะไรมันจะเกิดขึ้น  ต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ โลกจะน่าอยู่ ชีวิต จะเป็นอย่างไร  

-แล้วคุณหมอจะมีงานทำไม๊ เพราะคนมีสุขภาพดี แล้วพยาบาลจะไปทำอะไร อิอิ

-อยากมาจริงเปล่าคะ มันไม่สะดวกสบายเหมือนไปลงเรือนะคะ

-แต่เเพยงมีนำใจให้คนมหาชัย ก้ชื่นหัวใจแล้วค่ะ

-หากต้องการมาจริง ต้องบอกล่วงหน้า เพราะจะได้เร่งเพาะพันธุ์กล้า

-ไชโย แค่คิดดีก็สำเร็จแล้ว  ขอบคุณค่ะ   

เสื้อสีเขียวที่เห็นนะคุณสมพร รักการเรียนรู้  ความขยันนำพาชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ

P ชอบรูปนี้มากค่ะ น่ารักจริงๆ 

น้องขาจะอายทำไมที่เพิ่งเห็นกัน ตอนนี้ยังไม่เต็มที่ค่ะ เดี๊ยวเต็มที่จริงๆ แล้วจะส่งไปให้ 555+

ขอบคุณค่ะ

ขำๆ ก่อนกลับบ้าน   ขำจริงๆคุณครูคิม เห็นภาพเลย ฮึฮึ


ทำไมต้องเอาหน้าอย่างนี้มาด้วยเดี๋ยวไม่ขลังนะ  อีกอย่างเกรงจะหนัก เดี๋ยวใครช่วยครูต้อยเปลี่ยนหน้าที่ 555

  ต้องเอาหน้ามาด้วย  จะได้คุยได้อารมณ์ค่ะ..อารมณ์ของความคิดถึง  วันนี้ไม่ซิ่งเจ้าค่ะ..ผอ.ให้เฝ้าโรงเรียน  อาคารเรียน 3 หลังอย่างอื่น ๆ อีก..สาธุ...ใครอย่ายุ่งเข้ามาเผาโรงเรียนอีกนะ..ขอร้อง ๆ

จริงไม่จริงไม่รู้ค่ะ รู้แต่ว่า นำโครงการไปเสนอลุงเอกเรียบร้อยแล้วอ่ะค่ะ  เหอ..เหอ..

P
54. ครูปู~natadee t'ซู๊ด
เมื่อ อ. 11 พ.ย. 2551 @ 15:15
935572 [ลบ]

ลุงเอกขา

 • หากมีโอกาสพวกเราน่าจะได้จัดงานช่วยชุมชนกัน เช่น การปลูกป่า หรือค่ายอาสาอะไรทำนองนี้บ้างก็น่าจะดีนะคะ
 • ทำได้ฮาไป ได้ประโยชน์ และประทับใจกับผลงานของตัวเอง เหมือนเป็นทั้งอนุสาวรีย์แห่งความสามัคคีและความสำเร็จไปด้วยหน่ะค่ะ 

 • ครูต้อยได้กรุณาแนะนำกิจกรรมดี ๆ   ที่นี่ ค่ะ
 • ว๊า  คิดถึงลุงเอกจัง
 • ทำไงดี ???
 • เหอ..เหอ..

P-น้องครูปู  อย่าล้อเล่นนา...คุณพี่ขอร้องงงงงง....   อิอิ

-พรุ่งนี้ครูต้อยไปไหนดี   ..บอกใครดี....มันตื่นเต้น

-ถามเองตอบเองก็ไปไถนาเหมือนเดิม พรุ่งนี้ที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมลอยกระทง พอหอมปาก หอมคอ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก เด็กให้รัก และภูมิใจความเป็นไทยกับวัฒนธรรมประเพณีไทย อันงดงาม

พีครูต้อยขา

 • น้องครูปูไม่เล่นหรอกค่ะ
 • ถ้าลุงเอก (edutainment center) เอาจริง หนูก็เอาด้วยแหล่ะค่ะ 
 • ยังไงก็ลองโยนหินถามทางกับสมาชิกดูก่อน น่าจะดี
 • งานบริการชุมชนก็เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของน้องครูปูอยู่แล้วค่ะ
 • เพราะฉนั้นเมื่อเห็นโครงการแบบนี้แล้ว มันเลยปิ๊งหน่ะค่ะ
 • (จริง ๆ แล้วแอบคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันว่า พลังแห่งความกลมเกลียวที่พวกเรามี วันหลังควรต้องลดต้นทุนในการเจอกันลง แล้วหากุศโลบายแปลงให้เป็นต้นทุนมอบคืนแก่สังคมให้ได้ค่ะ)
 • (^__^)

 

P    เอ๊ะๆ.. เอาจริงแฮะ ....555

-น้อง ปู โลกไม่เบี๊ยว  ครูต้อยเจอคนจริง  ฟ้าประทาน...

-ประทับใจประโยคนี้ค่ะ

แล้วหากุศโลบายแปลงให้เป็นต้นทุนมอบคืนแก่สังคมให้ได้ค่ะ

-เขาเรียกว่าเที่ยวเล่นแบบเซียน นะนี่

-หินหนักหว่า ..น้องปู โยนอย่างอื่นไม่ได้เหรอ

 

 

 • ธุ  ครูต้อยค่ะ..

ขอร่วมชื่นชมกิจกรรมดีๆ ค่ะ ^^

P  วันนี้มาแปลก แต่น่ารักดี

กำลังอยากจะไปดูพับกระทง มีไหมค่ะ  เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะ

ตามน้องต้อมเนปาลี มาร่วมปลูกป่าชายเลนด้วยค่ะ

 • มาให้ถามถึงที่ครับ พี่ต้อย
 • อยากเปลี่ยนรูปประจำตัวเองหรือครับ
 • อันดับแรกนะครับ
 • พี่ต้อย ไปที่
 • เมนูของ krutoitingข้างบนนู้นครับ^>>> ประวัติ>>>>จัดการรูปถ่ายประจำตัวของคุณ>>>ไปที่ Browse
 • จากนั้นหารูปที่เราชอบครับ แล้วกด บันทึกเก็บ
 • ผ่านไปสักประมาณ 20 นาที หรือไม่ก้น้อยกว่านั้น พี่ต้อยก็จะได้รูปใหม่ใสสวยปิ๊งครับ

 

ทำแล้ว จ้า ทำแบบที่บอกทุกอย่าง วันก่อนยังทำได้ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะรูปมันสวยเกินไปหรือเปล่า รูปนี้แหละค่ะ 555+

 • มาเชียร์พี่ครูเปลี่ยนรูป
 • หาบันทึกนี้พบได้อย่างไรครับ
 • http://gotoknow.org/blog/yahoo/150826

P   ขอบคุณค่ะ  ชอบปลูกเหมือนกันหรือค่ะ  ดีค่ะ ช่วยกันเป็นกำลังใจให้คุณลุงเปียก กลู่มแม่บ้านหลวงหลวง นะคะ เพราะทำท่าจะเอนๆ ช่วยกันพยุงให้เดินให้ได้ เจ้าประคุณ สาธุ....

-หาเจอเพราะชอบที่จะรู้ในสิ่งที่อยากรู้ ไม่ได้ซอกแซกนะ แต่ใจมันพาใจ555+

-เรื่องรูป แปลกใจทำไมรูปสวยทำไม่ได้ แต่เป็นรูปอื่นที่คนเมินหน้ากลับทำได้ทำดี อิอิ   สงสัย จะถูกโฉลกกับภาพขาวดำ ฮา...

สวัสดีคะครูต้อย

รูปสวยมาก

ประกายสงสัยตั้งนานทำไมครูต้อยไม่โชว์ตัว

ลงรูปยังไม่ได้

เสื้อสีสดสีส้มออกจอแล้วแจ๋วคะ

ท่าเดียวกันเนาะ

กิจกรรมปลุกป่าชาลเลย

ชอบนะคะ เชียร์ลุงเอกจัดนะคะ

ครูต้อยมีกิจกรรมอีก แจ้งด้วยนะคะ

จะไปหา และช่วยปลูกคะ

สวัสดีค่ะ

 • เที่ยวนี้..มายกมือค่ะ
 • ยกมือ..เห็นด้วยกับกิจกรรมที่เพื่อน ๆ เสนอค่ะ
 • เพระเกิดมายังไม่เคยลงไปเหยียบป่าชายเลนสักครั้งเลยนะคะ
 • มีแต่..ผ่านไป..แล้วก็ผ่านมา...แล้วก็ผ่านไป...(หัวใจไม่เคย..หยุดพัก..เสาะหาเรื่อยมาความ../เพลง E สา)
 • มีความสุข สุขสันต์กับวันลอยกระทงนะคะ

ครูขา แตงว่าคงต้องรอระบบประมวลผลสักระยะมังคะ เพราะรูปสวยเิกินไป
แต่ทำไมในหน้า Comment รูปเปลี่ยนหล่ะคะ ทีแรกเห็นแล้วดีใจมากที่แม่ครูเปลี่ยนรูปแล้ว จะได้เห็นหน้างามๆ ของแม่ครู
แต่พอเข้า profile .... แป่ว...ภาพขาวดำ...ยังอยู่.. 
wait minute Please...ใช่หรือป่าว...คะ..คุณมะปราง มะปรางเปรี้ยว (โยนไปโน่น...ki ki ki)

P 

น้องประกายมาเชียร์ลุงเอกจัด เดี๋ยวเจอลุงเอกครูต้อยจะกล้าบอกไม๊เนี่ย เกรงใจจัง  แต่ก็ซาบซึ้งน้ำใจจริงๆค่ะ

P  คุณครูคิมบอก ..ยังไม่เคยลงไปเหยียบป่าชายเลนสักครั้งเลย

ง่ายนิดเดียวค่ะ ที่โรงเรียนมิดินใช่ไหม พ๊ยดินขึ้นมา แล้ว ตักนำใส่ลงไป ย่ำๆ ให้ดินมันเละๆ มากๆ 555+ จะได้ขี้เลนประยุกต์ เพราะของจริงมันจะมีกลิ่นทะเล แล้วก็ขี้แดดด้วยค่ะ

P  นี่นะรูปที่ต้องการทำไม่ได้จริงๆนะ เลยหารูปใกล้เคียงมาแทน ขอบคุณน้องมาก  พี่ละเกรงใจน้องมะปรางค์เปี้ยว ปล่าวไม่รู้นิ

เจ้าเหมียวตะแง้ววววว ๆๆๆๆ  อิอิ

อิอิ ครูต้อยเปลี่ยนรูปแล้ว น่ารักค่ะ

ครูต้อยชอบน้องคนนี้เหมือนใยมดเลย น่ารักมากเลยค่ะ

ดูแล้วมีความสุข

สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะครูต้อย

P -ชอบๆ กระทงใบนี้ค่ะ  หนังตะลุงตัวไหนคือเจ้าเท่งคะ ได้อารมณ์เลยค่ะ

 

-เด็กน้อยชกเก่ง ครูต้อยขอเอาไว้เป็นกำลังใจทำงานค่ะ น้องใยมด 

-เชื่อหรือยังว่ามดไม่มีใย ..อิอิ

สวัสดีค่ะ ครูต้อย

ใยมดชอบเหมือนกันค่ะหนังตะลุง เพราะติดมาจากปู่ค่ะ

แต่ อิอิ ดูหลายครั้งแล้ว ยังจำไม่ได้เลยค่ะ ว่าตัวไหน ไอ้เท้ง ไอ้หนูนุ้ย สะหม้อ

อิอิ เยอะแยะเลยค่ะ

P-ขอบคุณค่ะคุณครูคิม

 กระทงน้อยลอยล่องในสายธาร  เมื่อวันวานเหมือนวันนี้มิใช่หรือ

คำบอกเล่ากล่าวย้ำมิใช่ลือ  ไม่ต้องกลืนฝืนหรอกบอกความใน

มาบอกว่าลอยกระทงในคืนนี้  มิใช่มีแต่น้องพี่ที่ฉันหา

หากมีมากหัวใจใฝ่ฝันมา  ท่องธาราลอยกระทงลงที่ใจ

อิอิ... กลอนแรกในชีวิต 555 +

 

ผมสนใจกิจกรรมปลูกป่าชายเลนมานานแล้ว  เพราะเห็นว่านิสิตแถว ๆ อีสาน น่าจะลองสัมผัสบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้บ้าง  และลึก ๆ ก็เคยตั้งเป้าไว้ว่า  จะทำโครงการไปในทำนองนี้บ้าง  เพราะส่วนใหญ่นิสิตที่นี่ ปักหลักทำกิจกรรมเน้นพื้นที่อีสานเสียเยอะ  เพราะติดขัดเรื่องระยะทาง - น้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจปูดขึ้นเยอะ ๆ

แต่ถึงตอนนี้ ไม่แน่ครับ, อาจพากลุ่มไหล  ไปทำกิจกรรมในทำนองนี้บ้าง !

