เป็นทีมจัดการความรู้ด้าน TQA ที่ มช.


เริ่มออกนอกกะลาแล้วค่ะ

          สองเดือนเต็มๆ ที่หายห่างจากบล็อก ฝึกฝนงานคุณFA  ไปนานค่ะ เพราะมัววิ่งเล่นหลงแสงสีเสียงในบล็อกโน้นนี้ของตัวเองค่ะ (ใครอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร , ประชาสัมพันธ์งานสำนักหอสมุด มช. , บันทึกรู้เพิ่ม(เติมที่ได้) ฯลฯ)

          12 พฤศจิกายน 2551 ที่โรงแรมแกรนด์วิว อ. เมือง จ.เชียงใหม่   ดิฉันไปร่วมโครงการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ไม่อยากทิ้งเรื่องราวไว้นานเป็นดินพอก... เหมือนครั้งที่จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA (12 กันยายน 2551) ยังไม่ได้เช็ดปัดกวาดถูจนป่านนี้เลยค่ะ แน่ะ...น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ อย่าเพิ่งทวงนะคะ

          ตั้งแต่มีนิ้วกายสิทธิ์แจ้งให้ไปเกิดเป็นทีมกระบวนกรคณะกรรมการจัดการความรู้ด้าน TQA ของ มหาวิทยาลัย ก็มีกิจกรรมการสุมหัวคุยกันสองครั้งที่นับได้ค่ะ ครั้งแรกสุมหัวกันหลังห้องประชุมสัมมนาที่จัดกิจกรรมนำเสนอกิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน TQA และมีภาคปฏิบัติเล็กน้อย วันที่ 12 กันยายน 2551 และครั้งที่สองนี้ มีหนังสือเชิญไปประชุมเป็นเรื่องเป็นราวในห้องประชุมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นที่มาที่ไปของกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ด้าน TQA ครั้งที่ 2 วันนี้ค่ะ

          เล่าย้อนไปเล็กน้อยนะคะ

          กิจกรรมด้าน KM มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ดิฉันเล่าไว้แล้วที่บล็อก  บันทึกรู้เพิ่ม(เติมที่ได้ (การสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  , เมื่อไปฟังเขาแบ่งปันความรู้สู่ CKO , ตามไปฟังเขาปันความรู้ด้าน TQA ) ค่ะ

          ครั้งล่าสุด ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ด้าน TQA เมื่อวันที่ 12 กันยายน มีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มาแชร์ประสบการณ์การทำ TQA ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยน ระดมสมองแยกไปตามกลุ่มสาขาวิชา และกลุ่มสถาบัน/สำนัก  สรุปสิ่งที่ได้รับจากการประเมินผลแบบสำรวจ และการประมวลเหตุการณ์ในที่ประชุมทีมงาน คือ

1.     ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง TQA ของผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน TQA

2.     การดำเนินงาน TQA ในหน่วยงาน

3.     ความสำเร็จที่สามารถแบ่งปันได้

4.     ปัญหาและอุปสรรค

5.     ความต้องการเผยแพร่ TQA

ทีมงานหารือแล้วเห็นว่า ปัญหาสำคัญเวลานี้คือ ความรู้ความเข้าใจว่า KM เป็น/คืออะไร ทำไมต้องทำ KM ทำอย่างไรจะไม่รู้สึกว่า KM เป็นภาระ (เพราะมันไม่ได้เป็นภาระสักนิดเดียว กลัวไปทำไม อันนี้เดาว่าน้าอึ่งแอบคิดเหมือนเรา (คิดกันสองคน!)^^ อิอิ มีพาดพิง) ฯลฯ

          สรุปว่า ต้องให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการจัดการความรู้ ก่อนจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้าน TQA ก็ลงเอยด้วยเหตุนี้ค่ะ

 

          ดังนั้น วันนี้ทีมงานจึงไม่ได้ตั้งใจให้ TQA เป็นตัวเอกโดดเด่นเหมือนครั้งก่อน ๆ ที่จัดค่ะ อย่างที่ท่านอาจารย์ JJ สงสัยถาม เรียนน้าอึ่งอ๊อบ ยังงงงง ว่า มาบรรยาย เรื่องอะไรแน่ครับ Km หรือ TQA”

(เรื่องเล่านี้จึงปรากฏในบล็อกฝึกฝนงานคุณ Fa ค่ะ)

    

 

 

          มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ล้นหลามเช่นเคย (การบรรยายภาคเช้าค่ะ ภาคบ่ายมีปฏิบัติ ผู้คนลดลงแต่ก็ยังเยอะอยู่นะคะ)

หน่วยงานเจ้าภาพจัด คือ กองบริหารงานบุคคล(โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  สำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นวิทยากร    โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือผู้แทน  คณะทำงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, CKO ของหน่วยงาน    และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน  TQA  ของหน่วยงาน   เข้ารับการอบรม

มีวัตถุประสงค์โดยกว้างของโครงการจัดการความรู้ด้าน TQA  คือ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการความรู้ด้าน TQA ของมหาวิทยาลัย  มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญเรื่อง TQA   สามารถนำเกณฑ์ TQA ไปใช้ในหน่วยงานและผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยงาน   และ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่อง KM และเรื่อง TQA ของส่วนงานได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับระบบ TQA

(เริ่มต้นไม่พลาดกิจกรรม BAR)

(และแล้วบล็อกเกอร์ G2K สามคนก็มีงานทำ)

นับตั้งแต่ดำเนินงานมา จะเห็นว่าคณะกรรมการตอบโจทย์ต่างๆ ของโครงการแต่ละข้อเรียบร้อยแล้ว (ข้อสำคัญอยู่กับชาว มช. แล้วละนะคะว่าจะเริ่มต้นการขับเคลื่อนกันอย่างไรต่อไป) มาถึงข้อท้ายสุดที่จะว่าไปแล้วน่าจะดำเนินการเป็นอันดับต้นๆ คือ ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง KM (Knowledge Management) แปลเป็นภาษาไทยว่า การจัดการความรู้ ค่ะ (^^)

(ภาคปฏิบัติการ บ่าย และโจทย์สามข้อจากอาจารย์ JJ)

ชมบรรยากาศกิจกรรมก่อนค่ะ

แล้วจะกลับมาเล่าต่อในภาคคนนั่งฟังอาจารย์ JJ บรรยาย

และภาคการเข้ากลุ่มลงมือ(ออกปาก)ปฏิบัติการ (เล่าและฟัง) เป็นมือใหม่หัดขับเคลื่อนการจัดการความรู้นะคะ

(หลังจากทั้งห้องเหลือเพียงเก้าอี้ว่างๆ อาจารย์ JJ ให้เรา AAR ประเมินการดำเนินกิจกรรมวันนี้ค่ะ)

          ส่วนดิฉันเอง วันนี้ได้โอกาสฝึกเป็น Facilitator อีกหนึ่งระดับค่ะ จะมาลองหัดถอดบทเรียนต่อไปนะคะ (ดีใจได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ JJ2008 ฅ ฅน ธรรมดา แล้วค่ะ)

(ขอแอบวางภาพต่อตอนหน้า)

 

(น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ อาจารย์ JJ น้องชาดา ~natadee) อย่าว่ากันนะคะที่ไม่ได้ไปร่วมวงเฮฮาหน้ากระทง แล้วยังแอบมาเจ๊าะแจ๊ะใน G2K นี้ เพราะกลัวเสียงประทัดและกลัวฝูงชนมากมายนะค่ะ ^^ก็บอกแล้วว่าเป็นคนลักษณ์ที่ห้า 555)

หมายเลขบันทึก: 222500เขียนเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2008 21:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:51 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (35)

งานยังยุ่งเหมือนเดิมนะครับ คุณดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

สวัสดีค่ะ

 • ได้ซึม...ๆ   ๆ  ซับ..เกือบสนิทแล้วค่ะ
 • ถ้าได้ลงมือ..และเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
 • จะ..สนิทยิ่งขึ้น
 • ที่แล้วมาอ่านตำรา..เล่มหนาเกินไปค่ะ
 • ข้อ 2- 5  มีที่โรงเรียน
 • ต้อง..ให้โอกาสต่อไปค่ะ
 • ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจร 1. คนโรงงาน

 • ไม่ได้เจอกันตั้งนาน
 • งานยุ่งดีกว่าไม่มีงานทำ เพราะพอไม่มีแล้วจะรู้สึกว่าเวลาเดินช้าจังเลยนะค่ะ
 • ไม่ครอบครัวไปลอยกระทงหรือคะ

สวัสดีค่ะคุณ2. ครูคิม

 • ทราบไหมคะว่าคุณครูคิมตอบโจทย์ ประเมินตนเองได้ข้อ 4การทำทุกวัน
 • ได้เต็มร้อยเลยค่ะ คือ การเปิดโอกาสให้ตัวเองเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ที่ G2K นี้ไงคะ

เยี่ยม ๆ ๆ ๆ

งานนี้ไม่ต้องทวงและที่แน่ ๆ น้าไม่ต้องทำ

ก๊ากส์ ๆ ๆ

กลับจากทานข้าวแล้ว มานั่งทำงานต่อที่คณะค่ะ เพราะวันนี้ไม่ได้ทำงานทั้งวัน

....

ขอบคุณบันทึกนี้ ดีจังค่ะ

แล้วจะกลับมาถอดบทเรียนตัวเอง

วิชาโยนศาสตร์ และ ถีบศาสตร์นี้ แซ่เฮ เขาเก่งค่ะ น้าต้องไปซึมซับมา

อีกหน่อยก็อาจจะเก่งบ้าง

คริคริคริ

สวัสดีรอบดึกค่ะ 3. น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

 • เห็นทีจะต้องเลียนเรียนวิชาโยนศาสตร์ และ ถีบศาสตร์จากน้าอึ่งซักหน่อยแล้วล่ะ
 • อยู่ดึกๆ หนาวนะน้านะ...แล้วได้ลอยกระทงหรือเปล่าคะ
 • (จะหายไปสักพัก เพราะกลับมาดูหนังเกาหลีอีกแล้ว เพิ่งดูได้สามตอน อีกหลายตอนกว่าจะจบ อิอิ)

สวัสดีค่ะพี่ดาว

แวะมาทักทายค่ะ พี่ดาวสบายดีนะค่ะ

สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ อิอิ

มีความสุขมากๆนะค่ะ

ชอบวิชาแพะของน้าอึ่งฯ

วิชาโยนศาสตร์

และถีบศาสตร์

จะขอนำไปใช้บ้าง

สวัสดีค่ะหนูนา 7. กล้วยแขก~natadee

 • สุขสันต์วันลอยกระทงย้อนหลังนะคะ
 • ที่ กทม. อากาศคงกำลังดี นะคะ

สวัสดีค่ะคุณไข่ 8. วัชรา ทองหยอด

 • หายไปนานกับการติดบล้อกนะคะ
 • มาเลียนเรียนรู้วิชาแพะ (แบ๊ะ ใบ้รับประทาน) (อันนี้คุณไข่ถอดบทเรียนเรียบร้อยแล้วจากการเป็นเหยื่อโยน/ถีบศาสตร์หรือเปล่าคะ (อิอิ ล้อเล่นนนน)
 • ถีบมา โยนมาให้เราเถอะ...(อ้าแขนรอรับ) แล้วเราจะค้นหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราและผู้คนรอบข้างให้ได้มากที่สุดค่ะ
 • สวัสดีครับ พี่ดาวลูกไก่ ใจดี
 • สบายดีนะครับ ไม่ได้เจอกันตั้งนาน อิอิ
 • มาบอกว่า ขอให้สุขกายสบายใจ ทำงานอย่างมีความสุขนะครับ
 • ผ่านวันลอยกระทงมาแล้ว ก้ขอให้ทุกข์โศกที่มีนั้นลอยหายไปด้วยนะครับ
 • ไปแล้วล่ะครับ

สวัสดี่ค่ะน้องเอ๊ะ 11. คนพลัดถิ่น~natachoei(หน้าตาเฉย)

 • ไม่เจอกัน ต่างก็งานยุ่งนะคะ ช่วงนี้พี่ก็คงโผล่ๆ หายๆ เหมือนกันค่ะ
 • ขอบคุณที่แวะมาค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่ดาว

 • สบายดีนะค่ะ
 •  หายไปนานเลย

แวะมาบอกว่าคิดถึงๆๆๆๆค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

สวัสดีค่ะน้องสาวคนสวย kittyjump~เลขา~natadee และน้องชายคนหน้าตาดี ครูโย่ง หัวหน้า~ natadee

 • มาในเวลาไล่เลี่ยกันทั้งหัวหน้าและเลขาเลยนะคะ
 • พี่จะเริ่มแว้บบ่อยแล้วนะคะ
 • แต่จะไปได้สักกี่น้ำ....นะเออ....

