บันทึกความคิด

คุณแม่ดีดี

ใจ...ที่...หายไป

เขียนเมื่อ  20 Mar 2017 @ 23:18
881

การแยก และ กำจัด ขยะ/ความคิด

เขียนเมื่อ  30 Nov 2016 @ 23:11
1321

ปัญญาจากข่าวร้าย

เขียนเมื่อ  09 Jul 2014 @ 12:06
27811

บ่นความ..ในใจ

เขียนเมื่อ  11 Feb 2014 @ 23:31
29142

บันทึกความสุข

เขียนเมื่อ  03 Jul 2013 @ 11:20
22033

ออกจากความมืด สู่แสงสว่าง

เขียนเมื่อ  18 Aug 2012 @ 14:58
58952