สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

การจัดทำ KPI รายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มข.

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มข. ตื่นตัวในการจัดทำ KPI รายบุคคล

                        บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มข. ตื่นตัวในการจัดทำ KPI รายบุคคล  โดยขณะนี่ไดจัดทำเสร็จครบถ้วน และนำเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ได้ดูความถูกต้อง ตรงกับภาระกิจหลัก ที่ กจ. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ไว้

                      ส่วนการดำเนินการเรื่อง KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะดำเนินการต่อไป โดยจะทำเป็น 3  ส่วน คือ

                     1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว

                     2. การเน้นขบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ในงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน การจัดทำคู่มือร่วมระหว่างคณะ/หน่วยงาน

                   3. เน้นให้เจ้าหน้าที่บุคคลได้ยกระดับความเป็นผู้ชำนาญการในการปฎิบัติงาน ในเชิงวิชาการ เช่นการวิเคราะห์กระบวนงาน  การจัดทำวิจัย เพื่อนำไปสู่ผลงานทางวิชาการ

                 คงต้องเหนื่อยกันอีกครั้ง แต่ช่วงนี่ กจ. ขอลงมือปฎิบัติการในการจัดทำ KPI รายบุคคล ของกองฯ ให้เรียบร้อยก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: มนูญ บรรณวงศิลป์ 
· หมายเลขบันทึก: 60451
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ความเห็น:
1
 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
ใบบุญ
เขียนเมื่อ Fri Nov 17 2006 05:34:28 GMT+0700 (ICT)
คงต้องลงแรงช่วยกัน การทำ KPI รายบุคคลเป็นเรื่องที่ดี ทำให้เรามีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน ถ้ามีตัวอย่าง KPI ของใครโดยย่อมาให้อ่านในบล็อกจะดีมากเลยค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น