คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายถึงหัวหน้า คปร.

 กำหนดการใช้คำขึ้นต้น สรรพนามท้ายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พศ.2526โดยอนุโลม 

       สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเกี่ยวกับการกำหนดการใช้คำขึ้นต้น สรรพนามคำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กำหนดในข้อ 3.1 ของภาคผนวก 2ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 โดยอนุโลม คือ

      คำขึ้นต้น                 ให้ใช้    กราบเรียน

      สรรพนาม                ให้ใช้    ข้าพเจ้า กระผม  ผม  ดิฉัน  ท่าน

      คำลงท้าย                 ให้ใช้  ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

      คำที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง ให้ใช้    กราบเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 56427
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า