คุณครูที่เคารพ คงเป็นนักอนุรักษ์ น่าชื่นชมมาก เห็นจากภาพกิจกรรมแล้วชอบ แต่ยังทำไม่ได้ (เหตุผลเดิมๆ)ยังไม่มีเวลาพอ

มาชม

เป็นการเติมดลกให้ชุ่มเขียว มองไปทางไหนก็ชื่นใจครับ

P

-เพียงคิดก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  ขอบคุณคะ 

- กลุ่มไหลนับได้ว่าเป็นปรากฎการณ์สวนกลับไปในทางที่ดี ในขณะที่แนวคิดของวัยแรกแย้มกลุ่มอื่น กลับเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของนายทุน ที่วางเกมจนหลงตกลงหลุมแห่งความไม่ตระหนักของคุณค่าแห่งตน   การสนับสนุนสานฝันกลุ่มไหลให้ถึงที่สุด  เชื่อว่ากระแสแม่เหล็กแห่งความดียังมีอยู่บนโลกใบนี้อีกมาก อ.สบายใจเถิดค่ะ  ครูต้อยเป็นกำลังใจค่ะ

-หากเด็กๆกลุ่มไหลมีกิจกรรมอีก บอกด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

P  ตามอ.ไป ที่นี่ แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

P 

-ครูต้อยยังมิอาจกล้ารับคำว่าเป็นนักอนุรักษ์

เพียงมีใจเหมือนกันที่ชอบ 

- อยากให้ทุกคนที่มีใจช่วยกัน (โดยเฉพาะกระตุ้นให้ผู้คนในถิ่นนั้นลุกขึ้นมาปกป้องบ้านตัวเองก่อน แล้วเราเพื่อนบ้านบนผืนแผ่นดินเดียวกันก็ร่วมด้วยช่วยกัน)

-บังเอิญโชคดีเท่านั้นเอง  ที่มีโอกาส

-หากไม่ตัดสินใจก้าวออกมา โอกาสก็ผ่านไป ต้องรอวันหน้า

- ครูต้อยเกรงว่าจะไม่มีพรุ่งนี้ สำหรับตัวเองค่ะ 

ขอบคุณความปราถนาดี แค่คิดหัวใจก็พองโตแล้วค่ะ

P

-ขอบคุณค่ะ

- เพียงเยี่ยมชม ก็กระตุกหัวใจแห่งความตระหนัก

-ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้ผู้คนได้แล้วค่ะ

P

-ไม่ว่าจะเติมตลก อิอิ หรือเติมโลก ก็ชุ่มเขียวได้เหมือนกัค่ะ

-อ.สบายสบายดีไม๊

-ที่นี่หนาวมาแล้ว

-นึกถึงพีน้องบนดอย

-พรุ่งนี้โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสด็จสมเด็จพระพี่นางสู่สวรรค์ฯ

-มีเวลาจะไปส่งเสื้อหนาว เสื้อยืดไปให้คนที่ปายช่วยนำไปมอบต่อใครก็ได้ที่ต้องการ

-เดี๋ยวของไปหาก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนของgotoknow

สวัสดีค่ะครูต้อย

มาร่วมเป็นกำลังใจ ให้กับ จิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกป่า

ไหว้สาครับครูต้อย...

ผมมาเยี่ยมชมกิจกรรมแล้วชื่นใจจริงๆ....

แม้ว่าตัวจะไม่มาถึงก็ขอส่งใจมาช่วยครับ..

เรื่องสิ่งแวดล้อมผมรักมากไม่ว่าป่า..ทะเลหรือท้องฟ้าครับ

ขออย่าท้อครับ..สังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้ครับ..

ด้วยความปรารถนาดีจากลุงหนาน...พรหมมา

แวะไปเยี่ยมวันลอยกระทงมาค่ะ  ขอบคุณค่ะ

P

-ไหว้สาค่ะ ลุงหนาน

-สบายดีนะคะ  คนรักษ์ธรรมชาติ ย่อมมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ

-ขอบคุณ และดีใจค่ะที่มีความสุข สดฃื่น

-ขอบคุณกำลังใจค่ะ

P       P      P      P     P     P   P

-ชวนมาดูของดีที่นี่ค่ะhttp://gotoknow.org/blog/samurai3/222827

-ใครเกิน90ชม.ที่รอบเอง ลงมือปฏิบัติ อิอิ..

สวัสดีค่ะคุณครูแวะเวียนมาเยี่ยมชมบล็อกค่ะ

-น้องทิพมาปลูกป่าชายเลนกับเพื่อนๆหรือปล่าวค่ะ 

-พี่น้องอยุธยามากันมากมาย

-คนโคกขามต้องหาโอกาสไปเยือนอยุธยาบ้างแล้วค่ะ

กิจกรรมน่าสนใจมากครับ แต่สำหรับผม ตั้งแต่ไหนแต่ไร ขอไม่ลงทะเลโคลนครับ ฮิฮิ กลับขึ้นกลับไม่ได้ ไม้เท้าจม

P 

-เมื่อเช้าวันใหม่เข้าไปเรียนรู้ที่บล็อกของน้องบ่าวเรียบร้อยแล้ว

-ในงานวิจัยน่าสนใจ สนใจแนวคิด

-อาจารย์ดูแลสุขภาพนะคะ สำคัญมาก มันทำให้เรามีกำลังที่ต่อเติมฝันให้เป็นจริง

-อาการดีขึ้น หายเร็วไว แข็งแรงปึกปัก นะน้องบ่าว

พี่ครูต้อยขา

 • น้องครูปูสนใจกิจกรรมมากค่ะ
 • แฮ่ะ ๆ โทรหาพี่ครูต้อย บ่ รับ
 • อีกเบอร์หนึ่งไม่ติด
 • เบอร์ สนง. ไม่มีคนรับค่ะ
 • แง ๆ ทำไงดี
 • (^__^)

 

พี่ครูต้อยขา

 • เด็ก  ๆ พวกนี้เป็นนักเรียนระดับ ปวช.3 ทั้งหมดค่ะ
 • เผอิญสื่อสารกันผิดพลาดนิดนึงจึงทำให้โครงการล่าช้ามาจนป่านนี้
 • เด็ก  ๆ เค้าอยากไปกันอยู่แล้วค่ะ รวมทั้งครูด้วยหล่ะ
 • คงได้เจอกันนะคะ ถ้าน้องครูปูเคลียร์งานได้ทันค่ะ
 • ^_^

P

ทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ

น้องครูปูconfirm เรียบร้อยแล้วนะคะ

ได้เจอกันแน่นอนค่ะ

ดีใจมากค่ะ จะได้เจอน้องสาวแสนน่ารัก ที่g2k ส่งมาให้

มาชมกิจกรรมดีๆ กับครูพี่ต้อยค่ะ

...

สมุทรสาคร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ที่มีเอกลักษณ์ ... น่าสนใจ น่าลุ้นค่ะ

...

เป็นกำลังครูพี่ทุกกิจกรรมค่ะ

P

ขอบคุณค่ะ น้องปูจ๋า

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม น้องครูปูจะมาปลูกป่า พร้อมกับนักศึกษา 400 คน  งานนี้ ปูแสมต้องหารูเพิ่ม จะได้แอบดูน้องนักศึกษาทำความดีได้ถนัดๆค่ะ

 • อิอิ มิได้จะไปปลูกป่าอย่างเดียวแล้วหล่ะค่ะ
 • จะไปให้ซึ้งถึงท่อ รอบ ๆ โรงเรียนเลยหล่ะค่ะ
 • กั่ก ๆ ๆๆๆ
 • แค่ประชาสัมพันธ์กับเจ้าลูกศิษย์ตัวแสบทั้งหลาย
 • ก็ได้อาสาสมัครจะขอ ลอกท่อ อย่างเดียว 2 คันรถเจ้าค่ะ อิอิ
 • โทรบอกชายหนุ่มนิรนามที่จะไปรอหน้าโรงพยาบาลด้วยแล้วค่ะ
 • รายนั้นร้อง จึ๋ย!

P น้องครูปู

-รอกอดวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552

-ที่ศูนย์เรียนรู้ หมู้ 8 ต.โคกขามค่ะ

อิอิ พี่  P

 krutoi     ขา
 • ชายหนุ่มเขากำชับนักกำชับหนา ว่าห้ามบอกใคร ๆ ค่ะ
 • เอาไว้ รอกอด สถานเดียวเลยดีไม๊คะ อิอิ
 • เรื่องเล็บคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ค่ะ เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครสำอาง หรือเล็บมีปัญหาเท่าไหร่
 • เดี๋ยววันจันทร์ก่อนออกเดินทางจะประชาสัมพันธ์สาว ๆ นศ. อีกทีนะคะ
 • เรื่องน้ำลึก และ นศ.ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเตรียมการเรียบร้อยแล้วค่ะ
 • เพราะมีคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่อาสาจะลงลอกคูด้วย จึงจัดให้อยู่ฝ่ายที่รอรับส่งโคลนอยู่ขอบบ่อดีกว่าค่ะ
 • เค้าก็โอเค เพราะอย่างน้อยก็ได้มีส่วนร่วมค่ะ
 • ฝากเรื่องถัง หรือบุ้งกี๋เยอะ ๆ นะคะ เพราะปรากฎว่า ตอนนี้มีแต่คนแย่งกันไปขุดลอกคูคลองค่ะ
 • แป่ว!
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี