บันทึก คะแนนหวิด (ไม่ใช่โควิด)

เขียนเมื่อ
72 9 16
เขียนเมื่อ
173 13 19