วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

9.วิธีการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

เขียนเมื่อ  11 Apr 2009 @ 08:19
4,1952

7.ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

เขียนเมื่อ  10 Apr 2009 @ 17:49
8,56212

4.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

เขียนเมื่อ  10 Apr 2009 @ 16:41
2,83911

2.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

เขียนเมื่อ  07 Apr 2009 @ 21:46
2,2261

1.การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เขียนเมื่อ  07 Apr 2009 @ 21:31
1,391