เวลาเป็นสิ่งมีค่าอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่

เขียนเมื่อ
505 1
เขียนเมื่อ
620