เหมือนโลกหยุดหมุน ...

เขียนเมื่อ  
92 7 2

ในหลวงของเรา

เขียนเมื่อ  
163 7 8