SAR ON BLOG


  วันพรุ่งนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2552) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมาศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้และการประกันคุณภาพของคณะสหเวชศาสตร์ ผมรับผิดชอบบรรยายในหัวข้อ SAR ON BLOG ได้แบ่งเนื้อหาบรรยาย ดังนี้


sss : sucess story sharing (sar on blog)

C : Content

ระยะจุดไฟ
- จุดเริ่มรศ.มาลินี ธนารุณ (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี) 
   แนะนำให้เขียน Blog
-  บันทึกแรก / Blog แรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 48 (1)  
   (learning by doing)
-  อ.กรกฎ จาก สสส. มาบรรยาย เรื่อง Blog ที่คณะวิทยาศาสตร์
   เมื่อ 19 ก.ค.48 (2)
-  ก่อกำเนิด OKM (Community of Practice)
   23 ส.ค. 48 ลปรร.ผ่าน B2B
-  เริ่ม sar on blog ของสำนักงานฯ ครั้งแรก
   เมื่อ 10 มิ.ย. 49 (3)

 

(1)  http://gotoknow.org/blog/k-sharing/309

(2)  http://gotoknow.org/profile/korakot

(3)  http://gotoknow.org/blog/k-sharing/2937

(4)  http://gotoknow.org/blog/office-qa
A : Action ระยใส่ฟืน
-  ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมี Blog ของตัวเอง
-  ให้รางวัล Best blog กับบุคลากรสายสนับสนุน (5)
-  สร้าง AHS Planet ไว้บนเว็บไซด์ของคณะ (6)
-  sar on blog version 1  (7) one man show
   (manual)
-  sar on blog version 2  (8) team learning
   (tag , picture , tacit k. , post)  
-  sar on blog version 3  (9) 
*  how...


(5) http://gotoknow.org/blog/k-sharing/92128

(6) http://www.ahs.nu.ac.th/index.htm

(7) http://gotoknow.org/blog/office-qa

(8) http://gotoknow.org/blog/sar-sor-kor-or

(9) http://gotoknow.org/blog/officeofahs/173464

 

R : Result  - ลดภาระการจัดเอกสารสำหรับการประเมิน
 - ลดปริมาณการใช้กระดาษ
 - ประหยัดเวลา
 - คณะกรรมการสามารถตวจสอบหลักฐานการประเมินตนเอง
   ก่อนล่วงหน้า
 - สามารถนำ blog มาใช้เป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพ  
 
 

                                                                                                  

                                                                                                             บอย สหเวช
                                                                                                              4 ก.พ. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #sar on blog
หมายเลขบันทึก: 239570เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2009 13:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 04:56 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี