การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บช่องท้อง

Fri Mar 13 2009 16:05:33 GMT+0700 (ICT)
Fri Mar 13 2009 16:05:33 GMT+0700 (ICT)