วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

6.การใช้งานแต่ละปุ่มบนแป้นพิมพ์ (Keyboard)
อ่าน 85737 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 53