เสพย์ความรู้ขม ไม่ต้องหลับตาปี๋ (แนะนำหนังสือ)


"Marketing KPIs ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด โดย ดนัย เทียนพุฒ" หนังสือวิชาการสมัยนี้ ผู้เขียน เขียนสนุก ทำให้ติดตามอ่านโดยไม่รู้สึกว่ากำลังอ่านหนังสือตำรานะคะ

                ห้องสมุดพยายามนำการตลาดมาผสมผสานในงานค่ะ ห้องสมุดดิฉันพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเชิงงานด้านธุรกิจเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะ

                วันนี้ดิฉันก็เลยอยากจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะ อาจจะเป็นหนังสือด้านวิชาการ

Marketing KPIs ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด โดย ดนัย เทียนพุฒ

 

                ฟังชื่อแล้วรู้สึกหนัก แต่ไม่เลยค่ะ ถ้าเกี่ยวข้องเรื่องงาน ดิฉันชอบการเขียนหนังสือแนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กร ของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ  เท่าๆ กับนักวิชาการอีกหลายท่านในสาขาอื่น

                ดิฉันชื่นชอบนักวิชาการทุกท่านที่เขียนหนังสือเรื่องยากๆ แต่กลับอ่านง่าย โดยนิสัยที่คุ้นชิน (อาจจะไม่ดีนัก) เวลาเลือกหนังสือ ตัวเองจะเป็นคนเลือก เล่มทีอ่านเล่นบ้าง อ่านเอาใช้งานจริงๆ บ้าง โดยดูชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนหรือแปล อ่านคำโปรยข้างหน้า พลิกปกหลัง ดูความหนา และราคา แล้วใช้สัญชาตญาณว่า เวลาจะอ่าน ต้องใช้เวลา สมาธิ ระดับไหน อ่านรอบแรกแค่ดูรวม ๆ รอบสองเพื่อทำความเข้าใจ และต้องมีรอบสามไหม (ถ้าต้อง) ลงมือปฏิบัติ แล้วคิดถึงเวลาว่าจะอ่านเมื่อไร ราคาก็คิดด้วยค่ะ แพงไปก็...ถ้ารอได้รอ(ลดราคา) อยากได้จริงก็...คิดดูก่อน (แย่ค่ะตัดสินใจช้าไม่เหมือนเสื้อผ้าของฟุ่มเฟือย นั่นนะแป๊บเดียว แล้วเสียใจทีหลัง) 

                สำหรับเล่มนี้ ดิฉันขอหยิบความจากหน้าคำนำมาฝากนะคะ

                ...Marketing KPIs ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด โดย ดนัย เทียนพุฒ   เป็นหนังสือในชุดวิสัยทัศน์และกลยุทธ เป็นผลงานของการประเมินองค์กรอย่างสมดุล (BSC : Balanced Scorecard) และดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ (KPIs : Key Performance Indicators) นำเสนอทั้งแนวคิดขององค์กรในมิติใหม่ที่มุ่งการตลาดและการวัดความสำเร็จใหม่ทางการตลาดด้วย KPIs และเป็น KPIs ที่ใหม่กว่าตำราที่ว่าด้วยการตลาดแบบเดิมๆ...

                ผู้เขียนระบุชัดเจนเลยค่ะว่า หนังสือ ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด หรือ Marketing KPIsเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาวิชาทฤษฎีการตลาดขั้นสูง สอนโดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา ในหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจรุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกำหนดด้วยว่ารายงานการศึกษาวิชานี้ต้องทำในรูปพ็อกเก็ตบุ๊คด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการตลาดและธุรกิจทั้งตัวนักศึกษาและการนำไปสู่ธุรกิจและสังคมในอนาคตด้วย (ซึ่งมีด้วยกันถึง 40 เรื่องแน่ะค่ะ)

                ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด หรือ Marketing KPIs เล่มนี้เป็นเนื้อหาใหม่ทางการตลาดที่ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้ผสมผสานระหว่างทฤษฎีทางการตลาดขั้นสูง ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านการจัดการธุรกิจผนวกกับบทเรียนที่เป็นเลิศทางธุรกิจในการจัดทำ BSC & KPIs ให้กับหลายธุรกิจที่เป็นผู้นำทางกลยุทธธุรกิจ ขณะเดียวกันวิธีการสร้าง ดัชนีวัดผลสำเร็จหรือ KPIs (Key Performance Indicators) สำหรับหน่วยรบทางการตลาด หรือฝ่ายการตลาดโดยเฉพาะซึ่งถือเป็นการบุกเบิกที่เชื่อมเข้าสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งการตลาดได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ

                เนื้อหาสาระในหนังสือ ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด หรือ Marketing KPIs เล่มนี้มีจำนวน 224 หน้า แบ่ง 2 ภาค และบทสรุป โดยภาคแรก กล่าวถึง การตลาดสมัยใหม่คืออะไร ภาคที่ 2 มี 2 ตอน ตอนแรกว่าด้วยเรื่อง Marketing KPIs กับองค์กรที่มุ่งการตลาด และตอนที่ 2 กล่าวเรื่องความสำเร็จของ Marketing KPIs ส่วนบทสรุปหนังสือเล่มนี้ Marketing KPIs อยู่ที่กึ๋นธุรกิจ

                ลองดูสารบัญหนังสือเล่มนี้สักเล็กน้อยก่อนค่ะ

 

(ดูสารบัญชัดๆ ที่นี่ค่ะ ภาคหนึ่ง | ภาคสองตอนหนึ่ง | ภาคสองตอนสอง)

                ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด หรือ Marketing KPIs เล่มที่นำมานี้พิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2549)  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีให้บริการที่ห้องสมุดกลาง และคณะบริหารธุรกิจ

                จัดพิมพ์และจำหน่ายโดย  เอ.อาร์. อินฟอร์เมชั่น แอน พับลิเคชั่น จำกัด

                ISBN 9789749847022

                เลขเรียกหนังสือ  658.85 ด1511ด (ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

                ราคาเล่มละ 215 บาท

 

                ถ้าจะเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้ และท่านไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจ ไม่สนใจหนังสือวิชาการภาคธุรกิจเท่าใด มาเจอะเจอศัพท์ อย่างเช่น  BSC เวอร์ชั่น 3.0 , B-Model  หรือโมเดลธุรกิจ อาจจะงงเล็กๆ  ตกใจ! ไม่แปลกค่ะ ดิฉันก็ตกใจหนักหนานักมาแล้วค่ะ

                เมื่อสองปีก่อน ที่สำนักหอสมุด เรียนเชิญ ดร.ดนัย เทียนพุฒ มาบรรยายและสอนการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์ค่ะ ก่อนจะอบรม "อ่านชื่อดูแล้ว เรื่องนี้ยาก ๆ ทำยังไงดีๆ"

                 ก็พยายามหาหนังสือต่างๆ ที่วิทยากรเขียน มาประกอบการทำสคริปต์แนะนำวิทยากรน่ะค่ะ (ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจจะอ่านงานเขียนอาจารย์ตั้งแต่แรกหรอกนะคะ เหตุเพราะทำหน้าที่พิธีกร (งานประจำแสนจำเจไม่ชอบแต่ไม่มีใครทำแทน)) ที่ไหนได้.....ติดใจติดตามอ่านเป็นตัวหนอนอยากเป็นนักธุรกิจ อยู่พักใหญ่

                หนังสือแต่ละเล่มแต่ละเรื่องเป็นแนวการบริหารจัดการธุรกิจแทบทั้งนั้น แต่อ่านเข้าใจง่าย ใช้ได้กับระบบราชการ

                จากความรู้สึกว่าเข้าใจยากเรื่อง มุมมอง BSC การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำ KPIs การกำหนด Output Outcomeในโมเดลธุรกิจ (B-Model) ที่ประกอบด้วย KRA (Key Result Area) หรือ ขอบเขตผลลัพธ์สำคัญ , Strategic Hypothesis (S-Ho) หรือ สมมติฐานทางกลยุทธ หรือ แผนที่กลยุทธ , KPIs ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ เดี๋ยวนี้เข้าใจมากขึ้น แม้ว่าหนึ่งปีเขียนหนึ่งที การกลับไปเปิดตำราดูความหมาย วิธีการเขียนทุกทีก็ไม่เสียดายเวลา...ที่ทำงานมีหนังสือของอาจารย์ท่านนี้ประมาณ 44 ชื่อเรื่องค่ะ (โดนวิทยากรแซวเลยค่ะว่า แหมคุณ! มีเกือบครบ) หนังสืออาจจะเก่านานหลายปี แต่เนื้อหายังทันสมัย ใช้ได้ในปัจจุบัน ขออนุญาตนำเสนอค่ะ เช่น (เลือกเล่มที่มีบริการในหอสมุด มช. ค่ะ)

                 อ่านหนังสือของ ดร.ดนัยแล้ว ลองดั้นด้นค้นต่อไปเรื่อยๆ จนเจอบล็อกที่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ สะสมความรู้ในด้านการจัดการธุรกิจ กลยุทธ การบริหารคน รวมถึงปัญหาการวิจัยทางธุรกิจ ที่ระบบราชการนำมาใช้ได้ค่ะ (แหมย้ำจังนิ ก็อยู่ในระบบราชการนี่คะ) 

                แนะนำ  DNTBook

                 นี่ค่ะที่อยากแนะนำค่ะ และก็เป็นหนี้เป็นสินคุณพี่เอื้องแซะ มาพักใหญ่ๆ แล้วค่ะ

                คุณพี่ขา มาชำระหนี้สินให้แล้วนะคะ แถมดอกเบี้ยด้วย

 

                หนังสือวิชาการสมัยนี้ ผู้เขียน เขียนสนุก ทำให้ติดตามอ่านโดยไม่รู้สึกว่ากำลังอ่านหนังสือตำรานะคะ ใครมีหนังสือตำราอ่านสนุก ๆ แต่ได้ความรู้ที่ขม ๆ โดยไม่ต้องหลับตาปี๋ บ้างไหมค่ะ จะไปติดตามมาอ่าน

หมายเลขบันทึก: 178647เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2008 14:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:59 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (27)
 • ยังไม่ได้อ่านเล่มนี้
 • คุณConductor
 • บอกว่าเป็นการประเมินแบบ กะปิ KPI
 • อิอิๆๆ
 • คุณดาวลูกไก่  อยากได้เพลงไทยหรือภาษาอังกฤษครับ
 • เริ่ม งง จะได้หาให้ถูก
 • เพราะเท่าที่จำได้ มีทั้งไทยและภาษาอังกฤษ
 • เป็นครูลักพักจำ จำเขามาร้องตอนทำค่ายเด็กๆๆ

ขอบคุณค่ะอาจารย์ขจิต กะปิก็กะปินะคะ ทำน้ำพริกกินกับผักลวกและปลาทู อร่อย

น่าลองดูกับโมเดลปลาทูในงานเค็ม (เค+เอ็ม)นี้เนอะ...เอาเพลงไทยแบบเด็กแว๊นชอบฟังดีไหมคะ เพลงอะไรไม่รู้ฟังไม่ทันพูดเป็นรถด่วนไฟฟ้าเลย พูดภาษาไทยหรือเปล่านะนั่น...ไว้ถามเด็กน้อย ก่อนค่ะ ^--^

สวัสดีครับ

ไว้คุณดาวลูกไก่เล่าให้ฟังดีกว่า

การตลาดกับ KPI ไม่ค่อยรับทราบเท่าที่ควร 

แต่ก็น่าสนใจดี อาจนำการตลาดไปใช้กับ...กลุ่มจุดเริ่มต้นของหัวใจได้บ้าง

^^#^^

 • พี่จ๊ะ..

น้องจ๋าอ่านได้เกือบทุกแนว   ยกเว้นประเภทนี้ที่ไม่ได้อ่าน  zzzZZZZ

สวัสดีค่ะพี่ดาวลุกไก่คะ

 • มานั่งทำตาปริบ ๆ รู้เรื่องแผนกลยุทธ์ KPI น้อยมาก ๆ เลยค่ะ
 • รอฟังพี่สรุปให้อีกทีดีกว่า..อิ อิ อิ ..คนขยัน
 • คนไม่มีรากเลือกหนังสือจะ พลิกไปที่ด้านหลังก่อนค่ะ..อ่านตามมาข้างหน้า..พลิกกลับไปดูสารบัญ เลือก ๆ จะชอบบทไหน ..พลิกมาอ่านบทนั้น...อ่านไปอ่านมา..อ้าวจบเล่ม..
 • ...เลยไม่ต้องซื้อค่ะ..ฮา...คนเรา..นี่น้า...
 • พี่จ๊ะ..

สายแล้วนะ  ทำไมยังไม่มาอีก ^^  ก็อยากลองอ่านดูเหมือนกันประเภทนี้ แต่..ก็คิดว่าซื้อมาอ่านก็คงจะไม่รู้เรื่อง   แถมสปอนเซอร์ก็คงจะไม่ปิ๊งหนังสือประเภทนี้ไง   ก็เลยทำให้เราห่างไกลกันฉะนี้

วิธีสั่งหนังสือของน้องจ๋าก็คือ..รอเจ้คนสวย(ลูกสาวเจ้านาย)อารมณ์ดีๆ  แล้วเอื้อนเอ่ยออกมาว่า "ต้อมมม..อยากอ่านหนังสืออะไร  บอกมาซิ  เดี๋ยวเค้าจะได้ไปซื้อ"   

อุ๊ย ที่น้องจ๋าซื้อเองก็มีนะจ๊ะ  ประเดี๋ยวจะหาว่าเรางก 

น้องจ๋า...มาแล้ว กระเป๋าเบาไปแล้ว จอคอมที่บ้านพัง ตบมันหลายครั้งหลายหน (คำแนะนำจากมืออาชีพเชียวนะ) ในที่สุดก็ได้เวลา แต่ยังไม่มีแรงพอจะประกอบมันได้ ขอแรง 70 โลของน้องหน่อย นะจ๊ะ ^__^..ลองอ่านหนังสือแนวหิน(ความหนัก)ดูก็ไม่เลวนะจ๊ะ..

คุณน้องคนไม่มีราก  ค่ะ

ต้องเรียกว่ามืออาชีพจริงค่ะ จะเลือกหนังสือสักเล่ม ดูปกหลังก่อนก็สามารถบอกได้ว่า เสียตังค์ไหม นะคะ... แต่ไม่เสียตังค์เลยนี่ก็ดับเบิ้ลหนอนเลยหรือเปล่า...เป็ดพะโล้ ไก่พะโล้ หมดแล้วค่ะ ทานได้ตั้งหลายมื้อเลยแน่ะ

คุณวัชรา ทองหยอด  แหมเดี๋ยวนี้นอนดึกนะคะ ติด ADSL แล้วละสิ จอ LCD นะ ได้มาแล้วนะคะ แต่ยังไม่ได้อ้อนคุณซะมีเลยค่ะ เดี๋ยวหาจังหวะเหมาะๆ ก่อน คูณสักสามเท่า นะคะ(ดูละครมองย้อนดูท่าตน)

ติด ADSL ได้หนึ่งอาทิตย์แล้ว  หลังจากเจ้า Modem ใช้งานได้ไม่ดี

หัดนอนดึกไว้  กะว่าจะไปสมัครเป็น รปภ. บพส.

ถ้าอ้อนคุณซะมีบวกดอกด้วยสักสิบเท่า...เผื่อไว้...เมื่อมีโอกาสได้อ้อน

ดีใจด้วยค่ะคุณ วัชรา ทองหยอด เป็น...

อีกคนแล้วนะคะ...

ต้องระวังลูกสาวยึด ADSL เข้าบ้างล่ะค่ะ

ที่บ้านต่อแบบพ่วงได้ แต่ลูกเค้าไม่ยอมให้เล่นใกล้กัน กลัวความลับแตกมั้งคะ คิดดูสิคะ สายตายาว + จอใหญ่ๆ

แต่เธอคงกลัวความเร็วไม่ปรู๊ดปร๊าดดั่งใจค่ะ(วัยรุ่นก็แบบนี้นะคะ)

 • วันรุ่นตามมาดูพี่สาว
 • ผมรู้แล้วทำไมเด็กน้อยไม่ให้คุณแม่ดู
 • กลัวแม่เอาไปล้อว่า.....อิอิๆๆ
 • หิวๆๆมีอะไรทานบ้างครับ
 • wireless มหาวิทยาลัยทั้งวัน
 • เลยต่อ  GPRS วัยรุ่นเซ็งเลย...

ADSL หลังเขา เจ้านายเป็นคนจ่ายกะตังค์ ^^

สวัสดีค่ะคุณดาวลูกไก่

ขอบคุณสำหรับข้อมูลหนังสือดีๆ ค่ะ :)

ทำงานใกล้หนังสือก็ดีนะคะ จะได้อ่านหนังสือดีๆ

ขอบคุณค่ะ

เฮ้ ต้องถามว่า เนปาลี ตัวจริงหรือเปล่า กี่โมงแล้วน้องจ๊ะ ไม่กลับบ้านกลับช่อง...

ขอบคุณสำหรับการแนะนำหนังสือดีๆค่ะ

นั่น อ. ขจิต ฝอยทอง มาอยู่มช.สิคะ ไปทางไหนก็มีแต่wireless รุมเร้า เปิดNotebook เมื่อไร ยังกับลูกโป่ง แตกโป๊ะเป๊ะ...ไปกินปูนิ่มปูไข่ไหมคะ...ครูปูเอาน้ำจิ้มมาล่อไว้ค่ะ (ในบันทึกไหนสักแห่งลืมแล้ว หาดูเองนะคะน้องชาย ได้ปูมาสามตัวแน่ะ อิอิ)

ระวังค่าโทรมือถือบานนนนน

คุณjaewjingjing คะ หนังสือดีๆ มีเยอะจังนะคะ ตามเค้า(หนังสือ)ไม่ค่อยทันค่ะ อยากอ่านนั่นอยากอ่านนี่ ในเวลาเดียวกัน เอ้าเดี๋ยวหนังสือใหม่ออกมาอีกแล้ว เคยอ่านสถิติการผลิต จำหน่ายหนังสือ จำไม่ได้ว่าวันละกี่เล่ม แต่รู้ว่าเยอะมาก...ไว้ต้องลองค้นข้อมูลดู เพราะจำได้ว่า อึ้ง...ค่ะ เราเหลือแค่ดักแด้ที่กำลังชักใยได้สักกี่เส้นเอง...ยังไม่พอเป็นหนอนหนังสือนะคะ

สวัสดีค่ะคุณ Sasinanda

หนังสือหนักๆ ไม่ชอบอ่านเท่าไรเลยค่ะ แต่นึกถึงงานที่ทำ คิดว่าควรรู้ให้ลึกจริงๆ จะได้มั่นใจการทำงานค่ะ

รู้สึกดีจังค่ะ สมัยนี้มีหนังสือเข้าใจยากแต่คนเขียนทำให้เข้าใจง่ายนะคะ และไม่ค่อยหวงความรู้ด้วยนะคะ

ได้ความรู้จากบันทึกคุณ Sasinanda มาก็เยอะมากเลยค่ะ เวลาเข้าวงสนทนากับเพื่อนๆ ยังหยิบไปอ้างอิงค่ะ แล้วชวนเพื่อนไปอ่านเรื่องอื่นๆ อีกมากมายด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ

พี่จ๊ะ..

รู้ไหมว่าเพราะอะไรต้อมถึงอยากมี blog เป็นของตัวเอง? เพราะโผล่มาจากตรงไหนก็ไม่รู้ สู่ G2K แล้วก็ได้อ่านบันทึกของคุณพี่ศศินันท์ไง อิอิ ..แรงบันดาลใจให้อยากมี blog เป็นของตัวเอง

 • หวัดดีค่ะ อืม.. อยู่กับหนังสือนี่เอง
 • นำ  วิธีอ่านหนังสือเสียงให้คนตาบอด มาฝากค่ะ
 • เด็กอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียง อายุตั้งแต่14 ปี ขึ้นไปค่ะ
 • ลองฟัง หนังสือเสียง มั้ยค่ะ
 • เลือกหนังสือที่ต้องการอ่าน ก็บันทึกเสียงได้เลยค่ะ
 • ขอบคุณในน้ำใจค่ะ
 • ให้ลูกสาวอ่าน หรือจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำก็ได้นะคะ ได้กุศลด้วย ฝึกความเมตตาให้เขาด้วย

น้องจ๊ะ...

พี่ไม่รู้เลยว่าทำไมจึงมีบล็อกที่นี่ได้...รู้แต่ว่า มีแล้ว วิถีชีวิตพี่เปลี่ยนไปเยอะ...

คุณ morisawa คะ

ขอบคุณข้อมูล

ทั้งหมดช่วยจุดประกายความคิดดี และตั้งใจว่าภายใน 5-20 ปีจากนี้ จะต้องทำด้วย...ให้ได้ค่ะ อยากใช้เสียงของตัวเองให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ เพราะคิดว่าจะเป็นวิธีที่ดีสำหรับตัวเองค่ะ (เรื่องเสียง ค่อยมั่นใจตัวเองหน่อยว่าสามารถทำเพื่อสังคมได้ค่ะ)

ขอบคุณค่ะ

 • พี่จ๊ะ..

G2K ทำให้วิถีชีวิตของใครต่อใครเปลี่ยนไปหมด   นั่นเพราะทุกคนเสพย์ติด g2k แล้วไง   ไม่ได้เข้ามา..ก็จะเกิดอาการ "ลงแดง"

น้องจ๊ะ...มีลงแดงหลายเรื่อง จนตัวเขียว เหลืองไปหมดเลย...อยากทำหนังสือเสียงอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะจ๊ะ ใครๆ เค้าบอกว่าพี่เสียงเพราะ...อิอิ

 • พี่จ๊ะ ..

เสียงพี่จ๊ะเพราะพริ้ง นี่น้องขอยืนยัน (ถ้าเมื่อยก็จะนั่งยัน  นอนยันเป็นระยะๆ)

 • หวัดดีจ๊ะคุณดาวลูกไก่ ตามมาแล้วค่ะ
 • ต้องขออภัยที่มาส๊ายๆๆๆๆ แต่ดีกว่าไม่ได้มาเนอะ
 • ขอบคุณนักๆนะเจ๊าสำหรับ หนังสือดรรชนีองค์กร ที่มุ่งการตลาดโดยดร.ดนัย เทียนพุฒิ
 • ยังไม่เคยอ่านงานเขียนของท่านดนัย เทียนพุฒิ แต่สำหรับเจ้าตัวชี้วัด BSC หรือ KPIก็พอคุ้นๆอยู่
 • เพราะเจ้านายคนเก่า ท่านจะเคี่ยวเข็ญให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ได้รับรู้ในเรื่องเหล่านี่ ไม่ให้อายคนบ้านอื่นด้วย ก็ยังระลึกถึงท่านอยู่เสมอค่ะเพราะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานมากค่ะ
 • เราสามารถ apply กับงานของเราได้ค่ะ
 •  ขอบคุณที่แนะนำหนังสือดีดีค่ะ
 •  หายงอนนะคะ

สวัสดีค่ะคุณพี่

เรื่องนี้พอเขียนแล้วรู้สึกว่ามันหนักไปนะคะ

แต่เป็นหนังสือเรื่องที่อ่านเข้าใจง่าย

เรื่องหลายเรื่องที่รู้สึกว่าต้องทำความเข้าใจอย่างหนัก แต่ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายและให้ฝึกทำ ดูทุกอย่างง่ายไปหมด อย่างเรื่อง Service Blueprint หรือการวิเคราะห์งานด้าน KM กับงานประจำที่ข้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

คราวหน้าจะแนะนำหนังสืออ่านแบบเบาๆ นอกระบบห้องสมุด (ไม่เห็นมีให้บริการในห้องสมุด ที่สิงสถิตย์อยู่)นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี