สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย(สิ้นนา คือสิ้นชาติ)

 ข้าวคือความมั่นคงทางด้านอาหาร ข้าวคือชีวิต สิ้นนา คือสิ้นชาติ 


ร่างยุทธศาสตร์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม2556 ณ. 

ห้องประชุมศรีรามเทพ โรงแรมสวนหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ตั้งอยู่ที่ กรมการค้าข้าว (Rice Department) 

50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 

5612891  086 5547708 085 6868979 

    วิสัยทัศน์ 

ข้วคือความมั่นคงของชาติ และเป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวิต  

     วัตถุประสงค์ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้ดียิ่งขึ้

 เพื่อช่วยให้ชาวนาสามารถ เพิ่มพูนมูลค่าของข้าวให้ได้หลายชนิด

 เพื่อลดต้นทุนและเพิมผลผลิต 

 เพื่อผลิตข้าวไร้สารพิษหรือข้าวอินทรีย์

 เพื่อร่วมมือกับกรมการข้าวผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพและหลากหลาย

เพื่อสร้างหลักประกันด้านการตลาดที่มั่นคงให้ชาวนา  

      เป้าหมาย 

แต่งตั้งกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อการดำเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนของสมาคมดังต่อไปนี้
1.ฝ่ายแปรรูปข้าวเปลือกเพื่อเพิมพูนมูลค่า เช่น ข้าวสาร อื่นๆ


2.ฝ่ายรับซื้อข้าว ข้าวไร้สารพิษ ข้าวอินทรีย์ และหาที่ดินทำกิน

3.ฝ่ายผลิตข้าวพื้นเมือง ข้าวเพื่อเป็นยา (ข้าวเวชภัณฑ์)

4.ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพชาวนาและองค์กรชาวนา

5.ฝ่ายดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ชาวนา(Monny Permiuam)

6.ฝ่ายลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิต

7.ฝ่ายยุทธศาสตร์ฝ่ายการตลาดภายในประเทศ

8.ฝ่ายเครือข่ายสมาชิกของสมาคม

9.ฝ่ายส่งออก การค้าระหว่างประเทศการค้าล่วงหน้า

10.ฝ่ายจัดตั้งร้านค้าชุมชน ธนาคารออมทรัพย์ระดับชุมชน และสหกรณ์ชาวนา

11.ฝ่ายจัดตั้งกองทุนเพื่อสวัสดิการชาวนา

12.ฝ่ายกระดับกรมการข้าวเป็นกระทรวงข้าวไทย

13. ฝ่านแก้ปัญหาหนี้สินชาวนาและเกษตรกรไทย


นายวิเชียร พวงลำเจียก ประธานสมาคมฯ

ข้าวคือความมั่นคง

ของชาติและเป็นแหล่งผลิตพลังงานชีวิต

ข้าวคือความมั่นคงทางด้านอาหาร

ข้าวคือชีวิต

สิ้นนา คือสิ้นชาติ


คุณ ธงไชย คงคาลัย ชี้แจงร่างยุทธศาสตร์
คุณสุเทพ  คงมาก  อุปนายกสมาคมจากปักษ์ใต้


คุณปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายทะเบียนสมาคมฯ และคุณ จิรัจฎ์ จันทร์กระจ่างที่ปรึกษาสมาคม


คุณ ภิภูษณธ อินทร์จันทร์ อภิปรายเสนอแนะแลกเปลี่ยน


กรรมการหนุ่มๆ หล่อๆก็ยังมีที่อภิปราย


กรรมการสาวสวยก็มี


ที่นั่งเต็มต้องเสริมเก้าอี้.....คุณ บำรุง กฤชภากรณ์ ที่ปรึกษา  ใจดีมาให้กำลังใจ


บัตรกรรมการสมาคมชาวนา


ไพฑูรย์ ศิริรักษ์

หลายข้อเลย..อาทิ..ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ข้าวไรสารพิษ ควรอยู่ในข้อ ๓ ฝ่ายผลิตข้าวพื้นเมือง / ข้อ ๖ ฝ่ายลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต ควรชูนโยบาย ๑ ตำบล ๑ โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน / การแปรรูปข้าวให้เป็นยา (โภชนาการและเวชการ) ควรอยู่ในข้อ ๑ การแปรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม../ ข้อ ๒ ฝ่ายรับซื้อข้าว ควรเน้นข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ / ๑๐ ฝ่ายจัดตั้งร้านค้าชุมชน , ธนาคารออมทรัพย์ระดับชุมชน และสหกรณ์ชาวนา เพื่อยกเลิกการจำนำข้าว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 524063
 เขียน:  
 ดอกไม้: 13  ความเห็น: 17  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

sr
เขียนเมื่อ Sun Mar 17 2013 05:25:41 GMT+0700 (ICT)

...5.ฝ่ายดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ชาวนา (Monny Permiuam)...

I think there are more to "rights or eligibility, and entitlements or benefits" of rice growers than just "money premium'. There are also issues on health and safe working conditions for both the rice growers and the farm workers (for examples what to do in heavy machinery accidents, in contacts with hazardous chemicals,  can we use mobile phones? will we have air/boat ambulance? ...)

We must have more detailed pictures of how rice growers live and how we can build supports for them.

tosu
เขียนเมื่อ Sun Mar 17 2013 12:35:48 GMT+0700 (ICT)

เป็นกำลังใจให้นะคะ

ธีรสินทร์ ธนชวโรจน์
IP: xxx.49.249.78
เขียนเมื่อ Sun Mar 17 2013 20:38:08 GMT+0700 (ICT)

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยสุดยอด ชาวนาและเกษตรกรสามารถพึ่งพาอาศัยได้ ไม่เชื่อคอยดู


อุทิศ ฉิมนอก
IP: xxx.49.243.240
เขียนเมื่อ Sun Mar 17 2013 23:14:43 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความยินดี ที่ทุกท่านช่วยกันให้มีสมาคมชาวนาเกษตรกรไทย ขอให้เดินหน้าไปด้วยดีตลอดไป   สู้ๆๆเพื่อพี่น้องชาวนา 

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Mar 18 2013 11:42:02 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับคุณ SR ชาวนาน่าจะมัพรบชาวนา มาตั้งนานแล้ว

แต่ปรากฎว่าไม่ ตอนนี้ได้ยกร่าง เสนอเข้าสภาเพื่อพิจราณา  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

สมาคมชาวนา พอเข้ามาดูก็ปรากฎว่า มีอยู่ สามสมาคม ช฿่งไม่เป็นเอกภาพในการบริหารจัด

ก็ได้อาสาเข้ามาช่วยเพื่อให้ชาวนาได้มีการพัฒนายกระดับ

โดยมีสมาคมเป็นแหล่งระดมความคิดจากทั่วทุกภาค ...มีความคิดตนรงกันว่า หากสิ้นนาก็เหมือนสิ้นชาติ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Mar 18 2013 19:06:53 GMT+0700 (ICT)


สวัสดีครับ คุณ tosu
  ขอบคุณที่ให้กำลังใจชาวนาไทย กระสันหลังประเทศ

สุขของชาวนา คือสุขของประเทศ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Mar 18 2013 20:05:59 GMT+0700 (ICT)

Ico48

สวัสดีครับท่าน ธีรสินทร์ ธนชวโรจน์  ขอบคุณที่มีวาสนาได้เข้ามาในสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย 

13 ยุทธศาสตร์ ต้องขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

หากพวกเราทำได้  มีข้อมูล มีการประชาสัมพันธ์ 

และแก้ปัญหาของพวกเราด้วยกันเองได้ ก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือ

ถึงตอนนั้น งบประมาณไม่ใช่ปัญหา  ผมเชื่อมั่นอย่างนั้น

ประเด็นเร่งด่วนที่หยิบยกมาถกกันในเร็ววันคือเรื่องที่ ท่านวิทยาคุยเรื่องข้าว แท้ที่จริงแล้วควรอยู่เท่าไหร 1700 หรือ 2000 เรื่องนี้เรามีข้อมูลอย่างไร สื่อกันออกมาจะได้แชร์ไปทุกภาค

ท ท ท. (ทำทันที ครับท่าน)วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Mar 18 2013 23:18:42 GMT+0700 (ICT)

Ico48

อุทิศ ฉิมนอก

เรียนท่านอุทิศ......ภาคใต้ นาข้าวเปลี่ยนเป็นนาปาล์มและนายางมากไปแล้ว

ต่อไปนี้ต้องกันพื้นที่ลุ่มน้ำ้ทะเลสาบไว้าเป็นพื้นที่ทำนา

ข้าวสังข์หยดที่พัทลุง เป็นข้าวที่อร่อยมากๆ วันที่16 ออกงานจะพามาให้ชิมครับ


นายอุทิศ ฉิมอนก
IP: xxx.49.234.216
เขียนเมื่อ Tue Mar 19 2013 20:25:11 GMT+0700 (ICT)

ด้วยความยินดี่  จะได้ล่างท้องไว้  จะขอทานเยอะๆๆ  สังสัยน้ำหนัดคงเพิ่มขึ้นกว่าเดิม อิอิอิ

ตุ้มนครศรีฯ
IP: xxx.109.162.120
เขียนเมื่อ Wed Mar 20 2013 06:59:14 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

ผมคนหนึ่งที่เป็นลูกชาวนาแต่รุ่นลูกผมไม่มีโอกาสเป็นหลานชาวนาเลยเพราะตัวผมเองยังไม่มีโอกาสในการทำนาเลย

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Wed Mar 20 2013 07:57:00 GMT+0700 (ICT)

ไพฑูรย์ ศิริรักษ์

หลายข้อเลย..อาทิ..ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ข้าวไรสารพิษ ควรอยู่ในข้อ ๓ ฝ่ายผลิตข้าวพื้นเมือง / ข้อ ๖ ฝ่ายลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต ควรชูนโยบาย ๑ ตำบล ๑ โรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน / การแปรรูปข้าวให้เป็นยา (โภชนาการและเวชการ) ควรอยู่ในข้อ ๑ การแปรูปข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม../ ข้อ ๒ ฝ่ายรับซื้อข้าว ควรเน้นข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ / ๑๐ ฝ่ายจัดตั้งร้านค้าชุมชน , ธนาคารออมทรัพย์ระดับชุมชน และสหกรณ์ชาวนา เพื่อยกเลิกการจำนำข้าว


วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 04:43:55 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่าน 

นายอุทิศ ฉิมนอก  มีโอกาสผ่าน โคราชา คงมีมีเวลาไปนั่งคุย  เมื่อวานแวะไปเยี่ยน ไรร่ทักสม สวนธงไชยมาแล้ว

สุดยอดแนวคิดและการปฎิบัติ

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 09:42:50 GMT+0700 (ICT)

เรียนนายหัวตุ้ม วันนี้พบกัที่ ดิเอมเมอรัล กทม. งาน กสจ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้าง

วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Fri Mar 22 2013 10:29:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ครูทูรย์ที่ชี้แนะ จะนะคำชี้แนะเข้าไปบอกสมาคมชาวนาไทย

อุทิศ
IP: xxx.49.251.110
เขียนเมื่อ Tue May 14 2013 13:48:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคณะกรรม สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย   15-17  พฤษภาคม 2556  รวมพลังประกาศเปิดตัวสมาคมอย่างยิ่งใหญ่  ขอให้คณะกรรมการและสมาชิกพร้อมเพียงกันที่  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดอยุธยา  

sr
เขียนเมื่อ Wed May 22 2013 12:39:58 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ อ่าน RoundUp(ราวด์อัพ)___ทำร้ายตับเรา    http://www.gotoknow.org/posts/536698  ของ นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ แล้วคิดย้อนถึงเรื่องที่ ได้ออกความเห็นไว้ว่า จะต้องเห็นความสำคัญของ คุณภาพของชีวิต ให้มากไว้ คุณหมอเล่าเรื่อง ภัยอันตรายของราวนึดัพ(RoundUp) จนมองเปรียบเทียบ ค่าของเงิน และ คุณภาพของชีวิต ได้ชัดเจน.

The good doctor also has some other 4,700 other posts -- many tell us about "quality of life". (Thank you Doctor!) I would invite the good doctor to join as an honorary member ;-)

As we can see what quality of life is when we have to spend 30 minutes washing our food vegetables (first in alkaline solution and rinse, then in acidic solution and rinse). What a lot of money can do? Buy cars that one day may kill us in an accident. And if we do not die on the roads then cars (and petrol) poison us and weaken our health -- giving us cancer and other diseases -- killing us slowly!

Quality of Life is best for ourselves. Quality of Life is best for everyone else too.


วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
เขียนเมื่อ Mon Jul 15 2013 19:25:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ท่านsr ที่ให้ข้อมูลจะได้ก็อปบันทึกคุณหมอวัลลภ ไปแจกจ่ายชาวนาอีกต่อหนึ่ง

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า