บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

 บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

2.เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

3.เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในช้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

ผลการวิจัยจะแจ้งให้ทราบต่อไปน่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
 หมายเลขบันทึก: 9201
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รุสนีย์
IP: xxx.129.17.170
เขียนเมื่อ Mon Dec 12 2005 11:32:25 GMT+0700 (ICT)

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจทีเดียว จะได้ทราบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนว่าสนับสนุนส่งเสริมเกียวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยน่าจะทำให้ผู้บริหารกลับมาเห็นความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลต่อการเพิ่มขวัญกำลังใจของครูมากยิ่งขึ้น

เกวลิน
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ Tue Dec 13 2005 14:49:09 GMT+0700 (ICT)

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ ทำให้ผู้บริหารและครูให้ความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทิน
IP: xxx.53.57.243
เขียนเมื่อ Sat Apr 24 2010 03:58:50 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า