วิชาชีพครู(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

Wed Aug 14 2013 21:33:35 GMT+0700 (ICT)
Fri Jul 26 2013 21:41:03 GMT+0700 (ICT)
มาตรฐานช่วงชั้นและชั้นปีของหลักสูตร
อ่าน 4867 · ดอกไม้ 4 · ความเห็น 1
Wed Jul 10 2013 22:31:47 GMT+0700 (ICT)
การประเมินผลหลักสูตร
อ่าน 162 · ดอกไม้ 3
Thu Jul 18 2013 22:33:23 GMT+0700 (ICT)
รูปแบบหลักสูตร
อ่าน 318 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 2
Sun Jul 07 2013 22:23:29 GMT+0700 (ICT)
Wed Aug 14 2013 21:33:35 GMT+0700 (ICT)
Fri Jul 26 2013 21:41:03 GMT+0700 (ICT)
การประเมินผลหลักสูตร
อ่าน 162 · ดอกไม้ 3
Thu Jul 18 2013 22:33:23 GMT+0700 (ICT)
มาตรฐานช่วงชั้นและชั้นปีของหลักสูตร
อ่าน 4867 · ดอกไม้ 4 · ความเห็น 1
Wed Jul 10 2013 22:31:47 GMT+0700 (ICT)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
อ่าน 248 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 1
Wed Jul 10 2013 22:28:21 GMT+0700 (ICT)
รูปแบบหลักสูตร
อ่าน 318 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 2
Sun Jul 07 2013 22:23:29 GMT+0700 (ICT)
ทฤษฎีหลักสูตร
อ่าน 846 · ดอกไม้ 7 · ความเห็น 4
Wed Jul 03 2013 19:03:35 GMT+0700 (ICT)