แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

กติกาค่ายพุทธบุตร


ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติดีย่อมมีความสุข

๑.        พุทธบุตรต้องรักษาศีล   อย่างเคร่งครัด

๒.      พุทธบุตรต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอน-คำชี้แจงชี้แนะของพี่เลี้ยง  คณะวิทยากรและพระอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพ

๓.       พุทธบุตรต้องปฏิบัติตามมารยาทพุทธบุตร  คือ  อ่อนน้อม  อ่อนหวาน และอ่อนโยน๔.       พุทธบุตรต้องตั้งมั่นดำรงตนตามปณิธาน    ประการด้วยความตั้งใจจริง

 

๕.      พุทธบุตรต้องอยู่ในค่ายตลอดโครงการ  ห้ามออกนอกค่ายหรือนอกฐานที่พักที่กำหนด  ในกรณีจำเป็น  การออกนอกค่ายต้องขออนุญาตตามขั้นตอนผ่านหัวหน้ากลุ่ม  พี่เลี้ยง และในที่สุดต้องได้รับอนุญาตจากคณะวิทยากรอย่างเอกฉันท์เสียก่อน

๖.       พุทธบุตรต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมตามตารางกิจกรรมที่กำหนด และปฏิบัติตามกฎกติกาของกิจกรรมนั้นๆ ด้วยความเคารพ

๗.       พุทธบุตรต้องลดละเลิกอบายมุขและยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด

๘.       พุทธบุตรต้องไม่รับประทานอาหารนอกเวลา ไม่ซื้อและไม่สะสมอาหารไว้รับประทานเป็นส่วนตนในที่พักโดยเด็ดขาก

๙.      พุทธบุตรต้องนำของมีค่าส่วนตัว เช่น  เงิน  โทรศัพท์มือถือ  ฯลฯ  ฝากไว้กับพี่เลี้ยงผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจากคณะวิทยากร

๑๐.   พุทธบุตรต้องงดใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างกิจกรรมการฝึกอบรม   และหากมีความจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ปกครอง  ให้ขออนุญาตตามขั้นตอนผ่านหัวหน้ากลุ่ม  พี่เลี้ยง และในที่สุดต้องได้รับอนุญาตจากคณะวิทยากรอย่างเอกฉันท์เสียก่อน

๑๑.      พุทธบุตรต้องให้ความร่วมมือและตั้งใจปฏิบัติงานกลุ่มและงานส่วนตนเป็นอย่างดี

๑๒.  พุทธบุตรต้องมีจิตอาสา  ชอบช่วยเหลือ  รู้จักแบ่งปัน  รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

๑๓.   พุทธบุตรต้องไม่ก่อการทะเลาะวิวาทหรือกระทำการใดๆ อันทำให้เกิดการแตกแยกในหมู่คณะ

๑๔.   พุทธบุตรต้องไม่อยู่ในที่ลับหูลับตาระหว่างชายหญิงสองต่อสองโดยเด็ดขาด 

๑๕.   พุทธบุตรต้องแจ้งให้พี่เลี้ยงทราบทุกครั้งที่มีกรณีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในกลุ่ม  ห้ามแก้ปัญหาโดยพลการเด็ดขาด

๑๖.   ยามค่ำคืน หากจำเป็นต้องเข้าส้วม  ห้ามพุทธบุตรไปโดยลำพังและต้องแจ้งพี่เลี้ยงทราบทุกครั้ง

๑๗.      หากพุทธบุตรคนใดไม่ปฏิบัติตามกติกานี้  อาจถูกประเมินไม่ผ่านกิจกรรม  ทำให้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าค่ายครั้งนี้

               

 เพื่อนๆ สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่ายพุทธบุตรได้จากที่นี่ค่ะ

เตรียมตัวเข้าค่าย

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/257666

 

สัญญาใจค่ายพุทธบุตร

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/257729

 

คำมั่นสัญญาพุทธบุตร

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/257730

 

ประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน

http://gotoknow.org/blog/bhuddabutr/257968

 

 

หมายเลขบันทึก: 257726เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2009 17:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 21:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี