ธรรมะคำสอนจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

Kittipong

ปัจฉิมโอวาท ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เขียนเมื่อ  01 Jun 2010 @ 23:02
1,144

พิธีไหว้ครู ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เขียนเมื่อ  01 Jun 2010 @ 22:56
1,0941

เรื่องเมือง กายนคร

เขียนเมื่อ  08 Aug 2007 @ 09:04
2,7395

สมาธิ

เขียนเมื่อ  01 May 2007 @ 10:06
1,136

ความกตัญญู

เขียนเมื่อ  18 Nov 2006 @ 21:46
1,998

พระธรรมเป็นเครื่องฟอกจิต

เขียนเมื่อ  18 Nov 2006 @ 19:18
1,033

สติ 5 อย่าง

เขียนเมื่อ  16 Nov 2006 @ 09:20
2,1927

ทรัพย์ในใจ

เขียนเมื่อ  13 Nov 2006 @ 21:54
1,3301

ปริศนาธรรม "นิรรูป"

เขียนเมื่อ  13 Nov 2006 @ 21:49
1,7613

สติ

เขียนเมื่อ  12 Nov 2006 @ 01:23
1,031

วิถีแห่งพุทธะ มหาสติปัฏฐาน ๔

เขียนเมื่อ  12 Nov 2006 @ 01:06
1,3743

พลังบุญ-พลังจิต

เขียนเมื่อ  12 Nov 2006 @ 01:03
1,623