นายสหรัฐ ลักษณะสุต รับจดหมายจากโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง