เครือข่ายสตรี

 รวมพลังสตรี เพื่อเป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

          ผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทสตรีในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องประชุมบำรุงวีรวรรณ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา กรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดการรวมตัวของสตรีในรูปของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

 มีกรรมการที่เป็นตัวแทนสตรีแต่ละภาค ดังนี้คือ  ภาคเหนือ    4   ท่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7   ท่าน    ภาคกลางและภาคตะวันออก  10   ท่านและ ภาคใต้  5   ท่าน

โดยมีคุณสำรวย โลห์นารายณ์ จากจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน รองประธานมี 3 ท่าน คือ

        นางพรศิริ      อินทุโศภณ           จ.พะเยา

        น.ส.ปิ่น         รุจยากรกุล             จ.นครปฐม

        นางบุญหนุน ช่วยชูหนุน             จ.ชุมพร

เลขานุการ ได้แก่ คุณประสิทธิพร สุมะหา จาก จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อถักทอสตรีในกองทุนหมู่บ้านระดับประเทศ เกิดการประสานรวมตัวกัน เชื่อมสัมพันธภาพระหว่างสตรีในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วทุกกองทุนทั่วทุกเครือข่ายและทุกกลุ่มอาชีพ

       2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและขยายแนวคิดระหว่างสตรีในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้นและเครือข่ายทุกระดับ รวมทั้งกลุ่มอาชีพ

       3. เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ เครือข่ายและพัฒนากลุ่มอาชีพ

       4. เพื่อเชื่อมโยงองค์กรอื่นให้เกิดการประสานสัมพันธ์สู่การรวมพลังสตรีให้มีบทบาทครอบคลุมทุกภาคส่วน พร้อมที่จะเสริมหนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

       5. เพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าไปมีบทบาทหรือกลไกหลักอันสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครือข่ายสตรีจะสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็ววัน และเป็นการรวมพลังสตรี เพื่อเป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

23 ก.พ. 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 80262
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สิงห์ ป่าสัก
เขียนเมื่อ Mon Feb 26 2007 14:36:32 GMT+0700 (ICT)

    หากสามารถเชื่อมเครือข่ายกับงานส่งเสริมการเกษตร และงานพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่ได้คงจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนได้มากนะครับ

นาง ธุวนันท์ พานิชโยทัย
เขียนเมื่อ Tue Feb 27 2007 11:53:50 GMT+0700 (ICT)
  • เห็นด้วยคะ  แต่จุดเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญ ต้องอาศัยหลายฝ่ายร่วมมือกันผลักดัน โดยปกติในพิ้นที่ก็มีตัวแทนเพื่อการประสานงานกันอยู่แล้ว
นาง ศิริวรรณ หวังดี
เขียนเมื่อ Tue Feb 27 2007 23:25:00 GMT+0700 (ICT)

ดีใจด้วยนะค่ะ กับการเชื่อมโยงและขยายเครือข่าย โดยเฉพาะกับสตรีที่กำลงัมีบทบาทสำคัญเกือบจะทุกองค์กร

นาง ธุวนันท์ พานิชโยทัย
เขียนเมื่อ Wed Feb 28 2007 15:41:04 GMT+0700 (ICT)
  • สวัสดีคะคุณจือ
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า