ผมรักในหลวง

Wasawat Deemarn

เขียนบันทึกที่ ๙๙๙ ... ผมรักในหลวง

เขียนเมื่อ  15 Oct 2011 @ 21:58
4,659814