องุ่นแดง

Mon Oct 29 2007 14:54:25 GMT+0700 (ICT)
Mon Oct 29 2007 14:54:25 GMT+0700 (ICT)