ฟ้อง ๆ ๆ ๆ

พี่ดาวหายไปเพราะติดหนังเกาหลีค่ะ

ฟ้อง ๆ ๆ ๆ ๆ

มาเรียนรู้ กับป้าดาวลูกไก่ผู้ใจดี คนงามเจ้า น้องพอ อ่านหนังสือ ของพี่น้ำฝนที่ป้าดาวกรุณาให้มา ยังไม่หมด เลยเน้อเจ้า แต่ สาวน้อย ชอบ ชอบ

น้าอึ่ง...16. น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

 • เวลางานเค้าขลุกอยู่กับงานนะ ตอนนี้กำลังปรุงกะปิ ( ตอบ KPI) อยู่...ไปดูรูปตะเองที่บล็อกอาจารย์  JJ แล้ว 5555 อุตส่าห์ปกปิดรูปตัวเราเองในนี้ให้มืดๆ ...กว่าปกตินะเนี่ย

สวัสดีค่ะคุณครูใหม่17. ครูใหม่ บ้านน้ำจุน

น้องพออ่านหนังสือหมดเมื่อไรบอกนะคะ ส่งเล่มใหม่ๆ ไปให้ค่ะ มอีกเยอะเลย สงสารหนังสือ ไม่มีใครเปิดอ่าน...

ตามมาตรวจการบ้านครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ JJ

 • การบ้านผ่านไหมคะ ยังมีภาคต่อนะคะ ส่งภาพซ็อตเด็ดท้ายสุดของอาจารย์มาเอาคะแนนล่วงหน้าก่อนค่ะ
 • กำลังจะคิดถอดบทเรียนจากกลุ่มที่เข้าไปเรียนรู้การทำงาน Facilitator ค่ะ
 • แต่พอเข้าที่ทำงาน มีเรื่องให้คิดเรื่องการฟังรอบด้าน และกลับมาคิดเปรียบเทียบ เรื่องการคุยกันแบบ Refresh ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ ผู้ใหญ่ สั่งเบนเข็มทิศจาก การลุยดงพงป่าเขาลำเนาไพร (ดงหนาม) KM ให้ใช้ยุทธวิธี Refresh เพราะดูแล้ว... คนในองค์กรยังไม่ยอมรับไม่ยอมเข้าใจ KM ค่ะ  Refresh แรกเริ่มคงง่ายในการเปิดใจ แล้วค่อยบอกเขาว่านี่แหละหนา....KM  แต่ฟังคนในงานข้างๆ คุยแล้วสะท้อนใจว่า เขาเอามาใช้ถูกหลักวิธีไหม...เห็นงานต่างๆ เครียดเหลือเกินค่ะ พอหัวหน้าบอกให้มา Refresh  ดิฉันก็กลับมาคิดมาก ๆ ว่า แล้วที่สำนักงานเลขานุการที่ดิฉันเข้าไปดูๆ แลๆ เขาคิดอย่างไร เขาปกปิดเราหรือเปล่า เขาให้เราดูเพียงด้านเดียวหรือเปล่า วันนี้มีการประชุมงานย่อยๆ ลองหยั่งถามดู (....ได้เรื่องเลยค่ะ)
 • ตามมาเชียร์พี่ดาว
 • มาเชียร์ท่านอาจารย์หมอ JJ และพี่อึ่ง
 • มาบอกว่า
 • อย่าติดแต่เครื่องมือนะครับ
 • TQA TQM แถมกะปิ( KPI )ด้วย
 • สู้ๆๆครับ

พี่ดาวขา...

 • สั่งอาหารมาเผื่อพี่เพียบเลยค่ะ
 • ก็เลยต้องรับผิดชอบส่วนนี้แทนพี่ไปตามระเบียบ..อิอิ
 • นี่ยกเลิกไปแล้วสามรายการนะคะ
 • ไม่งั้นเจ้าลูกชายที่เฝ้าบ้านน้าอึ่ง มีกินไปอีกสามวัน.... 555
 • น่าสงสารน้าอึ่งค่ะ..ขับรถกลับบ้านไม่ได้...
 • ก็เลยอดกินทับทิมกรอบ....อิอิ
 • ไผเบี้ยวคราวนี้..คราวหน้าพาไปเลี้ยงด้วยเน่อเจ้า...555

น้อง อ.ขจิต ค่ะ

 • มาเป็นกองเชียร์ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง ชาดา ~natadee

 • น้ำหนักขึ้นแทนพี่ด้วยเน้อ ดีจัง...
 • อ้าว...ทำไมน้าอึ่งขับรถกลับบ้านไม่ได้ สงสัยจุก เสียด แน่นท้อง 55

สวัสดีครับ วันนี้อากาศที่สุพรรณเย็นมาก น่าจะไม่เกิน 20 องศาแถมด้วยลมแบบโชยๆ ชอบมากแบบนี้ แต่ที่เชียงใหม่คงเย็นมากๆ รักษาสุขภาพนะครับ เข้ามาอ่านครั้งใดก็ต้องชื่นชม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทุกที  ที่มีบุคลากรเก่งๆ ดีๆ พัฒนางานก้าวไปไม่มีหยุด บวกทุนเดิมชอบเชียงใหม่ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะวัฒนธรรมอันดีงามอยู่แล้วทำให้อยากมาอยู่เชียงใหม่  ในความรู้สึกเหมือนกับว่าที่เชียงใหม่ช่างมีอะไรที่สมบูรณ์เหมาะสม  ขอบคุณที่นำสิ่งดีดีมาให้เสมอ

สวัสดีค่ะอาจารย์นายประจักษ์~natadee

 • ขอบคุณอาจารย์ที่ชื่นชมเป็นกำลังใจให้เสมอมานะคะ
 • หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้แล้ว มีคำสองคำที่ทำให้ฉุกคิดค่ะ คำหนึ่งเราให้ความสนใจมันอยู่ตลอดเวลา แต่คำนี้เราละเลยมันไป ทั้งที่เราหยิบยกการกระทำและผลของมันมาเป็นประเด็นคุยกันบ่อยๆ คือ Bad Practice นี่ค่ะ  เพราะเราวาดภาพที่ดีกว่านั้นรออยู่แล้ว
 • ม.เชียงใหม่ในภาพที่อาจารย์เห็นอาจดูสวยงาม น่าสนใจ แต่มันก็อาจเหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อก็ได้นะคะ เหมือนเช่นที่ คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า ก็น่าจะใช่ค่ะ จนกว่าจะได้พิสูจน์/สัมผัสด้วยตัวเราเอง...

 

อิอิอิ

ตามมาดู 2 ป้า  ไม่ใช่ 2 น้า

วันที่ 11 ธค. งานเข้าอีกแล้วคับทั่น

 • ป้าอึ่ง งานอะไรเข้าคะ
 • เป็นห่วงสุขภาพจิตตัวเองจังเลย...กลัวๆๆๆๆ
 • ยินดีเจ้าปี้สาว..
 • ตี้แว่บไปแอ่วบ้านพิม..
 • อ่านประวัติอ่านงาน..อ่านความคิดความรู้
 • พิมขออนุญาติเรียกพี่สาวนะคะ
 • จะได้ขอความณู้จากพี่ท่านฉบับ
 • อ้อนๆๆอะคะ..อิอิ

สวัสดีค่ะคุณน้องพิมญดา ศรีสวัสดิ์

 • ติดใจบล็อก+บันทึกน้องพิมแล้วค่ะ
 • ชอบการตกแต่งบล็อก และชอบอ่านกลอนที่เผยแพร่ แต่พี่ไม่มีฝีมือการเขียนแต่งกลอนเลยค่ะ
 • พี่ดาวครับ
 • รออ่านถอดบทเรียน
 • ของคณะรัฐศาสตร์อยู่นะครับ
 • รอๆๆๆๆๆๆ
 • อิอิๆๆๆๆๆๆ

น้องอ.ขจิต ค่ะ

รู้ข่าวรวดเร็วจังเลยค่ะ เพราะโทรมาหาน้าอึ่งฯ นะเอง...ห้ามทวงๆๆ งานต่อจากบันทึกนี้ยังไม่ได้ทำเลย 555

จ้ะเอ๋พี่ดาวสกาวใจที่คิดถึง

มาอ่านความรู้ เรื่องคุณภาพ จาก

พี่สาวคนเก่งอีกแล้วค่ะ

อย่าหักโหมนะคะ ใกล้จะปีใหม่แล้ว

...

อ้ะ เห็น ท่านอ. เจเจ เท่ห์ จังค่ะ

...

เย็นนี้ กิน อะไร รำ ๆ ดีคะ พี่ดาว

คิดถึง แหนม หมูยอ ป้าย่นจัง

หมูกรอบ ตรง สมเพชร ก็อร่อยเหาะ

...

ไปนะคะ ...

วันนี้ ฟ้าสวยอีกแล้ว

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี