วิจัยหน้าเดียว

 สอนยากสอนเย็น 

 ชื่อเรื่อง :  การฝึกการคิดเลขของนักเรียน ม.1

เกริ่นนำ   :  จากการสอนเรื่องระบบจำนวนเต็มในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา จากการสังเกตและตรวจผลงานนักเรียน พบกับนักเรียนปัญหาจำนวน 50 คน คือ นักเรียนขาดทักษะในการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนเต็ม     ก็มีความคิดที่ว่าจะทำให้นักเรียนมีทักษะในการบวก ลบ คูณ หารได้อย่างไร จึงได้คิดวิธีการพัฒนาทักษะในการคิดเลขของนักเรียนขึ้นมา         

เทคนิควิธีปฏิบัติ

     1. สร้างแบบฝึกคิดเลขเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม จำนวน 100 ข้อ

      2. ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มในช่วง 10 นาทีสุดท้ายก่อนเลิกเรียน เป็นเวลา 1 เดือน

       3.กำหนดประเด็นการสังเกตุและสร้างแบบสังเกต แบบทดสอบการคิดเลข โดยกำหนดเกณฑ์

       4. สังเกตพัฒนาการที่เกิดขึ้นและบันทึกไว้

       5. ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบการบวก และ ลบจำนวนเต็ม

       6. สรุปผลการฝึกหัดนักเรียน โดยดูจากคะแนนสอบและเปรียบเทียบกับเกณฑ์

 การสรุปผล นักเรียนจำนวน  30 คนมีพัฒนาการในการคิดเลขดีขึ้น  จำนวน 12 คน อยู่ในเกณฑ์พอใช้  อีก 8 คน ไม่มีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นเลย   ซึ่งนักเรียนทั้ง 8 คนนี้ ต้องหาวิธีการอื่นแก้ไขต่อไป

 หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่มีทักษะคณิตศาสตร์ พยายามสอนอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น  หรือตอนที่สอนนักเรียนก็พอจะทำได้ แต่เวลาผ่านไประยะหนึ่งหรือแค่ข้ามคืน นักเรียนก็ทำไม่ได้อีก  ...ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสมัยนี้ ...ครูก็ต้องหาวิธีการสอนต่อไป ...พยายาม

 

 วันที่นำส่งข้อมูล  :  26  กันยายน 2549

ผู้นำส่งความรู้      :  นางศรุตา  เฉลิมผลวงศ์กุล

9. หน่วยงาน            :   โรงเรียนห้องสอนศึกษา

10.โทรศัพท์            :   053 - 612079

11. E-mail   :  bmath@thaimail.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 51956
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ Fri Sep 29 2006 20:53:47 GMT+0700 (ICT)
อาจจะเป็นที่สิ่งแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันก็ได้นะครับ คุณครูเพราะส่วนใหญ่ฝึกให้เด็กทำตามแบบแต่ไม่ได้ฝีกให้เป็นต้นแบบ หรือลอกเลียนแบบครับ
IP: xxx.19.86.134
เขียนเมื่อ Wed Oct 04 2006 10:45:39 GMT+0700 (ICT)
  1. สร้างแบบฝึกคิดเลขเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม จำนวน 100 ข้อ

      2. ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มในช่วง 10 นาทีสุดท้ายก่อนเลิกเรียน เป็นเวลา 1 เดือน

       3.กำหนดประเด็นการสังเกตุและสร้างแบบสังเกต แบบทดสอบการคิดเลข โดยกำหนดเกณฑ์

       4. สังเกตพัฒนาการที่เกิดขึ้นและบันทึกไว้

       5. ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบการบวก และ ลบจำนวนเต็ม

       6. สรุปผลการฝึกหัดนักเรียน โดยดูจากคะแนนสอบและเปรียบเทียบกับเกณฑ์

 การสรุปผล นักเรียนจำนวน  30 คนมีพัฒนาการในการคิดเลขดีขึ้น  จำนวน 12 คน อยู่ในเกณฑ์พอใช้  อีก 8 คน ไม่มีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นเลย   ซึ่งนักเรียนทั้ง 8 คนนี้ ต้องหาวิธีการอื่นแก้ไขต่อไป

จากการวิจัยของครูศรุตาข้อ3ครูกำหนดประเด็นสังเกตุอะไรบ้าง แบบสังเกตุรูปร่างลักษณะใด

คนน่ารัก
IP: xxx.113.0.192
เขียนเมื่อ Thu Mar 22 2007 12:05:08 GMT+0700 (ICT)

ดีมากทำให้มีความรู้มากขึ้น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า