วิชาชีพครู(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

การประเมินผลการเรียนรู้

เขียนเมื่อ  14 Aug 2013 @ 21:33
1861

ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน

เขียนเมื่อ  26 Jul 2013 @ 21:41
3473

การประเมินผลหลักสูตร

เขียนเมื่อ  18 Jul 2013 @ 22:33
2913

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

เขียนเมื่อ  10 Jul 2013 @ 22:28
47121

รูปแบบหลักสูตร

เขียนเมื่อ  07 Jul 2013 @ 22:23
64052

ทฤษฎีหลักสูตร

เขียนเมื่อ  03 Jul 2013 @ 19:03
3,17874