ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

ทักษะของครูในศตวรรษที่ 21

  ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  เป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะเรียน รู้จักตั้งคำถาม/ปัญหาในสิ่งที่สงสัย และต้องรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูลเพื่อนำมาตอบข้อคำถามดังกล่าวด้วยตนเอง รู้จัก คัดเลือกประเมิน คิดวิเคราะห์ และสร้างความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ หรือ กล่าวโดยสรุป เป็นผู้เรียนที่มีทั้งทักษะสารสนเทศ และทักษะชีวิต

  ดังนั้นเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความสามารถ และมีทักษะดังกล่าว  ครูในศตวรรษที่ 21  ต้องเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องความรู้ ไม่ใช่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหมือนเช่นในอดีตให้กับผู้เรียน โดยจัดให้ตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ครูต้องปรับบทบาทเป็นผู้ที่คอยชี้แนะ อำนวยความสะดวก อำนวยความรู้ให้กับผู้เรียนไม่ใช่ถ่ายทอดความรู้อยู่หน้าชั้น (guided by the side not sage on the stage)  และต้องมีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

  1.ทักษะการตั้งคำถาม เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนดประเด็นปัญหาและหัดคิดตั้งปัญหาด้วยตนเองได้

  2. ทักษะการสอนให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาคำตอบด้วยตนเองโดยลงมือปฏิบัติได้

  3. ทักษะในการคัดเลือกความรู้ ตามสภาพแวดล้อมที่ทำได้จริง

  4. ทักษะการสร้างความรู้และการตรวจสอบคุณภาพความรู้

  5. ทักษะการสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เพื่อได้ข้อสรุปหรือ ความคิดรวบยอด

  6. ทักษะการสอนให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้

  7. ทักษะในการประเมินผล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ครู ทักษะของครู 
 หมายเลขบันทึก: 517842
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ Wed Jan 30 2013 10:00:36 GMT+0700 (ICT)

 ..... ดีมาก ทุกกิจกรรม ในการสร้างทักษะ .... ขอบคุณมากค่ะ 

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า