ระบบจุดระเบิดในรถยนต์

Sat May 27 2006 23:42:28 GMT+0700 (ICT)
Sat May 27 2006 23:42:28 GMT+0700 (ICT)