วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

6.การใช้งานแต่ละปุ่มบนแป้นพิมพ์ (Keyboard)
อ่าน 82544 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 52