การทำงานของ แก้วพรรษา (กศน.อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา)