สมาชิก
แลกเปลี่ยน

อ่านออกเขียนได้คล่อง

ระบบรักการอ่าน

  วันนี้ดิฉันขอแนะนำระบบรักการอ่านของโรงเรียนบ้านกระทุ่ม

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรัการอ่าน

- ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านโดยจัดทำแผนการสอนทุกสาระการเรียนรู้

- ครูปรับพื้นฐานรรักการอ่านหรือไม่ ถ้าใช่จัดกลุ่มปรับพื้นฐาน อ่านออก และอ่านไม่ออก ถ้าไม่ใช่ ครูออกแบบการเรียนรู้รักการอ่าน และวัดผลการอ่านทุกสาระ ทุกชั้น

- ประมวลผลการอ่านแต่ละหน่วย

- นิเทศการอ่านออกเขียนได้แต่ละชั้น ครูต้องปรับปรุงหรือไม่ ถ้าใช่ครูทำวิจัยปรับปรุงแก้ปัญหา ถ้าไม่ใช่พัฒนาผู้เรียนรักการอ่านทุกสาระต่อเนื่อง

- รายงานผลระบบการเรียนรู้รักการอ่าน การอ่านออกเขียนได้ โดยวิจัย หรือโครงงาน

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูรักการอ่าน

1. ส่งเริมการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในห้องเรียน และห้องสมุด

2. จัดทำแผนดำเนินงานห้องสมุดในโรงเรียน คือทำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต

3. ห้องสมุดจัดระบบการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านทั้งใน และนอกห้องสมุดอย่างต่อเนื่องสมำเสมอ

5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

6. จัดกิจกรรมที่ให้บุคลากรหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

      กิจกรรมที่ควรส่งเสริม ดังนี้

1. อ่านที่นี่ เล่าที่โน่น

2. อ่านที่นี่ วาดที่โน่น

3. อ่านที่นี่ เขียนที่โน่น

4. อ่านที่โน่น วาดที่นี่

5. วาดที่นี่ เขียนที่โน่น

6. อ่านไป เล่าไป

    วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ โอกาสหน้าเจอกันใหม่

                                            จากครูตุ้ม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: อ่านออกเขียนได้รวดเร็ว 
· หมายเลขบันทึก: 85042 · เขียน:  
· ความเห็น:
3
 · อ่าน: แสดง
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
จริยา
เขียนเมื่อ Mon Mar 19 2007 16:02:21 GMT+0700 (ICT)
ระบบรักการอ่าน น่าสนใจมากเลยคะ ผู้บริหารควรนำไปใช้รับรองได้ผลแน่ร้อยเปอร์เซ็น
ครูเพลิน
IP: xxx.113.57.73
เขียนเมื่อ Mon Mar 19 2007 16:16:22 GMT+0700 (ICT)
น่าสนใจนะ ครูทุกคนควรนำไปใช้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
คุณครูแอ๊ว
เขียนเมื่อ Tue Mar 20 2007 19:15:29 GMT+0700 (ICT)

การส่งเสริมให้เด็กอยากอ่านเป็น และอ่านคล่อง..อาจจะดึงดูดเด็กโดยใช้หนังสืออ่านง่าย..รูปสวย  โดยครูอาจอ่านให้ฟังแบบเล่านิทานให้ฟังก่อน ..แล้วค่อยแนะนำหนังสืออ่านง่าย..ภาพสวยเล่มอื่นๆให้นักเรียนลองไปดูได้ที่ห้องสมุด...ก็เป็นวิธีที่ดึงดูดให้เด็กสนใจและอยากอ่านเป็นด้วยตัวเอง..และเป็นการฝึกนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง...ซึ่งวิธีนี้ลองทำแล้ว ปรากฏว่าใช้ได้ผลดีนะคะ...

...ขอบคุณค่ะ..

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
ใส่รูปหรือไฟล์