แกะรอยช้างที่โฮงยาสวนดอก เชียงใหม่ พ.ศ.2509


ช้าง ช้าง ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือปล่าว…

จากกล่องสไลด์เก่าเก็บ

          ที่ฉันและพี่สาวช่วยกันคัดเลือกภาพ โดยเดิมมีความตั้งใจว่าจะส่งภาพเก่าๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโฮงยาสวนดอก เข้าร่วมฉลองวาระครบรอบกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเขาเชิญชวนคนในยุคก่อนโน้นรื้อค้นภาพถ่ายส่งเข้าร่วมประกวด ประชันกัน เราคิดไปคิดมาจนหมดเวลาส่งภาพเข้าร่วมประกวดค่ะ

          กล่องเก็บสไลด์เก่าแก่ของพ่อ บรรจุเรื่องราวเล่าด้วยภาพ พร้อมคำบรรยายสั้นที่กรอบกระดาษแผ่นสไลด์ มีเรื่องราวในโฮงยาสวนดอก เรื่องเล่าของครอบครัวเรา เรื่องดอกไม้ ใบหญ้า กิจกรรมงานสังคม การท่องเที่ยว ฯลฯ  และมีแผ่นภาพชุดหนึ่งที่บันทึกเรื่อง ช้าง ที่บ้านพักของพ่อ เหตุไฉนกลายเป็นบ้านอยู่อาศัยของช้างไปได้ เรื่องนี้จึงชวนให้สืบค้นไปถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โฮงยาสวนดอก แต่ที่ไหนได้ กลับพบเรื่องใหญ่ เด่นดังเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ “คนเมือง” ในยุคโน้น

  

          นั่นคือ การจัดพิธีขบวนแห่ช้างเผือก และพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งฉันพอจำความได้ว่า ครั้งนั้นมีประชาชนผู้คนมาจากไหนกันมากมาย แม่และคุณป้าน้าอาหมอและพยาบาล ในเครื่องแต่งกายชุดไทยสวยงาม เพื่อรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (เสียดายไม่มีภาพในงานพิธีการ ดูภาพกิจกรรมตอนเช้าวันที่ 23 มกราคม 2509 แทนนะคะ พิธีตักบาตรทำบุญในบริเวณสนามกีฬาของโรงพยาบาลสวนดอกหรือมหาราชนครเชียงใหม่ปัจจุบันค่ะ)

จากการสืบเสาะเรื่องราวต่างๆ  

          ผ่านการบอกเล่าและเอกสารสิ่งพิมพ์ที่มีปรากฏ นอกจากสื่อภาพถ่ายบันทึก ฉันเริ่มต้นจาก คุณแม่ ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วย และเชื่อว่าที่ทำงานของฉัน คงต้องมีข้อมูลบ้าง คือ ศูนย์สนเทศภาคเหนือ ชั้น 4 อาคารเก่า จุดศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน และในที่สุดฉันได้ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรักษาในรูปไมโครฟิล์มหนังสือพิมพ์ ที่งานโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารใหม่ นี่เอง(วันหลังจะมาเล่าเรื่องห้องสมุดส่วนงานนี้ให้อ่านนะคะ)

          ฉันลองค้นข้อมูลแบบสุ่มเดาในระหว่างปี 2509-2510 ตามรอยหลักฐานภาพถ่ายในครอบครัว ซึ่งมีส่วนบอกเล่าให้แกะรอยตามช่วงเวลานี้...จนทราบข้อมูลปรากฏในหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่น “คนเมือง” ฉบับวันที่ 18 มกราคม 2509 , 25 มกราคม 2509 และ 1 กุมภาพันธ์ 2509 (หยุดพิมพ์แล้ว) ความว่า...

แม่ช้างมาอยู่เป็นเพื่อนลูกช้างค่ะ

 

ญาติคนหนึ่งมีศักดิ์เป็นพี่เขยของฉัน

          ศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ เหล่านี้และมีผลงานออกมามากมาย รวมถึงบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ฉันจึงไม่รีรอในการสืบเสาะต่อไป และไม่ได้ผิดหวังใดเลยสักนิด เพราะเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏเป็นข้อมูลอันทรงคุณค่าให้ผู้สนใจศึกษาติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง ในคอลัมน์ “ซะป๊ะเรื่องเก่า ตอน เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๙(๓) (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และเว็บไซต์) เรียบร้อยแล้ว

 

          ฉันค้นข้อมูลต่อเนื่องที่ปรากกฎในอินเทอร์เน็ต โดยใช้คำค้นต่าง ๆ อย่างคำว่า พิธีสมโภชช้าง+เชียงใหม่ , พลายภูบาลรัตน์ พบข้อมูล หลักฐานช้างเผือกคู่พระบารมี “...นามว่า พระเศวตวรรัตนกรี เป็นลูกช้างบ้านของราษฎรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาตรวจคชลักษณ์จากผู้ชำนาญของสำนักพระราชวังแล้ว พบว่า สมบูรณ์ด้วยศุภมงคลต้องตามตำราพระคชลักษณ์ โดยอยู่ในตระกูลวิษณุพงศ์ จำพวกอัฎฐคช ชื่อ "ดามพหัสดินทร์" สมควรขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้นตามราชประเพณี โดยช้างสำคัญนี้เกิดที่นครเชียงใหม่ ซึ่งได้ทรงสร้างพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ไว้เป็นที่ประทับ เสมอด้วยมีพระราชฐานประจำในนครนี้ ปัจจุบัน ล้มแล้ว” (เว็บไซต์เรารักพระเจ้าอยู่หัว สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2551)

 

(ภาพนี้คุณซูซานอภินันทนาการให้ค่ะ ขอบคุณพรายและเซียน Photo นะคะ)

...ดีจังมีรูปตัวฉันเองด้วย...

          ฉันลองค้นย้อนรอยไปอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าชาวบ้านแม่ผาแหน ได้สร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือก (คลิกอ่าน) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงช้างเผือกคู่พระบารมีของในหลวง และเป็นเกียรติประวัติให้ผองชนรุ่นหลังได้รับรู้ต่อไป (แต่มีความคลาดเคลื่อนนามของช้างคู่พระบารมี)

 

อย่างไรก็ตาม

          ฉันก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่า ภาพที่เก่าเก็บไว้นี้จะเป็นช้างในประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองเชียงใหม่จริงๆ หรือไม่ หากถามพ่อซึ่งมี 1 รูปปรากฏในภาพได้ คงจะได้คำตอบเพิ่มน้ำหนักอีกหน่อย แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ใช่ สิ่งสำคัญสำหรับฉันในบันทึกเรื่องนี้ คือภาพนี้ได้จุดประกายความสงสัย อยากรู้อยากเห็น จนได้สืบเสาะรู้เรื่องราวที่ครั้งหนึ่ง เกิดขึ้นในโฮงยาสวนดอก ที่มีฉันรวมในเหตุการณ์ด้วยมากกว่าค่ะ

ชมประมวลภาพพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างสำคัญ บันทึกถัดไปค่ะ

เก็บตก

ภาพแม่ในชุดไทยสวยงามไม่ได้เอามาโชว์

เอาภาพพี่น้องแทนนะคะ แต่งตัวรอไปงานค่ะ แม่เล่าว่ามีเวลาน้อยมาก ในการหาเสื้อผ้าชุดไหมไทยให้พวกเราใส่ โดยเฉพาะน้องสาวตัวเล็กๆ ของฉัน ส่วนเจ้าน้องชายเพิ่งเกิดไม่กี่เดือน ก็อดเห็นงานพิธีนี้ค่ะ

         

เรียนเชิญผู้อ่านร่วมต่อยอด

เพื่อเป็นประโยชน์ เพลิดเพลิน

และเผยแพร่ข้อมูล ช้าง ช้าง ช้างช้าง ช้าง ค่ะ

(บันทึกเรื่องนี้ยาวไปนิดนะคะ)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านบริการช่วยค้นคว้าพี่กูลเกิ้ลค่ะ

 • พระเศวตวรรัตนกรีฯ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

 • ช้างเผือกคู่พระบารมีในรัชกาลที่ 9 อ่านลักษณะสำคัญ ๗ ประการของช้างมงคล ( ตำราพระคชศาสตร์)

 • ข่าวจากหนังสือพิมพ์คนเมือง นำเสนอในคอลัมน์ “ซะป๊ะเรื่องเก่า” โดย พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ผกก.สภ.พร้าว
  • Powered by : thainews70.com  ประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะต้องจารึกอีกครั้งหนึ่งในการที่ประชาชนชาวจังหวัด เชียงใหม่ได้จัดพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายช้างสำคัญหรือช้างเผือก “พลายภูบาลรัตน์” ของนาย แก้ว ...
  • Powered by : thainews70.com  ช้างเผือกนี้ชื่อว่า พลายภูบาลรัตน์ เจ้าของชื่อนายแก้ว ปัญญาคง ราษฎรบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง พิธีจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ มกราคมและวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ...
 •  Blog ที่ Gotoknow.org


          “ช้างเผือกนี้ชื่อว่า พลายภูบาลรัตน์ เจ้าของชื่อนายแก้ว ปัญญาคง ราษฎรบ้านแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง พิธีจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคมและวันที่ 22-24 มกราคม 2509 กำหนดให้มีพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางที่สนามกีฬาคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่…”

หมายเลขบันทึก: 228028เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2008 22:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:58 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (83)

แวะมาช้างครับพี่

น่ารักมากครับ

สวัสดีค่ะคุณ ครูโย่ง หัวหน้า~ natadee

 • ช้างสวยงามมาก แต่อายุไม่ยืนค่ะ
 • ถามแม่ๆ ก็ไม่ได้ติดตามว่าสาเหตุอะไร
 • ภาพนี้เป็นบ้านพักในคณะแพทยศาสตร์หลังที่ครอบครัวพี่อยู่อาศัยเลยนะคะ

โฮงยาสวนดอกมีประวัติที่ต้องศึกษาอีกมากนะครับ

น่าสนใจมากครับ

 

สวัสดีค่ะคุณไข่

 • ไม่เฉพาะเรื่องนี้นะคะ ที่นี่มีงานพิธีรับเสด็จหลายครั้งค่ะ ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็เยอะ ชีวิตวัยเด็กก็มีเรื่องสนุกสนานหลายเรื่อง รอทยอยแปลงแผ่นสไลด์ในกล่องเป็นไฟล์ดิจิตอลได้ทั้งหมด เมื่อนั้นฝันจะเป็นรูปเล่ม(ทำมือ)แล้วค่ะ...
 • (ไปนอนก่อนละค่ะ หมดงานหนังสือก็เข้าสู่ฤดูประชุมอีกแล้ว พรุ่งนี้ มะรืนนี้มีประชุมๆๆ ทุกวันเลย)

 • พี่จ๊ะ..

แอบเห็นใครในนี้ด้วย  ว่าแต่กำลังมองอะไรอยู่เหรอ???????   อยากนะ..อยากให้พี่จ๊ะรวบรวม-เรียบเรียงเรื่องราว/เรื่องเล่าเหล่านี้ออกมาเป็นเล่ม  ^^

สวัสดีครับ

ลูกช้างน่ารักๆๆ

มีเด็กๆ น่ารักด้วย

ไม่ทันเสือปืนไวอย่างครูโย่งอีกแล้วค่ะ

อ่านแล้วขนลุกเลยค่ะ..ไม่ใช่อากาศหนาวนะคะ

เพราะได้เห็นภาพเก่าเก็บที่ทางครอบครัวคุณดาวลูกไก่เก็บเอาไว้

ขอบพระคุณมากค่ะที่นำออกมาให้พวกเราได้เรียนรู้ด้วยค่ะ

 

 • สะสมรูป และเรื่องราวได้เก่งมากเลยค่ะ
 • ขอเรียนรู้ด้วยคน P
 • ติดอยู่อย่างเดียว ไม่ค่อยมีเวลารื้อค้นของเก่าเลยค่ะ
 • ตอนนี้ มัวแต่รวบรวมข้อมูล เพื่อทำงานต่อปี 2552 ค่ะ
 • ชอบรูปนี้ น่ารักจริง ของตัวเองก็มี แต่ไม่มีเวลาหามาอวดมั่งเลย ... รอหน่อยนะ

สวัสดีครับคุณ ดาวลูกไก่

เป็นประวัติศสตรไปแล้วครับ เรื่องเก่าเก็บ คารสืบค้น หามาเล่ากันให้รู้จักชุมชนตนเอง เป็นประวัติศาสตรชุมชนครับ

ขอชื่นชม ยินดัครับ

สวัสดียามเช้าครับ

วันนี้วันจันทร์อีกแล้วครับ พี่น้อง

เอาสิ่งดีดีมาฝากครับ

...อย่าคิดว่าตัวท่านนั้นอ่อนแอ
หรือคิดแต่ท้อแท้และแพ้พ่าย.

...จงคิดว่าจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยไป
แกร่งทั้งกายและจิตใจไม่พรั่นพรึง.

...อย่าร้อนรนค้นหาความลําบาก
จนกว่าความทุกข์ยากจะมาถึง.

...ถ้าวิตกทุกข์ร้อนนอนรําพึง
เมื่อทุกข์ถึงทุกข์ทับทวีคูณ.

...อย่าแบกโลกเอาไว้ให้หนักบ่า
อย่ากลัวว่าอนาคตไม่สดใส.

...อยู่ให้สุขแต่ละวันผันผ่านไป
เก็บแรงใจไว้แก้ไขเมื่อภัยมา.

เรื่อง ช้าง  น่าสนใจ  มากนะคะ  แต่ ชอบ รูป 2 รูปนี้ มากด้วยเช่นกัน  อ้อ  ป้าดาว หน้าเหมือน คุณแม่ ม๊าก มาก เน้อ เจ้า

 • ภาพเก่าๆ ดูแล้วน่าสนใจเสมอนะครับ

 

 • สวัสดีครับอาจารย์
 • เคยได้ยินว่า สมเด็จฯทรงมีพระราชดำรัส  เรื่อง ประวัติศาสตร์ เมื่อ 12 สิงหา
 • ประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้ความเป็นมาของอดีต
 • น่าภูมิใจนะครับ มีภาพเก่าๆ เก็บไว้

สวัสดีครับ ดาวลูกไก่ชื่นชมยินดี   เข้ามาครั้งใดไม่เคยผิดหวังได้สิ่งดีดี มีคุณค่า กลับไปทุกที "แต่ก่อนรู้สึกไม่แน่ใจว่า ชุมชน G2K นี้จริงจัง และ เชื่อใจได้ไหม ???? เพราะที่ผ่านมาเจอแต่ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับการคบหาและสนิทสนมกันทาง Internet เลยไม่ค่อยให้ความสนใจ และรู้สึกเสียเวลา........." ยืมความรู้สึกคุณหมอมนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)มาเพราะรู้สึกเหมือนกันเลย  แต่ได้เห็นได้ทราบจากลูกสาว(เลขาหน้าตาดี)มาบอกกล่าว "กอดๆๆ พี่เขี้ยวเผื่อพ่อด้วยค่ะ แถมกอดพี่ดาว กอดป้าแต๋งเผื่อด้วย แล้วยังได้เจออ้ายแม็ค~หนุ่มNatadee อ้ายฟอร์ด อ้ายนุ .......ทุกท่านน่ารักมากๆค่ะ ให้การต้อนรับอบอุ่นที่สุด หายหนาวเลยค่ะพ่อ และทุกท่านยังฝากความระลึกถึงพ่อด้วยค่ะ...และฝากก้อยไปกอดๆๆๆพ่อด้วย ค่ะ " เห็นรูปบรรยากาศการต้อนรับกอดกันอย่างมีความสุข อบอุ่น นี่คือสายใยคุณธรรมความดีแห่ง GTK สุดจะหาคำพรรณามากราบขอบคุณทุกคนได้ ซาบซึ้งมาก ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ มอบน้ำใจไออุ่น ด้วยความรักความจริงใจ  ขออนุญาตจารึกลงสมอง ใครหลงมาสุพรรณไม่บอกขอให้จูดๆๆ......อิอิ.อิ จูดๆแปลว่า ไม่บอกล่วงหน้าว่ามา ด้วยความนับถือ ศรัทธาและจริงใจสำหรับทุกๆท่านครับ  ด้วยคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในเรือนกายเรือนใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของท่านทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยต้องการสิ่งใดให้สมปรารถนาจงทุกประการเทอญ......

ขอชื่นชมยินดีด้วยคับ หาดูยากจริงๆ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ภาพสวยมากค่ะ...เห็นแล้วคิดถึงเชียงใหม่ค่ะ เรียนสวนปรุงค่ะ  แต่ก่อนคลองน้ำใสมาก เดินไปสวนดอกไม่นั่งสองแถว(เพราะนักเรียนทุนไม่มีตังค์ค่ะ)

ไปโรงพยาบาลสวนดอก.....ยังไม่จอแจไม่มีกลิ่นยา คณะพยาบาลก็เงียบไปห้องสมุดคณะพยาบาลและคณะเทคนิคแล้วชอบบรรยากาศมากค่ะ

คิดเติงหาเจียงใหม่เจ้า

ภาพทุกภาพ "สไลด์เก่าเก็บ" เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจครับ

แวะมาชมช้างเก่าเก่า..

ขอบคุณนะคะ

น้องจ๊ะ จ๊ะ

เมื่อคืนนึกว่าหนีไปนอนแล้วเสียอีกแน่ะ

 • พี่จ๊ะ..

แอบเห็นใครในนี้ด้วย  ว่าแต่กำลังมองอะไรอยู่เหรอ???????   อยากนะ..อยากให้พี่จ๊ะรวบรวม-เรียบเรียงเรื่องราว/เรื่องเล่าเหล่านี้ออกมาเป็นเล่ม  ^^

ได้เห็นแน่ๆ เลย หนังสือทำมือนะจ๊ะ ทำซักสองสามเล่มก็พอดีไหม แต่กลัวว่าจะหนามากไปนี้สิ หรือทำเล่มละ 1 เรื่องดีนะ น่าคิดๆ เนอะ

รูปพี่เหมือนเด็กบ้านนอกดีไหม 555 มองอะไร สงสัย (เดา)เพิ่งเคยออกงานทำบุญตักบาตรครั้งแรกในชีวิตมั้ง

สวัสดีค่ะคุณ บก.  ธ.วั ช ชั ย

 • ลูกช้างน่ารักจริงๆ  แม่ช้างก็อ่อนโยนมากเลยนะคะ ตามที่เห็นในภาพค่ะ มีคนมาแอบดูในภาพทุกภาพด้วยนะคะ แปลกดี แบบนี้ต้องร้องเพลง ช้างๆๆๆๆ ค่ะ
 • เด็กน่ารัก...โดยเฉพาะคนริมขวาเลยนะคะ 5555 ขอบคุณค่ะ
 • เรียนรู้เรื่องช้าง..ในโฮงยา
 • แต่สนใจภาพนี้ค่ะ
 • เกิดทันค่ะ
 • ยังจำได้อีกหลายฉบับค่ะ...หนังสือพิมพ์..ลานนา...คนเมือง
 • เป็นกำลังใจให้นะคะ

สวัสดีค่ะคุณน้อง แตงไทย

 • ภาพเก่าเก็บมีความหมายมากสำหรับครอบครัว ทำให้เราไม่ลืมความสัมพันธ์ต่างๆ ที่มี
 • ได้ทบทวน สานต่อความทรงจำ ความคิด ความรู้สึก และต่อยอดในเรื่องราวที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคม ประวัติศาตร์ ภูมิศาสตร์
 • พี่กำลังเล็ง ๆ เรื่อง ล่องแก่งแม่กก อีกบทหนึ่งที่มีบันทึกเล่าด้วยภาพค่ะ แค่ได้นั่งนึกทบทวนก็สนุกคนเดียวไม่ไหวแล้วค่ะ ^O^ (มาช่วยพี่ต่อยอดหาข้อมูลกันค่ะ)

สวัสดีค่ะคุณพี่เพื่อนร่วมทาง

 • อยากอ่านเรื่องย้อนเวลาของชาว G2K ด้วยจังเลยค่ะ
 • น่านะนะนะ มีเวลาลุยรื้อค้น แล้วเล่าเรื่องสนุกๆ ให้ฟัง(อ่าน) ด้วยนะคะ
 • น้องดาวลูกไก่ย้อนกลับไปในอดีต ไปแบบมีเหตุผลนะคะ คือว่า ได้กลับไปชวนคุณแม่เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังด้วย แม่จะได้มีอะไรคิด ทำ เช่น ทำขนม ถักเสื้อ(แน่ะ ได้มาใส่แล้ว 1 ตัวเม้าท์เรื่องแม่: นิตติ้ง สุขยามว่าง ) ได้เล่าเรื่องที่เราไม่เคยรู้หรือรู้+ลืมไปแล้วด้วยค่ะ ที่สำคัญ แม่จะได้มีความสุข ที่ลูกๆ ไม่ได้หายไปไหนค่ะ

สวัสดีค่ะ มาตามรอยประวัติศาสตร์ ของเก่มีคุณค่า ควรแก่การรักษาค่ะ พี่

สวัสดีค่ะ

พี่ดาวจ๋า

คิดถึงจังเลยคะ พี่ดาวสบายดีนะค่ะ....

ได้เห็นแน่ๆ เลย หนังสือทำมือนะจ๊ะ ทำซักสองสามเล่มก็พอดีไหม แต่กลัวว่าจะหนามากไปนี้สิ หรือทำเล่มละ 1 เรื่องดีนะ น่าคิดๆ เนอะ

ขอจองหนึ่งเล่มค่ะ พี่ดาว....(อย่าลืมนะค่ะ)

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะท่านบังหีม--ผู้เฒ่าnatachoei--

 • ขอบคุณค่ะ ชื่นชมยิ้นดีจ๊าดนักเจ๊า
 • ตามไปดูท่านผู้เฒ่าแยบท่านเกษตรยะลา ให้เป็นเขยหน้าตาเฉยให้พี่เจ๊เขี้ยวมาแล้วค่ะ ตกลงสำเร็จไหมคะ มีใครโดนแย็บมั่งไหมคะ

สวัสดีค่ะคุณน้องเอ๊ะ คนพลัดถิ่น~natachoei(หน้าตาเฉย)

 • เขียนกลอนได้โดนใจมากเลยค่ะ และเรื่องนี้ก็ดีมาก
 • บันทึกเรื่องดีๆ มาแบ่งปันอีกแล้วน้องเรา ชอบมาก คัดเก็บหัวข้อไว้ก่อนนะคะ (เป็นเคล็ดลับ กลับมาอ่านเรื่องนี้ง่ายนะค่ะ ก็น้องเราขยันขยับตัวนี่นะ...^O^ ส่วนพี่ก็นานน้านขยับเสียที)

เพื่อน หาได้ไม่ยาก

 1. Get out and meet people!) 
 2. Talk to people
 3. Be fun to be around
 4. Be a good commentator
 5. Be reliable
 6. Be trustworthy
 7. Be there
 8. Be true to yourself

แรกๆ ที่พี่เข้ามา G2K มีความตั้งใจว่า จะมีเพื่อนใหม่ให้ได้วันละ 1 คน ค่ะ โดยเริ่มต้นจากการวางรอยค่ะ

น้องครูใหม่บ้านน้ำจุน คะ

สวัสดีค่ะคุณจร คนโรงงาน

 • ชอบดูภาพเก่าๆ แต่ต้องดูแบบมีสติ ไม่หลงติดกับเรื่องราวในอดีต ที่...ใช่ไหมคะ
 • รีบสอนตัวเองก่อนคุณจรจะบอกไง... 555
 • ทุกอย่างกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะ กลับมาถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของคุณจรต่อนะคะ แฟนคลับรออยู่ค่ะ

สวัสดีครับ พี่ดาว

      ตามรอยเท้าช้างมาครับ ;-)

      ภาพเก่าๆ นี่จะว่าไปก็เหมือนกับ Time Machine ที่พาเราย้อนกลับไปเมื่อวันวาน (ยังหวานอยู่) ดูได้ไม่รู้เบื่อ เพราะจะมีเรื่องเล่าเล็กๆ น้อยๆ ติดมาด้วยเสมอ

      เรื่องช้างนี่น่าจะมีคนรู้เยอะทีเดียวครับ ผมนึกถึงคุณศรัณย์ ทองปาน ซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง ช.ช้าง กับ ค.คน

ปล. 17 ม.ค. 2509 นี่ ผม 'เกิด' แล้ว แต่ยังไม่ได้คลอดครับ ;-)

สวัสดีค่ะคุณ หนุ่ม กร~natadee

 • ไม่คาดคิดค่ะว่าจะมีภาพต่างๆ ที่โยงใยไปถึงเรื่องราวสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์ได้ ดีใจค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ นายประจักษ์~natadee

เรียกเป็นความมหัศจรรย์การบันทึกที่เชื่อมโยงความรู้สึกตรงกัน ผูกพันซึ่งกันค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์ สบายดีแล้วนะคะ  ภูมิแพ้ต้องดูแลรักษาสุขภาพตลอดเวลาด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ น้ายูร

ขอบคุณค่ะ เขียนบันทึกเสร็จแล้วยังนั่งงง กับเรื่องราวอยู่เลยค่ะ ว่า เป็นไปได้หรือนี่ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีวันดีๆ เช่นนี้นะค่ะ

สวัสดีค่ะพี่ดาว

แวะมากอดๆๆๆ ก่อนไปนอนค่ะ อิอิ พี่สบายดีนะค่ะ

คิดถึงค่ะ ไปนอนแล้ว ฝันดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ นาง วิลาวัณย์ อุ่นเรือน

 • คิดเติงหาเจียงใหม่ มีโอกาสอย่าลืมเลือกไปพักผ่อนที่เชียงใหม่นะคะ จากขอนแก่นมาเชียงใหม่ ใกล้กันนิ้ดดดดเดียวเองค่ะ
 • ตอนเด็กๆ ไม่รู้เป็นอย่างไร ชอบไปด้อมๆ มองๆ  สูดกลิ่นน้ำยาแถวๆ ภาควิชากายวิภาคค่ะ ^O^ ไปดูเด็กดอง ไปเขย่งดูพี่ๆ นักศึกษาเรียนกับอาจารย์ใหญ่ เอ๊ะ...ทำไปได้อย่างไรกัน...

สวัสดีค่ะท่านหัวหน้า คุณพิทักษ์

มีสไลด์เก่าเก็บอีกเยอะ เยอะ เยอะเลยค่ะ ดูแล้วอยากมีเวลาเพิ่มนอกราชการอีกหลายๆ ชั่วโมงเลยค่ะ....

สวัสดีค่ะอาจารย์ add

 • ขอบคุณค่ะที่แวะมาเยี่ยม
 • รออ่านเรื่อง KM ต่ออยู่นะคะ

สวัสดีค่ะคุณพี่ครูคิม

 • เราได้ตัวช่วยในเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ต่างๆ อีกหนึ่งตัวช่วยแล้ว ไชโย....

พี่ดาวจ๋า....

หอบความคิดถึงมากอดก่อนนอน ฝันดีนะคะ ^___^

สวัสดีค่ะสองสาวสวยสองคนที่มีอะไรเหมือนๆ กัน

มาพร้อมกันเลยค่ะ

♥.·° ♥paula ที่ปรึกษา~natadee·° ..✿

♥°.•.♥•~ kittyjump♥เลขา♥natadee~.•.♥.•°♥

น้องพอลล่ามาศึกษาเรื่องราวในยุคที่ พี่ๆ ยังเป็นละอ่อน ส่วนน้องๆ ยังไม่เกิดกันใช่มั้ยนะคะ...ว่าแต่ครูโย่งเกิดแล้วยังนะเนี่ย...

หนังสือทำมือ ถ้าเป็นรูปร่าง ขึ้นมาจริงๆ จะเอาบันทึกตอนไหนดีคะน้อยก้อย

ช้าง ช้าง ช้าง

มาตามสัญญา

อิอิอิ

ขอกลับบ้านก่อนเด้อ เพิ่งเลิกลาจาก ไวงนม ขนมปังร้านมน" จ้า

 • มาร้องเพลงช้างๆด้วยคน
 • เห็นภาพแล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ
 • มาแนะนำพี่สาวอีกคน
 • ขอร่วมก๊วนด้วยคน
 • แล้วขอไปนอนก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะ น้อง(พี่)ชิว

 • พี่กำลังจะค้นเพิ่มเรื่องช้างค่ะ  แต่ดูมากๆ ก็สงสารช้าง เพราะมีเรื่องสะเทือนใจเยอะจัง แค่ช้างที่ถวายตัวแล้วนี้ อีกปีต่อมาเค้าก็ล้ม เศร้าจังค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง กล้วยแขก~natadee~natachoei♥.•°♥

 • หายไปนานมาก เอ๊ะ หรือว่าพี่หายไปกันแน่นะ 555
 • พี่สบายดีค่ะ น้องสาวล่ะคะ สบายดีไหม เรียนหนักแน่ๆ เลย เทอมนี้ เดี่ยวพี่จะแวะไปเยี่ยมบันทึกนะคะ
 • คืนนี้ตอบคอมเม้นท์นี้ตั้งแต่กี่ทุ่ม ยังไม่เสร็จเลย อิอิ เกรงใจคนรอคำตอบค่ะ ^O^

สวัสดีค่ะน้องครูตุ๊กแก..ดำ..แต่~natadee 

 • นั่นไง...นอนหลับฝันดีค่ะ มาดึกเห็นๆ
 • น้าอึ่งอ๊อบ ๆ ปิดคอมฯ ที่ทำงานแล้วยัง
 • อ้าว อุ๊บส์ เค้ารู้กันหมดเลย

พี่เจ๊ๆ คะ

 • อะไร มาถึงก็จะไปกันหมดเลย...
 • วันนี้หายไปไหนทั้งวันนะคะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับเรื่องรามที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ อ่านกันยาวเลยคะ แต่มีรูปให้ดูเลยเพลินอ่านจนจบเลยค่ะ ^__^

สวัสดีค่ะคุณ เก๋น้อย

 • ยินดีได้รู้จักทีมงานของ G2K นะคะ คนรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะ ขอไฟให้พี่บ้างนะคะ ใกล้มอดแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • พี่ดาว...

วันนี้อากาศที่เชียงใหม่เป็นไงบ้างค่ะ ....อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะตอนนี้คิดถึงเชียงใหม่มากๆๆ อยากเข้าไปนั่งอ่านหนังสือที่หอสมุดจัง

วันนั้นเสียดายจังค่ะ ไม่ได้หนังสือสักเล่ม เพราะมัวแต่รีบๆๆๆ กลัวไปหาพี่เขี้ยวไม่ทัน....

คิดถึงพี่ดาวนะค่ะ...

น้อง♥°.•.♥•~ kittyjump♥เลขา♥natadee~.•.♥.•°♥ ค่ะ

 • อากาศหนาวเย็นกำลังดีค่ะ พี่ดาวได้ใส่เสื้อถักของแม่อวดโชว์แล้วนะคะ
 • พี่ก็เสียดายอยู่ในงานหนังสือ แต่เลือกหนังสือได้นิดเดียว ใครๆ ก็ได้หนังสือราคาลดเกิน 80% กลับบ้านไปหลายเล่ม พี่สาวพี่คนหนึ่งละค่ะ เอามาอวด ไม่รู้ค้นเจอหนังสือน่าอ่านได้อย่างไรกัน ยังอ่านได้เรื่อยๆ อยู่เลยค่ะ

คุณดาวขา

 • ชอบภาพเก่าๆ จังเลยค่ะ  ดูมีมนต์ขลัง..^๐^
 • คุณหมีไม่มีภาพถ่ายตัวเองสมัยเด็กๆ เลย ..ไม่มีกล้องน่ะค่ะ
 • เลยไม่รู้เลยว่าตัวเองหน้าตาเป็นแบบไหน

คุณหมีคะ

 • ภาพเก่าๆ มีมนต์ขลัง มีเสน่ห์ในตัวของมันจริงๆ ด้วยค่ะ สมัยก่อนอะไรๆดูมีคุณภาพ สมัยนี้สู้ไม่ได้ ภาพสีแป๊บเดียวก็ซีดนะคะ
 • จริงๆ หรือคะคุณหมีไม่ภาพถ่ายสมัยเด็กๆ ไม่จริงใช่มั้ยคะ ภาพถ่ายติดสมุดพกล่ะคะมีไหมเอ่ย...ภาพตอนทำบัตรประชาชนครั้งแรกล่ะคะ อิอิอิ

+ สวัสดีค่ะท่านพี่ & ป้าดาว...ที่คิดถึงขนาดค่ะ...

+ ไม่ได้เจอตั้งหลายวัน...เชียงใหม่หนาวแล้วใช่ไหมค่ะ...

+ ตามมาดูบางเรื่องราวในอดีตแห่งโฮงยาสวนดอกด้วยคนค่ะ...

+ เห็นด้วยกับน้องต้อมค่ะ...รวบ...รวม...เป็นเล่ม...

+ หนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ...

+ อิ อิ..ที่หายไปนานเพราะว่า...พุธ -อาทิตย์ กลับบ้านที่หาดใหญ่ค่ะ...

+ อิ อิ...ก่อนหน้านี้...ดูหนังเกาหลีเรื่อง "จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์"...เป้นการดูที่มาราธอนมากค่ะ

+ มีทั้งหมด 90 ตอน ตอนละเกือบ 2 ชั่วโมงค่ะ...

+ วันอาทิตย์ที่ 7 ธ.ค.กลับจากหาดใหญ่มาตานี...มาดูจูมงต่อค่ะ...

+ ก็แหม...180 ชั่วโมง...ว่างจากภาระกิจถึงจะดูได้...เลยใช้เวลาเกือบร่วมเดือนค่ะ...มาราธอนไหมท่านพี่...

+ อิ อิ...เมื่อวานแอบตามไปด้อม ๆ หาพรรคพวกกับท่านพี่มาด้วยค่ะ...

+ ว่าไป...ก็เข้ามาติดตามมิตรรักหลาย ๆ ท่านเสมอ ๆ ค่ะ ..แต่ไม่ได้เม้นต์ถึงใคร...ขนาดตามบันทึกการเยือนปายของต้อม...รู้ว่าน้องต้อมไปซิ่งที่ปายมา...ไม่เม้นต์ค่ะ....โทร.หาถามสุข-ดิบ กันค่ะ...

+ คิดถึงมากมายเป้นที่สุดค่ะ...

+ ออ...กอดน้องก้อยแล้ว...คลายหนาวลงไหมท่านพี่...อิ อิ..

+ นี่ไง...ยืนยันว่าไปแอบเยี่ยม ๆ มอง ๆ มิตรรักแฟน ๆ เสมอค่ะ...

สวัสดีค่ะน้องอ๋อยแอมแปร์~natadee

 • หายไปไม่กี่วันก็รู้สึกว่านานมากเลยค่ะ
 • เดาอยู่ว่าไปหาดใหญ่ แต่ไม่คาดคิดว่าจะติดจูมงเลยนะคะ
 • กลับมาเขียนบันทึกเรื่องใหม่ๆ กันได้แล้วค่ะ....

อ่านแล้วต้องบอกว่า ขนลุกซู่ยังไงไม่รู้นะคะ คิดว่าท่านอาจารย์หมอคงดีใจมากๆเลยที่สมบัติที่เก็บๆไว้ได้เป็นแนวทางให้ลูกติดตามเรื่องราวมาเผยแพร่ต่อได้ขนาดนี้ เห็นกองสไลด์ในภาพแล้ว อยากให้ได้เอามาเก็บในสภาพที่อนุชนรุ่นหลังๆจะได้เห็นกันไปอีกนานๆจังเลยนะคะ คุณดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี มีโอกาสดีมากๆที่ได้ใกล้ชิดกับปูชนียบุคคล ท่านคงปลื้มมากถ้าได้รับทราบนะคะ อยากให้รวมรวมเป็นเล่มก็ดีนะคะ ในนามตัวเองนี่แหละค่ะ เป็นอนุสรณ์ที่ท่านอาจารย์คงปลื้มใจอย่างยิ่ง

สงสารช้างจริงๆค่ะ เพิ่งดูข่าว"น้องเล็ก"ตัวใหม่เมื่อวานนี้เอง แล้วทำไมช้างที่ถวายตัวถึงล้มในปีต่อมาล่ะคะ ชักสงสัยอีกแล้ว

 • พี่จ๊ะ..

กลับเข้ามาอ่านบันทึกนี้อีกหลายรอบแต่ไม่รู้จะเขียนยังไงให้มีถ้อยคำสวยงาม ^^ 

หนังสือเหล่านี้น่าอ่านจังเนอะ ^^

สวัสดีค่ะคุณพี่โอ๋-อโณ

 • อ่านรายละเอียดแล้วกลับไปถามคุณแม่ ๆ ไม่ได้ติดตามข่าวค่ะ ทราบแค่ว่าอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์เชียงใหม่ แล้วแม่ก็เงียบ ไม่พูดอะไรต่อ เลยไม่กล้าถามเพิ่มค่ะ
 • เศร้าจังเลยค่ะ เอาไว้จะลองค้นข้อมูลเพิ่มค่ะ

น้องจ๊ะ..จ๊ะ

 • หนังสือน่าอ่าน แบบนี้มาเชียงใหม่ค่ะ มาอ่านกัน (พี่มีแค่เล่มเดียว แม่พี่มีสี่ห้าเล่ม)
 • ไม่กล้าขอ...แล้วพี่ก็ทำไมไม่ซื้อล่ะเนี่ย อ้าวๆๆ (ก็อ่านที่หอสมุด ได้ไง) (มีเรื่องราวต้นตระกูลของเจ้ +ของเทวดาผู้พิทักษ์ ด้วย ^O^)

-ภาพในอดีต บอกเรื่องราว ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง มีคุณค่าที่จะต่อยอดเรียนรู้  ประวัติศาตร์ไม่เหงาไงคะ

-ขอบคุณน้องดาว ค่ะ วันนี้ พี่อ่านช้าๆ คลิ้กไปมา เพื่อเพิ่มอรรถรสในเนื้อหา เขียนใหชวนติดตามค่ะ

-ถ้าคุณแม่ของพี่อยู่ พี่คงได้เขียนเรื่องแกะรอยถุงตะเคียวของแม่

-คู่กับงานถักนิตติ๊งของคุณแม่น้องดาว

-เวลานี้หลงเหลือก็แต่เครื่องมือถักถุงไว้ดูต่างหน้า

-แล้วไม่นาน มันก็จะจากไป เป็นเช่นนี้ นะ ชีวิต

-เราต่างเกิดมาเพื่อสร้างความดี และใช้เวรกรรมให้หมด

-เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิ

-หนังสือทำมือ พี่ต้อยอยากเห็นค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูต้อย

 • จะเป็นผู้คอยลุ้น(ระทึกใจ) ให้ขุดความรู้ฝังลึกที่คุณครูเคยเห็นแม่ถักทอถุงตะเคียว ค่ะ แม้เราไม่เคยจับต้อง แต่เราอาจเป็นจุดเริ่มในการจุดประกายให้ผู้ที่เคยเรียนรู้มีประสบการณ์มาช่วยกันต่อยอดค่ะ
 • Tacit Knowledge ของผู้คนที่แวะเวียนไปอ่านบันทึก จะฝังซ่อนอยู่ในกล่องความคิดเห็นนะคะ

หนังสือทำมือ น่าสนใจค่ะ ทำเล่มละบันทึกดีไหมคะ สะสมไว้ พอได้โอกาสทำแกลอรี่เรื่องเล่าผ่านงานทำมือ จำหน่ายหาเงินเข้าสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ในสังคม ชวนชาว G2K เลือกเรื่องที่ประทับใจที่สุดมาเผื่อแผ่แบ่งปัน อย่างน้อยทำมือมากันคนละ 5 เล่ม อย่างน้อยมีแฟนคลับ...ช่วยอุดหนุน อย่างน้อยก็เป็นกิจกรรมสัมพันธ์ อย่างน้อยๆๆๆ แต่ที่มากที่สุดเราก็มีความสุข ว้า ฟุ้งไปแล้วค่ะ

น่าทึ่งและน่าชื่นชมในจุดเริ่มต้นที่มาของบันทึกนี้จังค่ะ

วิธีการสืบเสาะข้อมูล จากหลายแหล่ง เริ่มที่ใกล้ตัวที่สุด แล้วนำมาเรียบเรียงเยี่ยมมาก

ได้เห็นภาพช้างที่มีชีวิตขีวา และชอบภาพหนูน้อยในชุดไหมไทยทั้งสามคนน่ารักจริงๆ

สวัสดีค่ะคุณพี่นุช

ยิ่งสืบยิ่งสนุกค่ะ เล่าให้คุณแม่ฟัง คุณแม่ยังช่วยรื้อค้นลิ้นชักหาข้อมูลเพิ่มให้  ได้ฟิล์มเนกาตีพขาวดำมาหลายร้อยแผ่น สงสัยจะมีงานอดิเรกทำเล่นอีกเยอะแล้วค่ะ

คิดไม่ออกว่าจะแปลงภาพได้อย่างไรโดยไม่เอาไปเสียเงินอัดขยาย เพราะคุณสามีบอกว่าเข้าเครื่องสแกนไม่ได้ มันเป็นแผ่น (ก็กล้องถ่ายรูปแบบคนถ่ายยืนเท่ห์...แบบที่คุณนารีหรือท่านพี่จ๊ะของน้องจ๊ะชอบนั่นเลยค่ะ) นี่ค่ะภาพเพิ่มใหม่ ใช้วิธีสแกนผ่านกล้องดิจิตอลค่ะ

 • ชวนให้ตื่นเต้น น่าสนใจ เพราะ...
 • แม่ผาแหน ไกลจากบ้านผมที่แม่ออนไปเพียงไม่ถึง 5 โล
 • แถมสถานที่อันเป็นมงคลนี้ อยู่ห่างจากบ้านน้องสาวไปเพียงประมาณ 200 เมตร
 • แถมเหตุการณ์ในโฮงยาสวนดอกก็เป็นถิ่นที่ผมเคยไปอาศัยอยู่(หน้าคอกสัตว์ทดลอง)
 • น่าสนใจและชวนให้ติดตามจริงๆ ครับ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. ทนัน ภิวงศ์งาม

 • เสียดายไม่มีโอกาสตามไปเก็บภาพอนุสาวรีย์ช้างเผือกที่แม่ผาแหน มารวมไว้ที่บันทึกนี้นะค่ะ
 • ^O^
 • ดาวลูกไก่ยังค้นเจอภาพเรื่องราวการจัดงานวันเด็กในโฮงยาสวนดอก วันที่สี่คนพี่น้องพร้อมเพื่อนร่วมอุดมการณ์พาแก๊งค์เด็กแต่งแฟนซีไปเดินขบวนพรากผู้เยาว์จากบ้านพักในโฮงยาให้ไปรวมตัวกันที่สโมสรที่จัดงานและกิจกรรมวันเด็กค่ะ...ใกล้จะถึงงานวันเด็กแล้ว น่าไปนั่งนึกถึงความหลังค่ะ...

สวัสดีค่ะ พี่ดาวสกาวใจ

เป็นภาพที่น่าชม และเก็บสะสม มากๆ ค่ะพี่ดาว

เรื่องราวแห่งเวียงพิงค์ ยังตรึงตรา ตรึงใจ ขอบคุณค่ะ

 

สวัสดีค่ะน้องpoo

 • มาวิ่งเล่นไล่จับน้อง Poo อยู่ใน G2Kค่ะ
 • วันนี้วันพักผ่อนใช่ไหมคะ พี่ต้องร้องเพลงบอกว่า อยู่นานๆ ได้ไหม นานๆ จะเจอกันเสียที....สบายดีนะคะ หายหน้าไปจากวงการตั้งนานเลยค่ะ

ว๊าวววๆๆ ช้างๆๆๆๆ...ที่บ้านก๋งเคยเลี้ยงช้างค่ะ ต้องมีพิธีเซ่นผีปะกำด้วย

แต่ครูกั๊ตเกิดไม่ทัน...อิอิ

สวัสดีค่ะคุณครูพี่Gutjang

 • น้องเห็นช้างแต่ไม่กล้าเลี้ยง กลัวเค้ากินไม่อิ่มค่ะ
 • เมื่อวันก่อนดูรายการโทรทัศน์ เรื่องเกี่ยวกับช้าง เด็กๆ ที่โตมากับช้าง ขี่ช้างเป็นก่อนขี่จักรยาน ทึ่งจริงๆ ค่ะ เวลาจะบวชเณรก็ได้ขี่ช้างไปส่ง ชอบที่เห็นคนกับช้างเป็นเพื่อนคู่หูกันด้วยค่ะ

 

 • ตามมาดูช้างค่ะ น่าตื่นเต้นนะคะที่ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ
 • ภาพเนกาตีฟ ดูสวยแปลกตามากๆ
 • มีฟิล์มขาวดำเยอะเหมือนกันค่ะต้องลองมาถ่ายเก็บไว้บ้างเพราะห้องเล็บถูกรื้อไปหมดแล้ว

คุณนารีค่ะ

 • กลับบ้านรื้อห้องเก็บของกันค่ะ
 • มีอะไรดีๆ ซุกซ่อนอยู่เยอะแน่ๆ เลยค่ะ

เป็นบันทึกที่น่าสนใจ เรื่องราวน่าติดตาม มองเห็นถึงความอุตสาหะของคุณดาวลูกไก่ ผู้เรียบเรียง,เขียน

เรื่องรูปภาพ ลองปรึกษาคุณซูซาน little jazz ดูนะคะ เห็นน้องเขา(น่าจะ)ชำนาญหรือมีคำแนะนำดี ๆ มีประโยชน์ค่ะ

 

จัดให้เพราะชื่นชมในความพยายามค่ะ และมีพรายไปตามตัวมา ^ ^

ทำแล้วติดลม แถมอีกรูปค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ ภูสุภา

 • เข้ามาเห็นในบันทึก ตื่นเต้นมากเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้พบความสุขและงดงามในพื้นที่ G2K นี้ เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ

สวัสดีค่ะคุณซูซาน

 • ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ คุณซูซานขี่ม้าขาวมาช่วยพี่สองครั้งแล้วค่ะ แม้ว่าครั้งแรกพี่ยังไม่สามารถทำได้...(เอา clip VDO ลงบันทึก มาคาดเข็มขัดนิรภัยกันค่ะ)
 • เห็นภาพที่ convert แล้ว รีบเล่าให้ใครต่อใครในที่ทำงานทราบด้วยค่ะ
 • มีแรงบันดาลใจอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นๆ เยอะเลยค่ะ ว้า กลัวจะเป็นไฮเปอร์เอาในวัยป่านนี้แล้วสิคะ
 • จากกัลยาณมิตรความเห็นที่ 74-78 ค่ะ
 • มีภาพเก็บตกโดยมือใหม่หัด  invert เหมือนมาส่งการบ้านด้วยนะคะ ขอคะแนนซักครึ่งของครึ่งคะแนนเต็มก็พอ ฝีมือยังไม่ดีนัก แถมละวางโปรแกรมมืออาชีพไปนานแล้วด้วยค่ะ

เดาว่าหลังพิธีแล้ว เค้าคงเหนื่อย พักผ่อน แต่ผู้คนยังมาชื่นชมไม่ขาดสายค่ะ แล้วแม่ก็พาน้องชายออกมาดูกับใครๆ เค้าด้วย บ้านเราอยู่หลังถัดไปค่ะ

คุณดาวลูกไก่ที่น่ารัก เหมาะอย่างมากกับอาชีพที่คุณดาวลูกไก่ทำอยู่ ช่างมหัศจรรย์อย่างมากสำหรับความรู้ที่มีอยู่ในบล๊อก อ่านแล้วรู้สึกตื่นเต้นไปด้วย อยากจะบอก ตั้งแต่ก่อนเข้าบล๊อกนี้แล้วว่า ชอบภาพถ่ายของคุณดาวลูกไก่มากๆๆๆๆๆ ในแฟ้มประวัติ

สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่มอนงค์

 • ขอบคุณอาจารย์ที่ชื่นชมดาวลูกไก่มาก ๆ
 • ...(พูด เขียนอะไรไม่ออกเลยค่ะ)
 • เรื่องหน้าอาจารย์ติดตามแกะลอยเด็กในโฮงยานะคะ จะชวนผู้ใหญ่กลับไปคิดถึงวัยเด็กๆ รับเทศกาลวันเด็กค่ะ

คุณพี่ดาวลูกไก่คะ มาตามสะกดรอย..เรื่อง ช้างโฮงยาสวนดอก ค่ะ

มีเฮ...ที่เจอแหล่งอ้างอิงข้อมูลสำคัญซึ่งต้องนำไปใช้ใน หนังสือภาพ "50ปีสวนดอก...บอกผ่านภาพ"

ขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้เจ้าค่ะ

สวัสดีค่ะน้องสาว

สวนดอกนี้แป๊บๆ ก็ห้าสิบปีแล้ว

เฮมากๆ ไม่ดีแน่ค่ะ ถ้าเป็นงูก็โดนฉกเอาแล้วนะคะ...ฮิฮิ ภาพในบันทึกนี้ลงหนังสือไม่ชัดค่ะ คงต้องเอาแผ่นสไลด์ไปสแกนตกแต่งใหม่ แต่ "คนหนึ่งคนในสวนดอกนี้" อาจเป็นอุปสรรคสำคัญ...(?! ถามพี่ปิ๊กเวียง)...แต่ถ้าต้องการภาพต้นฉบับจริงๆ เดี๋ยวใช้บริการ "หอประวัติ มช." ผ่านพี่คนโสตฯ จัดการให้ได้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี