Gotoknow trend 2549 (ที่สุดใน gotoknow) : กราฟแสดงแนวโน้มการเขียนบันทึกตลอดปี 2549 ของ Prof. Vicharn Panich,JJ,Beeman, ดร.แสวง, คุณปภังกร,ออต,ชายขอบ, Dr.Phichet Banyati ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร


มาถึงการรายงานในกลุ่มที่เป็นที่สุดของ Gotoknow trend 2549


ที่สุด เนื่องจากสถิติต่างๆ อยู่ในกลุ่มที่สูงกว่า blogger หลายๆท่าน และยากที่ใครจะทำสถิติได้ถึงเพียงนี้ ถ้าขาดพลังและความตั้งใจ

การรวบรวมจำนวนบันทึกในแต่ละเดือนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่าน gotoknow ตั้งแต่ช่วงเริ่มเขียนบันทึกเรื่องแรก จนถึงสิ้นสุดปี พ.ศ. 2549

เริ่มต้นกันที่


KMI Thailand โดย Prof. Vicharn Panich

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 2152
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 490
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 4.39
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 204.95
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 46.67กับสถิติอันดับที่ 1 แห่ง gotoknow กับการเขียนบันทึกต่อเดือนเกิน 100 บันทึก ถึง 11 เดือน มีบางเดือนที่เขียนบันทึกทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ค่าเฉลี่ยต่างๆมากที่สุดใน gotoknow


ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย jj

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 1108
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 415
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 2.66
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 116.63
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 43.68ดูจากกราฟแล้ว มีบันทึกต่อเดือนเกิน 100 บันทึกถึง 3 เดือน แต่ข้อมูลในตารางที่ปรากฏเนื่องจากพื้นที่ในช่องที่แสดงไม่ได้ปรับขนาด จึงเห็นเป็นเลข 2 หลัก คือ ธ.ค 48 - ม.ค.49 และ เม.ย.49

น่าสังเกตว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ของปีที่แล้วสถิติของ อ.JJ ร้อนแรงมากๆ ครับ


beemanNUKM โดย Beeman

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 799
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 308
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 3.63
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 47
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 18.12ถึง แม้ว่าท่าน อ.สมลักษณ์จะไม่เคยเขียนบันทึกต่อเดือนเกิน 100 แต่จำนวนที่ปรากฏใน gotoknow ก็ทำให้หลายท่านคุ้นเคยอย่างดี

การที่ท่านสรุปสถิติในการบันทึกเป็นประจำทุกเดือน ทำให้มองเห็นจำนวนต่างๆได้อย่างชัดเจนความรู้คือพลัง โดย คุณปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 368
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 156
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 1.52
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 46
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 19.5ความร้อนแรงของคุณปภังกรที่เกือบจะเขียนบันทึกต่อเดือนเกิน 100 บันทึก แต่จำนวน 91 บันทึกในเดือน ส.ค.49 หลายคนก็ยากที่จะไปถึงในจุดนั้นได้เช่นกัน

คาดหวังว่า วันหนึ่ง คุณปภังกรจะปลดปล่อยความรู้คือพลัง ที่ซุกซ่อนอยู่ ออกมาอีกครั้ง


เล้าข้าวศึกษา โดย ออต

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 298
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 140
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 2.12
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 29.8
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 14เป็นการส่งท้ายปีเก่าด้วยความร้อนแรงจริงๆ กับการเขียนบันทึกถึง 84 บันทึก คงไม่ยากเกินไปในอนาคต สำหรับการเขียนบันทึกเกิน 100 บันทึกใน 1 เดือน

คุณออต ยังคงมีพลังและความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับ น่าติดตามอ่านบันทึกของเขาอย่างยิ่ง


ความรู้เพื่อชีวิต โดย ดร. แสวง รวยสูงเนิน
รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 161
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 54
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 2.98
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 17.89
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 6คงไม่มีใครปฏิเสธว่า คนเขียนบล็อกท่านนี้ ร้อนแรงทางความคิด และสาระที่ถ่ายทอดออกมา กับบันทึกที่มีให้อ่านอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 นี้ คาดว่า ดร.แสวงคงจะทำสถิติอีกนับครั้งไม่ถ้วน


ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน โดย ชายขอบ

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 477
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 173
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 2.75
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 28.06
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 10.18พี่ชายขอบมีความเหนียวแน่นและยาวนานในการเขียนบันทึกอย่างมาก และเขียนบันทึกหลายบล็อก หากรวมจำนวนบันทึกทุกบล็อกแล้ว ย่อมจะสัมผัสความร้อนแรงของพี่ชายขอบได้ และเป็นอีกท่านหนึ่งที่เขียนบันทึกเกิน 100 บันทึกต่อเดือนมาเรียบร้อยแล้ว


PracticallyKM โดย Dr. Phichet Banyati

รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 698
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 195
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 3.58
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 43.63
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 12.19สำหรับคนเขียนบล็อกท่านนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว ท่านเขียนบันทึกมากมาย และร้อนแรงมากๆ เกิน 100 บันทึกต่อเดือน แม้ช่วงนี้อาจจะห่างหายไปบ้าง แต่เป็นบล็อกที่น่าติดตามอ่านเช่นกัน


