กลอนธรรมสอนใจ

จิตที่ฝึกฝนแล้วนำสุขมาให้

เขียนเมื่อ  31 Aug 2008 @ 14:51
805