การวัดผลประเมินผลนักเรียน

กอหญ้า
Sat Oct 27 2007 15:48:20 GMT+0700 (ICT)
แจ้งลบ
แจ้งลบ
ใครคือบิดาของคอมพิวเตอร์
 

คำตอบ

กอหญ้า
Sat Oct 27 2007 23:01:30 GMT+0700 (ICT)
ชาร์ล  แบบเบจ
 
คำตอบใหม่