นเรศวรวิจัย-QA-KM โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร
รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 561
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 170
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 3.3
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 33
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 10ต้องเชื่อแล้วล่ะครับว่า ที่ ม.นเรศวรนั้นมีบุคลากร KM มากมายจริงๆ นอกจาก อ.Beeman แล้ว ท่าน ดร. วิบูลย์ที่ท่าน อ.Beeman กล่าวถึงบ่อยๆ ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ร้อนแรงพอกัน กับการทำลายสถิติเกิน 100 บันทึกต่อเดือนเมื่อ พ.ย.49 ซึ่งทำลายสถิติของเดือน พ.ย.48 ลงได้อย่างราบคาบ

ต้องติดตามดูกันต่อไปครับว่า เดือน พ.ย. 2550 ท่าน ดร.วิบูลย์จะทำลายสถิติอีกหรือไม่


Keep in Mind by bon โดย นายบอน-กาฬสินธุ์
รวมจำนวนบันทึกทั้งหมด = 975
รวมจำนวนวันทั้งหมดที่เขียนบันทึก = 226
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกที่เขียนต่อวัน 4.31
ค่าเฉลี่ยจำนวนบันทึกต่อเดือน = 88.63
ค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่เขียนบันทึกต่อเดือน = 20.55ปิดท้าย ข้อมูลนี้ ไม่ได้รวบรวมเองนะครับ น้องๆทำให้ เพราะเขารู้ทันว่า นายบอนไม่ยอมรายงานข้อมูลของตัวเองสักที
ที่เห็นข้อมูลจำนวนมาก เพราะเขียนบันทึกหลากหลายแนว รวมไว้ที่บล็อกนี้ บล็อกเดียว เก็บสะสมไปเรื่อยๆ ซึ่งจะต่างกับคนเขียนบล็อกหลายท่าน ที่จะแยกประเภทเป็นบล็อกๆไป ทำให้จำนวนบันทึกแต่ละบล็อกมีจำนวนไม่มากนัก

ในปี 2550 นายบอนคงไม่สามารถที่จะทำสถิติได้เหมือนเช่นในปี 2549 ได้อีกแล้วล่ะครับ เวลาว่างมีน้อยกว่า แนวโน้มของกราฟน่าจะลดลง และยากที่จะแตะ 100 บันทึกได้อีก..

หมายเลขบันทึก: 73781เขียนเมื่อ 22 มกราคม 2007 00:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:45 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

น่านับถือท่านที่ปลดปล่อยพลังความรู้ออกมามากมายขนาดสถิติดังกล่าว  และคิดว่ายังมีพลังอีกมากมาย

 ปลดปล่อยออกมาให้สังคม cyber ได้เสพความรู้กันเถอะครับ  ขอบคุณผู้ปลดปล่อยพลัง และขอบคุณนายบอนที่ช่วยทำสถิติให้เห็นพลังเหล่านั้น

  • ถึงแม้ว่า จะมี blogger เพียงบางส่วน
  • แต่คิดว่าน่าจะช่วยกระตุ้น สมาชิก GotoKnow บ้างไม่มากก็น้อยครับ
  • ชื่นชมทั้งคุณบอนและ blogger ท่านอื่น ๆ ที่ขยันเขียนขยันนำเรื่องดีมาร่วมแบ่งปันกันและกัน
  • ที่นี่คือเวทีแห่งการเรียนรู้อันรื่นรมย์..เสมอ...และเสมอไป
  • ใช่มั๊ย...คุณบอน (ครับ)
สวัสดีครับคุณบางทราย
  ข้อมูลที่เห็น จากบรรดานักเขียนที่ขยันเขียนอย่างสม่ำเสมอ ไใว่าจะเขียนได้มากหรือน้อย ทุกท่านก็สามารถปลดปล่อยพลังที่ซุกซ่อนอยู่ออกมาได้ทั้งนั้นครับ
ยังมีหลายท่านมีพลังที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวอีกมาก รอวันปลดปล่อย

สวัสดีครับ อ.Beeman

  แม้เป็นเพียงบางส่วน แต่ก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน ขับเคลื่อน ให้กำลังใน ฯลฯ เช่น ท่าน อ.Beeman ท่านหนึ่งล่ะครับ

สวัสดีครับ พี่พนัส
  พี่พนัสเองก็ใช่ย่อย แต่ละบันทึกมีแง่มุม และสาระที่น่าขบคิดมากมาย แต่รูปแบบการเขียนแต่ละท่านจะแตกต่างกันไป
บันทึกของพี่พนัสนั้น ใน 1 บันทึกที่เขียนออกมา อาจจะเทียบเท่าได้กับ หลายสิบบันทึกของหลายท่าน
เพราะหลายท่าน จะหยิบมาเขียนเท่าที่นึกออก แต่พี่พนัส รวบรวมประเด็นและเขียนเสียทีเดียวครบทุกเม็ดเลย
เต็มอิ่ม
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี